Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reporting Marie Borecká, Kristina Ficencová 6. kruh, 1. ročník VSRR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reporting Marie Borecká, Kristina Ficencová 6. kruh, 1. ročník VSRR."— Transkript prezentace:

1 Reporting Marie Borecká, Kristina Ficencová 6. kruh, 1. ročník VSRR

2 Definice  Je součástí informačního systému podniku.  Je to systém vnitropodnikových výkazů a zpráv.  Lze jej charakterizovat jako strukturovaný dokument obsahující informace o procesu probíhajícím v organizaci.  Zpracování některých reportů vyplývá ze zákona.

3 Hlavní cíle reportingu  poskytnutí informací pro management k rozhodování o: řízení organizace řízení organizace racionalizaci určité činnosti nebo procesu racionalizaci určité činnosti nebo procesu budoucím vývoji organizace budoucím vývoji organizace

4 Význam  využívá se: k manažerskému řízení, tj. zejména: k manažerskému řízení, tj. zejména:  ke kontrole  k vyhodnocování vývoje hospodaření  k plánování  k rozhodování o opatřeních ke zlepšování výkonnosti podniku

5 Pro koho je určen  1. interní uživatele management - vrcholový, střední, nižší management - vrcholový, střední, nižší  2. externí subjekty státní orgány, orgány veřejné správy, spolupracující podniky, široká veřejnost státní orgány, orgány veřejné správy, spolupracující podniky, široká veřejnost

6 Dělení reportingu  z hlediska pravidelnosti standardní – zprávy, vyhotovované v pravidelných intervalech, zde se zpravidla používá šablona reportu standardní – zprávy, vyhotovované v pravidelných intervalech, zde se zpravidla používá šablona reportu mimořádný – zprávy vypracovávané ad hoc, na požádání managementu nebo oprávněných orgánů mimořádný – zprávy vypracovávané ad hoc, na požádání managementu nebo oprávněných orgánů  z časového hlediska retrospektivní retrospektivní zaměřený na budoucí vývoj zaměřený na budoucí vývoj

7 Další dělení  z hlediska prostředí hodnotící vnější prostředí hodnotící vnější prostředí hodnotící vnitřní prostředí hodnotící vnitřní prostředí kombinovaný kombinovaný  z hlediska zaměření dílčí dílčí souhrnný souhrnný

8 Kritéria zpracování I  systémové zpracování – vytvoření systému  hodnověrnost použitých údajů – využití ověřených informací  přiměřený rozsah – zpracování klíčových informací  účelné zaměření detailů – účelný výběr detailních informací vystihujících změny

9 Kritéria zpracování II  srozumitelnost, rychlá orientace – zpracování tabulek a grafů  časová vhodnost Na obsahovou a formální stránku reportů jsou kladeny značné nároky. Na obsahovou a formální stránku reportů jsou kladeny značné nároky.

10 Účel zpracování  Účelem zpracování reportu je vykázání určitého stavu na základě: srovnávání srovnávání analýzy analýzy syntézy syntézy

11 Kroky zpracování  1. sběr relevantních údajů  2. analýza dat a informací  3. vlastní zpracování reportingu

12 Dokument  Výstupem je zpracovaný formulář (šablona) reportingu nebo-li report v rozsahu potřeby pro jednotlivé uživatele (manažery nebo řídící úrovně).

13 Příklady z praxe I  personální oblast: například pohyby zaměstnanců, volná pracovní místa, zajištění nových zaměstnanců, průběh zkušební doby například pohyby zaměstnanců, volná pracovní místa, zajištění nových zaměstnanců, průběh zkušební doby  mzdová oblast: čerpání osobních nákladů a mezd, nemocnost zaměstnanců čerpání osobních nákladů a mezd, nemocnost zaměstnanců

14 Příklady z praxe II  Oblast interního auditu: zprávy o činnosti interního auditu, informace o plnění nápravných opatření přijatých na základě provedených auditů zprávy o činnosti interního auditu, informace o plnění nápravných opatření přijatých na základě provedených auditů

15 Tabulka reportu  Přehled realizovaných auditních akcí Číslo a název auditní akce Termín provedení Zaměření (cíle) auditní akce Počet zjištění a doporučení Zhodnocení Vnitřního kontrolního systému Auditovaný subjekt Audit č. A?/200x/yy)zahájení - ukončeníCíle auditní akce viz Program, resp. Zpráva z auditní akce Zjištění (dle závažnosti):Zhodnocení VKS Název auditní akce Auditovaný subjekt Vysoké:Zjištění: Střední:Vysoké: Nízké:Střední: Doporučení:Nízké:

16 Literatura  Kříž J., Zuzák R.: Administrativní technika. Skripta. Česká zemědělská univerzita v Praze  Machač O.: Článek z časopisu IT SYSTÉM 12/2003 – Reporting jako součást informačního systému podniku. Univerzita Pardubice  www.wikipedia.cz


Stáhnout ppt "Reporting Marie Borecká, Kristina Ficencová 6. kruh, 1. ročník VSRR."

Podobné prezentace


Reklamy Google