Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akreditační systém v ČR a v EU Ing. Eva Černá. Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 20082 Akreditace Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akreditační systém v ČR a v EU Ing. Eva Černá. Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 20082 Akreditace Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt."— Transkript prezentace:

1 Akreditační systém v ČR a v EU Ing. Eva Černá

2 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 20082 Akreditace Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní k vykonávání specifikovaných činností Kompetence Nezávislost Odborná způsobilost Nestrannost Systém jakosti Nezávislost Odborná způsobilost Nestrannost Systém jakosti

3 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 20083 Založen k 1.1.1993 Obecně prospěšná společnost Založen státem jako národní akreditační orgán s obecnou působností ve všech oblastech akreditace Spolupráce s odbornými společnostmi a dalšími stranami využívajícími výsledky akreditace

4 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 20084 AKREDITACE Posouzení odborné způsobilosti orgánu, který posuzuje shodu s požadavky předpisů  Laboratoře  Certifikační orgány  Inspekční orgány  Ověřovatelé  Organizátoři programů způsobilosti zkušební kalibrační klinické výrobky systémy managementu osoby EMAS GHG

5 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 20085 Příklady akreditovaných služeb (orgánů posuzujících shodu) Zkoušení - pitné vody, materiálů, zařízení… Klinické vyšetření v laboratoři - vyšetření DNA… Kalibrace/ověřování vah, teploměrů… Certifikace výrobků - auta, potraviny, stavebniny… Certifikace systémů řízení -jakosti, životního prostředí, bezpečnosti IT, bezpečnost práce… Certifikace osob - svářeči, NDT … Inspekce - výtahy, elektrická, plynová a tlaková zařízení… Ověřové – EMAS, GHG

6 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 20086 Zapojení ČIA do mezinárodních struktur Plné členství MLA EA o vzájemném uznávání výsledků akreditace ve všech existujících oblastech Plné členství MLA IAF o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti certifikace systémů managementu jakosti, EMS a výrobků Plné členství MRA ILAC o vzájemném uznávání výsledků akreditace v oblasti zkoušek a kalibrací

7 Důvěra v akreditovaný certifikát IAF ČIA EA CO certifikovaná organizace zákazník

8 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 20088 Nový přístup Posílení role akreditace v EU Výsledek jednání a dosavadní spolupráce mezi EA a EC a veřejné diskuse členských zemí Jednotný rámec pro akreditaci na národní i evropské úrovni bez ohledu na oblast použití.

9 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 20089 Legislativní balíček Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o společném rámci pro uvádění výrobků na trh

10 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 200810 Akreditace Definice osvědčení národního akreditačního orgánu o tom, že subjekt posuzování shody splňuje požadavky pro provádění konkrétních činností posuzování shody, které stanoví harmonizované standardy Oblast působnosti udělování akreditace používané na povinném nebo dobrovolném základě v souvislosti s posuzováním shody bez ohledu na právní postavení orgánu, který akreditaci provádí

11 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 200811 Obecné zásady Jediný národní akreditační orgán (NAO) ( možnost požádat o pomoc jiné členské země)  informace EC a členským státům Činnost pokládána za výkon veřejné správy Fungování na neziskovém principu Nelze nabízet / poskytovat poradenské služby nebo služby, které poskytují orgány posuzování shody Zajištění zdrojů pro fungování NAO Členství v EA

12 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 200812 Provádění akreditace Posouzení na základě žádosti subjektu Dohled nad posouzenými subjekty Přijetí opatření pokud akreditovaný subjekt neplní své povinnosti Postup pro řešení stížností Zamezení konkurence mezi NAO Působení na území jiného státu jen v souladu s pravidly přeshraniční akreditace

13 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 200813 Přeshraniční akreditace Subjekt žádá o akreditace u NAO v zemi, kde je ustaven Jinde jen v případě, že: –NAO není zřízen –NAO neposkytuje požadovanou službu –NAO není signatářem EA MLA Nutnost komunikace mezi NAO (možnost pozorovatele)

14 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 200814 Požadavky na NAO Nezávislost na subjektech a obchodních tlacích Vedení dokumentace (povinnosti, odpovědnosti, pravomoci, způsobilost personálu) Organizace zaručuje objektivitu a nestrannost Důvěrnost při zacházení s informacemi Postupy pro efektivní řízení a vnitřní kontrolu Dostatečný počet způsobilých pracovníků, monitorování jejich výkonu Rozsah činnosti posuzování shody, přiměřenost

15 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 200815 Evropská akreditační infrastruktura Uznání orgánu splňujícího podmínky Nařízení, příloha A Uzavření dohody s EC (úloha organizace, ustanovení o financování a dohledu) Vždy pouze jeden orgán Uznání Evropské akreditace

16 Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 200816 Nařízení Platnost nařízení Vstupuje v platnost 20 dní po publikování v Úředním věstníku EU Účinnost od 1.1.2010 závazné v celém rozsahu, přímo aplikovatelné


Stáhnout ppt "Akreditační systém v ČR a v EU Ing. Eva Černá. Akreditační systém v ČR a v EU, Eva Černá, 22.5. 20082 Akreditace Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt."

Podobné prezentace


Reklamy Google