Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Management kvality na VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc VŠB- TU Ostrava 1.Proč jsme zavedli na VŠB-TUO SMK podle ISO 9001 2.Jak jsme to realizovali.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Management kvality na VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc VŠB- TU Ostrava 1.Proč jsme zavedli na VŠB-TUO SMK podle ISO 9001 2.Jak jsme to realizovali."— Transkript prezentace:

1 1 Management kvality na VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc VŠB- TU Ostrava 1.Proč jsme zavedli na VŠB-TUO SMK podle ISO 9001 2.Jak jsme to realizovali 3.Komplexní hodnocení kvality na VŠB-TUO 4.Zkušenosti a doporučení

2 2 je první a zatím jedinou veřejnou VŠ v ČR, která je jako celek držitelem certifikátu ISO 9001 Fakulta strojní byla oceněna Národní cenou ČR za jakost 2007 v kategorii veřejný sektor

3 3 VŠB – TU Ostrava je tvořena 7 fakultami: HGF, FMMI, FS, FEI, FAST, FBI, EkF 4 vysokoškolské ústavy (UNT, VEC, CENET, IT4I) Více než 22 000 studentů Více než 1500 zaměstnanců Obrat téměř 2 miliardy Kč

4 4 V existujícím prostředí globální konkurence, jíž jsou vysoké školy vystaveny, se VŠ musí prezentovat jako: organizace poskytující služby. služby kvalitní Služby, které naplňují potřeby a očekávání odběratelů jejich produktů, tedy služby kvalitní.

5 5 kvalityjako míry uspokojení požadavků Vnímání kvality jako míry uspokojení požadavků ISO 9000: stupeň splnění požadavků ………. Požadavek – potřeba nebo očekávání, které jsou stanoveny, obecně se předpokládají nebo jsou závazné požadavky produkty VŠ

6 6 ProduktCharakteristika Vzdělávací činnost včetně celoživotního vzdělávání Získaná kompetence Prohloubení nebo změna kvalifikace Vědecká, výzkumná, vývojová a inovační, umělecká a další tvůrčí činnost Hledání nových principů a řešení Spolupráce s praxí Řešení konkrétních zadání Hlavní produkty VŠ

7 7 ProduktCharakteristika Cílová skupina (zákazníci) Požadavky cílové skupiny Vzdělávací činnost včetně celoživotního vzdělávání Získaná kompetence Studenti (Absolventi)Připravenost pro praxi ZaměstnavateléZpůsobilost pro výkon funkce SpolečnostShoda s rozvojovými záměry Prohloubení nebo změna kvalifikace Frekventanti Možnost růstu, změna kariéry ZaměstnavateléPlánované uplatnění Vědecká, výzkumná, vývojová a inovační, umělecká a další tvůrčí činnost Hledání nových principů a řešení SpolečnostNový princip, (realizovatelnost řešení) Spolupráce s praxí Řešení konkrétních zadáníOrganizacePoužitelná řešení, efektivita řešení Hlavní produkty VŠ a jejich odběratelé

8 VŠ Zákazníci Požadavky Hlavní produkty Hlavní produkty VŠ a jejich odběratelé Odběratelé hlavních produktů organizace jsou označováni jako zákazníci. Zákazník - organizace nebo osoba, která přijímá produkt (ISO 9000)

9 9 Management kvality Kvalitní produkty Kvalitní procesy Kvalitní řízení

10 10 Neoddělitelná součást řízení organizace, která garantuje maximální spokojenost a loajalitu zákazníků tím nejefektivnějším způsobem Management kvality Podle ISO 9000 Systém managementu pro zaměření a řízení organizace s ohledem na kvalitu

11 11 má dvě vzájemně související hlediska Potřeby a očekávání zákazníka - poskytuje zákazníkovi podklady, aby mohl důvěřovat ve schopnost organizace dodávat požadovanou kvalitu a soustavně ji udržovat Potřeby a zájmy organizace - udržovat požadovanou jakost při optimálních nákladech Management kvality

