Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství
Vás vítá na konferenci Strategie podpory akvakultury v období s využitím poznatků OP Rybářství 11. prosince Hotel LINDNER

2 Ministerstvo zemědělství
Uvítaní, zahájení Ing. Renáta Komiková Ministerstvo zemědělství

3 Program I. část - OP Rybářství 2007 – 2013 1) Uvítaní, zahájení
10:00 – 10:10 Ing. Renáta Komiková, Ministerstvo zemědělství 2) Pokrok v implementaci OP Rybářství 10:10 – 10:30 Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA II. 10:30 – 11:10 Opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury Martin Junek, FISH Farm Bohemia s.r.o.

4 Program I. část – OP Rybářství 2007 – 2013
Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh Ing. Ladislav Vacek, Rybářství Chlumec nad Cidlinou Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA III. 11:10 – 12:00 Opatření 3.1. Společné činnosti Doc. Ing. František Vácha, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Opatření 3.3. Podpora nových trhů a kampaně Ing. Monika Frýdlová, Ministerstvo zemědělství Opatření 3.4. Pilotní projekty Ing. Jaromír Dvořák, ŠTÍČÍ LÍHEŇ – ESOX, spol. s.r.o. Přestávka 12:00 – 12:20

5 Program II. část - OP Rybářství 2014 – 2020
6) OP Rybářství 2014 – 2020 (Priorita II., III. a V., zaměření dotačních podpor) 12:20 – 12:35 Ing. Klára Budínová, Ministerstvo zemědělství 7) Příprava implementace a hodnocení projektů OP Rybářství 2014 – 2020 12:35 – 12:50 Ing. Renáta Komiková, Ministerstvo zemědělství 8) Administrace v novém programovém období 12:50 – 13:10 Ing. Antonín Vavrečka, Státní zemědělský intervenční fond

6 Program II. část - OP Rybářství 2014 – 2020 9) Diskuse 10) Závěr
13:10 – 13:25 10) Závěr 13:25 – 13:35 Ing. Renáta Komiková, Ministerstvo zemědělství Občerstvení, neformální setkání účastníků

7 I. část OP Rybářství

8 Pokrok v implementaci OP Rybářství 2007 - 2013
Ing. Renáta Komiková Ministerstvo zemědělství

9 Provádění OP Rybářství
nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007 – ,,implementační nařízení“ usnesením vlády č. 854/2007 schválen ,,Národní strategický plán pro oblast rybářství na období “ usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007 schválen Operační program Rybářství

10 Cíle Operačního programu Rybářství
udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb modernizace zpracovatelských kapacit

11 Úspěchy Operačního programu Rybářství
Současné období : pokryto cca 88 % alokace aktuálními vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace pokryto cca 69 % alokace již předfinancovanými projekty splněno pravidlo N + 2 úspěšné naplňování cílů Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 Příprava programového období 2014 – 2020: vyjednání právního rámce (nařízení (ES) č. 508/2014, o ENRF), delegované a implementační akty k nařízení o ENRF Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu (schválen vládou ČR) zpracování a předložení OP Rybářství 2014 – 2020 EK (zrychlená procedura schválení – do března 2015) Současné období: Na snímku můžeme vidět některé dosavadní úspěchy OP Rybářství, za zmínku určitě stojí splnění pravidla N + 2. Plnění cílových hodnot nejvýznamnějších indikátorů PO 2 a 3 a je uvedeno v následující části prezentace. : OP Rybářství 2014 – 2020 byl vybrán Generálním ředitelstvím pro námořní záležitosti a rybolov ke schválení zrychlenou procedurou, bude schválen do března 2015.

12 PO 3 Opatření ve společném zájmu
Prioritní osy OP Rybářství PO 2 Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh PO 3 Opatření ve společném zájmu PO 5 Technická pomoc

13 Prioritní osy Prioritní osa 2
2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury (investice spojené s výstavbou, rozšířením, vybavením či modernizací rybochovných zařízení (např. rybníků a sádek), odbahněním lovišť a rybníků, rekonstrukcemi prodejen ryb, modernizacemi provozních budov) 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí (podpora na snížení intenzity obsádky vybraných rybničních ploch kompenzováním ušlého příjmu podnikatele) 2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat (opatření by bylo otevřeno pouze v případě propuknutí nákazy ryb) 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh (modernizace a vybavení zpracoven, např. výstavba nových úseků, vybavení zpracoven, např. pořízení nařezávačky svalových kůstek, výrobníků ledu, udírny ryb, vakuové baličky)

14 Prioritní osy Prioritní osa 3 Prioritní osa 5
3.1. Společné činnosti (projekty směřující k zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství, organizaci konferencí a seminářů a vydávání odborných publikací) 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin (vysazování úhoře říčního) 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně (propagační kampaň na podporu spotřeby sladkovodních ryb, propagace Třeboňského a Pohořelického kapra) 3.4. Pilotní projekty (zaměření projektů na získání technických nebo ekonomických poznatků o nových technologiích a zvýšení inovativního potenciálu produkčních firem v oblasti akvakultury, např. terénní analýza obsahu a kvality tuku ve svalovině sladkovodních ryb a implementace do rybářské praxe) Prioritní osa 5 5.1. Technická pomoc (účinná a efektivní realizace OP Rybářství, příprava programového období 2014 – 2020)

