Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Audit systému jakosti Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Audit systému jakosti Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Audit systému jakosti Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D.
prof. Ing. Václav Legát, DrSc. Systémy řízení jakosti – cvičení Katedra jakosti a spolehlivosti strojů, TF, ČZU Praha

2 OSNOVA Definice Cíle interního auditu Interní audit Úloha auditu
Kontrola Obsah auditu Interní audit Průběh auditu Závěrečné shrnutí Certifikace Zadání úlohy

3 DEFINICE Audit je systematický proces objektivního získávání a vyhodnocování důkazů, týkajících se informací o ekonomických činnostech a událostech, s cílem zjistit míru souladu mezi těmito informacemi a stanovenými kritérii a sdělit výsledky zainteresovaným zájemcům.

4 CÍLE INTERNÍHO AUDITU Interní audit je nezávislá vyhodnocovací funkce zřízená v organizaci pro zkoumání a vyhodnocování jejich činnosti jako služba organizaci hlavním cílem je napomáhat členům organizace při efektivním plnění jejich úkolů pro tento účel jim audit poskytuje analýzy, hodnocení, doporučení, konzultace a informace o posuzovaných činnostech

5 ÚLOHA INTERNÍHO AUDITU
Analýza podniku Ověřování spolehlivosti Kontrola správného plnění Spolupráce s externími auditory Výstupem auditu je auditorská zpráva

6 KONTOLA jsou-li dodržovány právní předpisy a jiná přijatá opatření
jsou-li včas rozpoznávána rizika a přijímána odpovídající opatření řídící kontroly poskytují vedoucímu orgánu spolehlivé a včasné provozní, finanční a jiné informace jsou plněna provozní a finanční kritéria je dostatečný a pružný vnitřní kontrolní systém

7 INTERNÍ AUDIT ZAHRNUJE
finanční audity, které ověřují správnost údajů ve výkazech orgánu veřejné správy audity systémů, které prověřují systémy financování činnosti orgánu veřejné správy audity výkonu, které zkoumají: - hospodárnost, efektivnost a účelnost operací - účinnost vnitřního kontrolního systému

8 INTERNÍ AUDIT Útvar interního auditu je přímo podřízen vedoucímu orgánu veřejné správy. Interní audit se vykonává v souladu se střednědobým plánem a ročními plány jednotlivých auditů. Ve zvláštních případech lze zařadit výkon konkrétního interního auditu mimo schválený roční plán. Interní auditoři by se měli řídit “Etickým kodexem interního auditora orgánu veřejné správy”.

9 Průběh auditu Zahájení auditu Jmenování vedoucího týmu auditorů, Stanovení cílů, předmětu a kritérií auditu, Přezkoumání proveditelnosti auditu : (podklady a informace, zdroje) Příprava auditu Plán auditu cíle, kritéria auditu(dokumentace); předmět auditu včetně organizačních jednotek, které budou auditovány; data, místa a čas auditu; předpokládaná doba trvání auditu; požadavky na odpovědné zaměstnance; složení týmu auditorů Plán auditu musí být předložen auditovanému. Příprava pracovních dokumentů a audit dokumentace

10 Audit na místě Úvodní jednání s managementem potvrzení plánu auditu, komunikačních a organizačních záležitostí; vyjasnění případných námitek; prezenční listina Skutečná realizace procesů shoda reálného postupu s dokumentací Získávání informací pohovory, pozorováním, dokumenty, záznamy

11 Příprava závěrů z auditu Týmová práce auditního týmu, Závěr auditu = shoda týmu auditorů, Definování doporučení. Závěry auditu rozsah shody s kritérii auditu - neshodu dokumentovat např. Protokolem o neshodě(velká, malá neshoda), udržování a zlepšování SMJ, způsobilost zajistit trvalé zlepšování. Závěrečné jednání Prezentace zjištění a závěrů - srozumitelnou formou; prezentace případných problémů s průběhem auditu; doporučení ke zlepšení – nepovinné; v případě nesouhlasu auditovaného se závěry je nutný záznam.

12 Zpráva z auditu Podává kompletní, přesný, stručný a jasný záznam o auditu, Obsah Zprávy z auditu: cíle auditu, předmět auditu (org. jednotky), identifikace členů auditního týmu, kriteria auditu, zjištění z auditu, závěry auditu (protokoly o neshodě), doporučení ke zlepšování rozdělovník zprávy z auditu

13 Závěrečné shrnutí Interní audit je: Základní pilíř řízení - cenná zpětná vazba pro management Identifikace příležitosti ke zlepšování Edukační prostředek Interní audit by neměl být: Účinný nástroj pro deptání ega zaměstnanců Osvědčený nástroj pro transformaci přátel v nepřátele Prostředek k vyřizování osobních účtů

14 CERTIFIKACE INTERNÍHO AUDITORA

15 ZADÁNÍ ÚLOHY Analýza a hodnocení zápisů z interních auditů
Úkolem je provést rozbor zápisů z interních auditů organizace, kde je zaveden systém managementu jakosti podle ISO Zápisy pořídili interní auditoři firmy.

16 ZADÁNÍ ÚLOHY Úkoly: Pro každou poznámku auditora vyhledejte odkaz na článek normy ISO 9001. V zápisu identifikujte neshody, zdůvodněte, proč se o neshodu jedná a vyhledejte požadavek normy (článek), se kterým je zjištění v rozporu. U nalezených neshod navrhněte nápravná opatření. Pro neshody, pro které je to vhodné a účelné, navrhněte také preventivní opatření. Pokud si myslíte, že v zápisu něco zásadního chybí, tak to okomentujte (kromě hlaviček zápisů – ty jsou z velké části nevyplněné). Nápravná a preventivní opatření formulujte stručně přímo do zápisu z auditu (jinou barvou nebo fontem, např. kurzivou). Vypracujte referát podle výše uvedené osnovy, vytiskněte a uložte do aplikace MOODLE.

17 Děkuji za pozornost Dotazy


Stáhnout ppt "Audit systému jakosti Ing. Zdeněk Aleš, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google