Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRH, TRŽNÍ MECHANISMUS NABÍDKA, POPTÁVKA, CENA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRH, TRŽNÍ MECHANISMUS NABÍDKA, POPTÁVKA, CENA."— Transkript prezentace:

1 TRH, TRŽNÍ MECHANISMUS NABÍDKA, POPTÁVKA, CENA

2 VÝROBA – VÝROBNÍ PROCES – EFEKTIVNOST VÝROBY
Efektivnost výroby → dělba práce a specializace Dělba práce Specializace Úspory z rozsahu

3 HISTORICKÝ VÝVOJ DĚLBY PRÁCE
Přirozená dělba práce Společenská dělba práce Dělba v rovině pracovních operací

4 SMĚNA Dělba práce a specializace → směna
Směna → vzájemná závislost lidí Směna → peníze

5 PENÍZE – historický pohled
Naturální charakter směny (Z-Z) – BARTER Zbožové (komoditní) peníze Drahé kovy Plnohodnotné peníze

6 PENÍZE Z-P-Z „Peníze jsou mazacím olejem směny“ Samuelson, Nordhaus
Peníze s vnitřní hodnotou Peníze bez vnitřní hodnoty

7 PENÍZE Papírové peníze Bankovky kryté zlatem Státovky
Demonetizace zlata Peníze s nuceným oběhem

8 FUNKCE PENĚZ Prostředek směny Zúčtovací jednotka Uchovatel hodnoty
!hodnota peněz musí být stabilní – hyperinflace!!

9 TRH, TRŽNÍ MECHANISMUS 3 základní ekonomické otázky
1. co vyrábět a v jakém množství 2. jak vyrábět 3. pro koho vyrábět

10 TYPY EKONOMIK Zvyková Direktivně řízená Tržní Smíšená

11 TRH = jakýkoli systém koupě a prodeje zboží a služeb nebo výrobních faktorů = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Trh výrobků a služeb Trh výrobních faktorů

12 TRŽNÍ MECHANISMUS Spotřebitelé → co se bude vyrábět
Firmy → jak budou vyrábět Poptávka po výrobcích Trh výrobků a služeb Nabídka výrobků a služeb a službách Domácnosti Firmy Nabídka výrobních Trh výrobních faktorů Poptávka po výrobních faktorech faktorů

13 TRŽNÍ SELHÁNÍ Monopoly a kartely Externality Veřejné statky
→ nutnost zásahů státu

14 MONOPOLY, KARTELY omezení konkurence, zánik konkurence 1 prodávající
Kartelové dohody

15 EXTERNALITY Externí náklady nebo prospěch při výrobě nebo spotřebě některých výrobků a služeb Externality negativní Externality pozitivní

16 VEŘEJNÉ STATKY Nevylučitelnost ze spotřeby
Neexistuje vztah mezi tím, kolik kdo zaplatil a kolik spotřeboval

17 ZÁSAHY STÁTU 1. Tržní selhání - monopol, kartel - externality
- veřejné statky 2. Přerozdělování důchodu a bohatství

18 POPTÁVKA Poptávka Tabulka poptávky Poptávková křivka
Cena pomerančového džusu (P) Poptávané množství pomerančového džusu (Q) 15 275000 16 250000 17 225000 18 200000 19 175000 20 150000 21 125000 22 100000

19 POPTÁVKA poptávané množství P,Q Nezávisle X závisle proměnná
Zákon klesající poptávky Giffenovy statky P (Kč/litr) A B D Q Poptávková křivka je klesající pro většinu produktů, neboť při nízkých cenách mají lidé tendenci kupovat větší množství zákon poptávky

20 POPTÁVKA Faktory ovlivňující poptávané množství
Ceny příbuzných produktů Substituty Komplementy Důchod spotřebitelů a jeho rozdělení Vkus a preference spotřebitelů Počet a věk kupujících Očekávání spotřebitelů týkající se budoucích cen nebo dostupnosti produktu