15 Rozdělení alokace mezi prioritní osy
prioritní osa rozdělení finančních prostředků v % celkem z EFF ze stát. rozpočtu ČR v mil. Kč z celku v mil. Kč 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh 60 592,9 444,7 148,2 3 Opatření společného zájmu 35 351,3 263,5 87,8 5 Technická pomoc 49,6 37,2 12,4 CELKEM 100 993,8 745,4 248,4 Zde vidíme rozdělení alokace mezi prioritní osy Operačního programu Rybářství na základě provedené druhé realokace finančních prostředků, která byla schválena Evropskou komisí na konci září 2014. 60 % alokace je přiděleno na prioritní osu 2, tj. cca 593 mil. Kč, 35 % na prioritní osu 3, tj. 351 mil. Kč a 5 % na prioritní osu 5, tj. cca 50 mil. Kč. Celková alokace při použití kurzu: 27,5 Kč/1€ na základě doporučení MF činí cca 994 mil. Kč. *) kurz dle doporučení MF = 27,5 Kč / 1€

16 Zrealizovaná kola příjmu Žádostí o dotaci
z OP Rybářství 1. kolo – – : 2.1.; 2.4. a),b) 2. kolo – – : 3.1.a),b); 3.3.a) 3. kolo – – : 2.1.; 2.4.a),b) 4. kolo – – : 3.4. a) 5. kolo – – : 2.1.; 2.4.a),b) 6. kolo – – : 3.1.a); 3.2.b) 7. kolo – – : 3.4.a) 8. kolo – – : 2.1.; 2.4.a),b); 3.1.a),b); 3.3.b),e) 9. kolo – – : 2.2.a) 10. kolo – – : 3.2.b) 11. kolo – – : 3.1.a); 3.3.b), e); 3.4.a) 12. kolo – – : 3.3.e) 13. kolo – – : 3.2.b) 14. kolo – – : 3.1.a); 3.1.b); 3.1.c); 3.3.a); 3.4. a) 15. kolo – – : 2.1.; 2.4.a); 3.2.b); 3.3.e) 16. kolo – – : 2.1. a),b),c),e); 2.4.a); 17. kolo – – : 3.1.b); 3.4.a) 18. kolo – – : 3.1.a),b); 3.3.a) 19. kolo – – : 3.2.b), 3.3.a) 20. kolo – – : 2.1.a), b), c); 3.1.a); 3.3.e) Kontinuální příjem žádostí o dotaci: Technická pomoc V uvedeném přehledu vidíte dosud zrealizovaná kola příjmu ŽOD včetně specifikace opatření a záměrů, na které byly v příslušném kole přijímány Žádosti o dotaci. Dosud bylo vyhlášeno celkem 20 kol a je uskutečňován kontinuální příjem ŽOD na opatření 5.1. Technická pomoc. Poslední 20. kolo proběhlo v termínu – , byly v něm zaregistrovány projekty na opatření 2.1., záměr a), b) a c) ve výši 83,4 mil. Kč a na opatření 3.1. záměr a) ve výši 8,3 mil. Kč a 3.3. záměr e) ve výši 4 mil. Kč.

17 Dočerpání finančních prostředků OP Rybářství
Další vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude probíhat kontinuálně ze Zásobníku projektů z 20. kola na opatření 2.1. v závislosti na disponibilních finančních prostředcích dle ustanovení o tvorbě a vydávání Rozhodnutí pro projekty ze Zásobníku projektů (kapitola 7. Zásobník projektů - Obecné podmínky pro poskytnutí dotace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z OP Rybářství 2007 – 2013). Mimo termín bude tak jako dosud probíhat kontinuální příjem ŽOD na opatření 5.1. Technická pomoc. V září proběhlo poslední kolo příjmů ŽoD OP Rybářství , kde všechny projekty z prioritní osy 2 byly zařazeny do Zásobníku projektů. V současné době probíhá administrace projektů zaregistrovaných v rámci 20. kola přijmu ŽoD. Následně budou vydávána Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze Zásobníku projektů z 20. kola v závislosti na disponibilních finančních prostředcích dle ustanovení o tvorbě a vydávání Rozhodnutí pro projekty ze Zásobníku projektů.

18 OP Rybářství – celkový přehled
za období prioritní osa alokace na celé období v Kč zaregistrované Žádosti v Kč aktuální vydaná Rozhodnutí v Kč předfinanc. v Kč 2 3 5 CELKEM Orientační poměr zaregistrovaných Žádostí o dotaci k celkové alokaci je 227 %. Nejvyšší poptávka je na prioritní ose 2, kde poptávka převyšuje nabídku téměř 3 krát. Orientační poměr předfinancovaných Žádostí o platbu k celkové alokaci je 69 % a orientační poměr zazávazkovaných projektů k celkové alokaci je 88 %.

