Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Marketingová komunikace Komunikační mix. „Lidé si už nekupují boty proto, aby měli své nohy v teple a suchu.Kupují je proto, aby se cítily drsně, jinak,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Marketingová komunikace Komunikační mix. „Lidé si už nekupují boty proto, aby měli své nohy v teple a suchu.Kupují je proto, aby se cítily drsně, jinak,"— Transkript prezentace:

1 Marketingová komunikace Komunikační mix

2 „Lidé si už nekupují boty proto, aby měli své nohy v teple a suchu.Kupují je proto, aby se cítily drsně, jinak, intelektuálně, mladě,……“ F.C.Rooney

3 Moderní Marketing vyžaduje: vyvinout dobrý výrobek dát mu přitažlivou cenu zpřístupnit ho potenciálním zákazníkům komunikaci se svými a potenciálními zákazníky

4 Komunikační mix Propagace Propagace Podpora prodejePodpora prodeje Public relationsPublic relations Osobní prodejOsobní prodej

5 Komunikační mix: 1.Propagace Jakákoliv placená forma neosobní prezentace a podpory myšlenek, zboží, služeb určitým sponzorem. Nástroje pro propagaci: Tištěné a vysílané reklamy, vnější vzhled balení, přílohy v balení, letáky, katalogy, filmy, domácí časopisy, brožury, plakáty a letáky, tel. Seznamy, buildboardy, výstavky v místě prodeje, audiovizuální materiál, symboly a emblémy.

6 Komunikační mix: 2.Podpora prodeje Krátkodobé stimuly pro povzbuzení nákupu nebo prodeje výrobku či služby. Nástroje pro podporu a prodej: soutěže, hry, loterie, prémie a dary, vzorky, veletrhy, předvádění, kupóny, rabaty, úvěry s nízkými úroky, zábavní podniky, slevy při vrácení, starší verze, obchodní známky, vázané obchody

7 Komunikační mix: 3.Public relations Množství programů, vytvořených pro zlepšení, udržení nebo ochranu image firmy či výrobku. Nástroje pro public relations: články v tisku, projevy, semináře, výroční zprávy, charitativní dary, sponzorství, publikace, styky se společností, lobby, identifikační média

8 Komunikační mix: 4.Osobní prodej Ústní prezentace při konverzaci s jedním nebo více potenciálními zákazníky za účelem realizace prodeje. Nástroje pro osobní prodej: prezentace při prodeji, prodejní setkání, telemarketing, stimulační programy, vzorky, veletrhy a obchodní výstavy

9 Proces komunikace: komunikační model: kdo co sděluje jakou cestou komu a za jakým účinkem Hlavní strany při komunikaci – odesílatel a příjemce Hlavní nástroje komunikace – zpráva a média Hlavní komunikační činnosti – kódování, dekódování, odpověď a zpětná vazba

10 Proces komunikace: Odesílatel (zdroj, komunikátor) - Strana sdělující zprávu druhé straně. Kódování -Proces převedení myšlenky do symbolické formy.

11 Proces komunikace: Zpráva -Soubor symbolů, které odesílatel vysílá. Média -Komunikační kanál, kterým se zpráva přenáší od odesílatele příjemci.

12 Proces komunikace: Dekódování -Proces, jehož prostřednictvím příjemce připisuje význam symbolům, vysílaným odesílatelem. Příjemce (cílová skupina, publikum) -Strana, která přijímá zprávu, vyslanou druhou stranou.

13 Proces komunikace: Odpověď -Soubor reakcí příjemce, která se vrací zpět k odesílateli. Šum -Neplánované poruchy nebo zkreslené vlivy v průběhu komunikačního procesu.

14 Proces komunikace:

15 Odesílatel musí vědět, jakého publika chce dosáhnout a jaké chtějí odpovědi. Zakódují svou zprávu takovým způsobem, který bere v úvahu, jak cílový příjemci zprávu obvykle dekódují. Zdroj musí přenášet zprávu prostřednictvím vhodných médií, která se dostanou k cílovým příjemcům. Odesílatelé musí vyvinout kanály pro zpětnou vazbu tak, aby byli schopni rozeznat příjemcovu odpověď na jejich zprávu.

