Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dusík Značka : N Značka : N Latinský název : Nitrogenium Latinský název : Nitrogenium Patří do prvků V.A skupiny PS Patří do prvků V.A skupiny PS Nekov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dusík Značka : N Značka : N Latinský název : Nitrogenium Latinský název : Nitrogenium Patří do prvků V.A skupiny PS Patří do prvků V.A skupiny PS Nekov."— Transkript prezentace:

1

2 Dusík

3 Značka : N Značka : N Latinský název : Nitrogenium Latinský název : Nitrogenium Patří do prvků V.A skupiny PS Patří do prvků V.A skupiny PS Nekov Nekov Hlavní složka atmosféry Hlavní složka atmosféry Patří mezi biogenní prvky, které jsou základními stavebními kameny živé hmoty Patří mezi biogenní prvky, které jsou základními stavebními kameny živé hmoty

4 HISTORICKÝ VÝVOJ : V 2.pol.18. století byla objevena složka vzduchu, která nepodporuje hoření ani dýchání. V 2.pol.18. století byla objevena složka vzduchu, která nepodporuje hoření ani dýchání. Tento plyn popsal jako první Němec Carl Wilhelm Scheele (1777) a pojmenoval ho Francouz Antoine Lavoisier jako azote. Tento plyn popsal jako první Němec Carl Wilhelm Scheele (1777) a pojmenoval ho Francouz Antoine Lavoisier jako azote.Carl Wilhelm ScheeleAntoine LavoisierCarl Wilhelm ScheeleAntoine Lavoisier Po té co bylo zjištěno, že je kyselina dusičná odvozena od dusíku, pro něj Chaptal navrhl název nitrogéne (ledkotvorný),který se udržel v latinském označení nitrogenium. Po té co bylo zjištěno, že je kyselina dusičná odvozena od dusíku, pro něj Chaptal navrhl název nitrogéne (ledkotvorný),který se udržel v latinském označení nitrogenium.kyselina dusičnákyselina dusičná

5 VLASTNOSTI : Plyn bez barvy, chuti a zápachu Plyn bez barvy, chuti a zápachu Není toxický Není toxický Inertní plyn Inertní plyn Zkapalní při teplotě -193 stupňů Zkapalní při teplotě -193 stupňů Po kyslíku a fluoru má třetí největší hodnotu elektronegativity Po kyslíku a fluoru má třetí největší hodnotu elektronegativity  schopnost vytvářet anion N 3-  schopnost vytvářet anion N 3-

6 Atomární dusík Velmi reaktivní a nelze ho uchovávat Velmi reaktivní a nelze ho uchovávat Ve valenční vrstvě 3 nepárové elektrony Ve valenční vrstvě 3 nepárové elektrony

7 VÝSKYT V PŘÍRODĚ : Tvoří 78 % zemské atmosféry Tvoří 78 % zemské atmosféry Významným zdrojem organického dusíku jsou především objemné vrstvy ptačího trusu, nazývané guano Významným zdrojem organického dusíku jsou především objemné vrstvy ptačího trusu, nazývané guano Jako biogenní prvek -ve významných organických sloučeninách a ve všech živých organismech Jako biogenní prvek -ve významných organických sloučeninách a ve všech živých organismech

8 VÝROBA : Laboratorní příprava Zahříváním koncentrovaného roztoku dusitanu amonného nebo směsi roztoku chloridu a dusitanu amonného Zahříváním koncentrovaného roztoku dusitanu amonného nebo směsi roztoku chloridu a dusitanu amonného Vedením vzduchu přes rozžhavenou měď -> atmosferický dusík Vedením vzduchu přes rozžhavenou měď -> atmosferický dusík Tepelným rozkladem amoniaku Tepelným rozkladem amoniaku

