Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení produkční účinnosti krmiv Ing. Vít Baránek © 2006 Vytvořeno s podporou projektu FRVŠ číslo 2022/2006/G4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení produkční účinnosti krmiv Ing. Vít Baránek © 2006 Vytvořeno s podporou projektu FRVŠ číslo 2022/2006/G4."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení produkční účinnosti krmiv Ing. Vít Baránek © 2006 Vytvořeno s podporou projektu FRVŠ číslo 2022/2006/G4

2 Proteiny organické sloučeniny (C, O, N, H)  organické sloučeniny (C, O, N, H)  zdroj N a AA – základní stavební složky  1O eAA pro ryby: Leu, Ile, Arg, His, Val, Lys, Thr, Trp, Phe, Met  fce P: podílejí se na syntéze tělních tkání (růst, záchova – obnova tkání)  sirné AA mohou být nahrazeny Met

3 Ovlivnění retence proteinů dostupnost eAA v krmivu  dostupnost eAA v krmivu  množství E v krmivu  biologická hodnota proteinu (BHP)  nedostatek některé eAA :-) limitující – snížení přírůstku  u většiny druhů není přesně stanovena potřeba jednotlivých eAA, udává se potřeba proteinů  syntetické eAA – Lys, Thr, Try, Met

4 Požadavky na protein druh a velikost ryby  druh a velikost ryby  dostupnost přirozené potravy  teplota vody  kvalita proteinu  množství a dostupnost neproteinové E  intenzita krmení  obecně potřeba 30-60% proteinu

5 Proč tak vysoký podíl P? složení přirozené potravy (až 50% P)  složení přirozené potravy (až 50% P)  převaha karnivorních druhů v technických akvakulturách  využití P jako zdroje E  K bez PP 35-38%, s PP 25-27%, Pd, Ú, Ca, jeseteři 40-45%, tilapie 25-28%, clarias 36-40%

6 Produkční účinnost proteinů FCR (Food Conversion Ratio) – spotřeba krmiva na jednotku přírůstku  FCR (Food Conversion Ratio) – spotřeba krmiva na jednotku přírůstku  FCE (Food Conversion Efficiency) – hodnota přírůstku z jednotky krmiva  PER (Protein Efficiency Ratio) – poměr přírůstku hmotnosti ryb k množství přijatého proteinu  aNPU (apparent Net Protein Utilization) – retence proteinu krmiva [%]  PPV (Protein Production Value) [%] – produkční hodnota proteinu  BV (Biological Value) [%] – biologická hodnota proteinu, poměr retence N v těle/příjem N

7 Krmný koeficient (FCR)  FCR = F/(W t – W 0 ), kde F je spotřeba krmiva za sledované období, W t je hmotnost obsádky na konci období, W 0 na začátku období (W t – W 0 se rovná přírůstku hmotnosti v g)  Příklad 1 : Při odchovu 300 kg násady kapra do tržní hmotnosti bylo použito 700 kg krmné směsi při produkci 1050 kg tržní ryby. Vypočtěte hodnotu FCR.  Výpočet: FCR = F/(W t – W 0 ) = 700/(1050 – 300) = 0,933

8 Stanovení přímé produkce přírůstek: g.den -1 ; %; %.den -1 ; SGR, 100%  přírůstek: g.den -1 ; %; %.den -1 ; SGR, 100%  SGR (Specific Growth Rate) – specifická rychlost růstu  SGR = [(lnW t – lnW 0 ).t -1 ].100, kde W t je průměrná individuální hmotnost na konci období, W 0 na začátku a t je délka období ve dnech

9 Příklad 2:  V období od 1. května do 30. září kapři o počáteční průměrné kusové hmotnosti 60 g dosáhli 1200 g. Vypočtěte hodnotu SGR.  W t – 1200 g, W 0 – 60 g, t – 153 dnů  Výpočet : SGR = [(lnW t – lnW 0 ).t -1 ].100 = [(ln1200 – ln60).153 -1 ].100 = 1,96 %.d -1  Při znalosti přibližné hodnoty SGR a počáteční individuální hmotnosti jsme schopni vypočítat za jakou dobu dosáhnou ryby požadované tržní hmotnosti.

