Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Důchodové a penzijní spoření 2013

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Důchodové a penzijní spoření 2013"— Transkript prezentace:

1 Důchodové a penzijní spoření 2013
Ilona Kostadinovová,

2 Důvody důchodové reformy
Stávající penzijní systém v ČR je založen na principu povinné účasti ekonomicky aktivních osob, které přispívají na důchodu osob ekonomicky neaktivních. Z dlouhodobého hlediska se objevují problémy s jeho udržitelností – prodlužuje se průměrná délka života, přibývá starších lidí a klesá počet narozených dětí, které mají do systému přispívat v budoucnu. Prodlužuje se tedy potřebná doba pojištění a zvyšuje se věk odchodu do důchodu. S velkou pravděpodobností nebudou v budoucnu vybrané peníze stačit na stání důchody, které se tak mohou stát pouze sociálním minimem. Proto se doporučuje si na důchod spořit individuálně a co nejdříve, na což klade důraz i penzijní reforma. Díky ní by si každý člověk měl být schopen zajistit svou životní úroveň také v důchodovém věku dle vlastního uvážení s ohledem na volbu doplňkového systému.

3 Systémy důchodového zabezpečení
Povinné důchodové pojištění Důchodové spoření a penzijní připojištění Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění/ZDP Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření/DuchSP Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření/ PenzPrip (původní Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem byl s účinností od roku 2013 zrušen) Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

4 Komu se vyplatí druhý pilíř?

5 Základní pilíře důchodového zajištění v České republice od roku 2013
Průběžný státní systém  (I. pilíř) Důchodové spoření  (II. pilíř) Doplňkové penzijní spoření  (III. pilíř) Základní důchodové pojištění s výplatou starobního důchodu Nový produkt Nová, změněná, forma penzijního připojištění Průběžný systém založený na přerozdělování vybraných daní Individuální fondový systém Jediný povinný pilíř Dobrovolný vstup Nelze vystoupit Lze vystoupit Odvod z vaší hrubé mzdy: 28 % nevstoupíte-li do II. pilíře 25 % vstoupíte-li do II. pilíře + 3 % vyvádíte do II. pilíře Odvody 3 % z hrubé mzdy (vyvedeno z I. pilíře) + 2 % z hrubé mzdy (z vlastních prostředků) Libovolná výše příspěvku účastníka Prostředky nejsou předmětem dědictví Prostředky jsou předmětem dědického řízení a jsou vyvedené na váš vlastní účet (ne u státu) Prostředky jsou předmětem dědického řízení + možnost státního příspěvku, příspěvku zaměstnavatele a daňových úlev Čerpání formou starobního důchodu Čerpání doživotní renty nebo výplata po dobu 20 let Čerpání formou starobní penze, předdůchody, invalidní penze, jednorázového vyrovnání nebo odbytného více o I. pilíři více o II. pilíři více o III. pilíři

6 I. Pilíř – STÁTní důchod Průběžný systém (PAYG), z. č. 155/1995 Sb./ZDP, který bude dále financován ze sociálního pojištění, z. č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení (nemocenské, důchodové pojištění) a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 28% sazbou těch, kdo nevstoupí do II. pilíře, 25% sazbou těch, kdo vstoupí do II. pilíře. Dále budou upravovány jeho parametry (věk odchodu do penze apod.). Naspořené peníze nejsou předmětem dědictví. Tomuto pilíři se také říká průběžný. Peníze jím protékají a nehromadí se, jsou použity na výplatu důchodu dnešním důchodcům. Představuje pokračování stávajícího důchodového systému založeného na solidaritě mezi generacemi. Dnes vyplácené penze jsou hrazeny z příspěvků současných výdělečně činných občanů. Každý zaměstnanec, zaměstnavatel i podnikatel dnes povinně odvádí do společného státního důchodového účtu 28 % hrubé mzdy. Od bude možné tuto položku snížit na 25 % v případě vstupu do II. pilíře. Po skončení zaměstnaneckého poměru a odchodu do důchodu bude každý člověk dostávat od státu doživotní rentu - důchod. Problém je, že přibývá starších lidí, zatímco ekonomicky aktivních lidí ubývá. Věk odchodu do důchodu musí tedy postupně růst, aby stát měl z čeho výplatu důchodů hradit. Změny od : zvyšuje se věk pro odchod do důchodu, odstraní se pozitivní diskriminace žen, které měly nárok na dřívější odchod do starobního důchodu podle počtu vychovaných dětí, bude možné snížit odvod na sociální pojištění ze současných 28 na 25 % (při vstupu do II. pilíře).