9 Průmyslová výroba vedením vzduchu přes rozžhavené uhlí nebo koks -> atmosferický dusík vedením vzduchu přes rozžhavené uhlí nebo koks -> atmosferický dusík frakční destilací zkapalněného vzduchu frakční destilací zkapalněného vzduchu (Při frakční destilaci se vzduch provádí několika komorami a nakonec je velmi ochlazen) (Při frakční destilaci se vzduch provádí několika komorami a nakonec je velmi ochlazen)

10 POUŽITÍ : k plnění obalů výrobků k plnění obalů výrobků uchovávání tkání nebo spermií a vajíček uchovávání tkání nebo spermií a vajíček k chlazení polovodičových detektorů rentgenového záření k chlazení polovodičových detektorů rentgenového záření v kryochirurgii v kryochirurgii j ako náplň do airbagů j ako náplň do airbagů k e sváření kovů v ochranné atmosféře k e sváření kovů v ochranné atmosféře

11 SLOUČENINY DUSÍKU : Anorganické sloučeniny :

12 AMONIAK ( = azan, čpavek) ( = azan, čpavek) NH 3 NH 3 p lyn lehčí než vzduch p lyn lehčí než vzduch bez barvy bez barvy charakteristický štiplavý zápach charakteristický štiplavý zápach rozpustný ve vodě rozpustný ve vodě leptá sliznice leptá sliznice toxická, nebezpečná látka zásadité povahy toxická, nebezpečná látka zásadité povahy

13 Výskyt amoniaku : vzniká mikrobiálním rozkladem organických zbytků, exkrementů a moči živočichů, přičemž se většinou váže ve formě amonných solí vzniká mikrobiálním rozkladem organických zbytků, exkrementů a moči živočichů, přičemž se většinou váže ve formě amonných solí v ýskyt v zemské atmosféře v ýskyt v zemské atmosféře v e formě chloridu amonného se vyskytuje jako minerál SALMIAK v okolí sopek v e formě chloridu amonného se vyskytuje jako minerál SALMIAK v okolí sopek obsažen v atmosférách velkých planet s luneční soustavy (Jupiteru,Saturnu,Uranu,Neptunu) obsažen v atmosférách velkých planet s luneční soustavy (Jupiteru,Saturnu,Uranu,Neptunu)

14 Použití amoniaku : 83% jako hnojiva 83% jako hnojiva c hladící plyn na zimních stadionech c hladící plyn na zimních stadionech v ýroba umělých vláken v ýroba umělých vláken j ako čistící prostředky j ako čistící prostředky ve 2.sv.válce jako palivo pro autobusy ve 2.sv.válce jako palivo pro autobusy k plnění meteorologických balonů k plnění meteorologických balonů

15 OXIDY DUSÍKU Oxid dusný N 2 O (rajský plyn) je bezbarvý plyn, slabého zápachu a nasládlé chuti, který byl v dřívějších dobách používán jako narkotikum při chirurgických operacích a dnes se používá jako hnací plyn ve sprejích. Oxid dusný N 2 O (rajský plyn) je bezbarvý plyn, slabého zápachu a nasládlé chuti, který byl v dřívějších dobách používán jako narkotikum při chirurgických operacích a dnes se používá jako hnací plyn ve sprejích. Oxid dusný Oxid dusný Oxid dusnatý NO je bezbarvý plyn, velmi jedovatý, který při kontaktu s kyslíkem reaguje na oxid dusičitý. Ve vodě je velmi málo rozpustný a řadí se mezi inertní oxidy. Je to důležitý meziprodukt při výrobě kyseliny dusičné. Oxid dusnatý NO je bezbarvý plyn, velmi jedovatý, který při kontaktu s kyslíkem reaguje na oxid dusičitý. Ve vodě je velmi málo rozpustný a řadí se mezi inertní oxidy. Je to důležitý meziprodukt při výrobě kyseliny dusičné. Oxid dusnatý Oxid dusnatý

