Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2005 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2005 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:"— Transkript prezentace:

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2005 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: fax: „ Obchodní firma LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. je zapsána v OR dne 20. května 1992, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2425 IČ , DIČ CZ

2 2 Úvodní slovo vedení firmy 1. Odborné zaměření společnosti, Naše firma má tato oprávnění : - montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení - kovoobráběčství - činnost organizačních a ekonomických poradců - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení - činnost technických poradců - podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady - provádění staveb, jejich změn a odstraňování - projektová činnost ve výstavbě - silniční doprava nákladní - provozování a pronájem námořních výletních plachetnic včetně zaškolení posádek - výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů - nakládání s odpady – s vyjimkou nebezpečných odpadů - výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů Rok 2005 byl třináctým rokem existence naší firmy. Největší zakázky představovaly dodávky tlakových i netlakových částí pro Sýrii a to pro firmu M.P.G.C. Mehardech a dále pak pro firmu ALSTOM Power, a.s. a ČEZ, a.s.. Vývoj naší zakázkové náplně pak, hlavně s ohledem na objem zakázky pro Syrii a jejich výtěžnost byl lepší, než v předchozím roce Tuto skutečnost podtrhuje i vytvořená přidaná hodnota a to ve výši 32,8 mil. Kč a vzrostla meziročně o 33,8% předchozího roku. I přes zajištění nového pracoviště specializovaného na rozvoje a posílení naší orientace na nové zakázky pro oblast Sýrie a Pakistánu se nepodařilo získat zakázky v těchto oblastech. V hospodářském roce 2006, očekáváme dokončení první zakázky pro zákazníka M.P.G.C. Mehardeh ze Sýrie s ročními výkony v rozsahu cc 160 mil.Kč. Pro následující rok je naší prioritou získání zakázek na výstavbě nových zdrojů v ČR a posílení spolupráce se Škodou Plzeň, při udržení stávajících zákazníků. Kolektiv našich pracovníků je třeba posílit jak v kategorii svařečů a vysoce kvalifikovaných dělníků, tak i v obchodním úseku a projekci a konstrukci v základním závodě. Ing. Forbelský Jiří, Ing. Rulíšek Jaroslav, Jednatelé firmy Ing. Rucký Ladislav Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ RYA 5/2005 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

3 3 jménovklad v Kč% Forbelský Jiří, Ing ,09% Hölter - Technika spol. s r.o ,63% Rucký Ladislav, Ing ,09% Rulíšek Jaroslav, Ing ,09% Celkem ,90% Rozhodující vlastníci s majetkovým podílem nad 10% Mehardech 11/2005 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA: Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ

4 4 V roce 2004 stále pokračovala problematická situace v energetické oblasti v souvislosti s privatizací energetiky a související energetické soustavy. To se projevilo v nízkých požadavcích na provádění generálních a běžných oprav v energetické a teplárenské oblasti. Ve výběrovém řízení jsme získali například GO kotlů K4 a K6 v elektrárně Opatovice, dalšími významnějšími zakázkami byly opravy kotlů v ČEZ, a.s., (např. kotel K25 v elektrárně Prunéřov 2, kotel K9 v elektrárně Tisová, kotel FK2 v elektrárně Hodonín, kotel K3 v teplárně Dvůr Králové ad.), v teplárenské oblasti (opravy potrubních rozvodů v ŠKO-ENERGO Mladá Boleslav, oprava kotle K11 v Teplárně Písek a opravy v teplárnách UNITED ENERGY Komořany - Tp Novosedlice, Tp Komořany, Tp Liberec, Tp Mimoň atd.). Vzhledem k této situaci směřovala obchodní činnost na zajišťování zakázek mimo energetickou oblast ( např. výroba a oprava aparátů pro Českou rafinérskou a.s. Litvínov) a na zahraniční trhy (např. výroba potrubních dílů pro teplárnu Sofie atd). Celkový počet nabídek za rok 2005 činil 427 a úspěšnost byla cca 10 %. Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Kölenfeld 4/2005 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

5 5 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Oblast kvality Náklady na jakost dosáhly v roce 2005 částky ,-Kč, což představuje 1,76% z celkového ročního obratu společnosti. Náklady na jakost tvořily díky nižší zakázkové náplni především nutné výdaje na výcvik a školení a zejména potom náklady na inspekce výroby a přejímky výrobků externími auditory. Systém jakosti, který je ve společnosti certifikován od roku 1998 dle normy EN ISO 9001, byl nadále rozvíjen a dobudováván, přičemž v září roku 2005 prošel úspěšně kontrolním a rozšiřovacím auditem společnosti RWTÜV bez nedostatků a nutnosti nápravných opatření, přičemž rozšíření se týkalo oblasti svařování, tedy certifikace dle EN Tímto auditem bylo ověřeno, že ve společnosti fungují mechanismy zabezpečující kvalitní výrobu. Cíle jakosti pro rok 2006 obsahují i oblast systému řízení jakosti, je tedy záruka jeho dalšího rozvíjení ve smyslu revize norem EN ISO Rok 2005 byl zahájen upřesněním politiky jakosti pro celou společnost a následně stanovením nových cílů jakosti. Úroveň plnění cílů jakosti a taktéž úroveň v ostatních oblastech systému řízení jakosti byly stanoveným způsobem reflektovány v roční zprávě o jakosti za rok V průběhu roku 2005 byly realizovány významné zakázky pro tuzemský i zahraniční trh, mimo jiné byla zahájena výroba tlakových částí pro rekonstrukci dvou kotlů v syrské státní elektrárně Mehardeh, Pro tuzemský trh firma prováděla úspěšně práce jak pro elektrárenskou společnost ČEZ a.s., tak pro zákazníky v oblasti malých a středních Mehardech 12/2005 LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

