Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

GitA: genderová informační a tisková agentura TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "GitA: genderová informační a tisková agentura TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR."— Transkript prezentace:

1 gitA: genderová informační a tisková agentura TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR

2 Hlavní cíle projektu gitA Vytvoření svého druhu první nezávislé tiskové agentury specializované na poskytování informačního servisu v podobě genderově citlivého zpravodajství Prosazení hlasů žen i dalších opomíjených skupin do médií a předložení nového vidění společenského dění, jež bere ohled na doposud často opomíjenou diverzitu proměnující se české společnosti Vytvoření mediálního prostoru pro ženský hlas a genderově citlivé žurnalistické postupy Nabízení kritické alternativy vůči mainstreamovým médiím a vytváření pluralitního prostoru v duchu sloganu Vidíme svět jinak

3 Východiska projektu gitA Projekt vychází z dlouhodobé celosvětové kritiky médií, jež poukazuje na převládající stereotypizaci genderových rolí, nerovnoměrné zařazování témat z hlediska jejich významu (důležitosti) pro muže a ženy či používání genderově diskriminujícího jazyka, což v důsledku vytváří obecné představy, soudy a stereotypní předsudky o roli jednotlivých pohlaví ve společnosti gitA se zařazuje do myšlenkového proudu nazývaném media diversity, je v kontaktu s Media Diversity Institute v Londýně, jehož výkonná ředitelka Milica Pešić k práci gitY dodává: „ Média mohou být zbraní použitou proti společenským menšinám, ale také mohou být nástrojem posilujícím lidská práva a podporujícím diverzitu, různorodost. Ať už se jedná o rasu, etnicku příslušnost, náboženství, věk, či gender…“ Projekt chce v českém mediálním prostředí, které je mediální diverzitou netknuté, rozvířit diskusi na toto téma z hlediska genderu a přispět k rozbití dichotomie měkká ženská/tvrdá mužská fakta

4 Úkoly projektu gitA Shromažďování informací ze sféry neziskových organizací a občanského sektoru Vytváření vlastního zpravodajství – formou agenturního zpravodajství, formou komentování reality Gender monitoring médií Archivace a veřejný archiv Servisní informace pro média Zprostředkování informací vztahujících se k prosazování rovných příležitostí pro muže a ženy a tzv. gender mainstreamingu ve zpravodajství Diseminace informací formou newsletterů a tiskových zpráv

5 Obsahové dělení agentury gitA Agenturní portál www.ta-gita.cz Zprávy na agenturních stránkách se dělí do žánrových rubrik: Denní zpravodajství, Kauzy, Rozhovory, Na vlastní kůži, Komentujeme, Kritické oko, Proti proudu ; a do tematických rubrik: Dětský svět, Diskriminace, Jazyk a komunikace, Komunální politika, Kultura a umění, Občanská společnost, Práce a/versus rodina, Soužití, Státní politika, Tělo a tělesnost, Životní prostředí, Životní styl Servisní informace: Slovníček, Databáze organizací, Databáze úřadů, Přehledy a statistiky, Legislativa, Literatura a zdroje, Gender a média

6 Cílové skupiny projektu Primárně: média – názorotvorné deníky, týdeníky, veřejnoprávní média, ženské magazíny Sekundárně: široká veřejnost, sféra občanského aktivismu

7 Redakční tým Interní: š éfredaktorka, koordinátorka, 2 redaktorky, produkční, finanční manažerka Externí: 8 externích redaktorek a redaktorů, z toho 2 fotografky Širší tým občasných dopisovatelek a dopisovatelů Odborný konzultantský tým: PhDr. Hana Havelková, Doc. Barbora Osvaldová, Ing. Petr Pavlík, Mirek Vodrážka

8 Klíčové aktivity projektu - realizované Přípravná fáze: rešerše mediálního trhu, vytvoření koncepce genderově vyváženého zpravodajství, vytvoření a zaškolení redakčního týmu Technické zázemí: zřízení a programování webové agenturní stránky, zřízení kanceláře, vytvoření mediálního zdrojování, akreditace

9 Klíčové aktivity projektu - realizované Testovací fáze: zkušební provoz agentury, obsahový audit týmem odbornic a odborníků, testování chodu redakce, testování funkcí webové agenturní stránky Zahájení provozu: tisková konference, avíza, tiskové zprávy, gender monitoring, vlastní zpravodajství, práce celého širokého týmu

10 Klíčové aktivity projektu - plánované Plnohodnotná agentura: Práce s praktikantkami/ty: spolupráce s FSV UK, konec září 2006 Sběr zahraničních zkušeností z dobré praxe: první kontakty s Media Diversity Institute, Londýn, rešerše agentur a novinářských organizací pracujících s tématem gender Diseminace, propagace projektu: započalo 20.9., nyní jednání s NGO a médii o spolupráci – bannerová kampaň, newslettery, mediální partnerství, samolepky

11 Výstupy a výsledky projektu Webová agenturní stránka se všemi agenturními funkcemi Servisní informace pro média Rešerše mediálního trhu, nastavení gender monitoringu médií ve spolupráci s Anopressem Pravidla agenturní praxe včetně Desatera genderově vyváženého zpravodajství, etického kodexu a jazykových pravidel Uvedení agentury do ostrého provozu – formulace rubrik, akreditace, vyškolení týmu

12 Práce s primární cílovou skupinou V současné době probíhají jednání s mediálními institucemi na nejvyšších úrovních publisherů/rek, šéfredaktorů/rek o přebírání zpravodajství gitA a výsledků gender monitoringu Medializace projektu: ČRo1 – Radiožurnál (Bona Dea, Odpolední publicistika), ČT 24, ČT1 – Sama doma, Deníky Bohemia, ČTK, Lidové noviny, Reflex

13 Partnerství Katedra žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, seminář Média a feminismus Zajišťování kvalitativní a kvantitativní analýzy českých médií z genderového hlediska Prolínání praktických zkušeností gitY a jejího pokusu o genderově vyvážené zpravodajství s výchovnou účinností fakulty – snaha o prosazení pohledu gender do mediální výchovy Počátek partnerství – září 2006, vytvořena struktura monitoringu, struktura spolupráce a nastavena pravidla praxe studentek a studentů v rámci činnosti agentury

14 Silné a slabé stránky projektu Světový unikát, pilotní experiment Silné stránky: vysoká efektivita v ovlivňování společenského klima, možnost rychlé, přímé a profesionální reakce na případy společenské diskriminace pohlaví, místo na pomezí neziskové sféry a mainstreamových médií Slabé stránky: zaběhlá mediální rutina, pravidla přebírání zpráv gitY, zaškatulkování agentury (feministický portál)

15 Definice problémů Teoretická diskuse : definice genderově vyváženého zpravodajství, problematika jazyka (diskriminující klišé, genderové maskulinum) – obecně šíře záběru agentury v rámci úkolu proměňujícím společenské klima Nedostatečné personální a technické zázemí Nutnost hledání další finanční podpory

16 Kontakt proFem, o.p.s., projekt gitA Plzeňská 66 150 00 Praha 5 tel./fax: +420 257 210 959 email: agentura@ta-gita.cz http: www.ta-gita.cz


Stáhnout ppt "GitA: genderová informační a tisková agentura TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google