Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výrobní proces.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výrobní proces."— Transkript prezentace:

1 Výrobní proces

2 Výroba je základní činností výrobního podniku
Výrobní proces = proces přeměny vstupů na výstupy za účelem tvorby nové hodnoty

3 Řízení výroby a výroba jako transformační proces
Poptávka Vliv okolí Výrobní proces Vstupy Výstupy Vstupy: Výstupy: Poptávka a vliv okolí zařízení produkty nebo práce služby pro zákazníka materiál informace Řízení výroby vlastní aktivita manažerského vedení

4 Povaha výrob (členění výroby, její organizace)
Výroby: hlavní, pomocné, vedlejší, obslužné Členění výrob z hlediska technologického Výroby mechanické Výroby chemické Výroby biochemické

5 Vnitřní členění výrob Základní pojmy Výrobní operace Výrobní cyklus Výrobní várka Výtěžek várky Sled várek 1. klasifikace typu výroby dle vnitřního členění: a) Předvýrobní cyklus b) Vlastní výrobní cyklus

6 2. klasifikace typu výroby dle vnitřního členění:
a) časy technologických operací              b) časy netechnologických operací doba na dopravu doba na kontrolu doba na adjustaci c) časy čekání a ztrát

7 Chronogram Harmonogram
časová osa sled várek s = 1,5 hod trvání výrobního cyklu tv = 3,2 hod

8 Zdvojení aparátu sled várek s = 1,2 hod trvání výrobního cyklu tv = 3,2 hod Přidáním zásobníku s1 = 1,5 hod = s2 = 1,5 hod tv1 = 4,7 hod tv2 = 3,2 hod

9 Členění výrob z časového hlediska
kontinuální výroba diskontinuální výroba Členění výrob podle počtu a typu vznikajících výrobků sdružená výroba - absolutní sdruženost   relativní sdruženost štěpená výroba

10 Členění výrob z hlediska organizace výroby
výroba kusová        - univerzálnost strojů + vysoká kvalifikace pracovníků       - postupný způsob výroby výroba sériová - příznivější struktura výrobního cyklu. - výrobní série - postupný způsob výroby po dávkách - příp. hromadný způsob výroby hromadná výroba - předmětné uspořádání strojů (výrobní linka) - efektivnější způsob výroby

11 Cíle řízení výrobního procesu
- předmět – výrobek - výrobní služba - jiná služba - výsledek jiné činnosti podniku Schéma postavení polotovaru, výrobku, obchodního zboží činnost určeno pro výrobní obchodní odběratele další zpracování obchodní zboží výrobek polotovar

12 Kvalita výrobku - normy jakosti - zmetek, odpad - opravitelné zmetky
                  - neopravitelné zmetky             - technická kontrola  

13 Standardizace ve výrobě Technicko hospodářské normy (THN)
Cíl standardizace: snížit rozmanitost a nahodilost v řízeném procesu, zajistit jednoznačnost výkladu přijatých rozhodnutí, přístupů a použitých prvků. Jednotlivé oblasti standardizace   A. Standardizace řídícího procesu Ø Standardy pro základní organizační vztahy podniku (organizační normy) Ø Standardy pro dílčí činnosti Ø Standardy pro principy kódování a číselníky

14 B. Standardizace věcných vstupních prvků výrobního procesu
Ø Materiálové standardy Ø Standardy strojů a zařízení Ø Standardy nástrojů, nářadí a přípravků C.Standardizace činností a způsobů přeměn ve výrobním procesu Ø Standardy technické přípravy výroby, montážních postupů (technické normy) Ø  Standardy technologických postupů (technologický předpis) Ø Standardy pracovních postupů (pracovní předpis)

15 - normy spotřeby materiálu a energie
D. Standardizace vztahů ve spotřebě a využití výrobních činitelů     normy spotřeby materiálu a energie                    - normy kapacit                     - normy času a práce prvek ukazatel skutečné úrovně THN materiál měrná spotřeba materiálu norma spotřeby materiálu (stechiometrická měrná spotřeba) energie měrná spotřeba energie norma spotřeby energie výrobní zařízení výkon výrobního zařízení časové využití celková produkce výkonnost výrobního zařízení využitelný časový fond výrobní kapacita pracovníci výkon dělníka výkonové normy

16 - konkrétní - specifické
Základní vlastnosti THN:            - konkrétní - specifické                - dynamické                - reálné                - technicky i ekonomicky odůvodněné                - aktuální  Použití THN:            - pro dosažení kvalitní produkce a plánovaných nákladů               - při plánování výroby               - při sestavování plánových kalkulací               - při tvorbě plánu nákupu surovin a materiálů               - při optimalizaci velikosti zásob            - jako podklad pro hodnocení výsledků motivace pracovníků ve výrobě  Zdroj informací

