Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: ZKVALITNĚNÍ PROGRAMU PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI PROSTŘEDNICTVÍM REALIZACE SYSTÉMOVÉHO ROZVOJE TRENÉRSKÝCH ZDROJŮ Plánování a projektování výuky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: ZKVALITNĚNÍ PROGRAMU PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI PROSTŘEDNICTVÍM REALIZACE SYSTÉMOVÉHO ROZVOJE TRENÉRSKÝCH ZDROJŮ Plánování a projektování výuky."— Transkript prezentace:

1 Projekt: ZKVALITNĚNÍ PROGRAMU PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI PROSTŘEDNICTVÍM REALIZACE SYSTÉMOVÉHO ROZVOJE TRENÉRSKÝCH ZDROJŮ Plánování a projektování výuky na středních školách

2 ICT v edukačním procesu230. května 2007 Plánování výuky Předměty související s informatikou – tvoří zvláštní skupinu předmětů s mnoha specifickými vlastnostmi Plánování a projektování výuky – obecný proces, aplikace na informatiku Diskuse a hledání vhodných kurikulárních prvků

3 ICT v edukačním procesu330. května 2007 Plánování výuky Plán – podrobná představa o cílech, získaných kompetencích žáků a o metodách a prostředcích, jak těchto cílů dosáhnout  příprava pomůcek  příprava učebních úloh  příprava didaktických testů  příprava učebních textů a prezentací

4 ICT v edukačním procesu430. května 2007 Kurikulární dokumenty Kurikulum  výuka ve své celistvosti  globální a systémový pohled Rámcový vzdělávací program  oblasti  vymezuje kompetence žáků Školní vzdělávací program  rozpracování RVP ve škole  reflexe lokálních podmínek  zaměření na některé oblasti Tematický plán učiva  tematické celky a hlavní výukové cíle  konkrétní představa výuky  provázanost mezi předměty

5 ICT v edukačním procesu530. května 2007 Kurikulární dokumenty Příprava na vyučování  blesková  středně podrobná  podrobná Při podrobné přípravě učitel analyzuje veškeré děje v průběhu výchovně vzdělávacího procesu. Jednou z pomůcek pro stanovení posloupnosti učiva může být pojmová síť.

6 ICT v edukačním procesu630. května 2007 Pojmová síť  uzly – tematické celky (nižší celky – pojmy)  orientované hrany – logické návaznosti  zásady „od jednoduchého ke složitějšímu“, „od teorie k praxi“  tvar: obecný graf složený ze stromových podstruktur  kořeny: počáteční axiomy, listy: cílové pojmy

7 ICT v edukačním procesu730. května 2007 Specifika výuky informatiky Oblast zasahující do běžného života v mnoha aplikacích  na jedné straně vzniká dojem jednoduchosti  někteří uživatelé mají naopak vysoký respekt  intuitivní znalosti  velké rozdíly mezi vstupními znalostmi žáků  mnoho různých aplikací, ale nepříliš mnoho principů

8 ICT v edukačním procesu830. května 2007 Specifika výuky informatiky Velmi rychlý vývoj  zpožděná reakce školy  rozdíly mezi vybavením potřebnou technikou  rozdílný důraz na určité části učiva  krátká doba platnosti mnohých partií učiva

9 ICT v edukačním procesu930. května 2007 Specifika výuky informatiky Neexistuje propracovaná didaktika  existuje více cest k dosažení cíle (řešení nějaké úlohy), ale neexistuje ustálený způsob, jak řešení úloh učit  velké rozdíly mezi použitým softwarem  neexistují uznávané návaznosti v učivu  „každý učí, co umí“

10 ICT v edukačním procesu1030. května 2007 Specifika výuky informatiky Nízká aprobovanost učitelů informatiky  aprobace velmi podceňována  nevyjasněná koncepce výuky informatiky neumožňuje kvalitní přípravu učitelů  suplování z řad matematikářů a fyzikářů

11 ICT v edukačním procesu1130. května 2007 Specifika výuky informatiky Velké vstupní diference mezi žáky  různé podmínky v domácím prostředí  negativní sebehodnocení („to se v životě nenaučím“, „to není pro holky“ apod.)  zcela náhodné setkávání žáků s různou počítačovou problematikou

12 ICT v edukačním procesu1230. května 2007 Specifika výuky informatiky Neustálený pojmový aparát  je dán rychlým vývojem oboru  silný vliv slangových výrazů  chybné překlady a přejímání z angličtiny  přechylování významů  množství zkratek  nepřesná nebo chybná interpretace pojmů

13 ICT v edukačním procesu1330. května 2007 Specifika výuky informatiky Vliv komerční sféry  dominantní vliv některých firem  chybí standardizace  „vnucování“ technologií a postupů  negativní vliv placených i volně dostupných programů

14 ICT v edukačním procesu1430. května 2007 Specifika výuky informatiky Závislost na technickém vybavení ve škole  rozdíly mezi vybavením ve škole a doma  nedostatek finančních prostředků školy pro sledování špičky vývoje  nedostatek špičkových odborníků ve škole  reflexe jen určitého výseku reality

15 ICT v edukačním procesu1530. května 2007 Specifika výuky informatiky Exaktní charakter s mnoha návaznostmi  výuka principů je velmi obtížně prosazována  postižení různých návazností mezi počítačovými programy, jevy a procesy není na první pohled jasné  důraz kladen chybně na „ovládání“, tj. na „slepé“ manipulace  neschopnost učitelů dohodnout se na soustavě principů, kterou je nutné naučit (například algoritmizace)

16 ICT v edukačním procesu1630. května 2007 RVP G pro oblast informatiky Celek Digitální technologie Témata k diskusi:  informatika  hardware  software  informační sítě  digitální svět  údržba a ochrana dat  ergonomie, hygiena a bezpečnost práce s ICT

17 ICT v edukačním procesu1730. května 2007 RVP G – pokračování Celek Zdroje a vyhledávání informací Témata k diskusi:  komunikace  internet  informace  sdílení odborných informací  informační etika, legislativa

18 ICT v edukačním procesu1830. května 2007 RVP G – pokračování Celek Zpracování a prezentace informací Témata k diskusi:  publikování  aplikační software pro práci s informacemi  algoritmizace úloh

19 ICT v edukačním procesu1930. května 2007 Aplikace RVP v praxi Školní vzdělávací program  rozpracování RVP pro podmínky školy  zohlednění zaměření školy  zohlednění potřeb žáků  diskuse

20 ICT v edukačním procesu2030. května 2007Závěr Děkuji za pozornost. Dotazy?


Stáhnout ppt "Projekt: ZKVALITNĚNÍ PROGRAMU PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI PROSTŘEDNICTVÍM REALIZACE SYSTÉMOVÉHO ROZVOJE TRENÉRSKÝCH ZDROJŮ Plánování a projektování výuky."

Podobné prezentace


Reklamy Google