Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava rozpočtu a řízení projektu Prusinovice, 16.10.2009 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava rozpočtu a řízení projektu Prusinovice, 16.10.2009 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“"— Transkript prezentace:

1 Příprava rozpočtu a řízení projektu Prusinovice, 16.10.2009 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

2 STRUKTURA FINANCOVÁNÍ PROJEKTU VÝDAJE Celkové výdaje projektu Kč Nezpůsobilé výdaje projektu Celkové způsobilé výdaje projektu Kč Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace PŘÍJMY Dotace Spolufinancování žadatele „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

3 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE - jasně definovat způsobilé výdaje v souladu s kódy způsobilých výdajů a vyčíslit jejich výši v Kč. - stručně uvést obsah jednotlivých kódů. - u staveb – jednotlivé konstrukční části - u strojů/technologií – stroje s příslušenstvím – v případě nákupu techniky pro údržbu zeleně vyčíslit jednotlivé stroje v Kč - rozpočet nemusí být položkový, musí však z něj být zřejmé všechny činnosti a aktivity financované v rámci projektu. „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ Kód způsobilých výdajůPopis způsobilých výdajůCena v Kč Celkové způsobilé výdaje:

4 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 1. Oprava Opravou dlouhodobého majetku se odstraňují účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození. Cílem opravy je uvedení majetku do provozuschopného stavu. Při opravě se obvykle používá náhradních dílů a součástí. Opravou nedochází k technickému zhodnocení. Oprava znamená: 1. výměnu původního za nové, při zachování funkčnosti 2..uvedení do původního stavu „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

5 NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 2. Údržba je soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení majetku. Údržbou se předchází poruchám, odstraňují se drobnější závady. Údržba může být považována za prevenci vzniku vady majetku. 3. výdaj na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku movitých věcí, u kterých je doba použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky nepřevyšuje částku 40 000,- Kč. „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

6 INVESTIČNÍ VÝDAJE 1.Technické zhodnocení představuje: 1. změnu funkčnosti objektu (u nemovitosti) nebo použitelnosti (u věci movité) 2. stavebně-dispoziční změnu objektu 3. konstrukční změnu zasahující do podstaty věci 4. instalaci nebo zabudování nových prvků 5. zásadní změnu technických parametrů (např. výkonu, spotřeby, apod.) 6. změnu půdorysné plochy stavby, původní výšky, vnitřního uspořádání „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

7 INVESTIČNÍ VÝDAJE Rekonstrukce Pod pojmem rekonstrukce rozumíme zásahy do majetku, které mají za následek změnu jeho účelu používání nebo technických parametrů. Rekonstrukce je zásah do majetku, který má vliv na funkci či vlastnosti majetku. Rekonstrukce je také v případě změny účelu užívání majetku. Modernizace je takový zásah do majetku, který má za následek rozšíření vybavenosti nebo rozšíření použitelnosti tohoto majetku. Posuzuje se, jak se zvyšují či rozšiřují kvalitativní znaky majetku. Jedná se tedy většinou o rozšířené vybavenosti majetku „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

8 INVESTIČNÍ VÝDAJE Stavební úpravy jsou změny staveb zejména vnitřní přestavby - budova se nezmění – nedojde k přístavbě ani nástavbě na budovu, ale ke změnám uvnitř budovy např. rozvody, změny příček atd. Nástavbou se rozumí změna dokončených staveb, jimiž se stavba zvýší. Přístavbou se dokončené stavby půdorysně rozšiřují, přičemž je přístavba s původní stavbou provozně spojena. „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

9 INVESTIČNÍ VÝDAJE 2. výdaj na pořízení samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40 000,- Kč. „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

10 VĚCNÉ PLNĚNÍ Formy věcného plnění v PRV obecně:  poskytnutí vybavení  poskytnutí surovin  stavební práce a dobrovolná neplacená činnost Věcné plnění může být maximálně do výše částky způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace, po odpočtu výše dotace. „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

11 VĚCNÉ PLNĚNÍ Způsobilé výdaje pro formu financování věcným plněním (PRV III.2.1)  Věcným plněním lze uplatňovat jako způsobilé výdaje pouze stavební práce.  Je-li žadatelem obec, věcné plnění mohou vykonávat členové všech orgánu obce.  Jako sazebník pro stanovení výše způsobilých výdajů pro stavební práce se použije katalog stavebních prací (RTS, a.s., Brno).  Žadatel stanoví v Žádosti o dotaci harmonogram a rozsah prací ve fyzikálních jednotkách  Žadatel v případě věcného plnění vždy řádně povede stavební deník  Poskytnutí stavebních prací v rámci věcného plnění nepodléhá režimu zadávání veřejných zakázek. „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

12 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE  projektová dokumentace  technická dokumentace  nákup staveb souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace (pokud není v pravidlech ke konkrétnímu opatření stanoveno jinak)  nákup pozemků souvisejících s projektem do 10 % způsobilých výdajů, ze kterých je stanovena dotace (pokud není v pravidlech ke konkrétnímu opatření stanoveno jinak)  částka způsobilých výdajů pro nákup pozemků/staveb vyplývá ze znaleckého posudku, který žadatel dokládá jako povinnou přílohu  v případě, že se jedná o nákup samostatné stavby/pozemku, musí být vyjasněn vztah k pozemku, na němž stavba stojí/ke stavbám, které se případně na pozemku nacházejí  Veškeré další výdaje stanovené v kódech k jednotlivým opatřením „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

13 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE  nákup použitého zařízení  nákup mobilních dopravních prostředků určených k přepravě osob  bankovní poplatky  úroky z půjček  úroky z úvěrů  DPH u obcí „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“

14 Děkuji za pozornost Ing. Miloslava Hrušková Tel. 777 562 205 E-mial: milahruskova@seznam.cz „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“


Stáhnout ppt "Příprava rozpočtu a řízení projektu Prusinovice, 16.10.2009 „Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“"

Podobné prezentace


Reklamy Google