17 Tok materiálu výrobním procesem
Materiál ve výrobě - základní materiál, surovina - pomocný materiál - katalyzátory - speciální prostředky Tok materiálu výrobním procesem výrobní proces rozpracovaná výroba polotovary hotové výrobky na skladě výrobní zásoby materiál nedokončená výroba

18 Tok materiálu výrobním procesem Látkové bilance
Látkové bilance              - sledování využití materiálu ne výrobě               - druhotný odpad, zmetek, ztráty Forma látkové bilance               - bilanční tabulky               - schéma toku materiálu výrobou

19 Látková bilance 2-naftolu ve výrobě kyseliny G a R vstup kg kg jako
100 100 ,0 sůl kyseliny G 137,0 65,9 filtrát po čištění kyseliny G 10,5 5,1 sůl kyseliny R 41,9 19,9 ztráta v louzích (jako 2-naftol) 7,2 ztráta v pracích vodách 10,9 5,2 nezjišt. ztráty a bilanční chyby 6,9 celkem 105,1

20 2-naftol 100 chyby 6,9 filtrát 5,1 sůl G surová 65,9 filtrát 32,3 prací voda 2,0 louhy 7,2 prací voda 5,2 sůl R 19,9 sůl G 60,8

21 2-naftol 100 Sůl G 65,9 Sůl R 19,9 prací voda 5,2 nezjištěné ztráty 6,9 louhy 7,2 filtrát 5,1

22 Ukazatele využití materiálu
měrná spotřeba materiálu (sij ) stechiometrická měrná spotřeba (sij(st) ) měrný výtěžek (qij ) stechiometrický měrný výtěžek (qij(st) ) kde Si … množství spotřebované i-té suroviny Qj … množství vzniklého j-tého výrobku               

23 výtěžnost (v) stupeň konverze (k)
kde Si … množství nově vstupující suroviny Sc … množství cirkulující suroviny

24 kde sij … měrná spotřeba sij (st) … stechiometrická měrná spotřeba
měrná ztráta (z) kde sij  … měrná spotřeba sij (st) … stechiometrická měrná spotřeba určení hodnot ztrát z materiálových bilancí

25 Sdružené výroby (vzniká více výrobků)
skupinová měrná spotřeba (si ) kde: Si … množství i-té suroviny v procesu Qj … množství získaného produktu j Qv … množství vedlejšího produktu Qz … množství produktu zvoleného za základní ∑Q … celkové množství produkce

26 Štěpené výroby (několik výrobních stupňů)
měrný výtěžek nebo spotřeba vztažená k základní surovině (qz ),(siz) kde: ∑Q … celkové množství produktu získaného v jednotlivých výrobních stupních Sz … spotřeba základní suroviny Si … spotřeba i-té suroviny

27 Štěpené výroby (několik výrobních stupňů)
kde: ∑S … celkové množství suroviny potřebné pro výrobu produktu Qk sik… je měrná spotřeba této suroviny v jednotlivých výrobních stupních Qk… množství produktu získaného v k- stupních výroby souhrnná měrná spotřeba (sik) Schéma výpočtu měrných spotřeb ve stupňovitých výrobách S0 stupeň 1 Q1 stupeň 2 stupeň k Qk

28 Funkce norem spotřeby materiálu a jejich tvorba
A. Funkce norem: Ø Plánová určení předpokládané spotřeby materiálu na plánovanou produkci kde Si  … předpokládaná spotřeba materiálu i za dané období na produkci Qj Nsij … norma spotřeby i-tého materiálu na j-tou produkci

29 Určení potřeby přísunu materiálu na sklad - potřeba dodávek Pi
kde Pi …potřeba přísunu i-tého materiálu do skladu na období td pro zajištění Qj Si…= předpokládaná spotřeba materiálu i v období td Zi…zásoba i-tého materiálu – skutečná, zjištěná ve skladu ke dni propočtu Pi Doč.i … očekávané dodávky i-tého materiálu ode dne propočtu do počátku období td …předpokládaná spotřeba i-tého materiálu na celou produkci ode dne propočtu do počátku období td td …počet dnů v období Nzči(opt) …časová norma optimální zásoby i-tého materiálu ve skladu na počátku období td (o časových normách v kap. 11.7) …jednodenní spotřeba i-tého materiálu v období td

30 Tvorba norem: Ø Další funkce norem spotřeby: operativní stimulativní
vymezující Tvorba norem: Základním předpokladem plného uplatnění norem spotřeby je stanovení: Přesné specifikace výchozího materiálu Jednoznačné stanovení normy spotřeby v příslušné měrné jednotce Určení základních technologických podmínek, pro které norma platí

31

32

33

34

35

36

37

38


Stáhnout ppt "Výrobní proces."

Podobné prezentace


Reklamy Google