Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stránky o genetice Testy z genetiky

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stránky o genetice Testy z genetiky"— Transkript prezentace:

1 Stránky o genetice Testy z genetiky
Genetika populací Stránky o genetice Testy z genetiky Irena Svobodová Gymnázium Na Zatlance

2 Populace skupina jedinců stejného druhu, žijících na určitém území
jedinci se mezi sebou mohou volně křížit a pochází ze stejného předka mají společný genofond (soubor alel, které se zde dědičně udržují)

3 Druhy populací Autogamická populace
jedinci se rozmnožují autogamií (samooplozením). Každý jedinec produkuje samčí i samičí gamety, nový jedinec vzniká splynutím gamet pocházejících z jednoho jedince. Alogamická populace jedinec vzniká splynutím 2 gamet pocházejících od různých jedinců. Zvláštním případem - populace panmiktická. Rozsáhlá populace, která má ničím neomezenou možnost vzájemného křížení

4 Autogamická populace př. samosprašné rostliny
příslušníci populace se vzájemně nekříží Sledujeme-li frekvenci alel pro určitý znak: Rodiče : AA Aa aa 100 % gamety: A A A a a a Potomci F1: AA AA AA Aa aa aa aa 1 : 2 : 1 Potomci F2: AA AA AA AA Aa aa aa aa aa 50 % 1 : 2 : 1 F3: AA AA AA AA AA AA Aa aa aa aa aa aa 25 % 12,5 %

5 Autogamická populace V autogamické populaci dochází k neustálému poklesu podílu heterozygotů zvyšuje se podíl homozygotů

6 Panmiktická populace panmixie = ničím neomezená možnost vzájemného křížení kteréhokoliv jedince s kterýmkoli dalším členem populace každá samčí gameta má stejnou pravděpodobnost setkání s kteroukoliv samičí gametou

7 Populace je v genetické rovnováze
Panmiktická populace genofond populace - stálý Rodiče : Aa x Aa 100 % Potomci F1: AA Aa aa 25 % 1 : 2 : 1 50 % 25 % Populace je v genetické rovnováze Panmixie → volné kombinace všech genotypů: AA x AA AA x Aa AA x aa Aa x aa Aa x Aa aa x aa (Aa je dvakrát častější než ostatní) Potomci F2: AA Aa aa 25 % 50 % 25 %

8 Hardyho-Weinbergův zákon
platí pro panmiktické populace četnost dominantní alely určitého genu v genofondu populace p platí: p + q = 1 (100%) četnost recesivní alely q pravděpodobnost setkání dvou dominantních alel (vznik dominantního homozygota) p x p = p2 pravděpodobnost setkání dvou recesivních alel q x q = q2 pravděpodobnost vzniku heterozygota (p x q)+(q x p) = 2pq Pro celkové genotypové složení populace platí p2 + 2pq + q2 = 1

9 Faktory ovlivňující genofond populace
Mutace např. změna dominantní alely na recesivní či naopak četnost velmi malá Selekce - přírodní výběr některé alely jsou přednostně reprodukovány, nevýhodné alely postupně ubývají (dominantní mizí poměrně rychle, recesivní mizí pomalu a úplně nevymizí nikdy) Migrace obohacení genofondu o nové alely nebo naopak i jeho ochuzení Genetický posun (drift ) některé alely mohou být z genofondu vyloučeny zcela náhodně pouze v důsledku nedostatečného množství potomků


Stáhnout ppt "Stránky o genetice Testy z genetiky"

Podobné prezentace


Reklamy Google