7 II. Pilíř – Důchodové spoření Penzijní společnost
Nové dobrovolné důchodové spoření, z. č. 426/2%11 Sb., v platném znění od /DuchSP, do kterého si klienti budou zasílat: 3 % ze svého sociálního pojištění, 2 % navíc z vlastních prostředků. Vstup bude omezen horní věkovou hranicí 35 let.  Lidé dostanou šanci vybrat si z různých investičních profilů. Naspořené peníze jsou předmětem dědictví. Zcela nový produkt, se kterým snížíte odvod na důchodové pojištění hrazené do průběžného státního systému (z 28 na 25 % z hrubé mzdy) a rozdíl vyvedete na vlastní individuální účet v penzijní společnosti. Podmínkou k získání 3 %  z odvodu na individuální účet je placení vlastního příspěvku 2 % z hrubé mzdy. Celkově tak sice budete odvádět 30 %, z toho však 5 % na vlastní účet u penzijní společnosti. Vyplatí se vstup do druhého pilíře? Kalkulačka ČT24 -

8 Důchodové spoření - penzijní společnost
§ 25 z. č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření/DuchSP Důchodové spoření může provozovat pouze penzijní společnost, které bylo uděleno povolení k činnosti podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a povolení k vytvoření důchodových fondů (§ 42 a násl. DuchSP) Česká národní banka udělí povolení k vytvoření důchodových fondů na dobu neurčitou do 6 měsíců ode dne doručení žádosti, § 27 DuchSP, počáteční kapitál činí nejméně ,- Kč Příklady: Penzijní společnost České pojišťovny, Penzijní společnost ČSOB, AXA Penzijní fond,

9 Seznam penzijních společností, http://www.csobpenze.cz/
Penzijní společnost České pojištovny Penzijní společnost České spořitelny KB Penzijní společnost Axa Penzijní společnost Allianz Penzijní společnost ING Penzijní společnost Aegon Penzijní společnost Raiffeisen Penzijní společnost Conseq Penzijní společnost

10 II. pilíř - Kdo se může účastnit důchodového spoření?
každý ve věku 18 – 35 let (kdykoli do konce kalendářního roku, v němž dosáhnete 35 let), starší 35 let (v lednu 2013): jste-li plátci důchodového pojištění, ke vstupu do II. pilíře se můžete rozhodnout do konce června 2013 (platí pro zaměstnance i OSVČ), nejste-li plátci důchodového pojištění a nebyl vám ještě přiznán starobní důchod (nezaměstnaní, osoby v zahraničí či na rodičovské dovolené), pro vstup do II. pilíře se můžete rozhodnout do 6 měsíců od okamžiku, kdy se opět stanete plátci důchodového pojištění. Výhody důchodového spoření: spoříte si na vlastní účet u penzijní společnosti, státu odvádíte méně o 3 % z hrubé mzdy, které převádíte na svůj účet u penzijní společnosti, spoříte si na důchod další 2 % z hrubé mzdy, do jisté míry můžete ovlivnit investování prostředků penzijní společnosti, naspořené prostředky jsou předmětem dědictví, snižujete svoji závislost na státu, Nevýhody důchodového spoření: naspořené peníze nemůžete utrácet v průběhu svého aktivního života – peníze dostanete až při nároku na starobní důchod vstupem do II. pilíře se sníží výše vypláceného starobního důchodu z povinného státního prvního pilíře

11 II. pilíř - Upozornění na rizika www.csob-penze.cz
Zaregistrovanou smlouvu o Důchodovém spoření již nemůžete vypovědět ani od ní odstoupit. Prostředky můžete pouze převést k jiné penzijní společnosti a po dosažení důchodového věku pobírat penzi. Státní důchod vám pak bude adekvátně snížen. Hodnota majetku v důchodových fondech může kolísat a penzijní společnost nemůže zaručit návratnost vložených prostředků. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou výnosů v budoucnosti. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete ve statutu příslušného fondu a sdělení klíčových informací a na internetové stránce . Tento materiál má pouze informační charakter a jeho text není právně závazný.

