Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přednáška 2 (kombi, CŽV) Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přednáška 2 (kombi, CŽV) Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací."— Transkript prezentace:

1 Přednáška 2 (kombi, CŽV) Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací.

2 1. Výkonový a honorářový řád (ČKA, ČKAIT)
Honorář = finanční ohodnocení výkonů architekta /inženýra (technika), které vedou k předem určenému cíli nebo dílčímu cíli Výkonová fáze (9) = sled výkonů, jejichž výsledkem je určitý dílčí cíl (např. návrh stavby, vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení) nároky kladené na navrhování a provedení objektu  kategorie objektu  honorářová zóna  honorář

3 Výše celkového základního honoráře :
podle započitatelných nákladů % ze započitatelných nákladů a podle honorářové zóny výše honoráře - mezi dolní a horní mezí - s přihlédnutím ke zvláštním požadavkům klienta (např. použití zvláštních materiálů a konstrukcí) lineární interpolace mezi nejbližší nižší a vyšší hodnotou započitatelných nákladů podle hodinových sazeb

4 2. Sazebník pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností (UNIKA)
návrh ceny na základě kalkulace nákladů a zisku návrh ceny na základě hodinových sazeb návrh ceny na základě doporučených min a max cen podle tabulek

5 Návrh ceny na základě kalkulace nákladů a zisku
Přímý materiál Přímé mzdy Ostatní přímé náklady Režijní náklady Úplné vlastní náklady výkonu Poddodávky Zisk (podílem k úplným vlastním nákladům)

6 Návrh ceny na základě doporučených min a max cen podle tabulek
návrh ceny obsahuje : výkony inženýrské činnosti vypracování dokumentace k ÚŘ vypracování dokumentace pro SŘ realizační projekt + koordinační činnost projektanta výkon autorského dohledu

7 rozdělení stavby na funkční části
zařazení do kategorie a do (I. - V.) pásma složitosti a náročnosti (ověření pomocí bodového hodnocení) Náklady provozních souborů, stavebních objektů, strojů, zařízení řešených v PD  základ pro stanovení ceny lineární interpolace mezi nejbližší nižší a vyšší hodnotou uvedenou v tabulce rekonstrukce, modernizace a adaptace  o jeden stupeň vyšší pásmo složitosti nebo V. + 20%

8 … a další podklady pro : Návrh ceny za projektovou dokumentaci interiéru (m2) Návrh ceny za zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného stavu stavebních objektů (m2) Návrh odměny (provize) za zprostředkování příležitosti uzavřít smlouvu pro potřeby výstavby

9 3. Kalkulace hodinové sazby pro projektové práce

10 Kalkulace hodinové sazby projektanta
Průměrná mzda architekta a projektanta 35 000,- Kč/měsíc Povinné odvody na zdravotní a soc.pojištění 12 250,- Kč/měsíc Celkem 47 250,- Kč/měsíc Fond hodin 176 hod/měsíc Hodinová sazba 268,50 Kč Režijní náklady (obvyklá úroveň) 250 Kč/hod Kč/hod Hodinová sazba vč. režie 518,50 Kč/hod – 568,50 Kč/hod Hodinová sazba vč. režie a zisku (5%) 544,40 Kč/hod – 596,90 Kč/hod Hodinová sazba vč. režie a zisku - interval 550,- Kč/hod – 600,- Kč/hod

11 RIBA (UK) …pro srovnání
3 kategorie náročnosti staveb: Simple—car parks, warehouses, factories etc Average—offices, retail outlets, housing, schools etc Complex—specialist buildings, hospitals, laboratories etc Stages Proportion of fee C Outline proposals 10% –15% D Detailed proposals 15%–20% E Final proposals 20% F Production information 20% G–LTender and construction 25%–35% Value of contract £Fee as percentage of contract value % 100,000 £ : 8.5–11.0 % 500,000 £ : 5.8–8.5 % 1,000,000 £ : 4.5–7.8 % 2,000,000 £ : 4.0–7.3 % 3,000,000 £ : 3.8–7.0 %

12 Nabídková cena rozpočtářských prací
Callida RTS ÚRS Praha ARS …. Hodinová sazba % z rozpočtových nákladů …dle podrobnosti projektové dokumentace Propočet X Rozpočet

13 Příklad Callida odhad stavebních nákladů projektu : 100 mil Kč
standardní stavba dokumentace Celkem (vč.TZB) výkaz výměr Propočet/rozpočet min max propočet dle studie 17300 21100 12710 15510 4590 5590 propočet dle UR 39200 47800 28810 35140 10390 12660 rozpočet dle DSR 57900 70600 42560 51900 15340 18700 rozpočet dle DZS 73700 89900 54170 66080 19530 23820 rozpočet dle DPS 82100 100200 60340 73650 21760 26550


Stáhnout ppt "Přednáška 2 (kombi, CŽV) Oceňování projektových prací a inženýrských činností. Oceňování rozpočtářských prací."

Podobné prezentace


Reklamy Google