Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základy výživy a krmení hospodářských zvířat Přednáška 2: Spektrum dusíkatých látek a jejich význam ve výživě, stanovení.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základy výživy a krmení hospodářských zvířat Přednáška 2: Spektrum dusíkatých látek a jejich význam ve výživě, stanovení."— Transkript prezentace:

1 Základy výživy a krmení hospodářských zvířat Přednáška 2: Spektrum dusíkatých látek a jejich význam ve výživě, stanovení

2 Dusíkaté látky vyjadřují obsah dusíku v krmivu jako prvku násobeného zpravidla koeficientem 6,25 (resp. podobným koeficientem), který je odvozen ze skutečnosti, že bílkoviny obsahují 16 % dusíku (N) vyjadřují obsah dusíku v krmivu jako prvku násobeného zpravidla koeficientem 6,25 (resp. podobným koeficientem), který je odvozen ze skutečnosti, že bílkoviny obsahují 16 % dusíku (N) tento koeficient je u některých krmiv odlišný (např. pro mléko je 6,38, živočišné moučky 6,0, obiloviny a mlýnská krmiva 5,25) tento koeficient je u některých krmiv odlišný (např. pro mléko je 6,38, živočišné moučky 6,0, obiloviny a mlýnská krmiva 5,25) Rozlišujeme NL: a)BÍLKOVINY (složené z aminokyselin), které se dělí na proteiny a proteidy a)BÍLKOVINY (složené z aminokyselin), které se dělí na proteiny a proteidy b)NEBÍLKOVINNÉ DUSÍKATÉ SLOUČENINY, které se dělí na aminokyseliny (volné), amidy, alkaloidy, peptidy, nukleové kyseliny, glykosidy obsahující dusík, purinové a pyrimidinové zásady, amonné soli, amoniak, močovinu, dusičnany, aj. b)NEBÍLKOVINNÉ DUSÍKATÉ SLOUČENINY, které se dělí na aminokyseliny (volné), amidy, alkaloidy, peptidy, nukleové kyseliny, glykosidy obsahující dusík, purinové a pyrimidinové zásady, amonné soli, amoniak, močovinu, dusičnany, aj.

3 Metabolismus bílkovin v organismu v žaludku a na začátku tenkého střeva jsou proteiny rozštěpeny na oligopeptidy s krátkým řetězcem a na volné aminokyseliny v žaludku a na začátku tenkého střeva jsou proteiny rozštěpeny na oligopeptidy s krátkým řetězcem a na volné aminokyseliny štěpení způsobují enzymy zažívacího traktu štěpení způsobují enzymy zažívacího traktu po rozštěpení jsou aminokyseliny absorbovány po rozštěpení jsou aminokyseliny absorbovány absorbované aminokyseliny jsou dopravovány krví nebo lymfou do jater absorbované aminokyseliny jsou dopravovány krví nebo lymfou do jater

4 Využití aminokyselin v játrech syntéza bílkovin syntéza bílkovin desaminace - čpavek se vyloučí jako močovina močí, bezdusíkatá frakce se oxiduje anebo se z ní tvoří cukry desaminace - čpavek se vyloučí jako močovina močí, bezdusíkatá frakce se oxiduje anebo se z ní tvoří cukry aminokyseliny se krví dopraví do svalů a tam dojde k syntéze bílkovin, odštěpení čpavku a bezdusíkatá frakce se oxiduje aminokyseliny se krví dopraví do svalů a tam dojde k syntéze bílkovin, odštěpení čpavku a bezdusíkatá frakce se oxiduje

5 Využití tělní zasoby volných aminokyselin („aminokyselinového poolu“) na tvorbu bílkovin, enzymů a hormonů na tvorbu bílkovin, enzymů a hormonů na tvorbu glycidů nebo tuků na tvorbu glycidů nebo tuků na neustálou náhradu "opotřebovaných" bílkovin a na tvorbu nových bílkovin přírůstku, pro tvorbu mléka, aj. na neustálou náhradu "opotřebovaných" bílkovin a na tvorbu nových bílkovin přírůstku, pro tvorbu mléka, aj. na krytí energetických potřeb organismu na krytí energetických potřeb organismu na syntézu derivátů aminokyselin (glutation, kreatin, aj.) na syntézu derivátů aminokyselin (glutation, kreatin, aj.)

