Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vize spolupráce s regiony Současnost a perspektiva rozvoje železniční dopravy v regionech v rámci EU Přednášející: Ing. Jiří Kolář, Ph.DČeské dráhy, a.s.,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vize spolupráce s regiony Současnost a perspektiva rozvoje železniční dopravy v regionech v rámci EU Přednášející: Ing. Jiří Kolář, Ph.DČeské dráhy, a.s.,"— Transkript prezentace:

1 Vize spolupráce s regiony Současnost a perspektiva rozvoje železniční dopravy v regionech v rámci EU Přednášející: Ing. Jiří Kolář, Ph.DČeské dráhy, a.s., www.cd.cz

2 LOGIST 2006/Den dopravy 2 Spolupráce s regiony České dráhy, akciová společnost  Národní železniční dopravce České republiky  Právní forma - akciová společnost (ve 100 % vlastnictví státu)  Železniční dopravní trh vznikl v České republice 1. ledna 1995  Oddělení dopravních služeb od managementu infrastruktury ( v souladu se směrnicí 2001/12/ES)  Vznik společnosti k 1. lednu 2003 na základě zákona 77/2002 Sb. jako jeden z nástupnických subjektů původních Českých drah, s.o.

3 LOGIST 2006/Den dopravy 3 Spolupráce s regiony Obchodní činnosti Českých drah, a.s. Dopravní služby Nákladní doprava Dálková osobní doprava Regionální osobní doprava Provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu (na základě smlouvy se Správou železniční dopravní cesty) Provozování infrastruktury Zajištění provozuschopnosti infrastruktury Podnikání a výkon dalších činností (navazují na činnosti výše uvedené)

4 LOGIST 2006/Den dopravy 4 Spolupráce s regiony Osobní doprava v rámci dopravní politiky Veřejná doprava v České republice  Pojímána jako alternativa k individuálnímu motorismu  V ČR budována jako 3-stupňový systém (stát, regiony – kraje, města a obce)  Ve vývoji došlo k výrazné regionalizaci (kompetence a odpovědnost přešly ze státu na regiony blíže k občanům)  Vývoj je postaven na bázi integrace jednotlivých dopravních oborů (IDS)  Legislativní rámec veřejné dopravy tvoří Zákon o drahách 266/1994 Sb. a Zákon o silniční dopravě 111/1994 Sb.

5 LOGIST 2006/Den dopravy 5 Spolupráce s regiony Osobní doprava z pohledu železničního dopravce  Většina výkonů v osobní dopravě je realizována na základě závazku veřejné služby –písemná smlouva mezi dopravcem a krajem nebo státem –nejméně na období platnosti jízdního řádu (1 rok)  Základní dopravní obslužnost (zák. 266/1994 Sb.) Kraje rychlíky a expresy Stát osobní a spěšné vlaky

6 LOGIST 2006/Den dopravy 6 Spolupráce s regiony Smlouva o závazku veřejné služby Podepsána se všemi kraji Osobní doprava – aktuální vývoj smluvní vztahů Problematické oblasti: rozsah výkonů osobní dopravy v kraji objem finančních prostředků na úhradu ZVS věrohodnost předkládaných kalkulovaných nákladů ČD

7 LOGIST 2006/Den dopravy 7 Spolupráce s regiony Zapojení ČD do integrovaných dopravních systémů Účast Českých drah v integrovaných dopravních systémech PID Pražská integrovaná doprava IDS JMK Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje IDP Integrovaná doprava Plzeňska - ODIS IDS Moravskoslezského kraje ZID Zlínská integrovaná doprava VYDIS Východočeský dopravní integrovaný systém IDS ČB Českobudějovická integrovaná doprava JARIS Jablonecký regionální integrovaný systém IDS TA Tábor - Sezimovo Ústí - Planá nad Lužnicí IREDO Integrovaná regionální doprava Broumovsko, Policko, Hronovsko a Náchod IDOK Integrovaná doprava Karlovarského kraje IDSOK IDS Olomouckého kraje

8 LOGIST 2006/Den dopravy 8 Spolupráce s regiony  Obchodní nabídka vycházející z přepravních potřeb regionu, (státu)  Jednoznačně formulovaný vztah mezi objednavatelem a dopravcem  Smlouva na dobu morální životnosti vozidel v zájmu investic do modernizace ŽKV  Shoda nad rozsahem výkonů a krytím jejich nákladů  Shoda nad způsobem prokazování ekonomicky oprávněných nákladů a přepravených cestujících Organizace výkonů ve veřejném zájmu

