Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika péče o nedobře kompenzované pacienty s diabetes mellitus 2.typu a novinky ve farmakoterapii DM2 Praha, 3.4.2009 as.MUDr.Pavlína Piťhová Interní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika péče o nedobře kompenzované pacienty s diabetes mellitus 2.typu a novinky ve farmakoterapii DM2 Praha, 3.4.2009 as.MUDr.Pavlína Piťhová Interní."— Transkript prezentace:

1 Problematika péče o nedobře kompenzované pacienty s diabetes mellitus 2.typu a novinky ve farmakoterapii DM2 Praha, 3.4.2009 as.MUDr.Pavlína Piťhová Interní klinika UK 2. LF a FN v Motole

2 Cíle léčby diabetu 2. typu normoglykémie stav bez hypoglykémií redukce hmotnosti zabránění vzniku pozdních komplikací –mikrovaskulárních –makrovaskulárních kvalita života stejná jako u zdravého člověka snížení morbidity a mortality

3 UKPDS

4 Snížení Hb A1c o 1% sníží riziko.... 0 p<0.0001 p=0.035 p<0.0001 -50 -45 -40 -35 -30 -25 -20 -15 -10 -5 Redukce rizika (%) Any diabetes- related death Myocardial infarction Stroke Peripheral vascular disease* Microvascular disease Cataract extraction Diabetes- related death All-cause mortality 21 14 12 43 37 19 Stratton IM et al (UKPDS 35). BMJ 2000; 321: 405-412

5  20  10 0102030 Přirozený vývoj diabetu 2.typu Převzato z Mezinárodního diabetického centra ( International Diabetes Center (IDC)). Minneapolis, Minnesota. Roky diabetu Relativní funkce  -buněk Hladina plazmatické glukózy inzulínová rezistence sekrece inzulínu 7 mmol/l lačná glykémie postprandiální glykémie 6-6 Glukóza Normální stav IGT/diabetes

6 Inzulínová rezistence Inzulínová sekrece -dieta -cvičení -metformin -glitazony (↓ spotřeby inzulínu) (↑ inzulinémie) -sekretagoga inzulínu -exogenní inzulín Léčba diabetes mellitus -inhibitory α-glukosidázy

7 ADA/EASD algoritmus pro management diabetes mellitus 2.typu Diagnóza Úprava životního stylu + metformin HbA1c > 5,3% ne ano Přidej bazální inzulín (nejvíce účinné) Přidej sulfonylureu (nejlevnější) Přidej glitazon (nehrozí hypoglykémie) Intenzifikuj inzulín Přidej glitazon Přidej bazální inzulín Přidej sulfonylureu HbA1c > 5,3%

8  20  10 0102030 Zlepšení inzulínové rezistence Převzato z Mezinárodního diabetického centra ( International Diabetes Center (IDC)). Minneapolis, Minnesota. Roky diabetu Relativní funkce  -buněk Hladina plazmatické glukózy inzulínová rezistence sekrece inzulínu 7 mmol/l lačná glykémie postprandiální glykémie 6-6

9 metformin Střevo : ↑ anaerobního metabolismu glukózy Tuková tkáň : ↑absorpce a oxidace glukózy Játra : ↓ glukoneogeneze ↓ glykogenolýzy ↓ oxidace mastných kyselin Sval : ↑absorpce a oxidace glukózy ↑ glykoneogeneze ↓ oxidace mastných kyselin ↑ laktát↓ mastné kyseliny ↓ produkce glukózy v játrech ↑ utilizace glukózy ↓ glykémie Mechanismus účinku metforminu

10 Bezpečnost metforminu: laktátová acidóza Laktátová acidóza – prevalence 0.03 LA/1000 pacientů/rok Vzniká nejčastěji při podání biguanidů nemocným s kontraindikacemi Metformin podaný v terapeutickém rozmezí (0.5–3.0 g/den) není nebezpečný při respektování kontraindikací. Je vhodné snížit dávku u osob vyššího věku Howlett & Bailey. Drug Safety 1999;20:489-503 Lalau & Race. Diabetes Obes Metab 2000;2:1-7 Chan et al. Diabetic Medicine 1999;16:273-81