16 Oxid dusitý N 2 O 3 je temně modrá kapalina, která se za pokojové teploty rychle rozkládá na oxid dusnatý a oxid dusičitý. Oxid dusitý N 2 O 3 je temně modrá kapalina, která se za pokojové teploty rychle rozkládá na oxid dusnatý a oxid dusičitý. Oxid dusitý Oxid dusitý Oxid dusičitý NO 2 je hnědočervený, silně jedovatý plyn charakteristického zápachu, který za pokojové teploty dimeruje na N 2 O 4 (bezbarvý). Oxid dusičitý NO 2 je hnědočervený, silně jedovatý plyn charakteristického zápachu, který za pokojové teploty dimeruje na N 2 O 4 (bezbarvý). Oxid dusičitý Oxid dusičitý Je posledním meziproduktem při výrobě kyseliny dusičné a snadno se rozpouští ve vodě za vzniku kyseliny dusité a kyseliny dusičné. Je posledním meziproduktem při výrobě kyseliny dusičné a snadno se rozpouští ve vodě za vzniku kyseliny dusité a kyseliny dusičné.

17 Oxid dusičný N 2 O 5 je bezbarvá krystalická látka, která se na vzduchu rychle rozplývá. Není stabilní a může bez vnější příčiny explodovat. Při reakci s ozonem lze získat sloučeninu s větším množstvím kyslíku, která má složení NO 3 a nazývá se peroxid nitrosylu. Snadno se rozkládá a nelze ji získat v čistém stavu. Oxid dusičný N 2 O 5 je bezbarvá krystalická látka, která se na vzduchu rychle rozplývá. Není stabilní a může bez vnější příčiny explodovat. Při reakci s ozonem lze získat sloučeninu s větším množstvím kyslíku, která má složení NO 3 a nazývá se peroxid nitrosylu. Snadno se rozkládá a nelze ji získat v čistém stavu.Oxid dusičnýOxid dusičný

18 Kyseliny dusíku Kyselina dusitá HNO 2 je látka stálá pouze v chladných, silně zředěných roztocích. Při vyšší teplotě nebo ve větší koncentraci se rozkládá na kyselinu dusičnou, oxid dusnatý a vodu. Kyselina dusitá HNO 2 je látka stálá pouze v chladných, silně zředěných roztocích. Při vyšší teplotě nebo ve větší koncentraci se rozkládá na kyselinu dusičnou, oxid dusnatý a vodu. Kyselina dusitá Kyselina dusitá Soli kyseliny dusité (dusitany neboli nitrity) jsou na rozdíl od kyseliny znatelně stabilnější a mají praktické využití při organických syntézách např. diazotaci. Soli kyseliny dusité (dusitany neboli nitrity) jsou na rozdíl od kyseliny znatelně stabilnější a mají praktické využití při organických syntézách např. diazotaci.

19 Kyselina dusičná HNO 3 je v čistém stavu bezbarvá kapalina, která se ve větší koncentraci na světle rozkládá na oxid dusičitý, vodu a kyslík. Kyselina je silné oxidační činidlo. Je to jedna z nejvíce průmyslově vyráběných látek a má velmi široké množství použití v průmyslu stejně jako její soli (dusičnany neboli nitráty). Kyselina dusičná HNO 3 je v čistém stavu bezbarvá kapalina, která se ve větší koncentraci na světle rozkládá na oxid dusičitý, vodu a kyslík. Kyselina je silné oxidační činidlo. Je to jedna z nejvíce průmyslově vyráběných látek a má velmi široké množství použití v průmyslu stejně jako její soli (dusičnany neboli nitráty). Kyselina dusičná Kyselina dusičná - čilský ledek - čilský ledek -draselný ledek -draselný ledek -amonný ledek -amonný ledek starší název - Lučavka královská starší název - Lučavka královská


Stáhnout ppt "Dusík Značka : N Značka : N Latinský název : Nitrogenium Latinský název : Nitrogenium Patří do prvků V.A skupiny PS Patří do prvků V.A skupiny PS Nekov."

Podobné prezentace


Reklamy Google