Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanovení základních ukazatelů znečištění odpadních vod Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanovení základních ukazatelů znečištění odpadních vod Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2012."— Transkript prezentace:

1 Stanovení základních ukazatelů znečištění odpadních vod Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2012

2 NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

3 Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod A.Městské odpadní vody B.Průmyslové odpadní vody C.Odpadní vody s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek

4 Městské odpadní vody BSK 5 CHSK Cr N-NH 4+ N celk. P celk. NL

5 BIOCHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU - BSK 5 (mg/l) vyjadřuje spotřebu kyslíku za 5 dní na biochemickou oxidaci biologicky rozložitelných látek mikroorganismy, které jsou přítomné v dané odpadní vodě BSK 5 se používá jako míra koncentrace biologicky rozložitelných látek

6 CHEMICKÁ SPOTŘEBA KYSLÍKU - CHSK Cr (mg/l) vyjadřuje spotřebu kyslíku na oxidaci organických látek dichromanem v prostředí 50% H 2 SO 4 po dvouhodinovém varu hodnota CHSK Cr zahrnuje tedy i látky biologicky nerozložitelné

7 CELKOVÝ FOSFOR převedení jednotlivých forem na orthofosforečnany v roztoku kyseliny sírové reagují ortofosforečnanové ionty s molybdenanem amonným za vzniku kyseliny molybdátofosforečné redukcí tohoto komplexu kyselinou askorbovou vzniká molybdátofosforečná modř, vhodná pro spektrofotometrické vyhodnocení

8 CELKOVÝ DUSÍK obsah celkového dusíku ve vodě je dán součtem koncentrací dusíku všech anorganických dusíkatých sloučenin (tzn. NH 3, NH 4 +, NO 2 - a NO 3 - ) a organických dusíkatých sloučenin (s dusíkem N -III ) obsažených ve vzorku

9 Amoniakální dusík N-NH 4+ Nesslerova metoda reakce amoniaku a hydroxidů alkalických kovů s Nesslerovým činidlem za vzniku jodidu barevná intenzita se stanoví spektrofotometricky

10 NEROZPUŠTĚNÉ LÁTKY tuhé látky, které lze odstranit filtrací či odstředěním

11 TENZIDY sulfátové a sulfonované aniontové tenzidy tvoří ve vodných roztocích s kationtovým barvivem (methylenovou modří) modrý iontový asociát, který je extrahovatelný do trichlormethanu intenzita zbarvení se stanoví spektrofotometricky

12 Proč bylo měření právě těchto parametrů zvoleno k inovaci cvičení?

13 http://magazine.merckgroup.com/en/Life_and_Quality/water_analysis_tools/Spectroquant_Merckoquant2.html

14 http://www.envirotech-online.com/news/water-wastewater/9/merck_kgaa/measuring_numerous_disinfection_parameters_on-site/13484/

15 Mobilní analytika AQUAMERC rychlá screeningová metoda vhodné do terénu http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&sa=N&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbnid

16 http://www.skonx.ro/Chimicale-si-reactivi/Analiza-Mobila-2.html http://www.google.cz/imgres?um=1&hl=cs&sa=N&biw=1024&bih=653&tbm=isch&tbnid=DR7

17 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Stanovení základních ukazatelů znečištění odpadních vod Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google