Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Zouhar 2009. Role katedry ochrany rostlin v pozici garanta fytosanitární péče ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Zouhar 2009. Role katedry ochrany rostlin v pozici garanta fytosanitární péče ČR."— Transkript prezentace:

1 © Zouhar 2009

2 Role katedry ochrany rostlin v pozici garanta fytosanitární péče ČR

3

4 Obory pokrývající role katedry ochrany rostlin ve vztahu k fytosanitární péči a to na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání Mykologie Virologie Bakteriologie Entomologie Nematologie Diagnostika

5 Naznačení trendů ve výzkumu v oboru rostlinolékařství Integrovaná ochrana rostlin a mezioborová spolupráce důraz kladen nejen na kvalitu potravin což je základ, ale i na tvorbu krajiny a zdraví (včetně reziduí jak ve vztahu ke zdravotní nezávadnosti potravin tak ve vztahu ke vzniku rezistence patogenů a parazitů rostlin. Alternativní způsoby ochrany rostlin a s nimi úzce související uznávací řízení nových (alternativních) přípravků na ochranu rostlin v současné době naráží na nepochopitelně zdlouhavý proces uznávacího řízení a uvedení přípravku (např. na bázi rostlinných extraktů, biologických agens…) je tak i přes kvalitní výsledky vědy a výzkumu pozdrženo. Je tedy nutné optimalizovat legislativní opatření a prováděcí předpisy pro hladký průběh tohoto procesu.

6 Trendy a doporučení ve výzkumu v oboru rostlinolékařství Participace na adekvátní a cílené zpětné vazbě a kontrole výsledků výzkumu či jejich uplatnění v praxi. Tento vztah umožní vývoj a udržení výzkumu pro potřeby praxe na úrovni odpovídající reálným podmínkám. Adekvátní transparentní kontrola výsledků výzkumu by měla odpovídat typu výzkumu, základní výzkum jednoznačně publikované práce (jejich kvalita), ovšem aplikovaný výzkum zejména využití v praxi a nikoli IF publikace.

7 Trendy a doporučení ve výzkumu v oboru rostlinolékařství Zajištění elasticity a homogenity vztahů farmář - výzkumník - státní správa V rámci aplikovaného výzkumu zajistit datový tok mezi tvůrcem a uživatelem získaných nových informací a nejen to (aplikace výsledků výzkumu není zadarmo). Řízení poradenské služby je založeno na budování trvalé důvěry mezi poradcem a příjemcem - pěstitelem, který na jedné straně jako první získává profit z kvalitního poradenství a/nebo jako prvního se dotkne ztráta, která byla způsobena neprofitujícím rozhodnutím, které mu bylo doporučeno. Tato zpětná vazba ovlivňuje poradenskou službu a jejím výsledkem je buď upevnění těchto vztahů nebo ztráty důvěry. Č asto také výsledkem dobré poradenské služby u některých aktivit je např. „Nabytí vlastních zkušeností, které si pěstitel sám získává a vytváří si podklady pro rozhodování s cílem, aby ušetřil na nákladech a přestává používat poradenství, ale jen do doby, kdy jím používaná ochrana proti ŠO se stává neúčinnou a k poradenské službě se vrací.

8 Trendy a doporučení pro řešení výzkumu a vývoje pro další roky Inkorporace výkonných pracovníků státní správy do procesu V a V formou spoluřešitelství projektů V a V. Projekt QF4156 - Vývoj diagnostických metod pro determinaci karanténních háďátek z rodů Aphelenchoides, Bursaphelenchus, Xiphinema a Radophulus. (2004-2007, MZE/QF) Těsná vazba pracovníků SRS umožnila předávání dat V a V v reálném čase a jejich okamžité využití v praxi. NA tomto základě rovněž vznikly podklady pro aplikaci metod diagnostiky v praxi směřované na podmínky ČR, což vzhledem k potřebám praxe zcela zapadá do kontextu priorit vědy a výzkumu v letech řešení i současnosti.

9 Trendy a doporučení ve výzkumu v oboru rostlinolékařství Důraz na PŘIPRAVENOST „ Nečekej, až se tě zima zeptá, cos dělal v létě“ Projekty ve vědě výzkumu by měli být orientovány nejen na řešení témat vyplývajících z přítomnosti ŠO na území státu, ale musí být zaměřeny i na organismy které byť nejsou zařazeny do EPPO listů karanténních organismů, mohou způsobit velkou ztrátu a jejich introdukce je možná! Epidemiologie v tomto případě hraje neodmyslitelnou roli a může poskytnou odpovědi na otázky případného výskytu ŠO, situace v minulosti (viz Sněť zakrslá 1999-2000, Meloidogyne hapla 2001-2008) hovoří jasně.

10


Stáhnout ppt "© Zouhar 2009. Role katedry ochrany rostlin v pozici garanta fytosanitární péče ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google