Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

01/07/09 Transformační program Českých drah, a.s..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "01/07/09 Transformační program Českých drah, a.s.."— Transkript prezentace:

1 01/07/09 Transformační program Českých drah, a.s.

2 11 České dráhy se musí transformovat… Externí výzvy Interní výzvy Měnící se potřeby zákazníků Deregulace a liberalizace Rostoucí konkurence Dlouhodobě neudržitelná finanční pozice Českých drah Nevyřešená problematika financování Firemní kultura a řídící procesy firmy neodpovídající obchodní firmě 21. století

3 22 České dráhy musí reagovat na tři hlavní trendy, které ovlivní trh a konkurenční prostředí Důraz na vyšší kvalitu a úroveň služeb Tlak na lepší poměr cena/výkon 1. Měnící se potřeby zákazníků Unbundling infrastruktury a provozu Povinnost poskytnout přístup konkurenci do sítě 3. Deregulace a liberalizace Dříve: Nyní: Vstup nových konkurentů na trh a rozšíření jejich záběru Zaměření konkurence na nejatraktivnější segmenty Mezinárodní expanze, strategická partnerství, aliance a konsolidace 2. Rostoucí konkurence Noví konkurenti a nové obchodní modely Ohrožené objemy a úrovně cen Urgentní nutnost modernizace a obnovy aktiv (zvláště vozidlového parku) Monopol v osobní železniční dopravě Podpora vlády a krajů ale dlouhodobá nedofinancovanost Zákazníci bez volby alternativních dopravců

4 33 Mezinárodní železniční dopravci si stanovují ambiciózní vize Zdroj: Železniční dopravci

5 44 I v případě dofinancování není stávající situace udržitelná Base case Ambice Předpoklad vývoje výsledku hospodaření ČD, a.s. (každoroční jednorázové dofinancování 3,2 mld Kč ale nulové transformační úsilí ) Předpoklad vývoje výsledku hospodaření ČD, a.s. (každoroční jednorázové dofinancování 3,2 mld Kč ale nulové transformační úsilí ) 2009201020112012 Zdroj: ČD, BCG analýza Mezera 4-5 mld. Kč Zisková marže 5% v osobní dopravě na základě nejlepší praxe mezi ostatními dopravci

6 5 Transformace směřuje k mezinárodním standardům, veřejnému ratingu a možnosti sebefinancování na veřejných trzích dluhopisů 2003 2009 2010 2011 2012 Transformační program Zahájení transforma- čního programu Systémové řešení dofinancování Mezinárodní veřejný rating Emise dluhopisů Zavedení IFRS

7 66 Vize ČD pro rok 2012: Moderní, finančně stabilizovaný dopravce první volby na liberalizovaném českém trhu Provozní efektivita  Snížit celkové náklady na vlakokilometr  Zvýšit vlakokilometry na zaměstnance Vztah se státem a kraji a veřejná služba  Zajistit plné dofinancování regionální přepravy  Uzavřít dlouhodobé smlouvy s objednavateli Rozvoj komerčních aktivit  Zvýšit hospodářský výsledek z komerčních aktivit Orientace na zákazníka  Zvýšit výnosy na místokilometr  Zvýšit spokojenost zákazníků  Zvýšit dochvilnost vlaků  Snížit průměrné stáří vozového parku 5 strategických oblastí k naplnění Vize "Staneme se moderním, finančně stabilizovaným dopravcem první volby na liberalizovaném českém trhu." Vize ČD 2012 Moderní organizace a lidské zdroje (Dokončit přechod na holdingovou strukturu, zavést moderní corporate governance podle mezinárodních standardů)

8 77 15 transformačních projektů k dosažení vize a ambice pokrývá všechny klíčové oblasti podnikání ČD Orientace na zákazníka Moderní organizace Vztah se státem a veřejná služba Rozvoj komerčních aktivit Provozní efektivnost "Staneme se moderním, finančně stabilizovaným dopravcem první volby na liberalizovaném českém trhu." Optimalizace hospodaření s majetkem Program rozvoje železničních stanic Generální ředitel Lidské zdroje Finance Osobní doprava Provoz Správa majetku IT Dokončení přechodu na holding.strukturu Program výběru, rozvoje a odměňování Zvýšení úrovně služeb a spokojenosti zákazníků Optimalizace diferencované cenotvorby Rozvoj vztahu s objednavateli a regulatorními orgány Systémová integrace Zvýšení efektivity v nákupu Optimalizace počtu organizačních úrovní Transparentnost externího finan. výkaznictví Zvýšení efektivity procesů (údržba, ostatní provozní procesy, odbavení cestujících) Akční plán pro komerční přepravu Příprava rozvoje autobusové dopravy Vytvoření dlouhodobého plánu výkonů Transparentnost interního finan. řízení A priori Dopad na výnosy Dopad na náklady Primární odpovědnost

9 8 I. Orientace na zákazníka  Rozšířit nabídku a úroveň poskytovaných služeb  Zvýšit informovanost zaměstnanců ČD a zákazníků o mimořádnostech  Zlepšit dochvilnost vlaků  Zvýšit spokojenost zákazníků  Snížit průměrné stáří kolejových vozidel  Zlepšit vnitřní vybavení a čistotu vlaků  Zlepšit čistotu nádraží  Optimalizovat systém věrnostních slev

10 9 II. Vztah se státem a kraji a veřejná služba  Zajistit stabilitu v odvětví železniční přepravy  Zajistit základní dopravní obslužnost  Nabídnout náhradní řešení za nerentabilní drážní spoje  Nalézt řešení odměňování za služby poskytované v rámci IDS  Získání kompenzace za provozování ŽST  Zlepšit komunikaci se státem a kraji

11 10 III. Rozvoj komerčních aktivit  Rozvíjet Pendolino jako vlajkovou loď ČD.  Vyvíjet další komeční produkty v oblasti železniční dopravy  Rozšířit nabídku o návazné produkty linkové autobusové přepravy  Optimalizovat portfolio nabízených služeb poskytovaných na komerční bázi  Aktivně vyhledávat nové komerční příležitosti k využití železničních stanic a ostatního nemovitého majetku

12 11 IV. Provozní efektivita  Zvýšit objem výkonů na zaměstnance  Snížit náklady na jednotku přepravního výkonu  Zlepšit efektivitu procesů a zavést moderní technologie s cílem snížení režijních nákladů  Optimalizovat využití vozového parku a infrastruktury  Optimalizovat proces nákupu zavedením nákupních strategií a centralizací nákupu  Navrhnout optimální organizační strukturu s omezením počtu úrovní řízení

13 12 V. Moderní organizace a lidské zdroje  Zlepšit celkovou image Českých drah  Zavést principy moderní corporate governance  Zajistit rating ČD nezávislou agenturou  Stát se atraktivním zaměstnavatelem  Definovat krátkodobou a dlouhodobou potřebu lidských zdrojů  Implementovat systém identifikace a rozvoje talentů  Dokončit přechod na holdingovou strukturu  Optimalizovat portfolio dceřiných společností

14 13 Infrastruktura transformačního programu Koordinační výbor transformačního programu zástupci ministerstev zástupci odborů externí odborníci vedení ČD Operativní řídící skupina představenstvo společnosti sponzoři projektů


Stáhnout ppt "01/07/09 Transformační program Českých drah, a.s.."

Podobné prezentace


Reklamy Google