11 Glitazony (Thiazolidindiony) Stimulace transkripčních faktorů v adipocytech, aktivace jaderného receptoru PPAR- gamma Ovlivněním postreceptorové cesty snižují inzulínoresistenci : zvyšují citlivost periferních tkání (buněk svalů a tukové tkáně) inhibují lipolýzu redukují glukoneogenezi efekt antioxidační Klinický efekt: snižují : glykémii inzulinémii triacylgyceroly volné mastné kyseliny glykohemoglobin krevní tlak zvyšují HDL cholesterol Pioglitazon (Actos), rosiglitazon (Avandia)

12 Ateroskleróza, kardiovaskulární nemoci Centrální obezita Hyperinsulinémie DM 2. typu Hypertenze MikroalbuminurieDyslipidémie Endoteliální dysfunkce  TK  HDL (  HDL 2 ),  sdLDL  mikroalbuminúrie  viscerální tuk  plasma insulinémie  hyperglykémie  endoteliální funkce Rosiglitazon a rizika ICHS RSG  Insulinová rezistence

13  20  10 0102030 Kontrola postprandiální hyperglykémie Převzato z Mezinárodního diabetického centra ( International Diabetes Center (IDC)). Minneapolis, Minnesota. Roky diabetu Relativní funkce  -buněk Hladina plazmatické glukózy inzulínová rezistence sekrece inzulínu 7 mmol/l lačná glykémie postprandiální glykémie 6-6

14 Relativní přispění lačné a postprandiální glykémie k celkové diurnální hyperglykémii v jednotlivých kvintilech HbA1c Adaptováno podle : Monnier, Diabetes Care 2003; 26: 881 - 885

15 Inhibitory  glukozidáz Indikace: zejména obézní diabetici 2. typu s postprandiální hyperglykémií, v kombinaci Základní účinek: inhibice střevních glukozidáz s následným zpomalením vstřebávání sacharidů Kontraindikace: chronická onemocnění GIT, autonomní neuropatie s projevy postižení GIT Nežádoucí účinky: dyspepsie, diarrhoe Akarbóza (Glucobay), voglibóza, miglitol Prevence diabetu – STOP NIDDM – redukce rizika o 32%, snížení rizika kardiovaskulárních komplikací

16 Prandiální regulátory (glinidy) Indikace: diabetes 2. typu zejména s postprandiální hyperglykémií Základní účinek: intenzivní, ale krátkodobé (cca 1-2 hodiny) zvýšení inzulínové sekrece Nežádoucí účinky: hypoglykémie Repaglinide (Novonorm 0,5, 1, 2mg 3xdenně)

17 Deriváty sulfonylurey Indikace: diabetes 2. typu, zejména bez obezity, kombinovaná léčba s inzulínem Základní účinek: zvýšení sekrece inzulínu Kontraindikace: těžká dekompenzace diabetu, alergie, významné snížení perorálního příjmu Nežádoucí účinky: protrahované hypoglykémie, lékové interakce glibenklamid (Glucobene 1,75 nebo 3,5mg tbl, Maninil 1 nebo 5mg tbl), gliclazid (Diaprel MR tbl) – 1 až 4 tbl denně – studie Advance! glipizid (Minidiab tbl) gliquidon (Glurenorm tbl) glimepirid (Amaryl 1, 2, 3, 4mg tbl)

18 Hormony ostrůvkových α- a β-buněk regulují glukózovou homeostázu Langerhansovy ostrůvky α – buňky (modré) β-buňky (červené) Depozita amyloidu Zdravý jedinec: -α-buňky produkují glukagon -β-buňky produkují inzulín Diabetik 2.typu: -α-buňky produkují nadbytek glukagonu -β-buňky nestíhají vyrábět inzulín

19

20

21

22 Nová „perorální antidiabetika“ Inkretin-minetika = analoga GLP1 Exenatid (Byetta) Liraglutid Inhibitory DPP-IV Sitagliptin (Januvia) Vildagliptin

23

24

25

26

27

28

29 časná farmakoterapie minimalizace hypoglykémie maximalizace citlivosti na inzulín dieta/redukce váhy cvičení ochrana funkce β-buněk minimalizace váhového přírůstku mnohočetná kombinační léčba k ovlivnění všech přítomných patofyziologických defektů Nový paradigm

30

31 ..…aby normální glukózová tolerance nebyla jen osamělými stopami v písku…..


Stáhnout ppt "Problematika péče o nedobře kompenzované pacienty s diabetes mellitus 2.typu a novinky ve farmakoterapii DM2 Praha, 3.4.2009 as.MUDr.Pavlína Piťhová Interní."

Podobné prezentace


Reklamy Google