Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management kvality v Cross Czech a.s. 2  ČSN EN ISO 9001:2009  Projektové poradenství  Projektový management  Evaluace a monitoring  PRINCE2 ® :

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management kvality v Cross Czech a.s. 2  ČSN EN ISO 9001:2009  Projektové poradenství  Projektový management  Evaluace a monitoring  PRINCE2 ® :"— Transkript prezentace:

1

2 Management kvality v Cross Czech a.s. 2  ČSN EN ISO 9001:2009  Projektové poradenství  Projektový management  Evaluace a monitoring  PRINCE2 ® : Pracovníci Cross Czech a.s. jsou držiteli certifikátu PRINCE2 ® Practitioner  ISO 10006:2003  ISO/IEC Guide 73:2002 - Risk Management  ISC 62/198:2001- Project Risk Management  EN ISO 10007:03 - Configuration Management  ČSN EN ISO 9001:2009  Projektové poradenství  Projektový management  Evaluace a monitoring  PRINCE2 ® : Pracovníci Cross Czech a.s. jsou držiteli certifikátu PRINCE2 ® Practitioner  ISO 10006:2003  ISO/IEC Guide 73:2002 - Risk Management  ISC 62/198:2001- Project Risk Management  EN ISO 10007:03 - Configuration Management Certifikát byl vystaven pro:  "assesment audity" dle projektového řízení metodiky PRINCE2 ®  implementace standardů projektového řízení  řízení projektových rizik

3 Co je to PRINCE2 ® (PRojects IN Controlled Environments) Metodika PRINCE ® vytvořena v roce 1989 britským vládním úřadem Office of Government Commerce (OGC), od roku 1996 verze PRINCE2 ® Rychle se ujala v nekomerční i komerční sféře Vedoucí mezinárodní standard projektového řízení Používáno ve státní správě v UK, Francii, Beneluxu, Německu V ČR známa verze PrincEgon – využívána pro management projektů financovaných z veřejných prostředků Nově se zavádí i u projektů financovaných přímo Evropskou komisí Metodika určena pro všechny účastníky projektu: –Manažeři programu či korporátní manažeři –Osoby zodpovědné za projekt na straně poskytovatele dotace/zákazníka –Manažeři projektu a jejich podpora –Týmoví manažeři a členové týmů –Zainteresované strany Metodika PRINCE2 ® postavena na principu dobrých praxí Principy, procesy a techniky umožňující jednotlivcům i organizacím úspěšně realizovat projekty 3

4 Témata v PRINCE2 ® Obchodní případ: "Proč?" Organizace: "Kdo?“ Kvalita: "Co?“ Plány: "Jak?"; "Za kolik?"; "Kdy?" Rizika: "Co když?" Změny: "Jaký je dopad?" Postup: "Kde jsme teď?"; "Kam směřujeme?"; "Měli bychom pokračovat?„ 4 © Crown Copyright 2009. Reproduced under licence from OGC

5 5 PRINCE2® Praktická kuchařka projektového managementu PRINCE2®

6 Orientace na produkty a procesy Metodika PRINCE2 ® je procesně orientovaná –přehledné postupy průběhem životního cyklu projektu od začátku až do ukončení –každý proces má přiřazené checklisty (kontrolní seznamy), aktivity, produkty a odpovědnosti –Např. proces nastavení projektu, celkové řízení projektu, řízení etap, řízení přechodu mezi etapami, změny v projektu, ukončení projektu, apod. PRINCE2 ® plánování je Produktově Orientované (Product- Based) nikoli Orientované na Činnost (activity-based) - zajišťuje co bude vyrobeno a v jaké kvalitě Vlastnosti produktu jsou těžištěm pro plánování, posouzení kvality a schválení výstupů 6

7 Hlavní principy Důraz na zdůvodnění realizace projektu Produktově orientovaný způsob plánování Rozdělení projektu na řiditelné a kontrolovatelné etapy (= rozhodovací body) Flexibilita a přizpůsobivost podmínkám projektu Jasně definovaný životní cyklus (trvání) projektu Definované a měřitelné produkty Koordinované postupy k dosažení/vytvoření produktů Předem definovaný rozsah zdrojů (čas, peníze, atd.) Organizační struktura s definovanými odpovědnostmi k řízení projektu 7 © Crown Copyright 2009. Reproduced under licence from OGC

8 Řídící struktura v projektu 8

9 Výhody strukturovaného projektového managementu Výsledky jsou opakovatelné a srozumitelné Zkušenosti jsou 'zachyceny' a slouží jako znalostní báze (schopnost učení se firmy) po dokončení může být projekt auditován na základě jeho dokumentace Kontrola výsledků (každý ví co očekávat) Řízení rizik a problémů Základ pro proaktivní činnost (minimalizace rizik) Vysoká rychlost reakce pomocí předem určených procesů a struktur Kvalita výsledků a provedení je řiditelná - kontrola efektivity a účinnosti 9

