Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Management kvality na VŠB TU Ostrava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Management kvality na VŠB TU Ostrava"— Transkript prezentace:

1 Management kvality na VŠB TU Ostrava
Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc VŠB- TU Ostrava Proč jsme zavedli na VŠB-TUO SMK podle ISO 9001 Jak jsme to realizovali Komplexní hodnocení kvality na VŠB-TUO Zkušenosti a doporučení

2 je první a zatím jedinou veřejnou VŠ v ČR, která je jako celek držitelem certifikátu ISO 9001
Fakulta strojní byla oceněna Národní cenou ČR za jakost 2007 v kategorii veřejný sektor

3 VŠB – TU Ostrava je tvořena 7 fakultami:
HGF, FMMI, FS, FEI, FAST, FBI, EkF 4 vysokoškolské ústavy (UNT, VEC, CENET, IT4I) Více než studentů Více než 1500 zaměstnanců Obrat téměř 2 miliardy Kč

4 V existujícím prostředí globální konkurence, jíž jsou vysoké školy vystaveny, se VŠ musí prezentovat jako: organizace poskytující služby. Služby, které naplňují potřeby a očekávání odběratelů jejich produktů, tedy služby kvalitní.

5 Vnímání kvality jako míry uspokojení požadavků
ISO 9000: stupeň splnění požadavků ………. Požadavek – potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné požadavky produkty

6 Hlavní produkty VŠ Produkt Charakteristika
Vzdělávací činnost včetně celoživotního vzdělávání Získaná kompetence Prohloubení nebo změna kvalifikace Vědecká, výzkumná, vývojová a inovační, umělecká a další tvůrčí činnost Hledání nových principů a řešení Spolupráce s praxí Řešení konkrétních zadání

7 Hlavní produkty VŠ a jejich odběratelé
Charakteristika Cílová skupina (zákazníci) Požadavky cílové skupiny Vzdělávací činnost včetně celoživotního vzdělávání Získaná kompetence Studenti (Absolventi) Připravenost pro praxi Zaměstnavatelé Způsobilost pro výkon funkce Společnost Shoda s rozvojovými záměry Prohloubení nebo změna kvalifikace Frekventanti Možnost růstu, změna kariéry Plánované uplatnění Vědecká, výzkumná, vývojová a inovační, umělecká a další tvůrčí činnost Hledání nových principů a řešení Nový princip, (realizovatelnost řešení) Spolupráce s praxí Řešení konkrétních zadání Organizace Použitelná řešení, efektivita řešení

8 Hlavní produkty VŠ a jejich odběratelé
Požadavky Zákazníci Odběratelé hlavních produktů organizace jsou označováni jako zákazníci. Zákazník - organizace nebo osoba, která přijímá produkt (ISO 9000)

9 Management kvality Kvalitní produkty Kvalitní procesy Kvalitní řízení

10 Neoddělitelná součást řízení organizace,
Management kvality Neoddělitelná součást řízení organizace, která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazníků tím nejefektivnějším způsobem Oficiální definice pojmu „management jakosti“ podle ČSN EN ISO 9000 je pro mnoho lidí obtížně srozumitelná.Proto se doporučuje vysvětlit podstatu tohoto pojmu s podporou japonské definice, která hovoří o tom, že management jakosti je přirozenou součástí celopodnikového řízení, která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazníků tím nejefektivnějším způsobem – tzn. s nejnižšími náklady. Efektivní a účinná implementace systému managementu jakosti musí zajistit, že takové systémy budou plnit tři základní funkce: maximalizaci spokojenosti a loajality zákazníků, podporu činnostem neustálého zlepšování a minimalizaci nákladů s tím spojených. Mnoho, i certifikovaných systémů managementu jakosti (zvláště pak podle norem ISO 9000 z r. 1994), tyto funkce neplní. Navíc je potřebné zdůraznit, že systém managementu jakosti musí být organickou součástí celého systému managementu organizace. To je velmi důležitou podmínkou výkonnosti systému managementu jakosti. Podle ISO 9000 Systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na kvalitu

11 má dvě vzájemně související hlediska
Management kvality má dvě vzájemně související hlediska Potřeby a očekávání zákazníka - poskytuje zákazníkovi podklady, aby mohl důvěřovat ve schopnost organizace dodávat požadovanou kvalitu a soustavně ji udržovat Potřeby a zájmy organizace - udržovat požadovanou jakost při optimálních nákladech

