Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRH, TRŽNÍ MECHANISMUS NABÍDKA, POPTÁVKA, CENA. VÝROBA – VÝROBNÍ PROCES – EFEKTIVNOST VÝROBY Efektivnost výroby → dělba práce a specializace Dělba práce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRH, TRŽNÍ MECHANISMUS NABÍDKA, POPTÁVKA, CENA. VÝROBA – VÝROBNÍ PROCES – EFEKTIVNOST VÝROBY Efektivnost výroby → dělba práce a specializace Dělba práce."— Transkript prezentace:

1 TRH, TRŽNÍ MECHANISMUS NABÍDKA, POPTÁVKA, CENA

2 VÝROBA – VÝROBNÍ PROCES – EFEKTIVNOST VÝROBY Efektivnost výroby → dělba práce a specializace Dělba práce Specializace Úspory z rozsahu

3 HISTORICKÝ VÝVOJ DĚLBY PRÁCE Přirozená dělba práce Společenská dělba práce Dělba v rovině pracovních operací

4 SMĚNA Dělba práce a specializace → směna Směna → vzájemná závislost lidí Směna → peníze

5 PENÍZE – historický pohled Naturální charakter směny (Z-Z) – BARTER Zbožové (komoditní) peníze Drahé kovy Plnohodnotné peníze

6 PENÍZE Z-P-Z „Peníze jsou mazacím olejem směny“ Samuelson, Nordhaus Peníze s vnitřní hodnotou Peníze bez vnitřní hodnoty

7 PENÍZE Papírové peníze  Bankovky kryté zlatem  Státovky  Demonetizace zlata Peníze s nuceným oběhem

8 FUNKCE PENĚZ Prostředek směny Zúčtovací jednotka Uchovatel hodnoty !hodnota pen ě z musí být stabilní – hyperinflace!!

9 TRH, TRŽNÍ MECHANISMUS 3 základní ekonomické otázky 1. co vyrábět a v jakém množství 2. jak vyrábět 3. pro koho vyrábět

10 TYPY EKONOMIK Zvyková Direktivně řízená Tržní Smíšená

11 TRH = jakýkoli systém koupě a prodeje zboží a služeb nebo výrobních faktorů = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou  Trh výrobků a služeb  Trh výrobních faktorů

12 TRŽNÍ MECHANISMUS Spotřebitelé → co se bude vyrábět Firmy → jak budou vyrábět Poptávka po výrobcíchTrh výrobků a služeb Nabídka výrobků a služeb a službách DomácnostiFirmy Nabídka výrobníchTrh výrobních faktorů Poptávka po výrobních faktorech faktorů

13 TRŽNÍ SELHÁNÍ Monopoly a kartely Externality Veřejné statky → nutnost zásahů státu

14 MONOPOLY, KARTELY - omezení konkurence, zánik konkurence 1 prodávající Kartelové dohody

15 EXTERNALITY Externí náklady nebo prospěch při výrobě nebo spotřebě některých výrobků a služeb  Externality negativní  Externality pozitivní

16 VEŘEJNÉ STATKY Nevylu č itelnost ze spotřeby Neexistuje vztah mezi tím, kolik kdo zaplatil a kolik spot ř eboval

17 ZÁSAHY STÁTU 1. Tržní selhání - monopol, kartel - externality - veřejné statky 2. Přerozdělování důchodu a bohatství

18 POPTÁVKA Poptávka  Tabulka poptávky  Poptávková křivka Cena pomerančového džusu (P)Poptávané množství pomerančového džusu (Q) 15275000 16250000 17225000 18200000 19175000 20150000 21125000 22100000

19 P (Kč/litr) 20 A 17 B D 150 225 Q POPTÁVKA poptávané množství P,Q Nezávisle X závisle proměnná Zákon klesající poptávky Giffenovy statky Poptávková křivka je klesající pro většinu produktů, neboť při nízkých cenách mají lidé tendenci kupovat větší množství zákon poptávky

20 POPTÁVKA Faktory ovliv ň ující poptávané mno ž ství Ceny příbuzných produktů  Substituty  Komplementy Důchod spotřebitelů a jeho rozdělení Vkus a preference spotřebitelů Počet a věk kupujících Očekávání spotřebitelů týkající se budoucích cen nebo dostupnosti produktu