19 OP Rybářství – celkový přehled 1. 1. 2007 – 31. 10. 2014
Osy Žádosti o dotaci v ks zaregistrované ukončené původní vydaná Rozhodnutí aktuální vydaná Rozhodnutí předfinancované ŽOP 2 1 519 212 742 688 574 3 475 71 385 367 271 5 39  2 36 23 CELKEM 2 033 285 1 163 1 091 868 V období od 1. ledna 2007 do 31. října 2014 bylo zaregistrováno Žádostí o dotaci ve výši 2,26 mld. Kč. Ukončených administrací bylo 285 ve výši 415,2 mil. Kč. Původně vydaných Rozhodnutí ve výši 989,8 mil. Kč. Aktuálně vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace tzn. bez ukončených administrací po vydání Rozhodnutí a korekcí na základě změnových rozhodnutí či před proplacením ŽoP je 1091 ve výši 871,9 mil. Kč. Z těchto projektů bylo ke dni t.r. předfinancováno 868 Žádostí o platbu ve výši cca 680,6 mil. Kč.

20 Zaregistrované Žádosti o dotaci a původní vydaná
Rozhodnutí o poskytnutí dotace za období – (údaje v ks) Na grafu vidíme počet zaregistrovaných Žádostí o dotaci a vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace od začátku implementace dle jednotlivých opatření. Nejvíce zaregistrovaných Žádostí o dotaci a vydaných Rozhodnutí bylo na ose 2, zejména pak u opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury.

21 Zaregistrované Žádosti aktuální vydaná Rozhodnutí
OP Rybářství – osa 2 za období opatření alokace na celé období údaje v Kč v Kč* Zaregistrované Žádosti aktuální vydaná Rozhodnutí předfinancováno 2.1. 2.2. 2.4. CELKEM Zde vidíme přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci, aktuálních vydaných Rozhodnutí a předfinancovaných projektů v rámci prioritní osy 2 v Kč (Opatření 2.3. nebylo v průběhu programového období implementováno). Celkový přehled všech podpořených žádostí o dotaci lze nalézt na internetových stránkách MZe v subportálu „Dotace“, v sekci „Operační program Rybářství na období “ „Prioritní osa 2“. V rámci těchto opatření se podporují zejména projekty zaměřené na: investice spojené s výstavbou, rozšířením, vybavením či modernizací rybochovných zařízení (např. rybníků a sádek), rekonstrukce prodejen ryb, modernizace provozních budov, recirkulační technologie, modernizace a vybavení zpracoven - např. výstavba nových úseků, vybavení zpracoven (např. pořízení nařezávačky svalových kůstek, výrobníků ledu, udírny ryb, vakuové baličky) odbahnění lovišť a rybníků.

22 Informace o věcném pokroku
prioritní osy 2 v roce 2013 Produkce tržních ryb (v tis. tun) – 19, 4 tis. tun (cíl 2015 = 20 tis. tun). V roce 2013 cíl nenaplněn zejména z důvodu povodní, nicméně v předchozích letech byl cíl opakovaně překročen až o 1 tis. tun. Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich (v tis. tun) – 6,8 tis. tun (cíl 2015 = 6, 5 tis. tun). Cíl naplněn Plocha rybníků se zlepšeným vodním prostředím – v opatření na ochranu vodního prostředí (2.2.) je administrováno šest projektů na 8,7 ha vodní plochy rybníků, do konce roku 2013 byly předfinancovány všechny projekty a tím je indikátor zcela naplněn. (cíl 2015 = 8,7 ha). Cíl naplněn Cíl produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich byl upraven (původně 5,9 tis. tun) z důvodu realokace finančních prostředků z PO 3 na PO2.

23 OP Rybářství – osa 3 za období 1. 1. 2007 - 31. 10. 2014
Zde vidíme přehled zaregistrovaných Žádostí o dotaci, aktuálních vydaných Rozhodnutí a předfinancovaných projektů v rámci prioritní osy 3 v Kč. V rámci těchto opatření se podporují zejména projekty zaměřené na: přípravu konferencí, publikací, zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství, vývoj nových inovovaných výrobků, přenos nových technologií a jejich ověření do podniků akvakultury, vysazování úhoře říčního.

24 Informace o věcném pokroku
prioritní osy 3 v roce 2013 Spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele/rok – 1,40 kg (cíl 2015 = 1,48 kg). Cíl doposud nenaplněn Mírný pokles spotřeby sladkovodních ryb na 1,40 kg/obyv./rok je způsoben dvěma faktory: nižším prodejem živých ryb v tuzemsku vzhledem k celkově nižší produkci tržních ryb v roce 2013 a ukončením komunikační kampaně „Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce a výrobků z nich v ČR“. Počet projektů na zarybnění druhy ryb dle legislativy EU – 143 předfinancovaných projektů, 218 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cíl 2015 = 5 projektů). Cíl naplněn Opatření 3.2 záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) slouží k podpoře vysazování úhořího monté a rozkrmeného mladého úhoře do vodních toků v povodí řeky Labe a řeky Odry. Počet projektů na zvyšování odborných znalostí – 21 předfinancovaných projektů, 42 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cíl 2015 = 7 projektů). Cíl naplněn Opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalování odbornosti. Počet projektů testovaných technologických postupů – 30 předfinancovaných projektů, 55 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cíl 2015 = 8 projektů). Cíl naplněn Opatření 3.4. Pilotní projekty. Cíl spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele/rok byl upraven (původně 1,55 kg) z důvodu realokace finančních prostředků z PO 3 na PO2.