12 II. pilíř - Důchodové fondy - § 42 a násl. DuchSP, z. č. 426/2011 Sb.
Příklad ČSOB důchodové fondy pro investování v rámci Důchodového spoření, Vhodný fond si určíte pomocí penzijního dotazníku. ČSOB důchodový fond státních dluhopisů, § 46 DuchSP cílem fondu je stabilní zhodnocení a spolehlivý výnos při minimalizaci rizik, fond investuje především do státních dluhopisů emitovaných ČR nebo ČNB. fond je určený klientům bez zkušeností s investováním, které nezajímá dění na kapitálových trzích a jejichž cílem je zajištění dalšího zdroje příjmů v důchodu. ČSOB konzervativní důchodový fond, § 47 DuchSP cílem fondu je stabilní zhodnocení a spolehlivý výnos, fond investuje především do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu, fond je určený klientům bez zkušeností s investováním, které nezajímá dění na kapitálových trzích a kteří mají před sebou krátkou dobu spoření. ČSOB vyvážený důchodový fond, § 48 DuchSP fond investuje především do dluhopisů a akcií, akciová složka fondu může být maximálně 40 %, fond je určený klientům s průměrnou zkušeností s investováním, kteří jsou si vědomi rizik spojených s investiční strategií a mají před sebou více než 15 let spoření. ČSOB dynamický důchodový fond, § 49 DuchSP cílem fondu je maximální růst jeho hodnoty, fond investuje především do akcií, akciových podílových fondů a dluhopisů, akciová složka fondu může být až 80 %, fond je určený klientům se zkušeností s investováním, kteří jsou si vědomi rizik spojených s investiční strategií a mají před sebou více než 20 let spoření.

13 II. pilíř - Formy čerpání naspořených prostředků
Prostředky můžete čerpat při vzniku nároku na starobní důchod jednou z následujících variant: doživotní starobní důchod vyplácený do konce vašeho života, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let, starobní důchod na dobu 20 let (případné nevyplacené prostředky při vašem úmrtí jsou předmětem dědictví). Prostředky na individuálním účtu v penzijní společnosti jsou vaše. Dojde-li k vašemu úmrtí během spoření, prostředky jsou předmětem dědictví.Jaké postupy dědění mohou nastat? Úmrtí během spoření – vždy se dědí všechny naspořené prostředky: je-li dědic nezletilý (do 18 let), pojišťovna bude vyplácet 5 let sirotčí důchod, je-li dědici 18 a více let: má II. pilíř, penzijní společnost převede dědický podíl na jeho důchodové spoření, nemá II. pilíř, penzijní společnost mu vyplatí dědický podíl jednorázově. Úmrtí během výplaty – řídí se typem sjednané dávky: doživotní starobní důchod – zbytek nevyplacené kapitálové hodnoty nebude předmětem dědictví, doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu 3 let – oprávněné osobě bude pojišťovna vyplácet rentu (ve stejné výši) po dobu 3 let, starobní důchod na dobu 20 let – zbylá kapitálová hodnota bude předmětem dědictví.

14 III. pilíř Dřívější penzijní připojištění, které prošlo několika změnami. Ve III. pilíři nyní funguje: Transformovaný fond, v němž společnost poskytuje penzijní připojištění pro stávající klienty. Účastnické fondy, jejichž prostřednictvím penzijní společnost nabízí novým klientům doplňkové penzijní spoření. Forma spoření se státním příspěvkem Chcete ušetřit na dani z příjmu? Rádi byste spořili s příspěvkem zaměstnavatele? Rozhodnou se lze pro Doplňkové penzijní spoření, které je novou pozměněnou formou penzijního připojištění. Dosavadní penzijní fondy se transformují od roku 2013 do „penzijních společností“, které budou zahrnovat klienty s uzavřenou smlouvu do 30.  v tzv. „transformovaném fondu“.

