Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHOVÁNÍ JEDNOTLIVNCE V ORGANIZACI

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHOVÁNÍ JEDNOTLIVNCE V ORGANIZACI"— Transkript prezentace:

1 CHOVÁNÍ JEDNOTLIVNCE V ORGANIZACI
Optimalizace práce jednotlivce na paralelně prováděných úkolech

2 Ilustrativní příklad Dáno:
Firma zabývající se vývojem a výrobou sekacího mechanismu pro kombajny bude následující čtvrtletí využívat 3 specialisty (pevnostního výpočtáře, experimentálního technika a diagnostika materiálových poruch) paralelně na dvou úkolech: Jednak v rámci svého funkčního zařazení (dle pracovní specializace. Jednak v rámci projektového týmu (zařazení dle pracovní náplně).

3 Pracovní náplň ve funkčních útvarech je dána potřebou zajistit provozní činnost firmy.
Pracovní náplň v projektovém týmu vznikla v důsledku zakázky na ověření funkčnosti a provozní bezpečnosti u prototypové série kombajnu, který vyrobila zahraniční firma (přitom naše firma je držitelem certifikátu prototypové zkušebny). Předpokládejme, že projekční tým je vedle 3 specialistů složen z několika (neurčitého počtu) stálých pracovníků a poměr příspěvku na hodnotu výstupu je v relaci mezd specialistů vůči stálým pracovníkům projektu tzn. (2:1). Hodnota zakázky (tržeb) na jeden odzkoušený prototyp (včetně hodnotící zprávy) je Kč. Potom se specialisté podílí na této hodnotě: Hodnota produktu sekacího mechanismu z běžné produkce je Kč, přičemž příspěvek specialistů je 1/3 z celkové hodnoty tj Kč.

4 Časové nároky u každého specialisty na jeden produkt ukazuje následující tabulka:
Specializovaný pracovník Časová potřeba na jeden produkt v rámci projektu Časová potřeba na jeden produkt v rámci funkce Celková časová kapacita pracovníka Pevnostní výpočtář 60 25 480 Experimentální technik 55 48 Diagnostik materiálových poruch 40 75 Celková časová kapacita pracovníka = 3  20  8 = 480 Nhod, 3 měsíce, 20 pracovních dnů / měsíc a 8 hodin za pracovní den.

5 Úkol: Úkolem je navrhnout časové vytížení u každého ze tří specialistů tak, aby v následujícím čtvrtletí přispěli k maximálnímu zhodnocení výstupu firmy.Tedy, aby maximalizovali svůj přínos při souběžném plnění 2 úkolů. Přitom je potřeba respektovat 3 omezení: Omezení celkovou časovou kapacitou u každého specialisty (max 480 Nhod). Omezení minimálního požadovaného výstupu u zkoušek prototypu ( min 3 za 3 měsíce – tak, aby se podle smlouvy za 1 rok vyzkoušela celá prototypová série v počtu 12 ks). Omezení minimálního požadovaného výstupu u sekacích mechanismů (min 1 za 3 měsíce – aby se zachovala provozní funkčnost podniku tj. výroba k účelu vytvoření servisní zásoby.

6 Řešení – formulace úlohy
Omezení celkovou časovou kapacitou u: Pevnostního výpočtáře: 60  P + 25  F  (1) Experimentál. technika: 55  P + 48  F  (2) Materiál. diagnostika:  P + 75  F  (3) Omezení minimálního požadovaného výstupu u zkoušek prototypu: P  (4) Omezení minimálního požadovaného výstupu u sekacích mechanismů: F  (5) Dále je možné formulovat účelovou funkci, která charakterizuje účelné rozložení časového fondu specialistů pro efektivní zhodnocení jejich výstupu: CV =  P  F = MAX (6)

7 Kde: P – je množství projektového výstupu (odzkoušených prototypů) za následující 3 měsíců F – je množství provozního výstupu (sekacích mechanismů) za následující období 3 měsíců. K vyřešení úlohy je tedy nejprve nutné určit z hlediska výstupní hodnoty optimální produkci P a F. Z těchto údajů je pak možné dosazením do nerovnic (1), (2), (3) stanovit časové proporce, které se předepíší jednotlivým specialistům pro paralelní provádění dvou typů pracovních činností. Optimální hodnoty P a F se stanový tak, že se nejprve zjistí oblast všech možných přípustných řešení, které vyhovují omezujícím podmínkám (1), (2), (3), (4), (5). Poté se z nich vybere kriteriální optimum dané účelovou rovnicí (6).

8 Grafická ilustrace situace
P (5) Oblast přípustných řešeních F a P 12 10 8,7 x 8 Poptim (4) (1) 3 1 Foptim 6,4 19,2 F (3) 10 20 (2)

9 Určení optimálního výstupu u projektu a u provozu
Optimální hodnoty F a P jsou dány polohou bodu X. A tato poloha se určí jako průsečík přímek daných rovnicemi (1) a (2): Hodnota maximálního možné zhodnocení výstupu firmy od tří expertů je potom:

10 Proporce časů u jednotlivých specialistů odpovídající optimálnímu výstupu
Pevnostní výpočtář: 420 Nh projekt Nh funkce (10 Nhod časová rezerva) Experimentální technik: 385 Nh projekt Nh funkce (1 Nhod je potřeba pracovat přesčas v období 3 měsíců)

11 Proporce časů u jednotlivých specialistů odpovídající optimálnímu výstupu
Materiálový diagnostik: 280Nh projekt Nh funkce (50Nhod časová rezerva) Diskuze výsledků Uvedený ilustrativní příklad se zabývá optimalizací rozložení pracovního času mezi úkoly v projekčním týmu a funkčním oddělení. V následujících časových období by byl postup analogický, pouze by došlo ke změnám omezujících podmínek (např. z důvodu změny časových kapacit vlivem dovolené, atd.).


Stáhnout ppt "CHOVÁNÍ JEDNOTLIVNCE V ORGANIZACI"

Podobné prezentace


Reklamy Google