6 6 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Lidské zdroje KategorieCelkem průměrný evidenční stav HR 2005 Stav zaměstnanců k Stav zaměstnanců k Výrobní zaměstnanci3028 Režijní zaměstnanci667 TH zaměstnanci37 36 CELKEM7371 Průměrný výdělek: Mzdové náklady : tis.Kč Průměrný výdělek : Kč => stagnace výdělku ve srovnání s HR 2004 ( Kč) LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

7 7 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Školení Počet účastníkůOdškolené hodinyNáklady v HR 2004Náklady v HR 2005 Celkem Struktura vzdělání zaměstnanců V průběhu roku došlo k mírnému poklesu zaměstnanců s VŠ, přesto s poměrem 22% jsme nadstadantně vybaveni vysokoškolsky vzdělanými pracovníky LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

8 8 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Vývoj počtu pracovníků od počátku podnikání LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

9 9 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Vývoj výdělků od počátku podnikání LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

10 10 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Organizační struktura firmy LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. v HR 2005 Jednatelská rada Ing.Forbelský,Ing. Rucký, Ing. Rulíšek Odbor řízení jakosti Ing.Nejedlo Martin Oddělení metrologie Oddělení kontroly Obchodní úsek Ing.Rulíšek Jaroslav Odbor marketing Odbor projekt managerů odbor ceny a obchod Výrobní úsek Kliment Josef Odbor montáže Odbor výroba Odbor technologie a péče o maj.a nářadí Technický úsek Ing.Rucký Ladislav Odbor projrkce a konstrukce Odbor projekce a konstrukce Ostrava Oddělení investic Finanční a personální úsek Ing.Forbelský Jiří Odbor nákupu Odbor financí aúčetnictví Odbor personalní a mzdy Zmocněnec pro jakost Ing.Nejedlo Martin Organizačně technický pracovník Trousilová Irena Bezpečnostní a požární technik Bím Miloslav LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

11 11 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ Období HR 2004HR 2005 Výkony a prodej zboží z toho: Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace Výkonová spotřeba a náklady na prodané zboží Přidaná hodnota Osobní náklady Odpisy nehmotného a hmotného investičního majetku Tvorba rezerv, opravných položek.a časového rozlišení provozních nákladů Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady Provozní hospodářský výsledek Finanční výnosy Finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací včetně daně z příjmů za běžnou činnost Hospodářský výsledek za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady00 H O S P O D Á Ř S K Ý V Ý S L E D E K za účetní období Výkaz zisku a ztráty LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

12 12 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ AKTIVA celkem (v tis.Kč.za období )HR 2004HR 2005 APOHLEDÁVKY ZA UPSANÉ VLASTNÍ JMĚNÍ00 BSTÁLÁ AKTIVA B INehmotný investiční majetek2217 B IIHmotný investiční majetek B IIIFinanční investice494 B III 1z toho : podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem494 COBĚŽNÁ AKTIVA C IZásoby C IIDlouhodobé pohledávky00 C IIIKrátkodobé pohledávky C IVFinanční majetek DOSTATNÍ AKTIVA AKTIVA CELKEM ROZVAHA - AKTIVA LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

13 13 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ PASIVAHR 2004HR 2005 AVLASTNÍ KAPITÁL A IZákladní kapitál9022 A IZákladní kapitál9022 A IIIFondy ze zisku10175 A IVHospodářský výsledek minulých let +/ A VHospodářský výsledek účetního období +/ BCIZÍ ZDROJE B IRezervy B IIDlouhodobé závazky00 B IIIKrátkodobé závazky B IVBankovní úvěry a výpomoci B IVz toho : dlouhodobé bankovní úvěry00 COSTATNÍ PASIVA PASIVA CELKEM ROZVAHA - PASIVA LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

14 14 Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ LIBERECKÉ KOTLARNY Hölter, skupina Obrat Počet zaměstnanců ENERGOSERVIS, s.r.o. Obrat 38 mil.Kč Počet zaměstnanců 20 Nemá ukončen HR OZSU, s.r.o. Karviná Obrat cca 8 Počet zaměstnanců 13 Likanavata, s.r.o. Obrat cca 30,7 mil. Počet zaměstnanců 35 Nemá ukončen HR Svaromont, s.r.o. Má pozastavenou činnost LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:

15 15 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. ovládaly v roce 2005 čtyři dceřiné společnosti. Dceřiné společnosti mají hospodářské roky stanovené rozdílně. Údaje jsou pouze informativní. Z počtu 146 zaměstnanců je 49TH-pracovníků a 90 pracovníku v dělnických profesích. Napravo jsou uvedeny grafy obratu skupiny a vývoje počtu pracovníků Tovární 500, Rychnov u Jablonce nad Nisou tel.: fax: IČO , DIČ CZ LIBERECKÉ ® KOTLÁRNY HÖLTER s.r.o. QA:


Stáhnout ppt "1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2005 LIBERECKÉ KOTLÁRNY – Hölter, s.r.o. Tovární 500, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou, tel.: 00420483388 041 fax:"

Podobné prezentace


Reklamy Google