12 12 Každá organizace má jako součást svého řízení zaveden management kvality (i když si toho nemusí být vědoma). Musí si totiž odpovědět na následující otázky a zajišťovat z toho vyplývající činnosti. Management kvality Co jsou naše produkty? Kdo je naším zákazníkem (odběratelem produktu)? Jaké požadavky má zákazník? Do jaké míry mu je chceme splnit ? Příprava realizace produktu a zajištění zdrojů Realizace produktu Dodání produktu Zjišťování spokojenosti zákazníka

13 13 Rozhodnutí VŠB-TUO o „zavedení SMK“ Každá organizace (a tedy i VŠB-TUO) má (a vždy měla) jako součást svého řízení zaveden management kvality. modifikaci existujícího systému řízení univerzity „ Zavedení SMK“ v praxi znamená modifikaci existujícího systému řízení univerzity Od 1.10. 2003 byl zřízen útvar Management jakosti Obsazena pozice Manažera jakosti VŠB-TU Management kvality

14 14 Rozhodnutí VŠB-TUO o potřebě „zavedení SMK“ - očekávání Systém řízení univerzity by měl být zákaznicky orientovaný Systém řízení univerzity by měl být proaktivní Efektivní využívání zdrojů univerzity Pobídka: 2000 Bonatrans (Bohumín) získal Národní Cenu ČR za jakost 2001 Tesla Sezam (Rožnov p.R.) získal Národní Cenu ČR za jakost Management kvality

15 15 ISO jsou celosvětové standardy vzniklé na základě dlouhodobých zkušeností Přínosy zavedení SMK podle ISO 9001 byly ověřeny v podnikatelské sféře Neexistují zásadní důvody proč by zavedení SMK podle ISO 9001na VŠ nemělo přinést srovnatelné přínosy Proč jsme se rozhodli zavést na VŠB-TUO SMK dle ISO 9001? Management kvality

16 16 Orientace na zákazníka Princip “příkladu” vedoucích pracovníků Zapojení všech pracovníků Procesní přístup Systémový přístup k managementu Neustálé zlepšování Přístup k rozhodování zakládající se na faktech Vzájemně výhodné dodavatelské vztahy Management kvality Zásady managementu kvality - ISO 9000

17 17 Projekt zavádění SMK na VŠB – TUO Zkušenosti ze zavádění SMK podle ISO 9001 v průmyslu nejsou zcela přenositelné na prostředí VŠ Existují min. 2 důvody: Průběžná doba realizace produktu je na VŠ výrazně delší než v průmyslu Akademici a akademické svobody

18 18 Projekt zavádění SMK na VŠB – TUO Pilotní projekt (2004) FEI - reprezentant výkonného pedagogického a VaV útvaru - certifikace Aplikační projekty (2005-2007) 2005 – FS, FAST HGF- certifikace 2006 – EkF, FMMI, FBI – certifikace 2007 – rektorát a celoškolské útvary – VŠB TUO jako celek - certifikace

19 19 Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-Technická univerzita Ostrava získala v r. 2004 jako první akademické pracoviště v ČR certifikát ISO 9001 Projekt zavádění SMK na VŠB – TUO

20 20 Certifikace 2007 Recertifikace 2010 Certifikáty ISO 9001 pro VŠB-TU Ostrava

21 21 Jak dál po certifikaci ISO 9001? což nám umožnilo dohlédnout na vrchol hory Zdolali jsme kopec,

22 22 Jak dál po certifikaci ISO 9001? Neustálé zlepšování výkonnosti VŠ a to naplňováním potřeb všech zainteresovaných stran

23 23 Zákazníci VŠ Kompletní produkty VŠ a jejich odběratelé Zaměstnanci Zákazníci Zaměstnanci Zákazníci Okolí požadavky produkty Odběratelé komplexně pojímaných produktů organizace jsou označováni jako zainteresované strany. Vnitřní kultura VŠ Vnější kultura VŠ Hlavní produkty

