Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

9/2012Přednáška č. 11 Dynamické procesy v řízení Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2012, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc.Ing. P.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "9/2012Přednáška č. 11 Dynamické procesy v řízení Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2012, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc.Ing. P."— Transkript prezentace:

1 9/2012Přednáška č. 11 Dynamické procesy v řízení Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2012, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc.Ing. P. Dlask, Ph.D. Cvičení : Ing. P. Kalčev Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení

2 9/2012Přednáška č. 12 Program přednášky úvod do seminářů (požadavky, termíny, …) flashback POPR program cvičení (obsah, cíle, …) teoretický základ praktická aplikace rekapitulace podkladů pro cvičení Excel Tipy otázky ke zkoušce závěr, dotazy, rekapitulace Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení

3 9/2012Přednáška č. 13 Nikdo vám nic nedá Skutečné vzdělání je jen samovzdělávání. Každé vyučování je jenom popud, motivace k samostatnému studiu. Pedagogové mohou předkládat sebepoutavěji nejnovější poznatky, ale pouze na studentovi závisí, jak je přijme. Účinnost pedagogického procesu závisí více na jemnosti sluchu studenta než na síle hlasivek pedagoga. Žádný obor není možné zvládnout pamětí, ale pouze myšlením. Není třeba vědět všechno, ale všechno podstatné. Doc. MUDr. J. Varga, CSc., Patofyziologický atlas, 1991. Všeobecné názory z jiného(?) oboru Znáte to…? …to se nedá pochopit… …to se nedá zapamatovat… …už chci domů… …

4 9/2012Přednáška č. 14 Teď to hodnocení… 2009,2010 připravenost byla naprosto v pořádku. Hezké, barevné, poutavé prezentace mě zaujaly, ovšem jejich obsah byl k učení na zkoušku nedostačující a to i přesto, že jsem na přednášky chodila. ocenila bych více konkrétních pojmů a jejich vysvětlení. upřednostnil bych zkrácení úvodních částí přednášek a věnoval se rychleji opakování látky minulé a probrání nové. systém ani pojetí přednášek se mi nelíbil... řekne mi někdo co má co společného test ze zeměpisných znalostí s modelem stárnutí objektu?... předmět sám o sobě asi není těžký ale mě to teda skoro nic neříkalo... prostě španělská vesnice Jak to tedy doopravdy je?

5 9/2012Přednáška č. 15 Teď to hodnocení… 2011 Přednášky byly dobře připravené a srozumitelné. I oblast "motivace" se mi líbila. Jen nemám rád příliš animací v powerpointových prezentacích. Působí rušivě. Tuhle zkoušku jsem si doslova užil:-) Škoda že se na cvičeních konzultovalo od těch co toho mají dokončeno nejmíň. To není zrovna odměna pro ty co to mají už hotové. Toto cvičení jako bohužel jedno z mála podporovalo samostatnou tvůrčí činnost. Byl zadán cíl a způsob jakým ho studenti měli dosáhnout byl pouze nastíněn. To je jedna z věcí, které se mi na tomto cvičení líbily. Jak to tedy doopravdy je?

6 9/2012Přednáška č. 16 …a co vlastně chtějí? Používání anglických ekvivalentů? Ano/Ne Více teoretických pasáží? Ano/Ne Rekapitulovat na začátku? Ano/Ne Více praktických pasáží? Ano/Ne Prosazovat studentské prezentace (5min.)? Ano/Ne Excelovské Tipy/Triky? Ano/Ne Jak to tedy doopravdy je?

7 9/2012Přednáška č. 17 Důležité odkazy Katedrový server/stránky http://eko.fsv.cvut.cz/ http://people.fsv.cvut.cz/~k126/ Osobní stránky http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/ http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Popr/index.html Odevzdávání úloh http://ocw.cvut.cz/moodle/ Návody/postupy/krycí list http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Help/data97.xls http://people.fsv.cvut.cz/~dlaskpet/Help/ExcelTipy.xlsm Obsah a úvod do předmětu: Počítačová podpora řízení

8 9/2012Přednáška č. 18 Proč modelování? Obsah a úvod do předmětu: Proč ne? Proč ano? Hydraulika Urbanismus Geologie Geodézie Doprava Pružnost + pevnost

9 9/2012Přednáška č. 19 Proč si ten model nesestavíš?

10 9/2012Přednáška č. 110 Proč ANO? ověřování funkčnosti celků nemožnost realizovat maketu nemožnost realizovat pokus finanční náročnost pokusu časová náročnost pokusu …

11 9/2012 Přednáška č. 1 11 Modelování řetězové reakce http://cs.wikipedia.org/wiki/Jadern%C3%A1_zbra%C5%88 Modelování urychlovačů částic http://cs.wikipedia.org/wiki/Urychlova%C4%8D Modelování přírodních jevů http://cs.wikipedia.org/wiki/Meteor_Crater Modelování technických jevů http://cs.wikipedia.org/wiki/Proudov%C3%BD_motor Aplikační příklady modelů: - model populačního růstu - investování na burze - chemické reakce - lety do vesmíru - válečné bitvy Příklady modelů 2/???

