Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dusík a fosfor. Dusík Plyn Bezbarvý, bez chuti a zápachu Vyskytuje se v dvouatomových molekulách N 2 Molekuly dusíku extremně stabilní Příprava: reakce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dusík a fosfor. Dusík Plyn Bezbarvý, bez chuti a zápachu Vyskytuje se v dvouatomových molekulách N 2 Molekuly dusíku extremně stabilní Příprava: reakce."— Transkript prezentace:

1 Dusík a fosfor

2 Dusík Plyn Bezbarvý, bez chuti a zápachu Vyskytuje se v dvouatomových molekulách N 2 Molekuly dusíku extremně stabilní Příprava: reakce dusitanů s amonnými ionty Výroba: frakční destilace zkapalněného vzduchu (78 %) Použití: – Výroba amoniaku – Inertní atmosféra – Chladivo

3 Amoniak – NH 3 Plyn Štiplavě páchnoucí, dráždivý, toxický Dobře rozpustný ve vodě (1 185 l/1 l H2O při 0 °C), vodný roztok označován jako čpavková voda – alkalický Příprava: zahřívání zalkalisovaných roztoků amonných solí Výroba: Haber-Boschova synthesa Použití: – Hnojiva (dusičnan, fosforečnan a síran amonný) – Synthesa močoviny (hnojivo) – Polymery (nylon, polyurethany, polyamidy) – Synthesa kyseliny dusičné a dusičnanů

4 Oxidy dusíku Oxid dusný – azoxid – N 2 O – Hnací plyn do domácího přístroje na výrobu šlehačky – Narkotické účinky (rajský plyn) – použití jako anestetikum Oxid dusnatý – NO – Meziprodukt pro synthesu kyseliny dusičné – Vzniká katalysovaným spalováním amoniaku v proudu kyslíku Oxid dusičitý – NO 2 – Plyn – Toxický, červenohnědý – Vzniká samovolnou oxidací NO – Dimeruje – Ve vodě disproporcionuje na kyseliny dusičnou a dusitou – Způsobuje dýchací potíže a kyselé deště

5 Kyselina dusičná Silná jednosytná kyselina Silné oxidační činidlo, při reakcích se obvykle redukuje na NO, nebo NO 2, dle koncentrace kyseliny Některé kovy (např. Fe, Cr, Al) se dobře rozpouští ve zředěné kyselině, v koncentrované se pasivují Koncentrovaná: – 68% (hm.) – Samovolný rozklad – žluté zbarvení Výroba: – Zavádění oxidu dusičitého do vody za přístupu kyslíku Použití: – Výroba dusičnanu amonného – Převádění pevných látek do roztoku (dusičnany velmi dobře rozpustné ve vodě) – Lučavka královská (HCl:HNO3 = 3:1): rozpouštění ušlechtilých kovů

6 Další sloučeniny dusíku Dusičnan amonný – NH 4 NO 3 – Minerální hnojivo – Při zahřátí a nárazu exploduje (rychlý rozklad za současného uvolnění plynů) – Ve spojení s různými redukčními činidly složkou trhavin (např. práškový hliník, topný olej a NH4NO3) – Výroba: Dusitan sodný – NaNO 2 – Bílá krystalická látka – Konservant masa a masných výrobků – Jedovatý! – Při opékání špatně ošetřeného masa vznikají nitrosaminy – karcinogenní – Výroba: Zavádění oxidu dusnatého a dusičitého do roztoku hydroxidu nebo uhličitanu sodného

7 Fosfor Pevná látka Vyskytuje se v několika modifikacích Výroba: – Fosforečnany (fosfáty) – apatity Ca 3 (PO 4 ) 2 – Za vysokých teplot (1400 °C) v elektropeci

8 Základní modifikace fosforu Bílý fosfor Voskovitý Molekuly P 4, tvar tetraedru Vazby napnuté, ohnuté → velmi slabé Velmi reaktivní Samozápalný Jedovatý Nutno skladovat pod vodou Červený fosfor Vzniká zahříváním bílého P bez přístupu vzduchu Část vazeb se rozruší, napnuté tetraedry se rozpojí a pospojují navzájem Polymerní struktura Méně reaktivní Nejedovatý Použití pro výrobu zápalek

9 Sloučeniny fosforu Fosfan – PH 3 – Plyn – Redukční činidlo – Vnášení P do polovodičového Si – Jedovatý Oxid fosforitý – P 4 O 6 – Vzniká regulovaným hořením P 4 – Napjaté vazby P – P jsou nahrazeny uvolněným kyslíkovým můstkem Oxid fosforečný – P 4 O 10 – Vzniká hořením fosforu bez omezeného přístupu kyslíku – S vodou reaguje za vzniku kyseliny fosforečné – Výborné sušidlo

10 Sloučeniny fosforu Chlorid fosforitý – PCl 3 – Synthesa organických sloučenin – Přímá synthesa z prvků Chlorid fosforečný – PCl 5 – Průmyslová chemikálie – Chlorace chloridu fosforitého – Chlorace organických látek

11 Kyselina trihydrogenfosforečná – H 3 PO 4 Pevná látka Silná trojsytná kyselina Vodný roztok v laboratoři cca 85 % (hm.) Příprava pufrů (= tlumících roztoků) Technická – Výroba: vytěsněním z apatitových rud kyselinou sírovou – Použití: Výroba hnojiv Povrchová úprava kovů Potravinářská: – Výroba: spalování čistého fosforu a následná reakce s vodou – Použití: Coca-cola a další sycené nápoje = okyselovadlo Výroba hydrogenfosforečnanu vápenatého do zubních past (brusivo a leštidlo) Výrova dihydrogenfosforečnanu vápenatého do prášku do pečiva


Stáhnout ppt "Dusík a fosfor. Dusík Plyn Bezbarvý, bez chuti a zápachu Vyskytuje se v dvouatomových molekulách N 2 Molekuly dusíku extremně stabilní Příprava: reakce."

Podobné prezentace


Reklamy Google