10 Parametry projektu 10 © Crown Copyright 2009. Reproduced under licence from OGC

11 Externí kontrola v projektech Project Assurance (Projektový dohled) Zajišťuje klíčovým zainteresovaným stranám, že projekt je správně řízen a realizován; Vyhodnocuje, do jaké míry projekt vyhovuje předdefinovaným standardům kvality; Musí být nezávislý na projektovém manažerovi, projektové podpoře, manažerském a projektovém týmu. Quality Assurance (Zajištění kvality) Zajišťuje korporátnímu vedení či programu, že projekt je v souladu se standardy a politikou programového magementu (či s korporátní politikou a standardy); Musí být vykonáváno osobami, které jsou externí vůči projektovému týmu (jsou nezávislé na projektu). 11

12 Výhody PRINCE2 ® PRINCE2 ® obsahuje zavedené standardy dobré praxe ("best practices") a je zdarma Terminologie a definice jsou ustanoveny před zahájením projektu - jednotná terminologie vytváří prostředí pro jednotné chápání Předdefinované struktury pro organizaci, delegování, pravomoci a komunikaci –Jasné struktury redukují potřebu extra koordinace –Role a jejich popisy jsou definovány - musí být pouze přiřazeny jednotlivcům Zaměření na produkt zajišťuje co bude dodáno (proč, kdy, komu, kým) Průběžné „obchodní“ zdůvodnění projektu 12

13 Výhody PRINCE2 ® Jednoduché manažerské řízení (Řízení na základě výjimek - Management by Exception) – tolerance nastaveny pro všech 6 parametrů projektu Pravidelné, ale detailní manažerské zprávy/reporty Schůzky jsou potřeba pouze v případě, kdy je potřeba v projektu přijmout rozhodnutí Zákazník je zahrnut do procesu rozhodování; všechny zainteresované strany jsou zastoupeny Posouzení Kvality (Quality Reviews) probíhají pravidelně Projekty jsou orientovány na učení & kontinuální zlepšování PRINCE2 ® je nástrojem pro auditování a hodnocení projektů 13 PRINCE2 ® je mezinárodně uznávaný certifikovaný standard

14 Projektový managementu jak jej známe ze strukturálních fondů Tvorba, údržba a rozvoj projektových standardů včetně typových projektových postupů Pravidelné projektové prověrky Sledování projektů a reportování Vedení dokumentace projektu a její archivování Finanční účtování projektů Vyhodnocování projektu, tvorba závěrečné zprávy (společně s vedoucím projektu) Tvorba, údržba a rozvoj projektových standardů včetně typových projektových postupů Pravidelné projektové prověrky Sledování projektů a reportování Vedení dokumentace projektu a její archivování Finanční účtování projektů Vyhodnocování projektu, tvorba závěrečné zprávy (společně s vedoucím projektu) 14  Plnění administrativních a účetních náležitostí a jejich včasné, správné a úplné zabezpečení  Komunikaci s poskytovatelem dotace v oblasti řízení projektu a zabezpečení souladu s pravidly operačního programu  Zpracovávání: průběžných zpráv o stavu projektu finančních výkazů a zpráv  Kontrolu vedení účetních záznamů pro potřeby projektu  Asistenci při organizaci při povinných či dobrovolných výběrových řízení apod.  Podporu vedoucímu projektu a členům projektového týmů  Plnění administrativních a účetních náležitostí a jejich včasné, správné a úplné zabezpečení  Komunikaci s poskytovatelem dotace v oblasti řízení projektu a zabezpečení souladu s pravidly operačního programu  Zpracovávání: průběžných zpráv o stavu projektu finančních výkazů a zpráv  Kontrolu vedení účetních záznamů pro potřeby projektu  Asistenci při organizaci při povinných či dobrovolných výběrových řízení apod.  Podporu vedoucímu projektu a členům projektového týmů Projektový management zahrnuje: Aktivity projektové kanceláře::

15 Praktické využití PRINCE2 ® Aplikování v jednotlivých projektech, zejména u zakázek pro orgány státní správy a u dotací ze zdrojů EU Quality Assurance a Project Assurance – externí služby nezávislé na projektu Zpracování a využívání hlavních dokumentů nezbytných pro projektový management dle standardu PRINCE2 ® Firemní magement kvality a projektové řízení jako součást ISO 9001:2009 nebo ISO 10006:2003 Aplikování v řízení programů (Financial Mechanism Office) 15

16 V prezentaci jsou použity podklady z materiálů firem expertplace advisory gmbh a solit project, s.r.o. 16


Stáhnout ppt "Management kvality v Cross Czech a.s. 2  ČSN EN ISO 9001:2009  Projektové poradenství  Projektový management  Evaluace a monitoring  PRINCE2 ® :"

Podobné prezentace


Reklamy Google