Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ilustrace síťové analýzy síťový graf úsečkový diagram zdrojový graf poruchy zdrojové disponibility minimalizace realizačních nákladů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ilustrace síťové analýzy síťový graf úsečkový diagram zdrojový graf poruchy zdrojové disponibility minimalizace realizačních nákladů."— Transkript prezentace:

1

2 Ilustrace síťové analýzy síťový graf úsečkový diagram zdrojový graf poruchy zdrojové disponibility minimalizace realizačních nákladů

3 Ilustrativní příklad  Údaje o činnostech potřebných k realizaci projektu jsou dány následující tabulkou: ČinnostJe potřeba dokončit Časově optimální výše zdroje Čas realizace činnost (při optim. výši zdroje) Minimální nutné zdroje Anic2202 BA3101 CA452 DA,B,C,F4101 EA,C272 F 1121 GA,B,C,D,F2152

4 3 Úkoly 1. Sestrojte síťový graf a vypočítejte pro všechny činnosti celkovou časovou rezervu. 2. Sestrojte úsečkový diagram projektu a vyznačte v něm potřebu zdrojů. 3. Zobrazte zdrojový graf pro identifikaci zdrojových deficitů. 4. Přesuňte činnosti v rámci časových rezerv tak, aby nebyl překročen disponibilní zdroj roven 6. 5. Navrhněte využívané množství zdroje v rámci intervalu: minimální velikost zdroje – časově optimální velikost zdroje tak, aby jste minimalizovali realizační náklady.

5 4 Řešení 1. Síťový graf a celkové časové rezervy. 0 0 1 2 34 5 A=20 B=10 C=5 F=12 E=7 D=10 G=15 20 37 2562 47 62 47 25 37 200

6 5 Celkové časové rezervy činnostrezervavýpočetkritická činnost A020-0-20ano B737-20-10ne C025-20-5ano D047-37-10ano E3062-25-7ne F037-25-12ano G062-47-15ano

7 6 2. Úsečkový diagram projektu činnost čas 204060 A=20 (2z) B=10 (3z) C=5 (4z) F=12 (1z) E=7 (2z) D=10 (4z) G=15 (2z)

8 7 3. Zdrojový graf pro identifikaci zdrojových deficitů čas nároky na zdroj 2 4 6 204060 Porucha ! časová oblast zdroj.poruchy Hranice disponibilních zdrojů Množství deficitní práce

9 8 3. Korekce zdrojové poruchy  Možnosti: 1. Posunutí nekritické činnosti z oblasti poruchy při splnění 2 nutných podmínek: a) časová délka poruchy  celková časová rezerva b) uvolněné zdroje posunem  deficitní nárok  V tomto případě R B =7 > 5 = časová délka poruchy  posun činnosti B o 5 dnů: B=10R B = 7 R B =2 5 B=10

10 9 Korekce zdrojové poruchy 2. Přesunutím zdrojů z nekritických činností paralelně prováděných projektů 3. U nekritické činnosti (zde „B“) využít interval:  minimální nutný zdroj, časově optimální zdroj  a pokrýt zdrojový deficit prodloužením nekritické činnosti v rámci své časové rezervy. 4. Externím dodáním zdroje. 5. Prodloužením času realizace – tzn. posunutí i kritické činnosti.

11 10 Minimalizace realizačních nákladů  Minimalizace realizačních nákladů se týká činností, kde je rozdílná hodnota mezi časově optimálním a minimálně potřebným zdrojem, tj. (B,C,D): ČinnostČasově optimální výše zdroje Čas realizace činnost (při optim. výši zdroje) Minimální nutné zdroje A2202 B3101 C452 D4 1 E272 F1121 G2152

12 11 Minimalizace realizačních nákladů  Při obecném řešení minimalizace nákladů realizace (hledá se optimální počet zdrojů pro každý proces), nemusíme znám (mít změřený nebo odhadnutý) průběh produktivní funkce v závislosti na množství daného vstupu (zdroje).  Stačí, když si uvědomíme, jak při dané technologii procesů je v intervalu zdrojů ovlivněna produktivní funkce.  Je tedy pouze nutné zodpovědět otázku: „Co se stane s produktivní funkcí, když dodám z intervalu zdrojů jeden dodatečný zdroj navíc?“