21 ZMĚNA POPTÁVANÉHO MNOŽSTVÍ VERSUS ZMĚNA POPTÁVKY
Posun po poptávkové křivce = změna poptávaného množství Posun poptávkové křivky = změna poptávky P snížení poptávky zvýšení poptávky D D D2 0 Q Poptávka po produktu se bude snižovat, jestliže: cena substitutů se bude snižovat cena komplementů se bude zvyšovat důchod se bude snižovat (za předpokladu, že jde o normální zboží) preference spotřebitelů se budou přesouvat na jiná zboží počet kupujících se bude snižovat spotřebitelé budou v budoucnu očekávat nižší cenu

22 NABÍDKA Nabídka X nabízené množství Tabulka nabídky Nabídková křivka
Cena pomerančového džusu (P) Nabízené množství pomerančového džusu (Q) 15 50000 16 100000 17 150000 18 200000 19 250000 20 300000 21 350000 22 400000

23 NABÍDKA Zákon rostoucí nabídky P 20 S 16 Q

24 NABÍDKA Faktory ovlivňující nabízené množství
Ceny jiných produktů Ceny výrobních faktorů použitých k výrobě Výrobní komplementy Výrobní substituty Technologie Počet prodávajících

25 NABÍDKA Změna nabízeného množství versus změna nabídky
Posun po křivce nabídky = změna nabízeného množství Posun křivky nabídky = změna nabídky P S1 S0 S2 snížení zvýšení nabídky nabídky 0 Q Nabídka produktu se bude snižovat, jestliže: ceny výrobních substitutů se budou zvyšovat ceny výrobních komplementů se budou snižovat ceny výrobních faktorů se budou zvyšovat budou zavedeny technologie zvyšující náklady výroby sníží se počet prodávajících

26 DETERMINACE TRŽNÍ CENY
Vzájemné působení N a P → Rovnovážná tržní cena Rovnováha na trhu pomerančového džusu P S PE E (18) D 0 Q Qe= 200

27 DETERMINACE TRŽNÍ CENY
Převis nabídky, převis poptávky Cena pomerančového džusu Poptávané množství pomerančového džusu Cena pomerančového džusu Nabízené množství pomerančového džusu 15 275000 50000 16 250000 100000 17 225000 150000 18 200000 19 175000 20 300000 21 125000 350000 22 400000

28 DETERMINACE TRŽNÍ CENY
Změna nabídky, změna poptávky → nová rovnovážná tržní cena P P S S S S0 P1 P0 P0 D D D D1 Q Q1 Q Q1 Q Q

29 PŘÍKLAD – nabídka, poptávka
Př. Jak se následující skutečnosti projeví na trhu novin? zvýšení ceny papíru, začátek olympijských her, obec uvalila zvláštní daň na noviny,

30 PŘÍKLAD – nabídka, poptávka
V tabulce jsou uvedeny údaje o poptávce a nabídce po vejcích během jednoho měsíce. - nakreslete křivky nabídky a poptávky a určete rovnovážnou cenu a rovnovážné množství prodané za měsíc. POPTÁVKA NABÍDKA Cena za tucet poptávané množství nabízené množství 10 1mil 0,7mil 12,5 0,9mil 0,75mil 15 0,8mil 17,5 0,85mil

31 Příklad – nabídka, poptávka
S E 15 D 0 0,8 Q

32 Nové poptávané množství
PŘÍKLAD – nabídka, poptávka Nové informace o vysokém obsahu cholesterolu a o jeho škodlivosti na zdraví mají za následek změnu poptávky: Cena za tucet Nové poptávané množství 10 0,7 12,5 0,6 15 0,5 17,5 0,4 Zakreslete novou poptávkovou křivku a ukažte, jak změna poptávky ovlivní rovnovážnou tržní cenu a rovnovážné množství. Dokažte, že pokud tržní cena vajec neklesne, v obchodech se bude každý měsíc hromadit nadbytek vajec.

33 Příklad – nabídka, poptávka
S 15 10 D1 D2 0 0, ,8 Q


Stáhnout ppt "TRH, TRŽNÍ MECHANISMUS NABÍDKA, POPTÁVKA, CENA."

Podobné prezentace


Reklamy Google