16 Proces komunikace: šum -doba je přehlcená komerčními zprávami a cílový příjemci zprávu nemusí obdržet, protože: 1.nezaregistrují všechny podněty (selektivní pozornost ) 2.příjemce si zprávu, kterou slyší, změní na zprávu, kterou chce slyšet (selektivní zkreslení ) 3.příjemce si udrží natrvalo v paměti jen malý zlomek zpráv, které se k němu dostanou (selektivní zapamatování )

17 Proces komunikace: Zprávu navrhuje komunikátor podle pravděpodobnosti pozornosti – pravděpodobnost, že si zprávy příjemce všimne. Pravděpodobnost pozornosti = (Vnímaná síla odměny – Vnímaná síla trestu)/Vnímané vynaložené úsilí

18 Proces komunikace: Selektivní pozornost vysvětluje, proč reklamy s výraznými titulky, které něco slibují, mají společně s poutavou ilustrací a jednoduchým námětem vysokou pravděpodobnost upoutání pozornosti.Příjemce může být odměněn za velmi malé úsilí.

19 Proces komunikace: Selektivní zkreslení vzniká, když příjemci vytvářejí své postoje, které je vedou k určitým očekáváním toho, co slyší nebo uvidí. U selektivního zapamatování komunikátor usiluje, aby si příjemce zprávu dlouhodobě zapamatoval.Tzn, že může ovlivnit příjemcův názor a postoj. Opakování – matka moudrosti

20 Tvorba komunikace 1)Určení cílových příjemců 2)Stanovení cíle komunikace 3)Vytvoření zprávy 4)Volba komunikačních kanálů 5)rozdělení celkového rozpočtu marketingové podpory 6)Rozhodnutí o komunikačním mixu 7)Měření výsledků výsledků komunikace 8)Řízení a koordinace celého procesu marketingové komunikace

21 cílový příjemci ANALÝZA IMAGE - Měření informovanosti cílových příjemců -Měření postoje příjemců k výrobku -Analýza známosti a oblíbenosti -Vytvoření sémantického diferenciálu -Návrh žádaného image

22 Stanovení cílů komunikace Rozhodnutí o odpovědi příjemce (nejlepší odpovědí je nákup a spokojenost) Je nutné pracovat na těchto faktorech: - informovanost - znalost - oblíbenost - preference - přesvědčení - nákup

23 Vytvoření zprávy V ideálním případě by si zpráva měla získat pozornost, udržet zájem, vytvořit přání a vyvolat činnost.tzn. 4 problémy při formulaci zprávy: - Co říci (obsah zprávy) - jak to říci (struktura zprávy) - jak to říci symbolicky(forma zprávy) - kdo by to měl říci (zdroj zprávy)

24 Výběr komunikačních kanálů Osobní komunikační kanály (tváří v tvář, po telefonu, poštou) *Používáme: - tam kde je výrobek drahý, riskantní nebo kupovaný pouze občas -Tam kde má výrobek výrazně sociální status *interakce: -Vytvoříme propagaci s velkou konverzační hodnotou -Použijem pro propagaci vlivnou osobu -Vytvoříme názorové vůdce -Zaměřit se na vlivné podniky a osoby a věnovat jim speciální péči

25 Výběr komunikačních kanálů Kanály neosobní komunikace - média: tiskoviny, boardy, audio, video - atmosféra: např. znaky luxusu, serióznosti, modernosti - události: tiskové konference, slavnostní zahájení, sportovní sponzorství

26 Určování celkového rozpočtu komunikace Metoda možností Metoda procenta z příjmu Metoda konkurenční rovnosti Metoda cíl a úkol

27 Rozhodování o komunikačním mixu

28

29

30

31 Měření výsledků marketingové komunikace Schromažďování údajů o chování příjemců v důsledku zprávy Měření zpětné vazby

32 Řízení a koordinace celého procesu 1)Jmenování ředitele marketingové komunikace 2)Vypracování principu úlohy a rozsahu použití různých komunikačních nástrojů 3)Sledování komunikačních výdajů podle výrobku, komunikační nástroje, stadia životního cyklu 4)Koordinování komunikačních činností

33 Konec Literatura: –Internet –Marketing a management (Philip Kotler)


Stáhnout ppt "Marketingová komunikace Komunikační mix. „Lidé si už nekupují boty proto, aby měli své nohy v teple a suchu.Kupují je proto, aby se cítily drsně, jinak,"

Podobné prezentace


Reklamy Google