Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lateralita Definice a obsah pojmu Teorie o původu Formy a manifestace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lateralita Definice a obsah pojmu Teorie o původu Formy a manifestace"— Transkript prezentace:

1 Lateralita Definice a obsah pojmu Teorie o původu Formy a manifestace
Diagnostika

2 Pohybová lateralita Přednostní užívání jednoho z párových orgánů pohybových nebo smyslových Vývojové úchylky organismu podle jeho střední roviny, a to ve smyslu nadřazenosti jedné strany proti druhé Lateralita – Funkční Tvarová

3 Lateralita je vývojová stranová asymetrie projevující se v upřednostňování (preference) nebo převahou (dominancí) jednoho z párových orgánů Laterální preference je přednostní užívání jednoho z párových orgánů při složitější činnosti (tělocvičné, pracovní apod). Laterální dominance znamená převládnutí činnosti jedné (dominantní) strany nad druhou při současném provádění rozdílné činnosti párovými orgány. Projevuje se v rozdílné stranové výkonnosti.

4 Manifestace Rukovost Nohovost
Laterální preference směru rotace – točivost Zrakovost Další párové i nepárové orgány Komplexní projevy: Dextrie preference nebo dominance pohybových a smyslových orgánů pravé strany těla – 56 % Synistrie preference nebo dominance pohybových a smyslových orgánů levé strany těla – 5 % Ambidextrie nevyhraněnost laterality – 14 % Zkřížená – 25 %

5 Rukovost projevuje v manuální činnosti (zejména při manipulaci s předměty). U bimanuálních činností provádí preferovaná ruka, paže složitější činnost (např. pravák drží tyč při skoku o tyči na konci pravou rukou, při servisu je proveden u praváka nadhoz levou rukou apod.). I když ve sportovních hrách ovládají hráči herní činnosti oboustranně, je jistota vždy větší na straně dominantní. Příklady: čištění zubů – 87 % pravou házení míčku – 83 % česání – 82 % gumování čáry – 73 %

6 Lateralita nohy Nohovost se opět projevuje při činnosti jednou nohou nebo při provádění složitější a koordinačně náročnější činnosti bipedální. Nepreferovaná dolní končetina provádí jednodušší činnost (např. stojná noha, které je zřejmě silnější působí pak jako odrazová noha apod.). Na základě výzkumů se ukazuje, že lateralita nohy je méně vyhraněná než ruky. V některých sportech se vyžaduje úroveň laterality nohy blízká ambidextrii (např. krasobruslení, fotbal apod.). Příklady: delší krok – 76 % pravou kop na přesnost – 87 % vyklepávání rytmu – 82 % Shoda odrazové nohy při skocích: dálka výška % P P P L L P L L

7 Lateralita směru rotace
Točivost se projevuje při rotaci kolem svislé osy, kdy člověk dává pravidelně přednost jednomu směru. Praváci dávají přednost rotaci vlevo a leváci vpravo. Při jízdě na kole, lyžích a běhu vykonávají lidé zatáčku na jednu stranu lépe než na stranu druhou. Při tomto projevu laterality – zatáčivosti pociťují zpravidla praváci zatáčení vlevo jako jistější (např. při volném zahájení zatáčení na lyžích). Proto se také běhá na atletických oválech vlevo. Pozor! Mimovolné odchylování se od přímého směru vpravo nebo vlevo při různých formách lokomoce, nemůže podle dosavadních poznatků považovat za projev laterality. Nebyly prokázána souvislost mezi touto směrovostí a rukovostí, nohovostí a zrakovostí.

8 Lateralita oka Zrakovost znamená přednostní vybírání oka k pozorování, jež může být prováděno jen jedním okem. Zrakovost podle našeho názoru přesahuje rámec pohybové laterality a její vysvětlení není dosud jednotné. Nicméně znalost dominantního oka a jeho důsledné používání má význam v některých sportech (např. střelba , orientační běh apod.).

9 Lateralita a dominance mozkových hemisfér
Klasická teorie řízení všech nejvyšších intelektuálních funkcí z dominantní hemisféry (centrum řeči), subdominantní jen pomocné funkce prosté obrácení dominance hemisfér u leváků X Experimentální výzkum – opuštění teorie globální neohraničené dominance i konceptu jejich rovnocennosti (děti do 10 let – afazie, po roce mechanismus řečiv v druhé hemifeře)

10 Teorie o původu laterality
Nástroje pro pravoruké i v současné době, teorie primitivního boje, anat-fyziol., boční heliotropní orientace – získávání potravy (severní polokoule a tvář k jihu, slunce svítilo zleva (ak. Hrbek) Genetická podmíněnost a vliv prostředí Pro laterální preferenci je rozhodujícím faktorem fylogeneze i ontogeneze, lateralita dědičná, oba rodiče leváky – 46 % dětí levých, jeden levákem 11,4 levých, u pravorukých rodičů jen 2,1 % levých. Zděněný genotyp se během života rozvíjí, upevňuje případně upravuje i pozměňuje. Změna může být záměrná nebo nevědomá. Projevy laterality v 7 měsících po narození, postup je pozvolný, od 4 roku vyhraněná.

11 Lateralita a řeč Mluvení se promítá do mimiky a gestikulace, dominantní ruka gestikuluje mohutněji, psaní,

12 Diagnostika Pozorování projevů stranovosti:
Uchopování hraček a manipulace s nimi Uchopování lžičky, tužky Výstup na schod Posouvání předmětu nohou Hod míčkem na vertikální cíl, tleskání Vertikální skok s rotací Délka kroku Tapping

13 Testy laterality Examinátor předloží asi 10 pohybových úloh a zaznamenává počet pravostranných, levostranných nebo neurčených reakcí a) uchopení a přenesení sklenice vody b) stavění věže z kostek c) namotávání nitě d) vázání kravaty e) listování v knize f) odkopnutí míče g) vystoupení na stoličku h) klouzání

14 Testy laterality 2. Examinátor předloží vyšetřovaným jednu popřípadě pohybových úloh a zaznamenává rozdíl výkonů. Skládání mozaiky Zasouvání kolíčků Série hodů nebo kopů na cíl Obkreslování předloh Zkouška laterality pro děti ve věku 4 let – 10 položek pro horní končetiny, 4 položky pro dolní končetiny, 2 položky pro určení zrakovosti

15 Poznatky o lateralitě nacházejí uplatnění
V motorickém učení - nácvik složitějších pohybových činností začínáme na preferované straně, teprve později začínáme nácvik s nepreferovanou končetinou (není doposud zjištěno, který okamžik je vhodný – srovnej střelbu na koš a zatáčení na lyžích), výklad a správná ukázka na preferovanou stranu musí být poskytnuta i levákům Organizační opatření musí zajistit stejnou příležitost i pro leváky, do 10 let lateralitu posilujeme a nepotlačujeme, k dosažení vrcholné výkonnosti rozvíjíme ambidextrii, ne však předčasně Výběru talentů z hlediska laterality vybíráme sportovce pro různé posty ( hráče, kanoisty do dvojice apod.) Úrazové zábraně k omezení úrazů věnujeme zvýšenou pozornost statistice zranění nepreferovaných nebo preferovaných končetin Dopomoc a záchranu zajišťujeme pro praváky i leváky V případě kolektivního nácviku hodů musíme počítat se směrem náčiní.


Stáhnout ppt "Lateralita Definice a obsah pojmu Teorie o původu Formy a manifestace"

Podobné prezentace


Reklamy Google