6 Bílkoviny jako rezerva fixní bílkoviny - nezbytně nutné pro život fixní bílkoviny - nezbytně nutné pro život postradatelné bílkoviny - které organismus může použít pro svoji potřebu bez ohrožení života postradatelné bílkoviny - které organismus může použít pro svoji potřebu bez ohrožení života labilní proteiny - které se při přechodné potřebě uvolňují do krve, doplňují bílkoviny plazmy a nebo se používají jako zdroj aminokyselin labilní proteiny - které se při přechodné potřebě uvolňují do krve, doplňují bílkoviny plazmy a nebo se používají jako zdroj aminokyselin

7 Rozdělení bílkovin - podle chemického složení +-- albuminy +-- globuliny +-- globuliny +-- vlastní ---+-- fosfoproteiny +-- vlastní ---+-- fosfoproteiny ¦ bílkoviny +-- prolaminy ¦ bílkoviny +-- prolaminy +--+ ¦ +-- gluteliny +--+ ¦ +-- gluteliny ¦B ¦ +-- proteiny --¦ +-- protaminy ¦B ¦ +-- proteiny --¦ +-- protaminy ¦í ¦ ¦ ¦ ¦í ¦ ¦ ¦ ¦l ¦ ¦ ¦ +-- keratiny ¦l ¦ ¦ ¦ +-- keratiny -k -¦¦+ L¦¦ podpůrné ¦¦+¦¦ elastiny -k -¦¦+ L¦¦ podpůrné ¦¦+¦¦ elastiny ¦o ¦ ¦ bílkoviny +-- kolageny ¦o ¦ ¦ bílkoviny +-- kolageny ¦v ¦ ¦ ¦v ¦ ¦ ¦i ¦ ¦ ¦i ¦ ¦ ¦n ¦ ¦ +-- nukleoproteidy ¦n ¦ ¦ +-- nukleoproteidy ¦y ¦ +-- proteidy ----+-- chromoproteidy ¦y ¦ +-- proteidy ----+-- chromoproteidy +--+ +-- glykoproteidy +--+ +-- glykoproteidy +-- lipoproteidy +-- lipoproteidy

8 Aminokyseliny Esenciální Esenciální - aminokyseliny nepostradatelné nepostradatelné +- Lyzin +- Methionin +- Fenylalanin +- Tryptofan +- Histidin +- Leucin +- Izoleucin +- Treonin +- Valin +- Arginin Neesenciální Neesenciální - aminokyseliny postradatelné postradatelné +- Glycin +- Prolin +- Cystein +- Alanin +- Serin +- Tyrozin +- Kyselina asparagová +- Kyselina glutamová +- Hydroxyprolin +- Citrulin

9 Přebytek dusíkatých látek přetížení detoxikační kapacity jater přetížení detoxikační kapacity jater dezaminaci aminokyselin dezaminaci aminokyselin poškozování vylučovacích systémů poškozování vylučovacích systémů Deficit dusíkatých látek zpomaluje růst zpomaluje růst zhoršuje konverzi krmiva zhoršuje konverzi krmiva

10 Stanovení kvality dusíkatých látek Monogastři Monogastři - metody sledující stravitelnost - SNL (stravitelné dusíkaté látky) - metody sledující stravitelnost - SNL (stravitelné dusíkaté látky) - metody sledující výsledky retence v organismu - BHB (biologická hodnota bílkovin), PER (protein efficiency ratio) - metody sledující výsledky retence v organismu - BHB (biologická hodnota bílkovin), PER (protein efficiency ratio)

11 Přežvýkavci Přežvýkavci - hodnocení dusíkaté složky se provádí podle skutečně stravitelných dusíkatých látek v tenkém střevě tzv. PDI (protein digestible in the intestine) - hodnocení dusíkaté složky se provádí podle skutečně stravitelných dusíkatých látek v tenkém střevě tzv. PDI (protein digestible in the intestine) Hodnocení dusíkatých látek pro přežvýkavce je závislé na činnosti symbiotické mikroflory, jejich enzymatické aktivitě a vlastních trávicích enzymech přežvýkavců. Vytvořená bílkovina mikroorganizmů tvoří potravu pro hostitele. Hodnocení dusíkatých látek pro přežvýkavce je závislé na činnosti symbiotické mikroflory, jejich enzymatické aktivitě a vlastních trávicích enzymech přežvýkavců. Vytvořená bílkovina mikroorganizmů tvoří potravu pro hostitele.