13 12 Minimalizace realizačních nákladů  Všechny možné odpovědi na předešlou otázku znázorňuje variantní strom (x – zdroj, q – výstup): x = f (q), A)S q se nestane nic q = konst v intervalu:  vybereme x t ( OPT ) B) q vzrosteq vzroste úměrně dodanému vstupu (lineární fce produktivity)  vybereme jakékoliv x z intervalu: q vzroste nadproporcionálně – rychlost růstu produktivní fce se zvýší  vybereme x min q vzroste podproporcionálně – rychlost růstu produkt.fce se sníží  vybereme x min B1) B2) B3)

14 13 Minimalizace realizačních nákladů  Při minimalizaci realizačních nákladů jde v podstatě o to, najít kombinaci faktoru času t a počtu zdrojů x při konstantní ceně p jednoho zdroje za časovou jednotku práce, při níž by byla nejlevnější realizace daného úkolu.  Cena realizace i-tého úkolu (činnosti):  p i – jednotková cena i-tého zdroje (konstanta tj. parametr ceny realizace)  x i – množství i-tého zdroje v rámci daného úkolu proměnné  t i – čas využívání i-tého zdroje v rámci daného úkolu

15 14 Minimalizace realizačních nákladů  Cena realizace projektu je pak dána součtem minimalizovaných nákladů z jednotlivých činností:  Minimalizaci celé realizace (projektu) dosáhneme minimalizací jednotlivých dílčích úkolů, z kterých se projekt skládá.

16 15 Srovnání variant- časové a nákladové optimalizace Nákladově můžeme optimalizovat činnosti B, C, D. 1. Činnost B:  Předpokládejme, že technologie produkce se chová tak, že generuje lineární produktivní funkci: implicitní tvar času činnosti v závislosti na počtu zdrojů: Použití: technologie, které jsou vykonávány nezávisle na sobě a mají časově paralelní průběh. xt opt. 310 215 min. 130

17 16 Srovnání variant- časové a nákladové optimalizace (pokračování I) 2. Činnost C:  Předpokládejme, že technologie produkce se chová tak, že generuje progresivní produktivní funkci: implicitní tvar času činnosti v závislosti na počtu zdrojů: kde :a > 1, pro náš příklad: a = 1,15 Použití: technologie využívající pracovní specializaci, sekvenční nebo integrální řazení procesů xt opt. 45 37 min. 211

18 17 Srovnání variant- časové a nákladové optimalizace (pokračování II) 3. Činnost D:  Předpokládejme, že technologie produkce se chová tak, že generuje degresivní produktivní funkci: implicitní tvar času činnosti v závislosti na počtu zdrojů: kde :a  1, pro náš příklad: a = 0,8 xt opt. 410 313 217 min. 130 Použití: více zdrojová technologie.

19 18 Srovnání variant- časové hledisko Určení času realizace při nákladové optimalizaci 0 0 1 2 34 5 A=20 B=10 C=5 F=12 E=7 D=30 G=15 20 37 2582 67 82 67 25 37 200 Doba realizace je 82 dnů oproti časově optimálním 62 dnům.

20 19 Srovnání variant- nákladové hledisko Činnost Časová optimalizaceNákladová optimalizace xtxt A2202 B3103 C4545 D4 130 E2727 F1121 G2152 Při ceně jednoho zdroje 1000 Kč za časovou jednotku jsou náklady realizace: 1.CN (časová optimalizace) = 186 000 Kč 2.CN (nákladová optimalizace) = 176 000 Kč


Stáhnout ppt "Ilustrace síťové analýzy síťový graf úsečkový diagram zdrojový graf poruchy zdrojové disponibility minimalizace realizačních nákladů."

Podobné prezentace


Reklamy Google