Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České dráhy se musí transformovat…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České dráhy se musí transformovat…"— Transkript prezentace:

0 Transformační program Českých drah, a.s.
01/07/09

1 České dráhy se musí transformovat…
Externí výzvy Měnící se potřeby zákazníků Deregulace a liberalizace Rostoucí konkurence Interní výzvy Dlouhodobě neudržitelná finanční pozice Českých drah Nevyřešená problematika financování Firemní kultura a řídící procesy firmy neodpovídající obchodní firmě 21. století 1

2 1. Měnící se potřeby zákazníků 3. Deregulace a liberalizace
České dráhy musí reagovat na tři hlavní trendy, které ovlivní trh a konkurenční prostředí Dříve: Monopol v osobní železniční dopravě Podpora vlády a krajů ale dlouhodobá nedofinancovanost Zákazníci bez volby alternativních dopravců 1. Měnící se potřeby zákazníků 2. Rostoucí konkurence 3. Deregulace a liberalizace Důraz na vyšší kvalitu a úroveň služeb Tlak na lepší poměr cena/výkon Vstup nových konkurentů na trh a rozšíření jejich záběru Zaměření konkurence na nejatraktivnější segmenty Mezinárodní expanze, strategická partnerství, aliance a konsolidace Unbundling infrastruktury a provozu Povinnost poskytnout přístup konkurenci do sítě Nyní: Noví konkurenti a nové obchodní modely Ohrožené objemy a úrovně cen Urgentní nutnost modernizace a obnovy aktiv (zvláště vozidlového parku) 2

3 Mezinárodní železniční dopravci si stanovují ambiciózní vize
Zdroj: Železniční dopravci 3

4 I v případě dofinancování není stávající situace udržitelná
2 I v případě dofinancování není stávající situace udržitelná Předpoklad vývoje výsledku hospodaření ČD, a.s. (každoroční jednorázové dofinancování 3,2 mld Kč ale nulové transformační úsilí ) Zisková marže 5% v osobní dopravě na základě nejlepší praxe mezi ostatními dopravci Ambice Mezera 4-5 mld. Kč Base case 2009 2010 2011 2012 Zdroj: ČD, BCG analýza 4 4

5 Transformace směřuje k mezinárodním standardům, veřejnému ratingu a možnosti sebefinancování na veřejných trzích dluhopisů 2003 2009 2010 2011 2012 Transformační program Zahájení transforma- čního programu Systémové řešení dofinancování Mezinárodní veřejný rating Emise dluhopisů Zavedení IFRS

6 Vize ČD pro rok 2012: Moderní, finančně stabilizovaný dopravce první volby na liberalizovaném českém trhu "Staneme se moderním, finančně stabilizovaným dopravcem první volby na liberalizovaném českém trhu." Vize ČD 2012 5 strategických oblastí k naplnění Vize Orientace na zákazníka Zvýšit výnosy na místokilometr Zvýšit spokojenost zákazníků Zvýšit dochvilnost vlaků Snížit průměrné stáří vozového parku Vztah se státem a kraji a veřejná služba Zajistit plné dofinancování regionální přepravy Uzavřít dlouhodobé smlouvy s objednavateli Rozvoj komerčních aktivit Zvýšit hospodářský výsledek z komerčních aktivit Provozní efektivita Snížit celkové náklady na vlakokilometr Zvýšit vlakokilometry na zaměstnance Moderní organizace a lidské zdroje (Dokončit přechod na holdingovou strukturu, zavést moderní corporate governance podle mezinárodních standardů) 6

7 15 transformačních projektů k dosažení vize a ambice pokrývá všechny klíčové oblasti podnikání ČD
Orientace na zákazníka Moderní organizace Vztah se státem a veřejná služba Rozvoj komerčních aktivit Provozní efektivnost "Staneme se moderním, finančně stabilizovaným dopravcem první volby na liberalizovaném českém trhu." Generální ředitel Optimalizace počtu organizačních úrovní Dokončení přechodu na holding.strukturu Lidské zdroje Program výběru, rozvoje a odměňování Finance Rozvoj vztahu s objednavateli a regulatorními orgány Transparentnost interního finan. řízení Zvýšení efektivity v nákupu Transparentnost externího finan. výkaznictví Primární odpovědnost Osobní doprava Zvýšení úrovně služeb a spokojenosti zákazníků Optimalizace diferencované cenotvorby Akční plán pro komerční přepravu Vytvoření dlouhodobého plánu výkonů Zvýšení efektivity procesů (údržba, ostatní provozní procesy, odbavení cestujících) Příprava rozvoje autobusové dopravy Provoz Správa majetku Program rozvoje železničních stanic Optimalizace hospodaření s majetkem IT Systémová integrace A priori Dopad na výnosy Dopad na náklady 7

8 I. Orientace na zákazníka
Rozšířit nabídku a úroveň poskytovaných služeb Zvýšit informovanost zaměstnanců ČD a zákazníků o mimořádnostech Zlepšit dochvilnost vlaků Zvýšit spokojenost zákazníků Snížit průměrné stáří kolejových vozidel Zlepšit vnitřní vybavení a čistotu vlaků Zlepšit čistotu nádraží Optimalizovat systém věrnostních slev

9 II. Vztah se státem a kraji a veřejná služba
Zajistit stabilitu v odvětví železniční přepravy Zajistit základní dopravní obslužnost Nabídnout náhradní řešení za nerentabilní drážní spoje Nalézt řešení odměňování za služby poskytované v rámci IDS Získání kompenzace za provozování ŽST Zlepšit komunikaci se státem a kraji

10 III. Rozvoj komerčních aktivit
Rozvíjet Pendolino jako vlajkovou loď ČD. Vyvíjet další komeční produkty v oblasti železniční dopravy Rozšířit nabídku o návazné produkty linkové autobusové přepravy Optimalizovat portfolio nabízených služeb poskytovaných na komerční bázi Aktivně vyhledávat nové komerční příležitosti k využití železničních stanic a ostatního nemovitého majetku

11 IV. Provozní efektivita
Zvýšit objem výkonů na zaměstnance Snížit náklady na jednotku přepravního výkonu Zlepšit efektivitu procesů a zavést moderní technologie s cílem snížení režijních nákladů Optimalizovat využití vozového parku a infrastruktury Optimalizovat proces nákupu zavedením nákupních strategií a centralizací nákupu Navrhnout optimální organizační strukturu s omezením počtu úrovní řízení

12 V. Moderní organizace a lidské zdroje
Zlepšit celkovou image Českých drah Zavést principy moderní corporate governance Zajistit rating ČD nezávislou agenturou Stát se atraktivním zaměstnavatelem Definovat krátkodobou a dlouhodobou potřebu lidských zdrojů Implementovat systém identifikace a rozvoje talentů Dokončit přechod na holdingovou strukturu Optimalizovat portfolio dceřiných společností

13 Infrastruktura transformačního programu
Koordinační výbor transformačního programu zástupci ministerstev zástupci odborů externí odborníci vedení ČD Operativní řídící skupina představenstvo společnosti sponzoři projektů 13 13


Stáhnout ppt "České dráhy se musí transformovat…"

Podobné prezentace


Reklamy Google