24 24 Hodnocení kvality řízení na VŠB-TU Ostrava Citace z aktualizace DZ VŠB TU Ostrava pro r. 2007 Pro další rozvoj podpory zvýšení kvality a efektivnosti řízení a činností realizovaných na VŠ se zavedení pravidelného sebehodnocení vycházejícího z EFQM Modelu Excelence, jako nástroje pro posuzování stavu vyzrálosti systému managementu VŠB TUO a jako nástroje inspirace k dalšímu rozvoji systému managementu univerzity, jeví nezbytným. Pobídka: Program Národní ceny kvality ČR

25 25 Hodnocení kvality řízení na VŠB-TU Ostrava Národní ceny kvality ČR Program oceňování výkonnosti organizací v rámci programu Národní ceny kvality ČR (do r. 2007 Národní cena ČR za jakost) Od r. 2006 Zřízena nová kategorie – Veřejný sektor Hodnocení v Programu Národní ceny kvality ČR - komplexní hodnocení (Performance Excelence) s využitím EFQM Modelu Excelence, resp. CAF). Postup: -Vnitřní hodnoceni (realizuje organizace sama) -Vnější hodnocení (realizují speciálně vyškolení hodnotitelé Programu Národní ceny kvality ČR)

26 26 Stupně ocenění jsou udělovány na slavnostním večeru na pražském Hradě jako součást Mezinárodní konference pořádané v listopadu rámci Evropského týdne kvality v ČR 1. stupeň - Ocenění za zapojení organizace (200 až 300 bodů) 2. stupeň - Ocenění zlepšení výkonnosti organizace (301 až 400 bodů) 3. stupeň - Oceněný finalista (více než 400 bodů) 4. stupeň – Držitel ceny (nejlepší z oceněných finalistů) Postup programu Národní ceny ČR za jakost

27 27 Účast jednotlivých fakult VŠB-TUO v Soutěži o Cenu. RokFakultaOceněníBodové ohodnocení 2006FS2.stupeň 379 2007FS Vítěz Ceny 401 2007HGF2.stupeň 376 2008HGFOceněný finalista 409 2008FMMI2.stupeň 315 2009VŠB-TUO2.stupeň 328

28 28 FS VŠB-TU Ostrava vítěz Národní ceny ČR za jakost 2007

29 29 Národní cena kvality ČR 2009

30 30 Zkušenosti a doporučení SMK podle ISO 9001 v prostředí VŠ SMK podle ISO 9001 (generický standard) je v prostředí VŠ aplikovatelný. Certifikace nezávislým subjektem je významnou podporou. Jedná se o účelně vynaložené prostředky. Důležitá je správná volba orgánu, který provádí certifikaci. Komplexní hodnocení kvality VŠ Pro komplexní hodnocení kvality VŠ využívat EFQM Model Excelence (hodnotí se jak to čeho VŠ dosáhla - výsledky, tak i to a jak dělá – předpoklady ). Neplýtvat dalšími prostředky hledáním toho, co již bylo vytvořeno a ověřeno v praxi. Realizovat proškolení vybraných pracovníků VŠ v problematice sebehodnocení na bázi EFQM Modelu Excelence. Zcela zásadní je podpora vrcholového vedení VŠ (jedná se o systém řízení univerzity a hodnocení jeho efektivity)

31 31 Děkuji za pozornost Kontakt: VŠB-TU Ostrava, Systém řízení kvality - 9012 Tř. 17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba Tel: 59 732 3714 Fax: 59 691 8507 E-mail: milan.hutyra@vsb.cz


Stáhnout ppt "1 Management kvality na VŠB TU Ostrava Doc. Ing. Milan Hutyra, CSc VŠB- TU Ostrava 1.Proč jsme zavedli na VŠB-TUO SMK podle ISO 9001 2.Jak jsme to realizovali."

Podobné prezentace


Reklamy Google