25 Zbývající finanční prostředky k dočerpání alokace
Metoda pro zbývající finanční prostředky je použita na základě Metodiky finančních toků v gesci Ministerstva financí. Ve zkrácené podobě je podstatou metody odečtení refundovaných prostředků (které jsou zaúčtováním v IS VIOLA převedeny na €) od alokace v € a následně zůstatek převést na Kč, od kterých se odečítají zazávazkované a plánované projekty. Je zřejmé, že ani ve 20. kole se nepodařilo zazávazkovat všechny disponibilní zdroje na PO 3, a to z důvodu nízké absorpční kapacity. PRO DOMO: Ve sloupci zbývá vyčerpat na prioritní ose 3 nejsou zahrnuta plánovaná natáčení „Propagační kampaně sladkovodní akvakultury“ ve veřejnoprávní televizi, v rámci níž by měly být odvysílány pořady věnované sladkovodní akvakultuře a edukaci široké veřejnosti.

26 Zbývající prostředky na ose 3
Revize OP Rybářství V případě zbývajících finančních prostředků OP Rybářství na prioritní ose 3 z důvodu ukončených administrací, snížení částek na základě změnových Rozhodnutí, hlášení o změnách či případných korekcí před proplacením ŽoP, ŘO připraví do konce roku 2014 návrh revize OP Rybářství v oblasti rozvržení finančních prostředků mezi prioritní osy 2 a 3, tzv. realokaci. Důvod pro realokaci OP Rybářství: Efektivní dočerpání finančních prostředků na konci programového období 2007 – 2013. Realokované prostředky budou využity na prioritní ose 2 pro opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c) pro závazkování projektů zaregistrovaných ve 20. kole příjmu Žádostí o dotaci ze Zásobníku projektů. Prioritní osa 2 Zbývající prostředky na ose 3 PRO DOMO: Navržená změna by spočívala v převodu cca 0 – 10 mil. Kč z prioritní osy 3.

27 Proces revize OP Rybářství 2007 - 2013
Návrh revize OP Rybářství musí být vypracován v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení Rady (ES) č.1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu. EK rozhodne o žádosti o revizi OP Rybářství nejpozději dva měsíce od předložení návrhu Předložení návrhu revize OP Rybářství EK Předložení návrhu revize OP Rybářství MŽP, zda je nutné provést screening SEA Schválení návrhu revize OP Rybářství členy Monitorovacího výboru Vypracování návrhu revize OP Rybářství Řídícím orgánem

28 Refundace prostředků EU do kapitoly MZe
Od do byly podány na MF žádosti o refundaci do příjmové kapitoly MZe v celkové výši finančních prostředků: Kč tj ,09 EUR prostředků EU (EFF).

29 Provedeno osm certifikací za období od 1. 1. 2007 do 31. 10. 2014
Od začátku programového období bylo provedeno 8. certifikací v celkovém objemu Kč veřejných zdrojů, což je ,25 EUR.

30 Připraveno k deváté certifikaci za období od 1. 11. 2012 do 5. 11. 2014
V současné době je k 9. certifikaci výdajů k připraveno Kč veřejných zdrojů. ŘO k předal podklady k 9. certifikaci výdajů OP Rybářství na MF dne 4. prosince 2014.

31 Plnění pravidla N+2 Po odeslání 9. certifikace na EK bude pravidlo N + 2 splněno. MF PCO informoval Řídící orgán o tom, že zaúčtoval v IS Viola dne 27. května 2014 finanční opravy v návaznosti na požadavky EK a požadavky vyplývající z auditů operací. Byly zaúčtovány finanční opravy u projektu CZ.1.25/2.1.00/ ve výši ,40 Kč podílu EU a u projektu CZ.1.25/3.3.00/ ve výši ,75 Kč podílu EU. Tyto částky (korekce ve výši ,07 EUR ) byly nahrazeny novými proplacenými projekty.

32 Informovanost a propagace OP Rybářství a akvakultury
prezentace OP Rybářství – mezinárodní výstava Země živitelka prezentace sladkovodní akvakultury na farmářských trzích, městských a vinařských slavnostech příprava informačních materiálů (výroční zprávy, pravidla pro žadatele) pravidelné zasedání Monitorovacího výboru dvakrát ročně Výroční konference v rámci OP Rybářství webové stránky - vydaná Rozhodnutí, předfinancované projekty odkaz: Informovanost a propagace OP Rybářství a akvakultury

33 Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA II.
Recirkulační systém Sestava inkubačních žlabů

34 Opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury
Recirkulační systém Martin Junek FISH Farm Bohemia s.r.o. Sestava inkubačních žlabů

35 Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh.
Recirkulační systém Ing. Ladislav Vacek Rybářství Chlumec nad Cidlinou Sestava inkubačních žlabů

36 Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA III.

