Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2.1.2 Graf kvadratické funkce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2.1.2 Graf kvadratické funkce"— Transkript prezentace:

1 2.1.2 Graf kvadratické funkce

2 Grafem každé kvadratické funkce je plynulá nepřerušovaná křivka, nazývá se parabola, a je osově souměrná podle osy rovnoběžné s osou y.

3 Sestrojování grafů kvadratických funkcí
Sestrojit graf kvadratické funkce není tak triviální jako u lineární funkce, kde stačilo spojit dva body. Před samotným kreslením bychom měli vědět, jak přesnou informaci o průběhu funkce potřebujeme.

4 U kvadratických funkcí můžeme zjišťovat několik vlastností:
Natočení Polohu vrcholu Průsečík s osou y Průsečík s osou x Odvození jednodušších grafů Skládání grafů y = ax2 y = ax2 + c y = ax2 + bx

5 Natočení Pokud je parabola natočena otevřeným koncem nahoru, říkáme, že funkce je konvexní. Na obrázku je znázorněna funkce y = x2 , tato funkce je konvexní a splňuje podmínky konvexnosti ( a > 0 ).

6 Pokud je parabola natočena otevřeným koncem dolů, říkáme, že funkce je konkávní. Na obrázku je znázorněna funkce y = -x2 , tato funkce je konkávní a splňuje podmínky konkávnosti ( a < 0 ).

7 Poloha vrcholu V [x0; y0] Abychom získali souřadnice vrcholu V musíme si převést zápis funkce z tvaru na tvar Této úpravě se říká úprava na čtverec.

8 Příklad 1: Sestrojte graf funkce
Vytvoříme třetí člen mocninného rozvoje (a+b)2. Odečteme vytvořený člen mocninného rozvoje tak, aby se druhý řádek rovnal řádku prvnímu. Upravíme Vzorec (a+b)2

9 Porovnáme upravený zápis se vzorcem x0 y0 Konstanta k = 1, parabola bude konvexní, což bylo jasné už na začátku, kde a = 1.

10 Souřadnice vrcholu paraboly lze počítat také dle vzorce
Souřadnice vrcholu paraboly lze počítat také dle vzorce. Vrchol paraboly, která je grafem kvadratické funkce má souřadnice ,

11 Průsečík s osou y Zjištění průsečíku paraboly s osou y, provedeme tak, že dosadíme do zápisu funkce x = 0 a dopočítáme y. Pro ukázku použijme tutéž funkci. u které jsme zjišťovali vrchol V.

12 Průsečík s osou x Zjištění průsečíku paraboly s osou x, provedeme tak, že dosadíme do zápisu funkce y = 0 a dopočítáme x. Je třeba počítat s tím, že můžeme najít buď dva průsečíky s osou x, nebo pouze jeden dotykový bod a nebo nemusíme najít žádný společný bod. Více podrobností najdeme v kapitole kvadratické rovnice.

13 Příklad 1: Sestrojte graf funkce .
Řešení: Pokračujeme v řešení tohoto příkladu, nyní vypočítáme průsečíky s osou x. (Řešení na interaktivní tabuli).

14 Odvození z jednodušších grafů
použijeme u těch funkcí, kde konstanta b = 0, případně c = 0. Obecný tvar funkce: 1. 2. 3.

15 Vliv konstanty na natočení grafu
Grafy kvadratických funkcí, kde a kde mají tu vlastnost, že vždy procházejí středem soustavy souřadnic.

16 Čím je absolutní hodnota větší, tím je graf strmější

17 Vliv konstanty c na posunutí grafu
Grafy kvadratických funkcí, kde mají tu vlastnost, že jejich vrchol leží vždy na ose y. Konstanta c posouvá parabolu buď nahoru (c > 0), nebo dolů (c < 0).

18 Vliv konstanty b na posunutí grafu
( graf takové funkce prochází vždy počátkem soustavy souřadnic )

19 Skládání grafů Grafy funkcí typu:

20 Graf funkce je parabola s osou rovnoběžnou s osou y a s vrcholem
která se otvírá nahoru ( konvexní ) pro > 0 a dolů ( konkávní ) pro < 0. Příklad 2: Sestrojte graf funkce . Řešení: Graf funkce vznikne z grafu posunutím o tři jednotky ve směru kladné poloosy x. Graf funkce vznikne z grafu posunutím o tři jednotky ve směru záporné poloosy x.

21 Grafy funkcí:

22 Cvičení 2.1.2.4 Nakreslete grafy kvadratických funkcí:
Nakreslete grafy kvadratických funkci, určete definiční obor, monotónnost funkcí:

23 Graf funkce je parabola s osou rovnoběžnou s osou y a s vrcholem
která se otvírá nahoru ( konvexní ) pro > 0 a dolů ( konkávní ) pro < 0. Příklad 3: Sestrojte graf funkce . Řešení: Ve zvolené souřadnicové soustavě načrtneme graf funkce a tuto parabolu posuneme tak, aby její vrchol byl v bodě a její osa byla rovnoběžná s osou y.

24 Graf funkce

25 Cvičení 1. Sestrojte grafy kvadratických funkcí:

26 Postup při sestrojování grafu funkce
1. Upravíme nejprve výraz doplněním na druhou mocninu dvojčlenu ( doplněním na čtverec ): 2. Sestrojíme graf funkce 3. Sestrojíme graf funkce a to z grafu pomocí posunutí: o jednotek ve směru osy x, o jednotek ve směru osy y.

27 Příklad 4: Sestrojte graf funkce
Řešení: Sestrojíme graf funkce

28 Sestrojíme graf funkce a to z grafu
pomocí posunutí: o jednotek ve směru osy x, o jednotek ve směru osy y. Dále můžeme vypočítat průsečíky s osami, určit monotónnost funkce, Určit maximum nebo minimum funkce, definiční obor.

29 f: y = 0,5x2 +2x -1 Graf funkce

30

31 Cvičení 2.1.2.6 Cvičení 2.1 ( opakování )
Načrtněte graf funkce dané rovnicí: Zobrazte graf funkce: Cvičení 2.1 ( opakování )


Stáhnout ppt "2.1.2 Graf kvadratické funkce"

Podobné prezentace


Reklamy Google