15 Státní příspěvky platné od 1. 1. 2013
Vlastní měsíční částka spoření účastníka Státní příspěvek 100,- Kč 0,- Kč 200,- Kč 300,- Kč 90,- Kč 400,- Kč 110,- Kč 500,- Kč 130,- Kč 600,- Kč 150,- Kč 700,- Kč 170,- Kč 800,- Kč až 899,-Kč 190,- Kč 900,- Kč – 999,- Kč 210 - Kč 1.000,- Kč a více 230,- Kč

16 III.pilíř- Kdo a za jakých podmínek se může účastnit?
Sjednání doplňkového penzijního spoření pro: fyzické osoby, právnické osoby a podnikatele. Obecné výhody: státní příspěvek až 230 Kč měsíčně (až 2 760 Kč ročně), daňové úlevy až 1 800 Kč ročně, volba vlastní investiční strategie, možnost získat příspěvky zaměstnavatele, určení oprávněné osoby, které budou vyplaceny naspořené prostředky v případě vaší smrti, možnost mimořádných vkladů a volby frekvence splátek (měsíčně, čtvrtletně ap.), vedení účtu doplňkového penzijního spoření a zasílání výpisů zdarma. Daňové výhody: snížení základu daně z příjmu ročně až o 12 000 Kč, při souběhu se životním pojištěním ročně až o 24 000 Kč, z příspěvku zaměstnavatele neplatíte daň z příjmu až do 24 000 Kč vyměřovacího základu, program OPTIMAX vám zajistí optimalizaci výše státního příspěvku a daňových úlev,

17 III. pilíř - Formy čerpání naspořených prostředků:
starobní penze na dobu určenou, invalidní penze na dobu určenou, jednorázové vyrovnání, odbytné, úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu, úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi (nelze dědit), předdůchod. Kde můžete uzavřít smlouvu? bezplatné poradenské a prodejní služby poskytují všechny pobočky ČSOB, obchodní místa ČSOB Pojišťovny a Poštovní spořitelny, pracoviště České pošty, obchodní zástupci ČMSS a spolupracovníci ČSOB Penzijní společnosti. Upozornění na rizika: Hodnota majetku v účastnických fondech může kolísat a penzijní společnost nemůže zaručit návratnost vložených prostředků. Výnosy dosažené v minulosti nejsou zárukou výnosů v budoucnosti. Podrobné informace včetně informací o poplatcích a rizicích naleznete ve statutu příslušného fondu a sdělení klíčových informací a na  . Tento materiál má pouze informační charakter a jeho text není právně závazný. Transformovaný fond Stabilita (bývalé penzijní připojištění) Všichni klienti, kteří si do 30. 11. 2012 založili penzijní připojištění ČSOB Penzijního fondu Stabilita byli k 1. 1. 2013 automaticky převedeni do Transformovaného fondu Stabilita (od 1. 12. 2012 si ho již nelze uzavřít). Klienti Transformovaného fondu Stabilita mají: garanci „kladné nuly“ – budou jim vyplaceny všechny naspořené prostředky, nemohou se dostat do mínusu, výsluhovou penzi – můžou si vybrat až polovinu naspořených peněz po 15 letech spoření nebo kdykoliv poté, státní příspěvek až 230 Kč (při příspěvku účastníka 1 000 Kč), daňové výhody – snížení základu daně z příjmu až o 12 000 Kč, možnost provádět změny (výše měsíčního příspěvku, osobních údajů, oprávněné osoby) při zachování stávajících podmínek. Pokud byste chtěli změnit/ovlivnit svou investiční strategii, musíte přejít do Doplňkového penzijního spoření. Tímto krokem však dojde ke změně podmínek, tzn. přijdete o garanci kladné nuly a možnost čerpat naspořené prostředky výsluhovou penzí. Bližší informace o penzijních produktech získáte ve všech pobočkách ČSOB nebo na  .

18 Důchodový systém v ČR, koordinace sociálního zabezpečení v členských státech EU a EHP a dalších státech Srovnání zaopatření u nás a v zahraničí ,   Mezinárodní smluvní dokumenty o sociálním zabezpečení jsou tradičním, běžně používaným prostředkem koordinace v oblasti sociálního zabezpečení. Jejich základním smyslem je zajistit práva osob, které migrují mezi dvěma smluvními státy, Manuál k důchodové reformě v ČR, Statistické ročenky ČSSZ, Příručka budoucího důchodce ČR 2013 – ČSSZ, Důchody v ČR a v Německu – základní srovnání,