37 Opatření 3.1. Společné činnosti
Recirkulační systém Doc. Ing. František Vácha,CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Sestava inkubačních žlabů

38 Opatření 3.3. Podpora nových trhů kampaně
Recirkulační systém Ing. Monika Frýdlová Ministerstvo zemědělství Sestava inkubačních žlabů

39 Opatření 3.3. Název projektu: Mezinárodní veletrh Země živitelka – prezentace sladkovodní akvakultury Účast na 41. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka ( – ) Umístění expozice: pavilon B4 Zaměření expozice: Informační servis k EFF Gastroshow pod vedením šéfkuchaře s ochutnávkami sladkovodních ryb Spotřebitelské soutěže pro širokou veřejnost Edukativní workshopy pro předškolní děti a žáky ZŠ Tento rok se na agrosalónu Země živitelka představila expozice sladkovodní akvakultury a odboru Řídícího orgánu OP Rybářství. Expozici mohli účastníci výstavy navštívit v pavilonu B4, kde měli možnost kromě kuchařských show, na kterých byly prezentovány základní postupy úpravy sladkovodních ryb, ochutnat i netradiční recepty z kapra, candáta, amura, štiky, lína, pstruha či úhoře. Návštěvníci výstavy pozitivně hodnotili nejen prezentované pokrmy, ale především praktické ukázky s radami jak správně zpracovat celou rybu. Dne expozici navštívila delegace MZe spolu s panem ministrem. Pro malé návštěvníky a žáky základních škol byly připraveny různé edukativní workshopy se zaměřením na sladkovodní akvakulturu, v rámci nichž mohli získat drobné ceny. V průběhu výstavy byl rovněž účastníkům poskytován informačně konzultační servis k Evropskému rybářskému fondu a k novému programovému období 2014 – 2020. Průměrná denní návštěva expozice byla okolo 4 tis. osob.

40 Opatření 3.3. Telč Nový Jičín
Název projektu: Prezentace sladkovodní akvakultury na farmářských trzích, městských a vinařských slavnostech Počet akcí: 10 Jednotlivé akce na farmářských trzích, městských a vinařských slavnostech proběhly od 1. – Široké veřejnosti byla na akcích prezentována: prospěšnost konzumace sladkovodních ryb, tipy na přípravu sladkovodních ryb a nabízeny ochutnávky ze sladkovodních ryb, které připravuje profesionální kuchař na místě. Telč Nový Jičín V rámci projektu se uskutečnilo celkem 10 akcí, přičemž 3x na farmářských trzích v Čechách, 3x na Moravě, 1x na městských slavnostech v Čechách a 1x na Moravě, 1x na vinařských slavnostech v Čechách a 1x na Moravě. Na jednotlivých akcích byly široké veřejnosti prezentovány benefity konzumace sladkovodních ryb, které jsou spojeny s ochutnávkou pokrmů ze sladkovodních ryb. Stánek MZe se představil na 3 farmářských trzích v Telči, Veselí nad Moravou a Havířově, 2 vinařských slavnostech v Novém Jičíně a Lysé nad Labem a 1 městských slavnostech, které se konaly v Ústí nad Labem. Poslední 3 farmářské trhy se uskutečnily dne v Hradci Králové, v Karlových Varech a v Plzni se stánek MZe představil na městských slavnostech v Blansku.

41 Plán realizace projektů opatření 3.3. OP Rybářství
Opatření 3.3. a) Prezentace sladkovodní akvakultury na farmářských trzích a městských slavnostech Příprava odborné publikace – kuchařka Opatření 3.3. e) Prezentace sladkovodní akvakultury na výstavách a veletrzích

42 Opatření 3.4. Pilotní projekty
Recirkulační systém Ing. Jaromír Dvořák ŠTÍČÍ LÍHEŇ – ESOX, spol. s.r.o. Sestava inkubačních žlabů

43 Přestávka Recirkulační systém Sestava inkubačních žlabů

44 II. část – OP Rybářství Recirkulační systém

45 Ing. Klára Budínová Ministerstvo zemědělství
OP Rybářství 2014 – 2020 (Priorita II., III. a V., zaměření dotačních podpor) Recirkulační systém Ing. Klára Budínová Ministerstvo zemědělství

46 OP Rybářství OP Rybářství je vypracován na základě: nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu, nařízení o společných ustanoveních, osnovy Evropské komise pro Operační program ENRF, relevantních kapitol Metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014 – 2020, který byl zpracován Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s partnery a schválen vládou ČR.