21 P snížení poptávky zvýšení poptávky D1 D0 D2 0Q ZMĚNA POPTÁVANÉHO MNOŽSTVÍ VERSUS ZMĚNA POPTÁVKY Posun po poptávkové křivce = změna poptávaného množství Posun poptávkové křivky = změna poptávky Poptávka po produktu se bude snižovat, jestliže: cena substitutů se bude snižovat cena komplementů se bude zvyšovat důchod se bude snižovat (za předpokladu, že jde o normální zboží) preference spotřebitelů se budou přesouvat na jiná zboží počet kupujících se bude snižovat spotřebitelé budou v budoucnu očekávat nižší cenu

22 NABÍDKA Nabídka X nabízené množství  Tabulka nabídky  Nabídková křivka Cena pomerančového džusu (P)Nabízené množství pomerančového džusu (Q) 1550000 16100000 17150000 18200000 19250000 20300000 21350000 22400000

23 NABÍDKA Zákon rostoucí nabídky P 20S 16 0100 300Q

24 NABÍDKA Faktory ovliv ň ující nabízené mno ž ství Ceny jiných produktů Ceny výrobních faktorů použitých k výrobě  Výrobní komplementy  Výrobní substituty Technologie Počet prodávajících

25 P S1S0S2 snížení zvýšení nabídky nabídky 0Q NABÍDKA Změna nabízeného množství versus změna nabídky Posun po křivce nabídky = změna nabízeného množství Posun křivky nabídky = změna nabídky Nabídka produktu se bude snižovat, jestliže: ceny výrobních substitutů se budou zvyšovat ceny výrobních komplementů se budou snižovat ceny výrobních faktorů se budou zvyšovat budou zavedeny technologie zvyšující náklady výroby sníží se počet prodávajících

26 Rovnováha na trhu pomerančového džusu P S PEE (18) D 0Q Qe=200 DETERMINACE TRŽNÍ CENY Vzájemné působení N a P → Rovnovážná tržní cena

27 Převis nabídky, převis poptávky DETERMINACE TRŽNÍ CENY Cena pomerančového džusu Poptávané množství pomerančového džusu Cena pomerančového džusu Nabízené množství pomerančového džusu 152750001550000 1625000016100000 1722500017150000 1820000018200000 1917500019250000 2015000020300000 2112500021350000 2210000022400000

28 Změna nabídky, změna poptávky → nová rovnovážná tržní cena DETERMINACE TRŽNÍ CENY P S1 S0 P1 P0 D0 D1 D0 D1 Q0 Q1QQ1 Q0 Q

29 PŘÍKLAD – nabídka, poptávka Př. Jak se následující skutečnosti projeví na trhu novin? zvýšení ceny papíru, začátek olympijských her, obec uvalila zvláštní daň na noviny,

30 PŘÍKLAD – nabídka, poptávka V tabulce jsou uvedeny údaje o poptávce a nabídce po vejcích během jednoho měsíce. - nakreslete křivky nabídky a poptávky a určete rovnovážnou cenu a rovnovážné množství prodané za měsíc. POPTÁVKANABÍDKA Cena za tucetpoptávané množstvíCena za tucetnabízené množství 101mil100,7mil 12,50,9mil12,50,75mil 150,8mil150,8mil 17,50,7mil17,50,85mil

31 P S E 15 D 00,8Q Příklad – nabídka, poptávka

32 Nové informace o vysokém obsahu cholesterolu a o jeho škodlivosti na zdraví mají za následek změnu poptávky: PŘÍKLAD – nabídka, poptávka Zakreslete novou poptávkovou křivku a ukažte, jak změna poptávky ovlivní rovnovážnou tržní cenu a rovnovážné množství. Dokažte, že pokud tržní cena vajec neklesne, v obchodech se bude každý měsíc hromadit nadbytek vajec. Cena za tucetNové poptávané množství 100,7 12,50,6 150,5 17,50,4

33 P S 15 10 D1 D2 0 0,7 0,8 Q Příklad – nabídka, poptávka


Stáhnout ppt "TRH, TRŽNÍ MECHANISMUS NABÍDKA, POPTÁVKA, CENA. VÝROBA – VÝROBNÍ PROCES – EFEKTIVNOST VÝROBY Efektivnost výroby → dělba práce a specializace Dělba práce."

Podobné prezentace


Reklamy Google