Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Celkové náklady stavby

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Celkové náklady stavby"— Transkript prezentace:

1 Celkové náklady stavby
Rozdělení celkových nákladů výstavby Projektové a průzkumné práce Provozní soubory Stavební objekty Stroje, zařízení a inventář Umělecká díla Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby Ostatní náklady Rezerva Ostatní investice Nehmotný investiční majetek Provozní náklady Kompletační činnost

2 Celkové náklady stavby
Stavební objekt ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Stavba Stavební objekt 1 SO1 (administrativní budova) ZRN1 Stavební objekt 2 SO2 (vodovodní přípojka) ZRN2 Stavební objekt 3 SO3 (kanalizační přípojka) ZRN3 Stavební objekt n SOn (parkovací stání) ZRN4 CELKOVÉ ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY STAVBY CZRN

3 Podklady

4 Celkové náklady stavby
A. Projektové a průzkumné práce UKÁZKA VÝPOČTU PODLE HONORÁŘOVÉHO ŘÁDU Rozdělení Pozemní stavby, Inženýrské stavby, Technologické stavby Princip jako % z CZRN Postup 1. Zatřídění do honorářových zón – podle složitosti stavby I–V HZ 2. Určení procenta – z tabulky 3. Výpočet výkonových fází – jako % z celkového honoráře

5 Celkové náklady stavby
B. Provozní soubory - Zahrnuje náklady na stroje, zařízení, nářadí a inventář, jestliže odpovídají pojmu technologické zařízení a jestliže představují provozní soubor, dále náklady na jejich montáž včetně mimostaveništní dopravy. - Např. montážní a stáčecí linky My – odborným odhadem

6 Celkové náklady stavby
D. Stroje, zařízení a inventář investiční povahy - Zahrnuje náklady na stroje, zařízení, nářadí a inventář, jestliže mají charakter investičního majetku a jestliže nejsou součástí provozních souborů nebo stavebních objektů. Do celkových nákladů se zahrnují náklady na jejich dopravu, na jejich osazení a umístění. - Stroje a zařízení jehož cena pořízení je nad Kč a doba užívání je delší než 1 rok. My – odborným odhadem

7 Celkové náklady stavby
E. Umělecká díla - Zahrnuje náklady na umělecká díla a muzejní předměty, pokud jsou neoddělitelnou součástí staveb. My – odborným odhadem

8 Celkové náklady stavby
F. Vedlejší náklady spojené s umístěním stavby - NUS (Vedlejší rozpočtové náklady – VRN) ZAHRNUJE NÁKLADY - provozní a sociální zařízení staveniště - územní vlivy - mimořádně ztížené pracovní prostředí - ostatní VÝPOČET - jako % z CZRN stavby - % je závislé na velikosti stavby - pohybuje se okolo 5% (čím větší stavba tím menší %) My – 3-5%

9 Celkové náklady stavby
G. Ostatní náklady - Odvody, daně, poplatky, vytýčení stavby, náklady na patenty a licence, náklady za vynětí ze zemědělského půdního fondu apod. I. - Poplatky DOSS - Koordinátor BOZP - Vynětí za ZPF - Průkaz energetické náročnosti - Geodetické práce - 1-2% ze CZRN II. Náklady na marketing a prodej developerských projektů - 2-3% ze CZRN

10 Celkové náklady stavby
H. Rezerva - Zahrnuje nepředvídané náklady, má charakter jisté pojistky VÝPOČET - jako % z CZRN stavby - 4 – 7 % pro novostavby - 5 – 10 % pro rekonstrukce - 13 – 18 % při obnově kulturních památek - do 20 % pro podzemní objekty

11 Celkové náklady stavby
I. Ostatní investice Položka ostatní investice obsahuje náklady na konzervační, udržovací a dekonzervační práce při zastavení stavby. Dále je možné sem zahrnout náklady na pořízení pozemku nebo případných existujících staveb určených k demolici. My – budeme uvažovat o nákladech na pořízení pozemku. Jednotkové náklady z jistíme pomocí cenové mapy, pokud v místě existuje. Pokud cenová mapa neexistuje, bude pozemek oceněn pomocí inzerce a to porovnáním s podobnými pozemky ve stejné lokalitě. Cenová mapa, případně porovnávaná inzerce budou přiloženy k propočtu.

12 Celkové náklady stavby
J. Nehmotný investiční majetek - patenty a licence, software My – odborným odhadem

13 Celkové náklady stavby
K. Provozní náklady - Do této skupiny se zahrnují všechny náklady uhrazené z provozních prostředků, které je třeba vynaložit s budovanou investicí. Jsou to zejména náklady na vybavení budovy pro konečný provoz. - Např. nábytek, počítače, vybavení tělocvičen, hotelů apod. My – odborným odhadem

14 Celkové náklady stavby
L. Kompletační činnost - Náklady na koordinaci subdodavatelů My – 2% z CZRN

15 Náležitosti propočtu Výpočet jednotlivých oddílů propočtu podle výše zmíněné hierarchie Procentuální rozdělení ukazatelové ceny hlavního stavebního objektu na jednotlivé konstrukční díly a řemeslné obory Výpočet obestavěného prostoru dle ČSN Koordinační situaci s barevně vyznačenými stavebními objekty Ocenění rozpočtářských prací za vypracování propočtu Katastrální mapu s barevným vyznačením pozemků, na kterých je umístěná stavby a sousedních pozemků Výpis z katastru nemovitostí Cenová mapa případně srovnávaná inzerce Průvodní zprávu, půdorys a řez


Stáhnout ppt "Celkové náklady stavby"

Podobné prezentace


Reklamy Google