Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanovení základních ukazatelů znečištění odpadních vod

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanovení základních ukazatelů znečištění odpadních vod"— Transkript prezentace:

1 Stanovení základních ukazatelů znečištění odpadních vod
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno 2012

2 NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb
NAŘÍZENÍ VLÁDY, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.

3 Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod
Městské odpadní vody Průmyslové odpadní vody Odpadní vody s obsahem uvedených zvlášť nebezpečných látek

4 Městské odpadní vody BSK5 CHSKCr N-NH4+ Ncelk. Pcelk. NL

5 Biochemická spotřeba kyslíku - BSK5 (mg/l)
vyjadřuje spotřebu kyslíku za 5 dní na biochemickou oxidaci biologicky rozložitelných látek mikroorganismy, které jsou přítomné v dané odpadní vodě BSK5 se používá jako míra koncentrace biologicky rozložitelných látek

6 Chemická spotřeba kyslíku - CHSKCr (mg/l)
vyjadřuje spotřebu kyslíku na oxidaci organických látek dichromanem v prostředí 50% H2SO4 po dvouhodinovém varu hodnota CHSKCr zahrnuje tedy i látky biologicky nerozložitelné

7 CELKOVÝ FOSFOR převedení jednotlivých forem na orthofosforečnany
v roztoku kyseliny sírové reagují ortofosforečnanové ionty s molybdenanem amonným za vzniku kyseliny molybdátofosforečné redukcí tohoto komplexu kyselinou askorbovou vzniká molybdátofosforečná modř, vhodná pro spektrofotometrické vyhodnocení

8 CELKOVÝ DUSÍK obsah celkového dusíku ve vodě je dán součtem koncentrací dusíku všech anorganických dusíkatých sloučenin (tzn. NH3, NH4+, NO2- a NO3-) a organických dusíkatých sloučenin (s dusíkem N-III) obsažených ve vzorku

9 Amoniakální dusík N-NH4+
Nesslerova metoda reakce amoniaku a hydroxidů alkalických kovů s Nesslerovým činidlem za vzniku jodidu barevná intenzita se stanoví spektrofotometricky

10 NEROZPUŠTĚNÉ LÁTKY tuhé látky, které lze odstranit filtrací či odstředěním

11 TENZIDY sulfátové a sulfonované aniontové tenzidy tvoří ve vodných roztocích s kationtovým barvivem (methylenovou modří) modrý iontový asociát, který je extrahovatelný do trichlormethanu intenzita zbarvení se stanoví spektrofotometricky

12 Proč bylo měření právě těchto parametrů zvoleno k inovaci cvičení?

13 http://magazine. merckgroup

14 http://www. envirotech-online

15 Mobilní analytika AQUAMERC
rychlá screeningová metoda vhodné do terénu

16

17 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Stanovení základních ukazatelů znečištění odpadních vod"

Podobné prezentace


Reklamy Google