12 Biologickou hodnotu bílkovin vypočteme dle vzorce Biologickou hodnotu bílkovin vypočteme dle vzorce N prij. – (N vyk. – N met. ) – (N moc. – N end. ) N prij. – (N vyk. – N met. ) – (N moc. – N end. ) BHB (%) = --------------------------------------------. 100 N prij. – (N vyk. – N met. ) N prij. – (N vyk. – N met. ) N prij. = dusík přijatý v krmivu N vyk. = dusík vyloučený v pevných výkalech N met. = dusík metabolický N moc. = dusík vyloučený ve formě kyseliny močové (močí) N end. = dusík endogenní PER (Protein efficiency ratio) – index účinnosti proteinu PER (Protein efficiency ratio) – index účinnosti proteinu Přírůstek hmotnosti v g Přírůstek hmotnosti v g PER = -------------------------------------- Množství přijatých bílkovin v g Množství přijatých bílkovin v g

13 PDI (protein skutečně stravitelný v tenkém střevě) je sumou dvou frakcí je sumou dvou frakcí - PDIA - protein krmiva nedegradovaný v bachoru, ale skutečně stravitelný v tenkém střevě - PDIA - protein krmiva nedegradovaný v bachoru, ale skutečně stravitelný v tenkém střevě - PDIM - mikrobiální protein, který je skutečně stravitelný v tenkém střevě - PDIM - mikrobiální protein, který je skutečně stravitelný v tenkém střevě

14 Mikrobiální protein (PDIM) je v každém krmivu charakterizován dvěma složkami PDIMN PDIMN - množství mikrobiálního proteinu, které může být syntetizováno v bachoru z degradovaného dusíku krmiva, jestliže energie a další živiny nejsou limitující PDIME PDIME - je takové množství mikrobiálního proteinu, které může být syntetizováno z využitelné energie v bachoru, jestliže degradovaný dusík a další živiny nejsou limitující

15 Pro správnou výživu přežvýkavců je třeba znát: - potřebu PDI (určena v normách potřeby) - obsah PDI v krmivech

16 Pro určování obsahu PDI v krmivech platí : stanoví se obsah dusíkatých látek v krmivu (NL) stanoví se obsah dusíkatých látek v krmivu (NL) stanoví se degradovatelnost (jednotka deg) standardizovanou metodou in situ stanoví se degradovatelnost (jednotka deg) standardizovanou metodou in situ stanoví se obsah fermentovatelné organické hmoty (FOH) výpočtem z celkového obsahu stravitelné organické hmoty (SOH) po odečtení obsahu tuku, nedegradovatelného proteinu krmiva (NdNL) a fermentačních produktů siláží (FermProd) stanoví se obsah fermentovatelné organické hmoty (FOH) výpočtem z celkového obsahu stravitelné organické hmoty (SOH) po odečtení obsahu tuku, nedegradovatelného proteinu krmiva (NdNL) a fermentačních produktů siláží (FermProd) stanoví se "skutečná stravitelnost" nedegradovaného skutečného proteinu krmiva v tenkém střevě (dsi) stanoví se "skutečná stravitelnost" nedegradovaného skutečného proteinu krmiva v tenkém střevě (dsi)

17 Výpočet : (PDIA, PDIMN, PDIME, NL, FOH jsou uváděny v g/kg sušiny) PDIA = NL * (1.11 * (1 - deg) * 1 * deg) PDIA = NL * (1.11 * (1 - deg) * 1 * deg) PDIMN = NL * (1 - (1.11 * (1 - deg))) * 0.9 * 0.8 *0.8 PDIMN = NL * (1 - (1.11 * (1 - deg))) * 0.9 * 0.8 *0.8 FOH = SOH - tuk - FermProd - (NL *(1.11*(1-deg))) FOH = SOH - tuk - FermProd - (NL *(1.11*(1-deg))) PDIME = FOH * 0.145 *0.8 * 0.8 PDIME = FOH * 0.145 *0.8 * 0.8 Pak platí, že: PDIN= PDIA + PDIMN a PDIE = PDIA + PDIME PDIN= PDIA + PDIMN a PDIE = PDIA + PDIME Každému krmivu pak přiřazujeme dvě proteinové hodnoty: PDIN a PDIE PDIN a PDIE Vyšší z obou hodnot je hodnotou potenciální, které může být dosaženo, jestliže je krmivo spojeno s vhodným komplementárním krmivem. Skutečná hodnota PDI krmné dávky pak odpovídá nižší ze sum, buď PDIN nebo PDIE.


Stáhnout ppt "Základy výživy a krmení hospodářských zvířat Přednáška 2: Spektrum dusíkatých látek a jejich význam ve výživě, stanovení."

Podobné prezentace


Reklamy Google