19 Základní pravidla koordinace, http://www. cssz
Základní pravidla koordinace, nařízení EP a Rady č. 883/2004 prováděcí nařízení č. 987/2009 ① Aplikace právního řádu jednoho státu - vyloučení duplicit, zabránění pozitivní či negativní kolize norem více států ②Rovné zacházení - občan ČR a občan EU na území, kde pobývá nesmí být diskriminován z důvodu státní příslušnosti ③ Sčítání dob pojištění, využití například institutu tzv. dílčího důchodu. ④Princip zachování nabytých práv, tj. export či import dávek

20 I. pilíř - Zajímat se včas o získanou dobu důchodového pojištění se vyplatí, Praha , V posledních dnech se opakovaně mluví o tom, že nejen důchodový věk, ale i doba důchodového pojištění pro nárok na starobní důchod se rok od roku prodlužuje. Stanovuje to současný zákon o důchodovém pojištění. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) radí, aby si lidé průběžně sledovali doby pojištění. Kontrolou výpisu dob důchodového pojištění si lidé ověří údaje v evidenci ČSSZ, které jsou podkladem pro budoucí rozhodnutí o jejich důchodu. Tím budou mít v okamžiku úvah, zda odejít do důchodu, nad svými důchodovými záležitostmi kontrolu a jasný přehled o dobách výdělečné činnosti. Ke kontrole získaných dob pojištění slouží tzv. Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP). Ten obsahuje přehled dob důchodového pojištění (zaměstnání, podnikání, dobu dobrovolného důchodového pojištění), přehled vyměřovacích základů (výdělků) a vyloučených dob od roku 1986 a další údaje uložené v evidenci ČSSZ. Účelem IOLDP je mimo jiné i to, že lidé si mohou s dostatečným předstihem, a to i několik let před podáním žádosti o starobní důchod, zkontrolovat dobu pojištění, která je v evidenci ČSSZ. V případě, že lidé z IOLDP zjistí nesrovnalosti v evidovaných dobách pojištění, mají dostatečný časový prostor tyto nedostatky odstranit. Žádat o IOLDP je možné jednou za kalendářní rok. ČSSZ jej vyhotoví a zašle nejpozději do 90 dnů od doručení žádosti. Žádost o IOLDP mohou lidé zaslat písemně na adresu ČSSZ – odbor správy údajové základny, Křížová 25, Praha 5. V žádosti uvedou své rodné číslo, jméno a příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou jim ČSSZ výpis dob pojištění zašle. Žádost o IOLDP lze zaslat i elektronicky na e-podatelnu ČSSZ podepsanou uznávaným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím datové schránky (do žádosti je třeba uvést ID datové schránky, do které bude IOLDP zaslán). Některé doklady o náhradních dobách pojištění ČSSZ neeviduje. Jde např. o doklady o studiu, péči o dítě a vojenské službě. Tyto doklady se předkládají až při podání žádosti o důchod na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). To, jaké doklady jsou k prokázání chybějících dob dostačující, poradí každý pracovní den pracovníci OSSZ nebo call centrum pro důchodové pojištění na telefonním čísle Další rady najdou lidé v praktické publikaci ČSSZ „Příručka budoucího důchodce“. Tu aktuální získají na webu ČSSZ: a brzy i v tištěné podobě na klientských pracovištích. Tuto oblíbenou publikaci a další informační materiály vydává ČSSZ již několik let, aby lidem usnadnila orientaci v podmínkách pro přiznání starobního důchodu, která pro ně nemusí vždy být jednoduchá. Snadno tak dostanou odpověď na nejfrekventovanější dotazy typu: Chybí mi doklady o pojištění, co mám dělat? Co je to náhradní doba pojištění a vyloučená doba? Kdy mohu jít do starobního důchodu a jakou dobu pojištění musím získat?. Za rok 2012 zaslala ČSSZ svým klientům informativních osobních listů důchodového pojištění.

