Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2005 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2005 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:"— Transkript prezentace:

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2005 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax: 00420483388 295 „ Obchodní firma LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. je zapsána v OR dne 20. května 1992, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2425 IČ 43225381, DIČ CZ43225381

2 2 Úvodní slovo vedení firmy 1. Odborné zaměření společnosti, Naše firma má tato oprávnění : - montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení - kovoobráběčství - činnost organizačních a ekonomických poradců - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - činnost technických poradců - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - silniční doprava nákladní - provozování a pronájem námořních výletních plachetnic včetně zaškolení posádek - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - nakládání s odpady – s vyjimkou nebezpečných odpadů - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů Rok 2005 byl třináctým rokem existence naší firmy. Největší zakázky představovaly dodávky tlakových i netlakových částí pro Sýrii a to pro firmu M.P.G.C. Mehardech a dále pak pro firmu ALSTOM Power, a.s. a ČEZ, a.s.. Vývoj naší zakázkové náplně pak, hlavně s ohledem na objem zakázky pro Syrii a jejich výtěžnost byl lepší, než v předchozím roce 2004. Tuto skutečnost podtrhuje i vytvořená přidaná hodnota a to ve výši 32,8 mil. Kč a vzrostla meziročně o 33,8% předchozího roku. I přes zajištění nového pracoviště specializovaného na rozvoje a posílení naší orientace na nové zakázky pro oblast Sýrie a Pakistánu se nepodařilo získat zakázky v těchto oblastech. V hospodářském roce 2006, očekáváme dokončení první zakázky pro zákazníka M.P.G.C. Mehardeh ze Sýrie s ročními výkony v rozsahu cc 160 mil.Kč. Pro následující rok je naší prioritou získání zakázek na výstavbě nových zdrojů v ČR a posílení spolupráce se Škodou Plzeň, při udržení stávajících zákazníků. Kolektiv našich pracovníků je třeba posílit jak v kategorii svařečů a vysoce kvalifikovaných dělníků, tak i v obchodním úseku a projekci a konstrukci v základním závodě. Ing. Forbelský Jiří, Ing. Rulíšek Jaroslav, Jednatelé firmy Ing. Rucký Ladislav Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 RYA 5/2005 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

3 3 jménovklad v Kč% Forbelský Jiří, Ing.91000010,09% Hölter - Technika spol. s r.o.213200023,63% Rucký Ladislav, Ing.910000 10,09% Rulíšek Jaroslav, Ing.91000010,09% Celkem527800053,90% Rozhodující vlastníci s majetkovým podílem nad 10% Mehardech 11/2005 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381

4 4 V roce 2004 stále pokračovala problematická situace v energetické oblasti v souvislosti s privatizací energetiky a související energetické soustavy. To se projevilo v nízkých požadavcích na provádění generálních a běžných oprav v energetické a teplárenské oblasti. Ve výběrovém řízení jsme získali například GO kotlů K4 a K6 v elektrárně Opatovice, dalšími významnějšími zakázkami byly opravy kotlů v ČEZ, a.s., (např. kotel K25 v elektrárně Prunéřov 2, kotel K9 v elektrárně Tisová, kotel FK2 v elektrárně Hodonín, kotel K3 v teplárně Dvůr Králové ad.), v teplárenské oblasti (opravy potrubních rozvodů v ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav, oprava kotle K11 v Teplárně Písek a opravy v teplárnách UNITED ENERGY Komořany - Tp Novosedlice, Tp Komořany, Tp Liberec, Tp Mimoň atd.). Vzhledem k této situaci směřovala obchodní činnost na zajišťování zakázek mimo energetickou oblast ( např. výroba a oprava aparátů pro Českou rafinérskou a.s. Litvínov) a na zahraniční trhy (např. výroba potrubních dílů pro teplárnu Sofie atd). Celkový počet nabídek za rok 2005 činil 427 a úspěšnost byla cca 10 %. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Kölenfeld 4/2005 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

5 5 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Oblast kvality Náklady na jakost dosáhly v roce 2005 částky 3 035 909,-Kč, což představuje 1,76% z celkového ročního obratu společnosti. Náklady na jakost tvořily díky nižší zakázkové náplni především nutné výdaje na výcvik a školení a zejména potom náklady na inspekce výroby a přejímky výrobků externími auditory. Systém jakosti, který je ve společnosti certifikován od roku 1998 dle normy EN ISO 9001, byl nadále rozvíjen a dobudováván, přičemž v září roku 2005 prošel úspěšně kontrolním a rozšiřovacím auditem společnosti RWTÜV bez nedostatků a nutnosti nápravných opatření, přičemž rozšíření se týkalo oblasti svařování, tedy certifikace dle EN 729-2. Tímto auditem bylo ověřeno, že ve společnosti fungují mechanismy zabezpečující kvalitní výrobu. Cíle jakosti pro rok 2006 obsahují i oblast systému řízení jakosti, je tedy záruka jeho dalšího rozvíjení ve smyslu revize norem EN ISO 9000. Rok 2005 byl zahájen upřesněním politiky jakosti pro celou společnost a následně stanovením nových cílů jakosti. Úroveň plnění cílů jakosti a taktéž úroveň v ostatních oblastech systému řízení jakosti byly stanoveným způsobem reflektovány v roční zprávě o jakosti za rok 2005. V průběhu roku 2005 byly realizovány významné zakázky pro tuzemský i zahraniční trh, mimo jiné byla zahájena výroba tlakových částí pro rekonstrukci dvou kotlů v syrské státní elektrárně Mehardeh, Pro tuzemský trh firma prováděla úspěšně práce jak pro elektrárenskou společnost ČEZ a.s., tak pro zákazníky v oblasti malých a středních Mehardech 12/2005 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

