Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Lateralita a její diagnostika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Lateralita a její diagnostika"— Transkript prezentace:

1 Lateralita a její diagnostika
Oddělení antropomotoriky, rekreologie a metodologie Katedra kinantropologie, humanitních věd a managementu sportu © 2009 FTVS UK

2 Lateralita vlastnost, která odráží přednostní dominaci jedné z mozkových hemisfér a dále přednostní užívání jednoho z párových orgánů poměr mezi praváky a leváky v populaci je 90 % : 10 %

3 Genetická podmíněnost
oba biologičtí rodiče praváci - 10% pravděpodobnost, že jejich potomek bude levák oba rodiče leváci - pravděpodobnost vzrůstá na 27% otec levák – pravděpodobnost 16% matka levák - pravděpodobnost vzrůstá na 20%

4 Vývoj laterality lateralita dá pozorovat již mezi týdnem nitroděložního vývoje dítěte přibližně od jednoho roku se začíná projevovat převaha dominantní končetiny od čtvrtého roku začíná postupné vyhraňování do dvanáctého roku by měl být proces lateralizace dokončen, avšak vyžadováno je to již při nástupu do první třídy

5 Stranové rozdělení laterality
sinistrie = dominantní pravá hemisféra ambidextrie = neúplná specifikace dextrie = dominace levé hemisféry

6 Dělení laterality tvarová – vypovídá o nesouměrnosti segmentů těla a orgánů - kvalitativní funkční - asymetrie párových orgánů hybných nebo smyslových, rozdíl ve výkonu - kvantitativní

7 Dělení laterality souhlasná (75%) - dominantní ruka a noha jsou souhlasné zkřížená (25%) - neshodná dominance např.levá ruka a pravá noha

8 Motorické projevy laterality
rukovost nohovost okovost uchovost točivost zatáčivost např. z hlediska fotbalu jsou nejdůležitější nohovost a točivost

9 Aspekty laterality při dominanci pouze jedné strany - téměř nulový předpoklad využití i nedominatní končetiny svěřenec není zcela vyhraněn - je dobré začít s tréninkem slabší končetiny, i když tato končetina nikdy nedosáhne úrovně dominantní tréninkem naučit hráče využívat i slabší končetinu a ne jej přeučovat

10 Důsledky přeučování nabourané sebevědomí podvědomá obrana organismu
přeučování může vést ke specifickým poruchám: čtení psaní vadám řeči

11 Metody pro testování motorické laterality
dotazníky pozorování testy

12 Unimanuální testy laterality
zjišťují, který orgán jedinec užívá přednostně zkoumají, zda při opakování jedinec nestřídá hybné orgány jedinec vykonává úkol, k němuž je zapotřebí jeden hybný orgán mezi takové testy patří např.hod míčkem nebo sbírání sirek

13 Bimanuální testy laterality
sledují, který hybný orgán je vedoucí v činnosti a který je pomocný jedinec vykonává motorický úkol, k němuž jsou potřebné oba hybné orgány současně mezi takovéto testy patří např. navlékání nitě do jehly, zatloukání hřebíku atd.

14 Proficienční testy laterality
vyjadřují míru lateralizace u jednotlivých hybných orgánů u obou hybných orgánů orgánů je pozorována aktivita a kvalita provedení motorického úkolu jedinec vykonává motorický úkol nejprve preferovaným hybným orgánem a poté nepreferovaným nejčastější metoda - tapping (tečky na papír-co nejvíce za danou dobu)

15 Diagnostika laterality
modifikace Matějčkova testu - KVOCIENT PRAVORUKOSTI – DQ výsledky následujících úkonů označte: P - pracujete-li jen pravou rukou L - pracujete-li jen levou rukou A - Pracujete - li střídavě pravou a levou rukou A - začnete - li pracovat jednou a přejde na druhou ruku

16 Představ si, že navlékáš nit do jehly, označ ruku, kterou jsi držel nit,
představ si, že smotáváš rozmotaný krejčovský metr, označ ruku, která motá (nikoliv tu, která drží kotouček), představ si, že jednou rukou házíš tenisový míček do krabice, označ ruku, která hází, kterou rukou strkáš klíč do zámku? sáhni si na ucho, na nos – kterou rukou?

17 spoj ruce tak, aby byly prsty zasunuty do sebe, která ruka má palec nahoře?
představ si, že chceš v jedné ruce rozmáčknout ořech, ve které? zatleskej tak, aby jedna ruka byla nahoře a druhá dole, označ horní ruku, naznač jednou rukou, jak vysoko dosáhneš, která ruka to byla? podej sousedovi tužku, jakou ruku jsi použil?

18 Zhodnocení testových úkonů
kvocient pravorukosti - DQ (Dexterity Quocident ) - vyjadřuje počet pravostranných reakcí v % P - součet všech pravorukých reakcí A/2 - polovina úkonů, které byly provedeny oběma rukama, pravou i levou, nevyhraněně n - počet všech úkolů

19 Výsledky svůj DQ si zanamenejte
vyhraněné, výrazné praváctví DQ = méně vyhraněné praváctví DQ = nevyhraněná lateralita = AMBIDEXTRIE DQ = méně vyhraněné leváctví DQ = vyhraněné leváctví DQ = 24 – 0

20 Čárkovací test na papír, který neklouže po stole, děláte za 10 sekund co nejvíce čárek tužkou (cca 1-2 cm dlouhých) měří se počet čárek od startovního do cílového pokynu test se opakuje druhou rukou za stejných podmínek

21 Čárkovací test počet čárek obou rukou dosaďte do následujícího vzorce:
záporný index značí pravorukost kladný levorukost nulová hodnota pak stranovou nevyhraněnost index čárkovacího testu = (počet čárek levou - počet čárek pravou) / větší počet čárek

22 Preference oka test vycházejí z předpokladu, že dominantním okem člověk více „zaměřuje“ i při pohledu oběma očima instrukce: najděte si ve větší vzdálenosti (více než 2 m) nějaký bod (kliku, vypínač nyní předpažte libovolnou ruku se vztyčeným palcem tak, aby při obou otevřených očích palec překryl vybraný bod ruku nehýbejte a postupně zavřete levé a pravé oko nechte otevřené a obráceně. oční preferenci určuje ta strana, jejíž palec překrývá vybraný bod i při pohledu jedním okem

23 Preference ucha jak telefonujete, když nemáte dominantní ruku volnou?

24 Preference dolních končetin
jakou nohou se kloužeš napřed? jakou nohou vyšlápneš, když do tebe někdo strčí? jakou nohou se odrážíš při skoku do dálky? ...dominantní je většinou ta druhá

25 o lateralitě vše 


Stáhnout ppt "Lateralita a její diagnostika"

Podobné prezentace


Reklamy Google