Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milan Hutyra Koncepce managementu jakosti Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc 1.Koncepce ISO 9000 2.Koncepce odvětvových standardů 3.Koncepce TQM.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milan Hutyra Koncepce managementu jakosti Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc 1.Koncepce ISO 9000 2.Koncepce odvětvových standardů 3.Koncepce TQM."— Transkript prezentace:

1 Milan Hutyra Koncepce managementu jakosti Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc 1.Koncepce ISO 9000 2.Koncepce odvětvových standardů 3.Koncepce TQM

2 Milan Hutyra Management? –dosáhnout výsledku prostřednictvím jiných lidí –ošetřit rizika –vynaložit optimální úsilí a náklady k dosažení cílů Správné řízení

3 Milan Hutyra Neoddělitelná součást celopodnikového řízení, která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazníků tím nejefektivnějším způsobem Management jakosti

4 Milan Hutyra Podle ISO 9000:2000 Systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na jakost Management jakosti

5 Milan Hutyra Vývoj systémů managementu jakosti v 20. století Typ modeluRokyCharakteristika Model řemeslné výroby1900Dělník Model výrobního procesu s technickou kontrolou 1920Technická kontrola Model výrobního procesu s výběrovou kontrolou 1930Statistické metody technické kontroly Model s regulací výrobních procesů 1940Statistická regulace procesu Model celopodnikového řízení jakosti 1960Company Wide Quality Management Model výrobních procesů s koncepcí TQM 1975Total Quality Management Model dokumentovaných procesů 1987Normy řady ISO 9000 Integrovaný management2000Global Quality Management

6 Milan Hutyra Management jakosti - koncepce ISO 9000 - založená na aplikaci požadavků definovaných v souboru norem ISO 9000 Odvětvové standardy -Některá odvětví (např. automobilový, letecký průmysl, telekomunikace) mají dodatečné požadavky významně přesahující požadavky ISO 9000. TQM – je spíše filosofií managementu jakosti a v praxi realizována podle různých modelů, v Evropě hlavně podle tzv. EFQM Modelu Excelence

7 Milan Hutyra Koncepce ISO 9000 - standardizace systému managementu jakosti 1987 vydán první ISO řady 9000:1987 - vzorem byly normy pro dodavatele NATO 1994 první revize ISO řady 9000:1994 – pokus o odstranění nedostatků, na které poukazoval průmysl(formálnost, značný důraz na dokumentaci), nepřinesla téměř nic nového 2000 zásadní revize ISO řady 9000:2000 -upouští od formálního přístupu charakterizovaného 20 prvky a přichází s novou filosofií charakterizovanou 8 stěžejními zásadami managementu

8 Milan Hutyra ISO 9000:1994 - 20 prvků 4.1. Odpovědnost vedení 4.2. Systém jakosti 4.3. Přezkoumání smlouvy 4.4. Řízení návrhu 4.5. Řízení dokumentů a údajů 4.6. Nakupování 4.7. Řízení výrobku dodaného zákazníkem 4.8. Identifikace a sledovatelnost výrobku 4.9. Řízení procesu 4.10. Kontrola a zkoušení 4.11. Řízení kontrolního, měřícího a zkušebního zařízené 4.12. Stav po kontrole a zkouškách 4.13. Řízení neshodného výrobku 4.14. Opatření k nápravě a preventivní opatření 4.15. Manipulace, skladování a balení 4.16. Řízení záznamů o jakosti 4.17. Interní prověrky jakosti 4.18. Výcvik 4.19. Servis 4.20. Statistické metody

9 Milan Hutyra Orientace na zákazníka Princip “příkladu” vedoucích pracovníků Zapojení všech pracovníků Procesní přístup Systémový přístup k managementu Neustálé zlepšování Přístup k rozhodování zakládající se na faktech Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy ISO 9000:2000 8 zásad managementu jakosti

