Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hospodářské cykly. Historie  Charakteristiky cyklu Potenciální produkt  Fluktuace domácího produktu kolem potenciálního produktu  Problematika měření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hospodářské cykly. Historie  Charakteristiky cyklu Potenciální produkt  Fluktuace domácího produktu kolem potenciálního produktu  Problematika měření."— Transkript prezentace:

1 Hospodářské cykly

2 Historie  Charakteristiky cyklu Potenciální produkt  Fluktuace domácího produktu kolem potenciálního produktu  Problematika měření potenciálního produktu  Odhady produkční mezery v ČR

3 Monetární cykly Předchůdci moderní teorie  Wiksell  Příčinou hospodářských cyklů jsou změny peněžní zásoby, které způsobí odchylku peněžní úrokové míry od přirozené úrokové míry  CB by měly hlídat stabilitu cenové hladiny, která indikuje vychýlení úrokovém míry.  Fridrich August von Hayek  Zdrojem nerovnováhy jsou peníze, zvláště bankovní úvěr

4  Růst bankovních úvěrů sníží peněžní úrokovou míru pod úroveň odpovídající meznímu produktu kapitálu. Podnikatelé investují více do kapitálově náročnějších výrob. Dojde k růstu cen spotřebních statků a pokles jejich nákupu.  Inflační růst cen spotřebních statků vyvolá vynucené úspory, které financují zvýšené investice.

5 Moderní monetární teorie  Příčinou jsou změny peněžní zásoby, které vyvolávají změny AD  CB nedokáže sladit růst peněžní zásoby s růstem poptávky po penězích.  Mechanismus šíření  Mechanismem šíření je přechodný pokles úrokové míry.  Snížení úrokové míry vyvolá růst investic a spotřeby  Tlak na pokles úrokové míry vyvolá depreciaci domácí měny a následně růst vývozu.

6 P1P1 P2P2 AD AD 1 AD 2 Y2Y2 Y1Y1 Y* AS

7  Hospodářská expanze zvyšuje důchody  To vyvolá růst poptávky po penězích  To vyvolá růst cen a růst úrokové míry  Po určité době firmy poznají, že udělaly špatné investice na základě přehnaných očekávání  Dojde k vlně dezinvestic a propouštění  Expanze a recese bývají zesilovány chováním finančních trhů –spekulační bublina  Bublina praskne, ceny aktiv klesají a dále roste úroková míra

8 Reálné hospodářské cykly Schumpeter – 1939 „Business Cycles“  Nosná inovační vlna – Kondratěvova  Impulsem jsou radikální inovace – nové odvětví  4 ukončené vlny  1780-1842 průmyslová revoluce (parní stroj)  1842-1989 expanze železnic a oceláren  1898- 1997 elektroenergetika, elektrotechnika, automobily, letadla  pátá vlna ? mikrotechnologie 

9 Kyndland Prescott  Lidé tvoří racionální očekávání a trhy se vyčišťují  Výkyvy agregátní nabídky  Původ zejména v technologických změnách  Příčinou ekonomických fluktuací jsou nárazové změny produktivity  Mění potenciální produkt, jedná se o výkyvy potenciálního produktu  Mechanismus šíření  Mezičasová substituce práce 

10  Nabídka práce reaguje na změny mezd v krátkém období silněji nežli v dlouhém období  Intertemporální W/P = (1+r)W 1 /W 2  Ve fázi expanze pozorujeme pokles nezaměstnanosti a v recesi zase růst nezaměstnanosti.  Trh práce je stále vyčištěn.  Expanze ani recese jej nevychylují z rovnováhy, pouze mění jeho rovnováhu.  Peníze jsou neutrální v dlouhém a krátkém období

11 SsSs SLSL D D1D1 D2D2 L0L0 L1L1 L2L2 expanze recese W/P

12 Noví keynesiánci  Racionální očekávání, ale trhy se nevyčišťují  Ceny a mzdy jsou rigidní, protože trhy (s výjimkou komoditních a burz) jsou nedokonalé  Změny poptávky mohou tedy vyvolávat hospodářské fluktuace Řada teorií vysvětlující ztrnulost mezd a cen  Náklady jídelníčku (menu cost)  Neschopnost koordinace

13 Stanovení cen a neschopnost koordinace Firma 2 Snížení cen Držení vysokých cen Snížení cenF1 30 USD F2 30 USD F1 5 USD F2 15 USD Firma 1 Vysoké cenyF1 15 USD F2 5 USD F1 15 USD F2 15 USD

14 Překrývající se kontrakty – pomalu se měnící mzdy a ceny Jak často se mění ceny

15 Frekvence% firem Méně než jednou10,2 jednou39,3 1,01-215,6 2,01 - 412,9 4,01-127,5 12,01-524,3 52,01-3658,6 Více než 3651,6

16 L0L0 L1L1 K E0E0 S W/P L P Y K S E0E0 E1E1 AD 0 AD 1 AS 0 AS 1 Nový keynesiánský model s fixními cenami a mzdami

17 Finanční krize nové generace –Asijská krize Krize na kapitálovém účtu

18 Témata pro diskusi Uveďte hlavní myšlenky, o kterých budete hovořit.

19 První téma Podrobnosti tématu Doplňující informace a příklady Vztah příběhu k účastníkům

20 Druhé téma Podrobnosti tématu Doplňující informace a příklady Vztah příběhu k účastníkům

21 Třetí téma Podrobnosti tématu Doplňující informace a příklady Vztah tématu k účastníkům

22 Skutečný život Uveďte příklad nebo příběh ze skutečného života. V případě potřeby vyjádřete pochopení pro situaci účastníků.

23 Co to znamená. Důrazně shrňte váš názor na dané téma. Shrňte hlavní body hodné zapamatování.

24 Další kroky Shrňte, co se od účastníků očekává. Shrňte, co se očekává od vás.


Stáhnout ppt "Hospodářské cykly. Historie  Charakteristiky cyklu Potenciální produkt  Fluktuace domácího produktu kolem potenciálního produktu  Problematika měření."

Podobné prezentace


Reklamy Google