12 Management kvality Každá organizace má jako součást svého řízení zaveden management kvality (i když si toho nemusí být vědoma). Musí si totiž odpovědět na následující otázky a zajišťovat z toho vyplývající činnosti. Co jsou naše produkty? Kdo je naším zákazníkem (odběratelem produktu)? Jaké požadavky má zákazník? Do jaké míry mu je chceme splnit ? Příprava realizace produktu a zajištění zdrojů Realizace produktu Dodání produktu Zjišťování spokojenosti zákazníka Oficiální definice pojmu „management jakosti“ podle ČSN EN ISO 9000 je pro mnoho lidí obtížně srozumitelná.Proto se doporučuje vysvětlit podstatu tohoto pojmu s podporou japonské definice, která hovoří o tom, že management jakosti je přirozenou součástí celopodnikového řízení, která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazníků tím nejefektivnějším způsobem – tzn. s nejnižšími náklady. Efektivní a účinná implementace systému managementu jakosti musí zajistit, že takové systémy budou plnit tři základní funkce: maximalizaci spokojenosti a loajality zákazníků, podporu činnostem neustálého zlepšování a minimalizaci nákladů s tím spojených. Mnoho, i certifikovaných systémů managementu jakosti (zvláště pak podle norem ISO 9000 z r. 1994), tyto funkce neplní. Navíc je potřebné zdůraznit, že systém managementu jakosti musí být organickou součástí celého systému managementu organizace. To je velmi důležitou podmínkou výkonnosti systému managementu jakosti.

13 Management kvality Rozhodnutí VŠB-TUO o „zavedení SMK“ Každá organizace (a tedy i VŠB-TUO) má (a vždy měla) jako součást svého řízení zaveden management kvality. „Zavedení SMK“ v praxi znamená modifikaci existujícího systému řízení univerzity Od byl zřízen útvar Management jakosti Obsazena pozice Manažera jakosti VŠB-TU

14 Rozhodnutí VŠB-TUO o potřebě „zavedení SMK“ - očekávání
Management kvality Rozhodnutí VŠB-TUO o potřebě „zavedení SMK“ očekávání Systém řízení univerzity by měl být zákaznicky orientovaný Systém řízení univerzity by měl být proaktivní Efektivní využívání zdrojů univerzity Pobídka: 2000 Bonatrans (Bohumín) získal Národní Cenu ČR za jakost 2001 Tesla Sezam (Rožnov p.R.) získal Národní Cenu ČR za jakost

15 Proč jsme se rozhodli zavést na VŠB-TUO SMK dle ISO 9001?
Management kvality Proč jsme se rozhodli zavést na VŠB-TUO SMK dle ISO 9001? ISO jsou celosvětové standardy vzniklé na základě dlouhodobých zkušeností Přínosy zavedení SMK podle ISO 9001 byly ověřeny v podnikatelské sféře Neexistují zásadní důvody proč by zavedení SMK podle ISO 9001na VŠ nemělo přinést srovnatelné přínosy

16 Zásady managementu kvality - ISO 9000
Management kvality Zásady managementu kvality - ISO 9000 Orientace na zákazníka Princip “příkladu” vedoucích pracovníků Zapojení všech pracovníků Procesní přístup Systémový přístup k managementu Neustálé zlepšování Přístup k rozhodování zakládající se na faktech Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy

17 Projekt zavádění SMK na VŠB – TUO
Zkušenosti ze zavádění SMK podle ISO v průmyslu nejsou zcela přenositelné na prostředí VŠ Existují min. 2 důvody: Průběžná doba realizace produktu je na VŠ výrazně delší než v průmyslu Akademici a akademické svobody

18 Projekt zavádění SMK na VŠB – TUO
Pilotní projekt (2004) FEI - reprezentant výkonného pedagogického a VaV útvaru - certifikace Aplikační projekty ( ) 2005 – FS, FAST HGF- certifikace 2006 – EkF, FMMI, FBI – certifikace 2007 – rektorát a celoškolské útvary – VŠB TUO jako celek - certifikace

19 Projekt zavádění SMK na VŠB – TUO
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava získala v r jako první akademické pracoviště v ČR certifikát ISO 9001