10 Příklad 3:  Při odchovu sumce velkého do tržní velikosti byl použit násadový materiál o průměrné kusové hmotnosti 500 g. Vypočtěte za kolik dní jsme schopni vyprodukovat tržního sumce o průměrné hmotnosti 2000 g, pokud hodnota SGR bude 1,5 %.d -1  W t – 2000 g, W 0 – 500 g, SGR - 1,5 %.d -1, t – ?dnů  Výpočet: t = (lnW t – lnW 0 ).1OO/SGR = (ln2000 – ln500).100/1,5 = 92,4 = 93 dní

11 Příklad 4:  Vypočtěte hmotnost biomasy ryb v bazénu po 100 dnech odchovu, když hodnota SGR dosáhla 2% a počáteční hmotnost biomasy 150 kg.  W 0 = 150 kg, t = 100 dní, SGR 2%.d -1, W t - ?  Výpočet: W t = W 0.e SGR.t/100 = 150.e 2.100/100 = 1108,4 kg

12 •Důležitým prvkem pro hodnocení produkční účinnosti krmiv je vyhodnocení stupně využití jednotlivých složek krmných směsí. Ten hodnotíme především na základě následujících ukazatelů:  ER - retence brutto energie [%]  aNPU – retence proteinu krmiva [%]  PER – poměr přírůstku hmotnosti ryb k množství přijatého proteinu  aLR (aFE) – retence tuku krmiva [%]

13 ER – retence brutto energie ER = W t.[(P t.23,64)+(F t.39,54)] – W 0.[(P 0.23,64)+(F 0.39,54)] FE.FCR.(W t -W 0 ) Kde: W t, W 0, FCR – viz. příklad 1  P t – % obsah proteinu v rybě na konci chovu  P 0 - % obsah proteinu v rybě na začátku chovu  F t - % obsah tuku v rybě na konci chovu  F 0 - % obsah tuku v rybě na začátku chovu  FE (BE) – brutto energie krmiva v kJ/g (MJ/kg)  23,64 – brutto energie 1 g proteinu v kJ  39,54 - brutto energie 1 g tuku v kJ FE(BE)=10.[(39,54.%F)+(23,64.%P)+(17,15.%NFE)] v kJ.kg -1, kde %F, %P a %NFE značí % obsah v KS

14 Příklad 5:  V období tříměsíčního chovu clariase byla z násady o kusové hmotnosti 10 g získána tržní ryba o hmotnosti 600 g. Ryby byly krmeny KS o obsahu 45% P, 15% F a 20% NFE. FCR během odchovu dosáhlo hodnoty 0,95. Analýza těla ryb: na začátku (16,2% P a 6% F) a na konci (16,4% P a 9% F). Vypočtěte brutto energii krmné směsi a její retenci v těle ryb.  Výsledek: BE = 19999 kJ/kg = 20 MJ/kg ER = 39,24% ER = 39,24%

15  retence proteinu krmiva (aNPU) se vypočte dle vzorce: aNPU = 100.[(W t.P t )-(W 0.P 0 )].[FCR.(W t -W o ).%P] -1  retence tuku krmiva (aLR) dle vzorce: aLR = 100.[(W t.F t )-(W 0.F 0 )].[FCR.(W t -W o ).%F] -1  poměr přírůstku hmotnosti ryb k množství přijatého proteinu (PER) dle vzorce: PER = 100.(FCR.%P) -1

16 Příklad 6:  V klecovém chovu tilapie nilské bylo použito krmivo o obsahu 45% P a 18% F. Počáteční hmotnost obsádky byla 14 kg. Konečná hmotnost obsádky činila 350 kg při FCR 0,8. Z chemické analýzy těla ryb vyplývá, že obsah proteinu a tuku byl na začátku 16,5 a 5% a na konci chovu 16,7 a 7,5%. Vypočtěte retenci proteinu (aNPU) a tuku (aLR), včetně ukazatele PER.  Výsledek: aNPU = 46,41% aLR = 52,81% aLR = 52,81% PER = 2,78 PER = 2,78


Stáhnout ppt "Hodnocení produkční účinnosti krmiv Ing. Vít Baránek © 2006 Vytvořeno s podporou projektu FRVŠ číslo 2022/2006/G4."

Podobné prezentace


Reklamy Google