21 I. Pilíř - Rozhodování o přiznání důchodu ČSSZ, Praha 22. 3. 2013, www
I. Pilíř - Rozhodování o přiznání důchodu ČSSZ, Praha , Opravným prostředkem proti rozhodnutí o důchodu jsou od námitky. V praxi to znamená, že když lidé nesouhlasí s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) o důchodu, mohou se proti němu odvolat písemným podáním námitek. Absolvování námitkového řízení je nutným předpokladem pro podání případné žaloby k soudu. V námitkách by měli lidé uvést, v čem spatřují nesprávnost rozhodnutí. Zároveň dokládají svá tvrzení vhodnými dokumenty, které ČSSZ v rámci řízení o námitkách ověřuje a případně k nim přihlédne. Nesouhlas s výsledkem posouzení zdravotního stavu mohou lidé vyjádřit podáním námitek až poté, co obdrží rozhodnutí o invalidním důchodu, které se vydává na podkladě lékařského posudku. I zde uvedou důvody, proč považují posouzení zdravotního stavu za nesprávné, a dodají potřebné doklady. Námitky lze podat do 30 dnů od obdržení rozhodnutí přímo na adresu ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správy sociálního zabezpečení (OSSZ). V řízení o námitkách může být rozhodnutí změněno i v neprospěch toho, kdo námitky podal. Jsou-li lidé nespokojeni se závěrem řízení, mohou proti rozhodnutí o námitkách podat žalobu, a to u příslušného krajského soudu do dvou měsíců ode dne doručení rozhodnutí o námitkách. Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí o námitkách je 30 dnů (u složitých případů 60 dnů) ode dne, kdy byly orgánu sociálního zabezpečení doručeny. Závisí-li rozhodnutí o námitkách na posouzení zdravotního stavu, prodlužuje se tato lhůta o 60 dnů. V případě, že se došetřují rozhodné skutečnosti např. u zaměstnavatelů, úřadů, cizozemských nositelů pojištění apod., lhůta pro vydání rozhodnutí o námitkách se prodlužuje o tuto dobu. ČSSZ o námitkách rozhoduje za kratší dobu než je zákonná lhůta - průměrná délka řízení o námitkách v případech, kdy nebyl posuzován zdravotní stav, činila 27 dnů a u případů s posuzováním zdravotního stavu se pohybovala kolem 58 dnů. Zavedením námitkového řízení v oblasti rozhodování o dávkách důchodového pojištění se snížil počet žalob proti rozhodnutím ČSSZ. Za celý rok 2012 podali lidé na ČSSZ námitek (obdobně jako v roce 2011 i 2010). Ve většině případů nesouhlasili s posouzením zdravotního stavu, což z celkového počtu podaných námitek činilo 64 %, druhým nejčastějším důvodem pro podání námitek byl nesouhlas s hodnocením dob pojištění - 14 % podaných námitek.

22 I. pilíř - ČSSZ v loňském roce zkrátila dobu řízení o důchodu, kvalitu rozhodování udržela, Praha , Jak dlouho trvá vyřízení žádosti o důchod nebo o dávky nemocenského pojištění. O to se zajímají klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Rozhodování o dávkách z důchodového a nemocenského pojištění je jednou ze stěžejních činností ČSSZ a zároveň i jejím prioritním úkolem. V roce 2012 průměrná doba řízení o starobním důchodu činila 36 dnů, přičemž bylo za tento rok zpracováno žádostí o starobní důchod. Vyřízení invalidního důchodu (1. – 3. stupeň) trvalo v průměru 70 dní, ČSSZ rozhodla o žádostech o invalidní důchod. Žádosti o důchody pozůstalostní (vdovský, vdovecký, sirotčí) byly v průměru vyřizovány 31 dní a počet rozhodnutých případů činil V zákonné lhůtě do 30 dnů bylo v roce 2012 zpracováno 99,97 % dávek nemocenského pojištění, z toho 87 % případů bylo vyřízeno ve lhůtě do 10 dnů. V minulém roce bylo vyplaceno téměř 2,4 miliony dávek nemocenského pojištění. „Žádosti o dávky důchodového pojištění ČSSZ přijímá a zpracovává v rámci zákonné lhůty. Rovněž proces zpracování dávek nemocenského pojištění řádně funguje. Důkazem jsou objemy zpracovaných dávek a délka jejich vyřízení,“ komentuje uvedená čísla ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun a dodává: „Vliv na délku vyřizování žádosti o dávku, ať už z důchodového nebo nemocenského pojištění, má zejména úplnost dokumentů a podkladů potřebných pro rozhodnutí o nároku.“ ČSSZ zkrátila v roce 2012 dobu řízení u starobních důchodů v porovnání s rokem 2011 z tehdejších 53 dnů na 36, u invalidních důchodů ( stupeň) v průměru na 70 dní oproti průměrným 110 dnům v roce 2011 a u pozůstalostních důchodů (vdovský, vdovecký, sirotčí) se délka řízení meziročně zkrátila o 9 dnů. Tento výsledek je již na hranici zvládnutelnosti, přesto se jej bude ČSSZ snažit udržet i v roce Další zkracování délky řízení však bez posílení provozu ČSSZ nelze očekávat. ČSSZ rozhoduje rychle, zkracuje lhůty řízení, aniž by to ovšem bylo na úkor kvality. „Důkaz pro toto tvrzení poskytuje soudní praxe. V roce 2012 bylo rozsudkem nebo usnesením krajského soudu ukončeno sporů v oblasti důchodového pojištění. Ve prospěch ČSSZ skončilo 932 případů, tj. 88 %. Na objem rozhodnutí vydaných ČSSZ v době, kdy neustále dochází ke zpřesňování právního výkladu, legislativním změnám a tlaku na snižování nákladů a personálních kapacit, je 12 % neúspěchu velmi malé číslo,“ říká Vilém Kahoun. Ze zákona je lhůta pro přiznání dávky důchodového pojištění 90 dnů ode dne zahájení řízení. Důvodem delší doby řízení u invalidních důchodů je zejména skutečnost, že se do doby řízení včítá také lhůta pro posouzení zdravotního stavu, která může činit 45 dnů, a také závislost rozhodovacího procesu na spolupráci se samotným občanem, ošetřujícím lékařem a zaměstnavatelem. Kromě žádostí o dávky důchodového a nemocenského pojištění vyřizuje ČSSZ také další nezanedbatelný počet podání občanů nebo jiných úřadů, například sděluje zahájení exekučních srážek, vydává potvrzení o výši důchodu a vyplácených dávek nemocenského pojištění pro různé účely, aktualizuje databáze při změně osobních údajů klientů, zajišťuje změnu způsobu výplaty dávek na základě požadavků, ověřuje trvání nároku na dávky, poskytuje součinnost Policii ČR, soudům aj.