10 Milan Hutyra PROCESNÍ MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI Odpovědnost managementu Měření, analýza a zlepšování Realizace produktu Management zdrojů Zákazníci Požadavky Zákazníci Spokojenost VstupVýstup Neustálé zlepšování systému managementu jakosti

11 Milan Hutyra Koncepce odvětvových standardů Některá odvětví (např. automobilový průmysl) mají dodatečné požadavky významně přesahující požadavky ISO 9000. Struktura standardů popisujících požadavky na dodavatele automobilového průmyslu je: 1. Požadavky ISO 9000 2. Rozšiřující požadavky ISO 9000 3. Zákaznicky specifické požadavky

12 Milan Hutyra Přehled standardů pro dodavatele automobilového průmyslu QS 9000 (GM, Ford, Daimler-Chrysler) VDA 6.1. (VW,Seat, Škoda…) AVSQ 94 (Fiat, italské automobilky) EAQF 94 (Renault, Peugot…)

13 Milan Hutyra Proces slučování automobilových standardů QMS IATF (International Automotive Task Force) Mezinárodní pracovní skupina pro sektor automobilového průmyslu reprezentující americké a evropské výrobce automobilů JAMA Asociace japonských automobilových výrobc) a ISO/TC 176 vypracovaly a vydaly ISO/TS 16949

14 Milan Hutyra Struktura ISO/TS 16949: 2002 Účelem této technické specifikace je vypracování uceleného managementu jakosti (QMS), kterým se dociluje neustálého zlepšování procesu dodavatele, zdůrazňuje se předcházení neshodám i snižování variability a ztrát v dodavatelském řetězci. Požadavky ISO 9001:2000Požadavky ISO 9001:2000 Požadavky IATF (QS 9000, VDA 6.1, AVSQ:94, EAQF:94)Požadavky IATF (QS 9000, VDA 6.1, AVSQ:94, EAQF:94) Požadavky JAMAPožadavky JAMA

15 Milan Hutyra Vlastní zaměstnanci Zákazník (QMS) Veřejnost vstupy Organizace Odběratelé produktů činnosti organizace Jak přistupovat k zákazníkům a ostatním odběratelům našich produktů? Životní prostředí (EMS)

16 Milan Hutyra Jak přistupovat k zákazníkům a ostatním odběratelům našich produktů? rámec poskytuje ISO 9004:2000 – Směrnice pro zlepšování výkonnosti

17 Milan Hutyra PROCESNÍ MODEL SYSTÉMU MANAGEMENTU JAKOSTI Odpovědnost managementu Měření, analýza a zlepšování Realizace produktu Management zdrojů Zákazníci a další zaintereso- vané strany Požadavky Zákazníci a další zaintereso- vané strany Spokojenost VstupVýstup Neustálé zlepšování systému managementu jakosti

18 Milan Hutyra POSUN CHÁPÁNÍ JAKOSTI Zainteresova- né strany Vyzrálost systému managementu Spokojenost zákazníků Spokojenost zainteresovaných stran Excelence nabízená všem zainteresovaným stranám ISO 9001 IMS (ISO 9004:2000) BEM

19 Milan Hutyra EXCELENCE Podle EFQM: Vynikající působení v oblasti řízení organizací a dosahovaných výsledků Vynikající působení v oblasti řízení organizací a dosahovaných výsledků založené na základních principech zahrnujících: - orientaci na výsledky - zaměření na zákazníka - vůdcovství a stálost účelu - management prostřednictvím procesů a faktů - rozvoj a zapojení lidí - neustálé učení se, zlepšování a inovace - rozvoj partnerství - společenská odpovědnost

20 Milan Hutyra EXCELENCE „Excelence není pouhým výsledkem. Je duchem dominujícím v životě osobností i firem.“ L.M.Miller

