Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHOVÁNÍ JEDNOTLIVNCE V ORGANIZACI Optimalizace práce jednotlivce na paralelně prováděných úkolech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHOVÁNÍ JEDNOTLIVNCE V ORGANIZACI Optimalizace práce jednotlivce na paralelně prováděných úkolech."— Transkript prezentace:

1

2 CHOVÁNÍ JEDNOTLIVNCE V ORGANIZACI Optimalizace práce jednotlivce na paralelně prováděných úkolech

3 2 Ilustrativní příklad Dáno:  Firma zabývající se vývojem a výrobou sekacího mechanismu pro kombajny bude následující čtvrtletí využívat 3 specialisty (pevnostního výpočtáře, experimentálního technika a diagnostika materiálových poruch) paralelně na dvou úkolech:  Jednak v rámci svého funkčního zařazení (dle pracovní specializace.  Jednak v rámci projektového týmu (zařazení dle pracovní náplně).

4  Pracovní náplň ve funkčních útvarech je dána potřebou zajistit provozní činnost firmy.  Pracovní náplň v projektovém týmu vznikla v důsledku zakázky na ověření funkčnosti a provozní bezpečnosti u prototypové série kombajnu, který vyrobila zahraniční firma (přitom naše firma je držitelem certifikátu prototypové zkušebny).  Předpokládejme, že projekční tým je vedle 3 specialistů složen z několika (neurčitého počtu) stálých pracovníků a poměr příspěvku na hodnotu výstupu je v relaci mezd specialistů vůči stálým pracovníkům projektu tzn. (2:1). Hodnota zakázky (tržeb) na jeden odzkoušený prototyp (včetně hodnotící zprávy) je 150 000 Kč. Potom se specialisté podílí na této hodnotě:  Hodnota produktu sekacího mechanismu z běžné produkce je 180 000 Kč, přičemž příspěvek specialistů je 1/3 z celkové hodnoty tj. 60 000 Kč.

5 4 Časové nároky u každého specialisty na jeden produkt ukazuje následující tabulka: Specializovaný pracovník Časová potřeba na jeden produkt v rámci projektu Časová potřeba na jeden produkt v rámci funkce Celková časová kapacita pracovníka Pevnostní výpočtář 6025480 Experimentální technik 5548480 Diagnostik materiálových poruch 4075480 Celková časová kapacita pracovníka = 3  20  8 = 480 Nhod, 3 měsíce, 20 pracovních dnů / měsíc a 8 hodin za pracovní den.

6 5 Úkol:  Přitom je potřeba respektovat 3 omezení: 1. Omezení celkovou časovou kapacitou u každého specialisty (max 480 Nhod). 2. Omezení minimálního požadovaného výstupu u zkoušek prototypu ( min 3 za 3 měsíce – tak, aby se podle smlouvy za 1 rok vyzkoušela celá prototypová série v počtu 12 ks). 3. Omezení minimálního požadovaného výstupu u sekacích mechanismů (min 1 za 3 měsíce – aby se zachovala provozní funkčnost podniku tj. výroba k účelu vytvoření servisní zásoby.  Úkolem je navrhnout časové vytížení u každého ze tří specialistů tak, aby v následujícím čtvrtletí přispěli k maximálnímu zhodnocení výstupu firmy.Tedy, aby maximalizovali svůj přínos při souběžném plnění 2 úkolů.

7 6 Řešení – formulace úlohy  Omezení celkovou časovou kapacitou u: Pevnostního výpočtáře: 60  P + 25  F  480 (1) Experimentál. technika: 55  P + 48  F  480 (2) Materiál. diagnostika: 40  P + 75  F  480 (3)  Omezení minimálního požadovaného výstupu u zkoušek prototypu: P  3 (4)  Omezení minimálního požadovaného výstupu u sekacích mechanismů: F  1 (5)  Dále je možné formulovat účelovou funkci, která charakterizuje účelné rozložení časového fondu specialistů pro efektivní zhodnocení jejich výstupu: CV = 100 000  P + 60 000  F = MAX (6)

8 Kde: P – je množství projektového výstupu (odzkoušených prototypů) za následující 3 měsíců. F – je množství provozního výstupu (sekacích mechanismů) za následující období 3 měsíců.  K vyřešení úlohy je tedy nejprve nutné určit z hlediska výstupní hodnoty optimální produkci P a F. Z těchto údajů je pak možné dosazením do nerovnic (1), (2), (3) stanovit časové proporce, které se předepíší jednotlivým specialistům pro paralelní provádění dvou typů pracovních činností.  Optimální hodnoty P a F se stanový tak, že se nejprve zjistí oblast všech možných přípustných řešení, které vyhovují omezujícím podmínkám (1), (2), (3), (4), (5). Poté se z nich vybere kriteriální optimum dané účelovou rovnicí (6).

9 8 Grafická ilustrace situace P F 1020 0 10 8 19,2 (1) (2) 6,4 12 (3) 1 (5) (4) x Oblast přípustných řešeních F a P F optim P optim 3 8,7

10 9 Určení optimálního výstupu u projektu a u provozu  Optimální hodnoty F a P jsou dány polohou bodu X. A tato poloha se určí jako průsečík přímek daných rovnicemi (1) a (2):  Hodnota maximálního možné zhodnocení výstupu firmy od tří expertů je potom:

11 10 Proporce časů u jednotlivých specialistů odpovídající optimálnímu výstupu 1. Pevnostní výpočtář: 420 Nh projekt 50 Nh funkce (10 Nhod časová rezerva) ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Experimentální technik: 385 Nh projekt 96 Nh funkce (1 Nhod je potřeba pracovat přesčas v období 3 měsíců)

12 11 Proporce časů u jednotlivých specialistů odpovídající optimálnímu výstupu 3. Materiálový diagnostik: 280Nh projekt 150 Nh funkce (50Nhod časová rezerva) ----------------------------------------------------------------------------------------------- Diskuze výsledků  Uvedený ilustrativní příklad se zabývá optimalizací rozložení pracovního času mezi úkoly v projekčním týmu a funkčním oddělení. V následujících časových období by byl postup analogický, pouze by došlo ke změnám omezujících podmínek (např. z důvodu změny časových kapacit vlivem dovolené, atd.).


Stáhnout ppt "CHOVÁNÍ JEDNOTLIVNCE V ORGANIZACI Optimalizace práce jednotlivce na paralelně prováděných úkolech."

Podobné prezentace


Reklamy Google