Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ú R O K O V Á N Í. B A N K A věřitel dlužník věřiteldlužník ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ú R O K O V Á N Í. B A N K A věřitel dlužník věřiteldlužník ?"— Transkript prezentace:

1 Ú R O K O V Á N Í

2 B A N K A věřitel dlužník věřiteldlužník ?

3 chtějí odměnu ziskúrok = vrací větší částku než si vzali B A N K A dál

4 • Poskytne-li věřitel dlužníkovi na určitou dobu nějakou peněžní částku (vklad klienta do banky, půjčka banky klientovi), požaduje nazpět částku, která je větší než byla půjčena. dál

5 Základní pojmy: jistina úrok úroková míra úrokové období dál

6 JISTINA Počáteční jistina K0K0 Konečná jistina KnKn POČÁTEČNÍ JISTINA K 0 POČÁTEČNÍ JISTINA K 0 ÚROK za n úrokovacích období + zpět

7 POČÁTEČNÍ JISTINA •označujeme K 0 •původní částka peněz, která se půjčuje nebo byla vložena (tzv. počáteční kapitál – vklad) zpět POČÁTEČNÍ JISTINA K 0

8 KONEČNÁ JISTINA •označujeme K n •je to půjčená částka, ke které se připočítávají úroky dané úrokovou mírou za n úrokovacích období POČÁTEČNÍ JISTINA K 0 + = ÚROK za n úrokovacích období POČÁTEČNÍ JISTINA K 0 ÚROK za n úrokovacích období KnKn zpět

9 ÚROK •je peněžní částka, kterou klient zaplatí věřiteli, za půjčení peněz •rozumíme částku, o kterou splatná částka převyšuje základ (jistinu) vkladu či půjčky ÚROK JISTINA půjčená částka odměna za půjčení peněz dál

10 ÚROK •označujeme ú •úrok je určen: – velikostí úrokové míry – jistinou – úrokovým obdobím zpět

11 ÚROKOVÉ OBDOBÍ •označujeme t •je to doba, během které se musí splatit dlužná částka a úroky •doba, během které se vklad nebo půjčené peníze úročí 12 měsíců 16,5 roků 27 dnů 30 měsíců 22 let dál

12 Pro výpočet úrokového období se používají 2 základní metody: Anglická obchodní metoda Německá obchodní metoda „30/360“ - vychází z přesného počtu dní - včetně přestupného roku - zjednodušuje počet dní - každý měsíc má 30 dnů  rok má 360 dní ukázka

13 ÚROKOVÁ MÍRA •označujeme ji i •je velikost úroku za jednotkové období •vyjadřuje se v procentech za čas roční úrok p.a. čtvrtletní úrok p.q. měsíční úrok p.m. 4,5% p.a. 6,1% p.a. 8% p.m. zpět

14 Výpočet úrokového období pomocí 30/360 •Metoda číselné osy•Odčítací metoda Př.: Peníze byly půjčené od 13. 5. – 16. 9. 16. 9. - 13. 5. 3 + 4 * 30 = =123 dní příklady

15 Peníze byly půjčené od 1. 1. 2006 – 1. 4. 2006. Peníze byly půjčené od 18. 7. 2002 – 1. 10. 2006. Peníze jsou půjčené od 28. 11. 2000 – 1. 4. 2012. Peníze byly půjčené od 2. 9. 2002 – 13. 7. 2006. Peníze byly půjčené od 14. 10. 2003 – 13. 1. 2006. Peníze byly půjčené od 23. 5. 2006 – 8. 11. 2006. Vypočítejte: zpět

16 Druhy úrokování jednoduchésložené polhůtnípředlhůtní konec

17 Jednoduché úrokování – úrok se za stejné úrokovací doby nemění – počítá se stále z téže původní jistiny K 0 – úrok je lineární funkcí času dál

18 Vzorec: K n = K 0. ( 1 + i. t) konečná jistina počáteční jistina úroková míra úrokové období i - je převedeno z procenta na desetinné číslo i = p / 100 zpětpříklady

19 Vypočtěte: KONTROLA Na jakou částku vzroste Kč 7 500,- za 8 let při 12% p. a.? Na jakou částku by vzrostla Kč 1,- za 200 let při 10% p. a.? Jakou částku musíme dnes uložit při 8% p. a., aby nám vzrostla za 10 let na Kč 150 000,-? Jak vysokou částku musíme uložit, aby nám za 9 let vzrostla při 13% p. a. na Kč 100 000,-? Za jak dlouho vzroste jistina Kč 75 000,- na Kč 222 860,- při 9,5% p. a. ? zpět

20 Složené úrokování –na konci každého úrokovacího období se připíše k předešlé jistině (konečná jistina) úrok za plynulé období –v příštím úrokovacím období se pak nový úrok počítá z počáteční jistin a připsaných úroků z předešlých období dál

21 Vzorec: K n = K 0. ( 1 + i ) t konečná jistina počáteční jistina úroková míra úrokové období i - je převedeno z procenta na desetinné číslo i = p / 100 zpět příklady

22 Vypočtěte: KONTROLA Na jakou částku vzroste Kč 9 500,- za 9 let při 8% p. a.? Na jakou částku by vzrostla Kč 1,- za 50 let při 13% p. a.? Jakou částku musíme dnes uložit při 6% p. a., aby nám vzrostla za 20 let na Kč 150 000,-? Jak vysokou částku musíme uložit, aby nám za 11 let vzrostla při 9% p. a. na Kč 100 000,-? Za jak dlouho vzroste jistina Kč 75 000,- na Kč 222 860,- při 8% p. a. ? zpět

23 Konec

24 Vypracováno v rámci projektu SIPVZ Název projektu: Využití ICT při výuce ekonomických předmětů Evidenční číslo: 1647P2006 Název poskytovatele dotace: MŠMT, Kraj Zlínský Název dotačního programu: Projekty SIPVZ Rozsah: působnost regionální Cílová skupina: Děti, žáci a studenti Okruh: C — využití ICT na středních a vyšších odborných školách Téma: Vytvoření výukového obsahu nebo výukových materiálů s využitím ICT Rok: 2006 Realizace projektu: projekt je jednoletý 01.08.2006 - 31.12.2006 Realizátor projektu: Střední odborná škola Uherský Brod Předbranská 415, Uherský Brod Vypracovala: Mgr. Jana Peřinová


Stáhnout ppt "Ú R O K O V Á N Í. B A N K A věřitel dlužník věřiteldlužník ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google