9 LOGIST 2006/Den dopravy 9 Spolupráce s regiony Financování osobní dopravy – harmonizace podmínek Dořešení způsobu financování výkonů v osobní železniční dopravě České dráhyStát, kraj (region) věrohodné prokazování nákladů a přepravených cestujících přijetí systému prokazování nákladů, soulad mezi rozsahem objednávky a zdrojovými možnostmi objednavatelů Zákon o veřejné dopravě

10 LOGIST 2006/Den dopravy 10 Spolupráce s regiony Rozvoj osobní dopravy – harmonizace podmínek v EU Návrh nařízení rady a Evropského parlamentu o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici  veřejná doprava je službou obecného hospodářského zájmu  nutnost stanovit možnost delších zakázek pro hospodářský subjekt, který chce investovat do aktiv s dlouhou amortizací  nutnost stanovit ukazatele, na základě kterých se vypočítávají úhrady za závazky veřejné služby – náklady + přiměřený zisk  doba trvání zakázek 8 – 15 let

11 LOGIST 2006/Den dopravy 11 Spolupráce s regiony Rozvoj osobní dopravy – harmonizace podmínek v ČR  Jasné vymezení odpovědnosti za zajištění dopravní obslužnosti území  Potřeba systémové řešit podporu obnovy vozového parku  Harmonizace podmínek v oblasti zpoplatnění užívání dopravní cesty

12 LOGIST 2006/Den dopravy 12 Spolupráce s regiony Rozvojové záměry ČD v regionální osobní dopravě Hlavní priority Českých drah ve vztahu ke kraji  spolupráce s kraji na definování a uspokojování přepravních potřeb obyvatel daného kraje  nabídka vycházející z požadavků kraje, která respektuje krajem zadané kritéria kvality  zapojení Českých drah do integrovaných dopravních systémů  nabídka rozvojových projektů v osobní dopravě na střednědobý horizont Komplexní nabídka dopravce vůči objednateli

13 LOGIST 2006/Den dopravy 13 Spolupráce s regiony Přístup Českých drah k zákazníkovi  Komplexní nabídka ČD specifikovaná vůči konkrétnímu kraji  Akceptace potřeb regionu  Vstup do IDS  Nasazování moderních technologií a vozidel (vázání vozidel ke konkrétnímu regionu)

14 LOGIST 2006/Den dopravy 14 Spolupráce s regiony Investiční politika ČD – financování obnovy vozidlového parku Vozidla pro osobní dopravu  Nákup s pomocí bankovního úvěru (garance státu)  Leasing  Úvěr od společnosti EUROFIMA  Program MD ČR Další zvažované možnosti financování nákupu ŽKV  PPP  Z fondů EU

15 LOGIST 2006/Den dopravy 15 Spolupráce s regiony Investiční projekty ČD – podpora regionální osobní dopravy Obnova vozidlového parku pro regionální dopravu  Elektrické jednotky řady 471  Modernizace motorových vozů řady 810 a přípojných vozů řady 010 na řadu 814  Modernizace motorových vozů řad 852 a 853 na řadu 854  Řídící vozy 954 a přípojné vozy 054  Práce na technickém zadání pro vývoj nových vozidel dle potřeb regionů Infrastrukturní projekty v regionální dopravě  Spolupráce se SŽDC  Živá nádraží

16 LOGIST 2006/Den dopravy 16 Spolupráce s regiony Technicko-ekonomické studie – podpora regionální osobní dopravy Záměr ČD – vytváření a realizace životaschopných projektů pro podnikání v segmentu regionální dopravy Technicko-ekonomické studie –Praha a Středočeský kraj –Brno – Jihomoravský kraj –Ostrava – Moravskoslezský kraj –další kraje budou následovat nástroj na profinancování nových vozidel z cizích zdrojů

17 LOGIST 2006/Den dopravy 17 Spolupráce s regiony Cíle: spolehlivé prokazování nákladů na přepravu a počtů cestujících zefektivnění vnitropodnikových procesů kvalitní odbavení zákazníka v rámci IDS Další projekty ČD – ekonomická a IT podpora osobní dopravy Projekt 602 Manager OP  Podpora transparetnosti  Odbavení zákazníka In-Karta

18 LOGIST 2006/Den dopravy 18 Spolupráce s regiony Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Vize spolupráce s regiony Současnost a perspektiva rozvoje železniční dopravy v regionech v rámci EU Přednášející: Ing. Jiří Kolář, Ph.DČeské dráhy, a.s.,"

Podobné prezentace


Reklamy Google