47 Priority OP Rybářství 2014 - 2020
Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb. Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci. Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb. Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace). Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

48 Priority Unie, specifické cíle, opatření a tematické cíle
OP Rybářství je nástrojem čerpání podpory z ENRF a přispívá k provádění Společné rybářské politiky a naplňuje priority Unie v oblasti udržitelného rozvoje akvakultury: Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje. Priorita Unie 3 Podpora provádění společné rybářské politiky. Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování. Priorita Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje 2.1 Opatření – Inovace (článek 47 odst. 1 písm. a), b), c) nařízení o ENRF) Podpora inovativních metod a technologií - produktových a procesních inovací vedoucích ke zvýšení konkurenceschopnosti rybářských subjektů prostřednictvím aplikace nových metod chovu a nakládání s rybami, zavádění nových nebo podstatně zlepšených produktů, nových akvakulturních druhů s dobrým tržním potenciálem, nových nebo zdokonalených řídicích a organizačních systémů, které budou pro příjemce podpory nové nebo významně zlepšené. 2.2 Opatření - Produktivní investice do akvakultury (článek 48 odst. 1 písm. a) - d), f) - h) nařízení o ENRF) 2.2 a) Záměr – Investice do akvakultury 2.2 b) Záměr – Diverzifikace akvakultury Podpora investic přispívajících ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí. Dále opatření specifický cíl naplňuje podporou diverzifikace činností podniků akvakultury prostřednictvím rozvoje doplňkových aktivit s cílem dosažení výrazného posílení ekonomického potenciálu. 2.3 Opatření - Podpora nových chovatelů (článek 52 nařízení o ENRF) Podpora investic souvisejících se zřizováním podniků akvakultury nově začínajícími chovateli s cílem zvyšování konkurenceschopnosti odvětví akvakultury. 2.4 Opatření – Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním (článek 48 odst. 1 písm. i), j) nařízení o ENRF) Podpora investic do recirkulačních zařízení a průtočných systémů (včetně líhní) s dočišťováním. Investice budou směřovány do modernizace stávajících či nových zařízení pro produkci ryb šetrných k životnímu prostředí a podporujících snižování negativních vlivů na životní prostředí a zvyšování účinnosti využívání zdrojů. 2.5 Opatření - Akvakultura poskytující environmentální služby (článek 54 odst. 1 písm. b) nařízení o ENRF) Vysazování úhoře říčního do vybraných rybářských revírů v povodí řeky Labe a řeky Odry. Vysazování je realizováno ve formě monté nebo rozkrmeného mladého úhoře. V rámci implementace opatření se bude aktivně spolupracovat s povodím řeky Labe a Odry.

49 Priority Unie, specifické cíle, opatření a tematické cíle
Priorita Unie 3 Podpora provádění Společné rybářské politiky 3.1 Opatření – Shromažďování údajů (článek 77 odst. 2 písm. a), b), e), f) nařízení o ENRF) Podpora shromažďování, správy a využívání údajů v oblasti akvakultury. 3.2 Opatření – Sledovatelnost produktů (článek 76 odst. 2 písm. c), h), i), j) nařízení o ENRF) Podpora s cílem zlepšení sledovatelnosti produktů akvakultury.

50 Priority Unie, specifické cíle, opatření a tematické cíle
Priorita Unie 5 Podpora uvádění na trh a zpracování 5.1 Opatření – Plány produkce (článek 66 nařízení o ENRF) Opatření přispívá ke specifickému cíli podporou přípravy a realizace plánů produkce a uvádění produktů na trh, jež jsou hlavním prvkem Společné organizace trhu za účelem zajištění správné funkčnosti organizace producentů a přispění k plnění cílů Společné rybářské politiky. 5.2 Opatření – Uvádění produktů na trh (článek 68 odst. 1 písm. a) a g) nařízení o ENRF) 5.2 a) Záměr – Vytváření organizace producentů 5.2 b) Záměr – Propagační kampaně Podpora aktivit spojených se zakládáním organizace producentů. Příprava strategie a realizace regionálních, celostátních nebo nadnárodních komunikačních a propagačních kampaní o produktech akvakultury a jiných komunikačních kampaní zlepšujících povědomí veřejnosti o odvětví rybolovu a akvakultury. 5.3 Opatření – Investice do zpracování produktů (článek 69 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f) nařízení o ENRF) Podpora investic na rozšíření, vybavení, modernizace podniků a výstavbu zpracoven, které zpracovávají a uvádějí produkty rybolovu a akvakultury na trh. Technická pomoc Opatření je zaměřeno na přípravu, řízení, monitorování a hodnocení OP Rybářství a dále na informování a komunikaci (publicitu), realizaci propagačních opatření, řešení stížností a kontroly.