23 Spoření na důchod není jen o I., II. a III. pilíři důchodového systému
Chcete-li se na stáří dobře zabezpečit a zachovat si stávající životní úroveň, můžete využít dalších komerčních produktů: Vlastní bydlení Životní pojištění Pojištění schopnosti spořit Zaměstnavatelské penzijní systémy – u nás zatím, pokud fungují v zahraničí

24 Zaměstnanecké benefity – životní pojištění a penzijní spoření
Zaměstnanecké benefity by měly především přinášet prospěch zaměstnancům. Prospěch z nich může mít prodavač finančních produktů a zaměstnavatel.

25 Životní pojištění Zaměstnavatel si může odečíst z daní také příspěvky na rezervotvorné životní pojištění. Ono slůvko rezervotvorné znamená, že pojištění pouze nekryje rizika, ale že se v jeho rámci také tvoří finanční rezerva. Pokud se bavíme o rezervotvorném životním pojištění jako zaměstnaneckém benefitu, máme na mysli výběrové či investiční životní pojištění. V rámci investičního životního pojištění si účastník dnes může vybrat produkt s garantovaným výnosem – stejně jako u staršího kapitálového pojištění; na rozdíl od něj však může s ohledem na svůj vztah k riziku volit i investiční strategii. Při výběru peněz z příspěvků zaměstnavatele na pojištění před 60 lety věku a minimálně pěti letech spoření je povinnost tento výběr dodanit 15 procenty. To za nás udělá pojišťovna. Rezervotvorné životní pojištění v sobě tedy kloubí spoření a pojištění. Daňově odečitatelné jsou příspěvky, které jdou právě na spořící složku či pojištění pro případ smrti. Výhody životního pojištění je u dnešních produktů flexibilita, možnost vybrat si investiční strategii, s jakou se budou příspěvky investovat. Z pojištění se dají při splnění různých podmínek peníze vybírat i bez rušení smlouvy. Mezi nevýhody pak jednoznačně patří vysoké počáteční náklady, které většinou zlikvidují i první dva roky úspor.

26 Vážení a milí posluchači, děkuji za pozornost a přeji příjemný a pohodový zbytek dne.
Ilona Kostadinovová


Stáhnout ppt "Důchodové a penzijní spoření 2013"

Podobné prezentace


Reklamy Google