Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Milan Hutyra Management jakosti 1.Management? 2.Management jakosti? Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Milan Hutyra Management jakosti 1.Management? 2.Management jakosti? Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc."— Transkript prezentace:

1 Milan Hutyra Management jakosti 1.Management? 2.Management jakosti? Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc

2 Milan Hutyra Management? –dosáhnout výsledku prostřednictvím jiných lidí –ošetřit rizika –vynaložit optimální úsilí a náklady k dosažení cílů Správné řízení

3 Milan Hutyra DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PROSTŘEDNICTVÍM JINÝCH LIDÍ –motivovat –přidělovat odpovědnosti

4 Milan Hutyra Neoddělitelná součást celopodnikového řízení, která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazníků tím nejefektivnějším způsobem Management jakosti

5 Milan Hutyra Podle ISO 9000:2000 Systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na jakost Management jakosti

6 Milan Hutyra Jakost (kvalita) ???

7 Milan Hutyra Smysl činnosti organizace ? Tomáš Baťa: Služba veřejnosti (všechno, co podporuje, rozmnožuje a zlepšuje život, tvoří nové hodnoty a tudíž se nakonec samo zaplatí)

8 Milan Hutyra Smysl činnosti ziskové organizace vytvářet zisk prostřednictvím uspokojování potřeb zákazníků

9 Milan Hutyra Smysl činnosti neziskové organizace efektivně vynakládat svěřené prostředky za účelem uspokojování potřeb zákazníků

10 Milan Hutyra Jakost (kvalita) Míra uspokojení zákazníka ?

11 Milan Hutyra Vnímání jakosti jako míry uspokojení zákazníka Podle ISO 9000:2000 Stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků Požadavek – potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné „Obecně předpokládaný“ znamená, že se jedná o zvyklost nebo společnou praxi organizace nebo jejich zákazníků

12 Milan Hutyra Vnímání jakosti jako míry uspokojení zákazníka Podle ISO 9000:2000 Stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků Znak – rozlišující vlastnost, může být inherentní (existující v něčem, zejména jako trvalý znak) nebo přiřazený (např. cena výrobku, vlastník produktu – není znakem jakosti produktu, procesu nebo systému)

13 Milan Hutyra CO JE JAKOST PRODUKTU ? JAKOST PRODUKTU Shoda se specifikací Snadné používání Stupeň plnění funkcí Šetrnost k prostředí Spolehlivost Pružnost reakce Vnímatelnost Hodnota pro zákazníka

14 Milan Hutyra Jakost x Třída jakosti ISO 9000:2000  Jakost - stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků Třída jakosti – kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům na jakost pro produkty, procesy nebo systémy, které mají stejné použití (Př. třída letenky, kategorie hotelu)

15 Milan Hutyra Kdo je zákazníkem? Zákazník je ten, kdo platí

16 Milan Hutyra Vnímání zákazníka v širším pojetí (zainteresované strany) Jako zákazníka nevnímáme jen toho, kdo platí (a tím pádem toho, kdo nás živí protože: „všichni žijeme z peněz svých zákazníků“), ale i ostatní odběratele našich produktů.

17 Milan Hutyra Vlastní zaměstnanci Zákazník (QMS) Veřejnost vstupy Organizace Odběratelé produktů činnosti organizace Životní prostředí

18 Milan Hutyra Kdo je zákazníkem VŠ ? Zákazník je ten, kdo platí Studenti ? Zaměstnavatelé ? Společnost (stát ) ?

19 Milan Hutyra Co jsou produkty VŠ? ProduktCharakteristikaZákazník Požadavky zákazníka Bakalářské, magisterské, doktorandské vzdělávání Získaná kvalifikace StudentiPřipravenost pro praxi ZaměstnavateléZpůsobilost pro výkon funkce SpolečnostShoda s rozvojovými záměry Celoživotní vzdělávání Prohloubení nebo změna kvalifikace Frekventanti Možnost růstu, změna kariéry ZaměstnavateléPlánované uplatnění Vědecké projekty Hledání nových principů a řešení Společnost (podniky) Nový princip, realizovatelnost řešení Spolupráce s praxí Řešení konkrétních zadání Podniky Použitelná řešení, efektivita řešení

20 Milan Hutyra Jakost a čas S jakostí je to jako s módou - neustále se mění, protože se mění požadavky našich zákazníků.

21 Milan Hutyra Management jakosti má dvě vzájemně související hlediska Potřeby a očekávání zákazníka - poskytuje zákazníkovi poklady, aby mohl důvěřovat ve schopnost organizace dodávat požadovanou jakost a soustavně ji udržovat Potřeby a zájmy organizace - udržovat požadovanou jakost při optimálních nákladech

22 Milan Hutyra Základní funkce managementu jakosti: a) Maximalizovat spokojenost a loajalitu zákazníků b) Minimalizovat výdaje s tím spojené c) Podporovat činnosti neustálého zlepšování Management jakosti

23 Milan Hutyra Zaměření a řízení organizace s ohledem na jakost obecně zahrnuje: Management jakosti Stanovení politiky jakosti Plánování jakosti (část, zaměřená na stanovení cílů jakosti, specifikování potřebných procesů a souvisejících zdrojů) Řízení jakosti (část, zaměřená na plnění požadavků) Zabezpečování jakosti (část, zaměřená na poskytování důvěry, že požadavky na jakost budou splněny) Zlepšování jakosti (část, zaměřená na zvyšování schopnosti plnit požadavky)

24 Milan Hutyra Quality Management System (QMS), základní koncepce přístupu k problematice jakosti Pojem „quality management system“ bývá nesprávně chápán Překlady do češtiny: QMS Systém managementu jakosti Systém řízení jakosti Management jakosti Systém jakosti

25 Milan Hutyra Management jakosti QMS jako koncepce zabezpečování jakosti obsahuje dva prvky 1.Systém řízení organizace (MS) 2. Atribut charakterizující systém řízení(Q) QMS bychom měli vnímat - ne jako Systém řízení kvality (Management System of Quality - ale jako Kvalitu systému řízení (Quality of Management System)

26 Milan Hutyra Děkuji za pozornost Kontakt: VŠB-TU Ostrava, Tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba Tel: 59 732 3714 Fax: 59 691 8507 E-mail: milan.hutyra@vsb.cz


Stáhnout ppt "Milan Hutyra Management jakosti 1.Management? 2.Management jakosti? Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google