Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení produkční účinnosti krmiv

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení produkční účinnosti krmiv"— Transkript prezentace:

1 Hodnocení produkční účinnosti krmiv
Ing. Vít Baránek© 2006 Vytvořeno s podporou projektu FRVŠ číslo 2022/2006/G4

2 Proteiny zdroj N a AA – základní stavební složky
organické sloučeniny (C, O, N, H) zdroj N a AA – základní stavební složky 1O eAA pro ryby: Leu, Ile, Arg, His, Val, Lys, Thr, Trp, Phe, Met fce P: podílejí se na syntéze tělních tkání (růst, záchova – obnova tkání) sirné AA mohou být nahrazeny Met

3 Ovlivnění retence proteinů
dostupnost eAA v krmivu množství E v krmivu biologická hodnota proteinu (BHP) nedostatek některé eAA :-) limitující – snížení přírůstku u většiny druhů není přesně stanovena potřeba jednotlivých eAA, udává se potřeba proteinů syntetické eAA – Lys, Thr, Try, Met

4 Požadavky na protein dostupnost přirozené potravy teplota vody
druh a velikost ryby dostupnost přirozené potravy teplota vody kvalita proteinu množství a dostupnost neproteinové E intenzita krmení obecně potřeba 30-60% proteinu

5 Proč tak vysoký podíl P? složení přirozené potravy (až 50% P)
převaha karnivorních druhů v technických akvakulturách využití P jako zdroje E K bez PP 35-38%, s PP 25-27%, Pd, Ú, Ca, jeseteři 40-45%, tilapie 25-28%, clarias 36-40%

6 Produkční účinnost proteinů
FCR (Food Conversion Ratio) – spotřeba krmiva na jednotku přírůstku FCE (Food Conversion Efficiency) – hodnota přírůstku z jednotky krmiva PER (Protein Efficiency Ratio) – poměr přírůstku hmotnosti ryb k množství přijatého proteinu aNPU (apparent Net Protein Utilization) – retence proteinu krmiva [%] PPV (Protein Production Value) [%] – produkční hodnota proteinu BV (Biological Value) [%] – biologická hodnota proteinu, poměr retence N v těle/příjem N

7 Krmný koeficient (FCR)
FCR = F/(Wt – W0), kde F je spotřeba krmiva za sledované období, Wt je hmotnost obsádky na konci období, W0 na začátku období (Wt – W0 se rovná přírůstku hmotnosti v g) Příklad 1: Při odchovu 300 kg násady kapra do tržní hmotnosti bylo použito 700 kg krmné směsi při produkci 1050 kg tržní ryby. Vypočtěte hodnotu FCR. Výpočet: FCR = F/(Wt – W0) = 700/(1050 – 300) = 0,933

8 Stanovení přímé produkce
přírůstek: g.den-1; %; %.den-1; SGR, 100% SGR (Specific Growth Rate) – specifická rychlost růstu SGR = [(lnWt – lnW0).t-1].100, kde Wt je průměrná individuální hmotnost na konci období, W0 na začátku a t je délka období ve dnech

9 Příklad 2: V období od 1. května do 30. září kapři o počáteční průměrné kusové hmotnosti 60 g dosáhli 1200 g. Vypočtěte hodnotu SGR. Wt – 1200 g, W0 – 60 g, t – 153 dnů Výpočet: SGR = [(lnWt – lnW0).t-1].100 = [(ln1200 – ln60).153-1].100 = 1,96 %.d-1 Při znalosti přibližné hodnoty SGR a počáteční individuální hmotnosti jsme schopni vypočítat za jakou dobu dosáhnou ryby požadované tržní hmotnosti.

10 Příklad 3: Při odchovu sumce velkého do tržní velikosti byl použit násadový materiál o průměrné kusové hmotnosti 500 g. Vypočtěte za kolik dní jsme schopni vyprodukovat tržního sumce o průměrné hmotnosti 2000 g, pokud hodnota SGR bude 1,5 %.d-1 Wt – 2000 g, W0 – 500 g, SGR - 1,5 %.d-1, t – ?dnů Výpočet: t = (lnWt – lnW0).1OO/SGR = (ln2000 – ln500).100/1,5 = 92,4 = 93 dní

11 Příklad 4: Vypočtěte hmotnost biomasy ryb v bazénu po 100 dnech odchovu, když hodnota SGR dosáhla 2% a počáteční hmotnost biomasy 150 kg. W0 = 150 kg, t = 100 dní, SGR 2%.d-1 , Wt - ? Výpočet: Wt = W0.eSGR.t/100 = 150.e2.100/100 = 1108,4 kg

12 Důležitým prvkem pro hodnocení produkční účinnosti krmiv je vyhodnocení stupně využití jednotlivých složek krmných směsí. Ten hodnotíme především na základě následujících ukazatelů: ER - retence brutto energie [%] aNPU – retence proteinu krmiva [%] PER – poměr přírůstku hmotnosti ryb k množství přijatého proteinu aLR (aFE) – retence tuku krmiva [%]

13 ER – retence brutto energie
ER = Wt.[(Pt.23,64)+(Ft.39,54)] – W0.[(P0.23,64)+(F0.39,54)] FE.FCR.(Wt-W0) Kde: Wt, W0, FCR – viz. příklad 1 Pt – % obsah proteinu v rybě na konci chovu P0 - % obsah proteinu v rybě na začátku chovu Ft - % obsah tuku v rybě na konci chovu F0 - % obsah tuku v rybě na začátku chovu FE (BE) – brutto energie krmiva v kJ/g (MJ/kg) 23,64 – brutto energie 1 g proteinu v kJ 39,54 - brutto energie 1 g tuku v kJ FE(BE)=10.[(39,54.%F)+(23,64.%P)+(17,15.%NFE)] v kJ.kg-1, kde %F, %P a %NFE značí % obsah v KS

14 Příklad 5: V období tříměsíčního chovu clariase byla z násady o kusové hmotnosti 10 g získána tržní ryba o hmotnosti 600 g. Ryby byly krmeny KS o obsahu 45% P, 15% F a 20% NFE. FCR během odchovu dosáhlo hodnoty 0,95. Analýza těla ryb: na začátku (16,2% P a 6% F) a na konci (16,4% P a 9% F). Vypočtěte brutto energii krmné směsi a její retenci v těle ryb. Výsledek: BE = kJ/kg = 20 MJ/kg ER = 39,24%

15 retence proteinu krmiva (aNPU) se vypočte dle vzorce:
aNPU = 100.[(Wt.Pt)-(W0.P0)].[FCR.(Wt-Wo).%P]-1 retence tuku krmiva (aLR) dle vzorce: aLR = 100.[(Wt.Ft)-(W0.F0)].[FCR.(Wt-Wo).%F]-1 poměr přírůstku hmotnosti ryb k množství přijatého proteinu (PER) dle vzorce: PER = 100.(FCR.%P)-1

16 Příklad 6: V klecovém chovu tilapie nilské bylo použito krmivo o obsahu 45% P a 18% F. Počáteční hmotnost obsádky byla 14 kg. Konečná hmotnost obsádky činila 350 kg při FCR 0,8. Z chemické analýzy těla ryb vyplývá, že obsah proteinu a tuku byl na začátku 16,5 a 5% a na konci chovu 16,7 a 7,5%. Vypočtěte retenci proteinu (aNPU) a tuku (aLR), včetně ukazatele PER. Výsledek: aNPU = 46,41% aLR = 52,81% PER = 2,78


Stáhnout ppt "Hodnocení produkční účinnosti krmiv"

Podobné prezentace


Reklamy Google