51 Příjemci podpory Dle nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu (dále jen „ENRF“) (bod 5 – preambule) příjemci ENRF ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 mohou být hospodářské subjekty podle definice uvedené v čl. 4 bodu 30 nařízení (EU) č. 1380/2013, rybáři nebo organizace rybářů, není-li v tomto nařízení stanoveno jinak. Článek 4, bod 30 nařízení č. 1380/2013 o společné rybářské politice uvádí, že „hospodářským subjektem“ je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje nebo vlastní jakýkoli podnik vykonávající jakékoli činnosti související s jakoukoli fází produkce, zpracování, uvádění na trh, distribuce a maloobchodního prodeje produktů rybolovu a akvakultury. Článek 2, bod 10 nařízení č. 1303/ „příjemcem“ veřejný nebo soukromý subjekt a pouze pro účely nařízení o EZFRV a nařízení o ENRF rovněž fyzická osoba, odpovědné za zahájení nebo za zahájení a provádění operací; a v souvislosti se systémy státní podpory, jak jsou vymezeny v bodě 13 tohoto článku, subjekt, který dostává podporu; a v souvislosti s finančními nástroji podle části druhé hlavy IV tohoto nařízení subjekt, který provádí finanční nástroj, popřípadě fond fondů; Dle nařízení o ENRF, kapitoly II Udržitelný rozvoj akvakultury je podpora omezena na podnik akvakultury, pokud není v nařízení výslovně uvedeno jinak. Kapitola II nařízení o ENRF zahrnuje články 45 – 57, tj. opatření 2.1. Inovace, 2.2. Produktivní investice do akvakultury, 2.3. Podpora nových chovatelů, 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, 2.5 Opatření - Akvakultura poskytující environmentální služby. Z tohoto důvodu jsou příjemci podpory v prioritě Unie 2 Podpora environmentálně udržitelné, inovativní a konkurenceschopné akvakultury založené na znalostech a účinně využívající zdroje definováni jako podniky akvakultury, popř. podnikatelé vstupující do odvětví pro opatření 2.3. Definice akvakultury dle nařízení č. 1380/2013 o společné rybářské politice zní: pěstování nebo chov vodních organismů za použití postupů určených ke zvýšení produkce těchto organismů nad přirozenou kapacitu životního prostředí, přičemž tyto organismy zůstávají po dobu pěstování nebo chovu majetkem fyzické nebo právnické osoby až do doby svého sběru a po tuto dobu. Z výše uvedeného vyplývá, že příjemcem podpory z Operačního programu Rybářství je hospodářský subjekt, který provozuje nebo vlastní jakýkoli podnik vykonávající jakékoli činnosti související s jakoukoli fází produkce, zpracování, uvádění na trh, distribuce a maloobchodního prodeje produktů akvakultury (viz výše uvedená definice akvakultury).

52 „příslušným orgánem“ se rozumí ústřední orgán členského státu odpovědný za organizování úředních kontrol nebo jakýkoli jiný orgán, na který byla tato pravomoc přenesena; podle potřeby se jím též rozumí odpovídající orgán třetí země; např.: Státní veterinární správa Státní zemědělská a potravinová inspekce Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Orgány hygienické služby v gesci Ministerstva zdravotnictví Podnik akvakultury - osoby podle § 22 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči Osoby, které jako podnikatelé získávají, vyrábějí, zpracovávají, ošetřují, balí, skladují, přepravují a uvádějí do oběhu živočišné produkty (dále jen "zacházejí se živočišnými produkty") v podniku, závodě, popřípadě jiném zařízení, jež jsou pod státním veterinárním dozorem, mají v souladu s předpisy Evropské unie odpovědnost za to, aby v jednotlivých fázích potravinového řetězce nebyla ohrožena zdravotní nezávadnost živočišných produktů.

53 V kapitole IV nařízení o ENRF Opatření související s uváděním na trh a zpracováním (článek 65 – 69) není zvláštní ustanovení pro příjemce.

54 Ex-ante hodnocení OP Rybářství
Ex-ante hodnocení bylo realizováno externím dodavatelem v období březen 2013 – září 2014. Při hodnocení zpracovatel vycházel primárně z textu OP Rybářství, příslušné legislativy a metodických dokumentů a zaměřil se také na stupeň zapracovanosti svých doporučení k dřívějším verzím OP Rybářství.

55 Postup ex-ante hodnocení a SEA
Vstupy SEA do ex-ante hodnocení 1. etapa hodnocení analytických výstupů Iniciace procesu, nastavení komunikace 2. etapa hodnocení intervenční logiky a výkonnostního rámce Podání oznámení příslušnému úřadu (MŽP ČR) - zahájení zjišťovacího řízení Připomínkové řízení 3. etapa dokončení ex-ante hodnocení Vydání závěru zjišťovacího řízení MŽP Zpráva o ex-ante hodnocení a SEA Předání návrhu koncepce včetně SEA vyhodnocení odboru posuzování vlivů MŽP Veřejné projednání a připomínkové řízení SEA Vydání stanoviska ke koncepci

56 Výběr klíčových doporučení
ex-ante hodnocení Klíčová doporučení k dopracování textu operačního programu: Doporučujeme doplnit soustavu indikátorů o další indikátory a u vybraných stávajících indikátorů doporučujeme zpřesnit jejich definice (z hlediska jasnosti a srozumitelnosti, měřitelnosti apod.). Doporučujeme nastavit (v evaluačním plánu, případně v soustavě interních indikátorů) způsob vyhodnocení plnění globálního cíle OP Rybářství a souvisejících definovaných priorit OP. Doporučujeme využít opatření realizovaných v rámci specifických cílů 3.1 a 3.2 pro průběžné získávání údajů a informací k ziskovosti a nákladové situaci rybářských provozů, a to s cílem získat informace pro správné a úplné zhodnocení konkurenceschopnosti českých producentů ryb a jejich slabých míst.