12 9/2012Přednáška č. 1 12 Obecné přínosy modelování pro manažerskou praxi  Pochopení modelovaného systému  Parametrické studie systému  Experimentální význam  Pochopení modelovaného systému  Parametrické studie systému  Experimentální význam  proniknutí vnitřních mechanismů systému  vytváření nosných strategií rozvoje  predikce chování modelu  získání komplexního pohledu na systém  …  proniknutí vnitřních mechanismů systému  vytváření nosných strategií rozvoje  predikce chování modelu  získání komplexního pohledu na systém  …  identifikování významných (klíčových) míst  citlivostní analýza  identifikace vlivu rizik a nejistot  ověření možností řízení modelu  …  identifikování významných (klíčových) míst  citlivostní analýza  identifikace vlivu rizik a nejistot  ověření možností řízení modelu  …  ověřování nosných strategií  nalezení požadovaného chování  …  ověřování nosných strategií  nalezení požadovaného chování  … Obecné přínosy: Teoretický základ P. Dlask: Modelování při řízení, Wolters Kluwer 2012, str. 35

13 9/2012Přednáška č. 113 Tvorba modelu – ověření modelem (Before/After)

14 9/2012Přednáška č. 114 Obecné cíle sestavení modelu 1. Sestavit nástroj k pochopení vnitřních mechanismů složitých úloh 1. Sestavit nástroj k pochopení vnitřních mechanismů složitých úloh 2. Podpora regulačních a řídících mechanismů 3. Tvorba strategií rozvoje projektů 4. Pomocí modelu získávat znalosti o chování úlohy 5. Identifikace klíčových míst modelu 6. Regulační a parametrizační propočty Teoretický základ

15 9/2012Přednáška č. 115 Ověřování skutečných jevů

16 9/2012Přednáška č. 116 Good foundations are important… Pause 2/2 …obecné přínosy modelování …přínosy řízení …cíle pro sestavení modelu …přínosy pro manažerskou praxi

17 9/2012Přednáška č. 117 Cíle praktické aplikace Praktická aplikace 1. Fáze Modelování procesů Řízení procesů 2. Fáze Sestavení modelu stárnutí stavebního objektu 3. Fáze Ověřování strategií rozvoje …?

18 9/2012Přednáška č. 118 Technicko-ekonomická škola Množina technicko- ekonomických procesů Jejich vývojová stadia náročnosti Elementární procesy Obsahují prvky procesu, jejich věcný popis, časové a objemové závislosti k nim uplatněné Návazné procesy Vychází z elementárních procesů rozšířených o vazby Plánové procesy Vychází z návazných procesů rozšířených o rozhodovací procesy P. Dlask: Modelování při řízení, Wolters Kluwer 2012, str. 84

19 9/2012Přednáška č. 119 kde P Procesy – souhrnné označení množiny všech procesů, P – množina elementárních procesů (např. výčet materiálových skupin ve skladu, evidence pracovníků, evidence odpracovaných hodin), N – množina reálných návazných procesů (např. činnosti prováděné v harmonogramu prací s definovanými vzájemnými vazbami), S – množina plánových procesů (např. sled činností prováděných na pracovní lince s prováděním rozhodování o kontrole kvality). Řídicí procesy slouží pro tvorbu řídicích zásahů realizovaných managementem. Zpracovávají se na základě řídicích modelů odvozených z popisů reálné skutečnosti. Píšeme kde L Modely – souhrnné označení množiny všech řídicích modelů, P' – množina řídicích modelů odvozených z elementárních procesů (např. činnosti spojené s evidencí pracovníků ve stylu tužka a papír, předávání výkazů odpracovaných hodin, archivace dokumentů), N' – množina řídicích modelů odvozených z návazných procesů (např. harmonogram prací jako model návazných procesů), S' – množina řídicích modelů odvozených z plánových procesů (např. dynamický harmonogram prací doplněný o rozhodovací procesy přesunu pracovníků, materiálů, strojů). Členění technicko-ekonomických procesů

20 9/2012Přednáška č. 120 Průběh procesu v čase Konstrukční prvek Cyklické (periodické) opakování chování konstrukčního prvku v čase. Prvek není úmyslně specifikován. Cílem je eliminovat cyklické změny. Čas Standard 0 1

21 9/2012Přednáška č. 121 Průběh procesu v čase Konstrukční prvek Definovat požadavky na chování procesu. Definovat strategii. Specifikovat cíle. Čas Standard 0 1

22 Čas 0 S1 S2 S3 Orig. Strategie řízení

23 Literatura 9/2012Přednáška č. 123 Zatím lokální zdroje: Beran, V., Dlask, P. Management udržitelného rozvoje regionů, sídel a obcí. Praha : Academia, 2005, s. 256. Beran, V. a kol Dynamický harmonogram. Praha : Academia, 2002, s. 172. Dlask, P., Modelování při řízení. Praha : Wolters Kluwer, 2011, s. 175

24 9/2012Přednáška č. 124 Závěr Dynamické procesy v řízení Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR ZS, 2012 Doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.


Stáhnout ppt "9/2012Přednáška č. 11 Dynamické procesy v řízení Předmět: Počítačová podpora řízení K126 POPR Obor E ZS, 2012, K126 EKO Přednášky/cvičení : doc.Ing. P."

Podobné prezentace


Reklamy Google