6 6 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Lidské zdroje KategorieCelkem průměrný evidenční stav HR 2005 Stav zaměstnanců k 1.4.2005 Stav zaměstnanců k 1.4.2006 Výrobní zaměstnanci3028 Režijní zaměstnanci667 TH zaměstnanci37 36 CELKEM7371 Průměrný výdělek: Mzdové náklady : 18 218 tis.Kč Průměrný výdělek : 20 797 Kč => stagnace výdělku ve srovnání s HR 2004 (20 770 Kč) LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

7 7 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Školení Počet účastníkůOdškolené hodinyNáklady v HR 2004Náklady v HR 2005 Celkem139666140144 Struktura vzdělání zaměstnanců V průběhu roku došlo k mírnému poklesu zaměstnanců s VŠ, přesto s poměrem 22% jsme nadstadantně vybaveni vysokoškolsky vzdělanými pracovníky LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

8 8 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Vývoj počtu pracovníků od počátku podnikání LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

9 9 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Vývoj výdělků od počátku podnikání LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

10 10 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Organizační struktura firmy LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. v HR 2005 Jednatelská rada Ing.Forbelský,Ing. Rucký, Ing. Rulíšek Odbor řízení jakosti Ing.Nejedlo Martin Oddělení metrologie Oddělení kontroly Obchodní úsek Ing.Rulíšek Jaroslav Odbor marketing Odbor projekt managerů odbor ceny a obchod Výrobní úsek Kliment Josef Odbor montáže Odbor výroba Odbor technologie a péče o maj.a nářadí Technický úsek Ing.Rucký Ladislav Odbor projrkce a konstrukce Odbor projekce a konstrukce Ostrava Oddělení investic Finanční a personální úsek Ing.Forbelský Jiří Odbor nákupu Odbor financí aúčetnictví Odbor personalní a mzdy Zmocněnec pro jakost Ing.Nejedlo Martin Organizačně technický pracovník Trousilová Irena Bezpečnostní a požární technik Bím Miloslav LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

11 11 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 Období HR 2004HR 2005 Výkony a prodej zboží 160172 169022 z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží144487178775 Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby14827-11397 Aktivace8581644 Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží135632136215 Přidaná hodnota2454032841 Osobní náklady3142624794 Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku52335331 Tvorba rezerv, opravných položek.a časového rozlišení provozních nákladů-11154-14170 Jiné provozní výnosy94913071 Jiné provozní náklady139543535 Provozní hospodářský výsledek--567116422 Finanční výnosy47824943 Finanční náklady714514253 Hospodářský výsledek z finančních operací včetně daně z příjmů za běžnou činnost-2363 -9310 Hospodářský výsledek za běžnou činnost-8034 7112 Mimořádné výnosy817210 Mimořádné náklady00 H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K za účetní období-72177322 Výkaz zisku a ztráty LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

12 12 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 AKTIVA celkem (v tis.Kč.za období )HR 2004HR 2005 APOHLEDÁVKY ZA UPSANÉ VLASTNÍ JMĚNÍ00 BSTÁLÁ AKTIVA3252228839 B INehmotný investiční majetek2217 B IIHmotný investiční majetek3200628328 B IIIFinanční investice494 B III 1z toho : podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem494 COBĚŽNÁ AKTIVA76749116909 C IZásoby2698414688 C IIDlouhodobé pohledávky00 C IIIKrátkodobé pohledávky3682873996 C IVFinanční majetek1293728225 DOSTATNÍ AKTIVA68814852 AKTIVA CELKEM116152150600 ROZVAHA - AKTIVA LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

13 13 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 PASIVAHR 2004HR 2005 AVLASTNÍ KAPITÁL3571943041 A IZákladní kapitál9022 A IZákladní kapitál9022 A IIIFondy ze zisku10175 A IVHospodářský výsledek minulých let +/-2373916522 A VHospodářský výsledek účetního období +/--7217 7322 BCIZÍ ZDROJE79709107227 B IRezervy165080 B IIDlouhodobé závazky00 B IIIKrátkodobé závazky4004974819 B IVBankovní úvěry a výpomoci2315232408 B IVz toho : dlouhodobé bankovní úvěry00 COSTATNÍ PASIVA724332 PASIVA CELKEM116152150600 ROZVAHA - PASIVA LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

14 14 Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 LIBERECKÉ KOTLARNY Hölter, skupina Obrat Počet zaměstnanců ENERGOSERVIS, s.r.o. Obrat 38 mil.Kč Počet zaměstnanců 20 Nemá ukončen HR OZSU, s.r.o. Karviná Obrat cca 8 Počet zaměstnanců 13 Likanavata, s.r.o. Obrat cca 30,7 mil. Počet zaměstnanců 35 Nemá ukončen HR Svaromont, s.r.o. Má pozastavenou činnost LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023

15 15 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. ovládaly v roce 2005 čtyři dceřiné společnosti. Dceřiné společnosti mají hospodářské roky stanovené rozdílně. Údaje jsou pouze informativní. Z počtu 146 zaměstnanců je 49TH-pracovníků a 90 pracovníku v dělnických profesích. Napravo jsou uvedeny grafy obratu skupiny a vývoje počtu pracovníků Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: 00420483388041 fax: 00420483388295 IČO 43225381, DIČ CZ43225381 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:04 10081023


Stáhnout ppt "1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2005 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:"

Podobné prezentace


Reklamy Google