21 Milan Hutyra Principy systému managementu jakosti Principy QMS podle ISO 9000:2000 Principy TQM podle EFQM Modelu Excelence 1. Orientace na zákazníka1. Orientace na výsledky 2. Vůdcovství2. Zaměření na zákazníka 3. Zapojení lidí3. Vůdcovství a stálost účelu 4. Procesní přístup4. Management prostřednictvím procesů a faktů 5. Systémový přístup k managementu5. Rozvoj a zapojení lidí 6. Neustálé zlepšování6. Neustálé učení se, zlepšování a inovace 7. Rozhodování na základě faktů7. Rozvoj partnerství 8. Vzájemná prospěšnost vztahů s dodavateli 8. Společenská odpovědnost

22 Milan Hutyra Koncepce systému managementu jakosti EFQM Historie: EFQM byla založena v roce 1988 čtrnácti (v té době významnými) evropskými společnostmi (se souhlasem Evropské komise): Robert Bosch GmbH KLM Royal Dutch Airlines BT plc Nestlé AG Bull SA Ing. C.Olivetti & C.S.p.A. Ciba-Geigy AG Phillips Electronics NV Dassault Aviation Renault AB Electrolux GEBR.Sulzer AG Fiat Auto Spa Volkswagen AG

23 Milan Hutyra Koncepce systému managementu jakosti EFQM Podnětem k tomuto významnému kroku se stala potřeba vytvořit v Evropě zázemí pro zlepšování, budování konkurenceschopnosti a motivace ke kvalitě vůbec, zejména ve vztahu k Japonsku a USA. Vize EFQM: Svět, ve kterém evropské organizace vynikají Mise EFQM: Být řídící silou udržitelné excelence v evropských organizacích.

24 Milan Hutyra Koncepce systému managementu jakosti EFQM Koho EFQM reprezentuje: V současné době má EFQM více než 800 členů z více než 50 zemí celého světa. Členy jsou zástupci velkých, středních i malých podniků, instituce z oblasti výzkumu a akademické sféry, konzultantské firmy. Zvláštní postavení zaujímají tzv. Národní partnerské organizace (NPO). NPO jsou neziskové organizace, které mají podobné záměry jako EFQM, jejichž cílem je posilovat a rozšiřovat hodnoty excelence prostřednictvím sítě NPO EFQM.

25 Milan Hutyra Koncepce systému managementu jakosti EFQM – European Foundation for Quality management – Evropská nadace pro management kvality je nezisková společnost, která má více než 800 členů řídí a dohlíží na proces udílení Evropské ceny za jakost je vlastníkem produktu - Model Excelence EFQM řídí projekt Stupně excelence poskytuje vzdělávací programy a tréninkové kurzy v oblasti Modelu excelence EFQM a metod sebehodnocení prostřednictvím nástrojů sebehodnocení, benchmarkingu,organizací speciálních projektů, workshopů a mnoha dalších aktivit se snaží působit na zlepšování konkurenceschopnosti evropských organizací a podporovat "trvale udržitelnou excelenci"

26 Milan Hutyra KONCEPCE TQM - EFQM MODEL EXCELENCE Vedení 100 bodů Lidé 90 bodů Politika a strategie 80 bodů Partners- ství a zdroje 90 bodů Procesy 140 bodů Výsledky vzhledem k zaměstnancům 90 bodů Výsledky vzhledem k zákazníkům 200 bodů Výsledky vzhledem ke společnosti 60 bodů Klíčové výsledky výkonnosti 150 bodů Nástroje a prostředky Výsledky Inovace a učení se

27 Milan Hutyra Děkuji za pozornost Kontakt: VŠB-TU Ostrava, Tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba Tel: 59 732 3714 Fax: 59 691 8507 E-mail: milan.hutyra@vsb.cz


Stáhnout ppt "Milan Hutyra Koncepce managementu jakosti Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc 1.Koncepce ISO 9000 2.Koncepce odvětvových standardů 3.Koncepce TQM."

Podobné prezentace


Reklamy Google