20 Certifikáty ISO 9001 pro VŠB-TU Ostrava
Recertifikace 2010 Certifikace 2007

21 Jak dál po certifikaci ISO 9001?
Zdolali jsme kopec, což nám umožnilo dohlédnout na vrchol hory

22 Jak dál po certifikaci ISO 9001?
Neustálé zlepšování výkonnosti VŠ a to naplňováním potřeb všech zainteresovaných stran

23 Kompletní produkty VŠ a jejich odběratelé
Hlavní produkty Zákazníci Zákazníci Zákazníci Vnitřní kultura VŠ Zaměstnanci Zaměstnanci požadavky Vnější kultura VŠ Okolí Odběratelé komplexně pojímaných produktů organizace jsou označováni jako zainteresované strany.

24 Hodnocení kvality řízení na VŠB-TU Ostrava
Citace z aktualizace DZ VŠB TU Ostrava pro r. 2007 Pro další rozvoj podpory zvýšení kvality a efektivnosti řízení a činností realizovaných na VŠ se zavedení pravidelného sebehodnocení vycházejícího z EFQM Modelu Excelence, jako nástroje pro posuzování stavu vyzrálosti systému managementu VŠB TUO a jako nástroje inspirace k dalšímu rozvoji systému managementu univerzity, jeví nezbytným. Pobídka: Program Národní ceny kvality ČR

25 Hodnocení kvality řízení na VŠB-TU Ostrava
Program oceňování výkonnosti organizací v rámci programu Národní ceny kvality ČR (do r Národní cena ČR za jakost) Od r Zřízena nová kategorie – Veřejný sektor Hodnocení v Programu Národní ceny kvality ČR - komplexní hodnocení (Performance Excelence) s využitím EFQM Modelu Excelence, resp. CAF). Postup: Vnitřní hodnoceni (realizuje organizace sama) Vnější hodnocení (realizují speciálně vyškolení hodnotitelé Programu Národní ceny kvality ČR)

26 Postup programu Národní ceny ČR za jakost
Stupně ocenění jsou udělovány na slavnostním večeru na pražském Hradě jako součást Mezinárodní konference pořádané v listopadu rámci Evropského týdne kvality v ČR 1. stupeň - Ocenění za zapojení organizace (200 až 300 bodů) 2. stupeň - Ocenění zlepšení výkonnosti organizace (301 až 400 bodů) 3. stupeň - Oceněný finalista (více než 400 bodů) 4. stupeň – Držitel ceny (nejlepší z oceněných finalistů)

27 Účast jednotlivých fakult VŠB-TUO v Soutěži o Cenu.
Rok Fakulta Ocenění Bodové ohodnocení 2006 FS 2.stupeň 379 2007 Vítěz Ceny 401 HGF 376 2008 Oceněný finalista 409 FMMI 315 2009 VŠB-TUO 328

28 FS VŠB-TU Ostrava vítěz Národní ceny ČR za jakost 2007

29 Národní cena kvality ČR 2009

30 Zkušenosti a doporučení
Zcela zásadní je podpora vrcholového vedení VŠ (jedná se o systém řízení univerzity a hodnocení jeho efektivity) SMK podle ISO 9001 v prostředí VŠ SMK podle ISO 9001 (generický standard) je v prostředí VŠ aplikovatelný. Certifikace nezávislým subjektem je významnou podporou. Jedná se o účelně vynaložené prostředky. Důležitá je správná volba orgánu, který provádí certifikaci. Komplexní hodnocení kvality VŠ Pro komplexní hodnocení kvality VŠ využívat EFQM Model Excelence (hodnotí se jak to čeho VŠ dosáhla - výsledky, tak i to a jak dělá – předpoklady). Neplýtvat dalšími prostředky hledáním toho, co již bylo vytvořeno a ověřeno v praxi. Realizovat proškolení vybraných pracovníků VŠ v problematice sebehodnocení na bázi EFQM Modelu Excelence.

31 Děkuji za pozornost Kontakt: VŠB-TU Ostrava, Systém řízení kvality Tř. 17. listopadu, Ostrava-Poruba Tel: Fax:


Stáhnout ppt "Management kvality na VŠB TU Ostrava"

Podobné prezentace


Reklamy Google