57 Výběr klíčových doporučení
ex-ante hodnocení Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost prioritě Unie 5, a to především z hlediska zajištění dostatečné absorpční kapacity u specifického cíle 5.A Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury i z hlediska naplnění cílových hodnot indikátorů. Doporučujeme při výběru, realizaci i kontrole projektů v rámci celého operačního programu klást důraz na jejich účelnost, hospodárnost a efektivnost a přínos pro plnění cílů OP a tam, kde to bude účelné, doporučujeme zavést jako povinnou součást žádosti o dotaci také analýzu přínosů a nákladů (cost- benefit analýzu – CBA) či podnikatelský plán.

58 Výběr klíčových doporučení
ex-ante hodnocení Doporučujeme pokračovat ve spolupráci s Odbornou skupinou OP Rybářství, využívat ji zejména při zpracování zpráv o pokroku programu, hodnoceních (evaluacích) a případných dalších analýzách zpracovaných v průběhu implementace programu.

59 Proces SEA hodnocení OP Rybářství
SEA OP Rybářství – souběžný proces s SEA Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu (VNSPA) Závěr Zjišťovacího řízení Připomínky SEA k pracovnímu návrhu OP Rybářství (diskutovány v rámci pracovních jednání se zadavatelem) Zpracování dokumentace SEA (verze OP Rybářství příslušná k posouzení - v. srpen 2014) Příprava návrhu stanoviska pro MŽP Veřejné projednání ( ) Vydání stanoviska MŽP ( )

60 Souhlasné stanovisko MŽP
k OP Rybářství Pořizovatel OP Rybářství (tj. MZe) zajistí, aby při implementaci opatření OP Rybářství (zejména v rámci přípravy implementačních dokumentů a metodik pro žadatele) byla zohledněna doporučení k prevenci, případně zmírnění potenciálních negativních vlivů na životní prostředí uvedená v kapitole 7 SEA dokumentace. Pořizovatel koncepce zajistí vhodným způsobem zohlednění environmentálních kritérií navržených v kapitole 11 SEA dokumentace v systému hodnocení a výběru projektů k podpoře v rámci implementace OP Rybářství. Všechny projekty v EVL či PO nebo takové, které by tyto lokality mohly ovlivnit, musí být v souladu s ekologickými nároky předmětů ochrany. Nelze podpořit žádné projekty, které by vedly ke zhoršení stavu EVL a PO.

61 OP Rybářství 2014 - 2020 Proces schvalování OP Rybářství 15. 10. 2014
schválení OP Rybářství vládou ČR neformální předložení OP Rybářství EK listopad 2014 připomínkování OP Rybářství Evropskou komisí obdržení připomínek EK k předložení OP Rybářství polovina prosince 2014 oficiální předložení OP Rybářství EK Do 3 měsíců (prosinec – březen 2015) schválení OP Rybářství Evropskou komisí Proces schvalování OP Rybářství

62 Příprava implementace OP Rybářství 2014 - 2020
Kapři krmeni směsí KP Len po 4 týdnech sádkování Ing. Renáta Komiková Ministerstvo zemědělství

63 Monitorovací výbor 2014 - 2020 Legislativa
Monitorovací výbor plní funkce v souladu s čl. 47 nařízení č. 1303/2013 a dále dle čl. 113 nařízení č. 508/2014 k ENRF. Monitorovací výbor vypracuje a přijme svůj jednací řád (předsedá zástupce ČS nebo řídícího orgánu). Složení MV Monitorovací výbor se skládá ze zástupců řídícího orgánu, zprostředkujícího subjektu a zástupců partnerů. Každý člen monitorovacího výboru má hlasovací právo. Komise se účastní činnosti monitorovacího výboru jako poradce. Prostřednictvím MV bude zajišťována kontrola provádění OP Rybářství formou partnerství. Požadavky na složení MV OP Rybářství: Na základě čl. 10, odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014 o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů (dále jen „nařízení č. 240/2014“) je třeba při nominování členů do MV OP Rybářství brát v úvahu zapojení partnerů, kteří již byli zapojeni do přípravy programu, a podporují rovnost žen a mužů a zásadu nediskriminace. Dle čl. 5, odst. 1 nařízení o společných ustanoveních je třeba zahrnout také partnery, jako jsou příslušné městské a jiné orgány veřejné správy, hospodářské a sociální partnery a příslušné subjekty zastupující občanskou společnost, včetně partnerů v oblasti životního prostředí, nevládních organizací a subjektů zodpovědných za prosazování sociálního začlenění, rovnosti žen a mužů a nediskriminace. Dále je třeba zahrnout instituce pro zajištění mechanismu koordinace komplementarit OP Rybářství a ostatních ESI fondů. Jedná se o Ministerstvo průmyslu a obchodu (OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost), Ministerstvo pro místní rozvoj (Integrovaný regionální operační program), Ministerstvo životního prostředí (OP Životní prostředí), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání) a Ministerstvo zemědělství (Program rozvoje venkova). Navrhované složení MV OP Rybářství 2014 – 2020: MZe Rybářské sdružení ČR Český rybářský svaz Moravský rybářský svaz Ministerstvo financí Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Ministerstvo průmyslu a obchodu Státní zemědělský intervenční fond Svaz měst a obcí Český svaz ochránců přírody Agentura ochrany přírody a krajiny Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Asociace soukromého zemědělství ČR Agrární komora ČR Občanské sdružení Mendelova univerzita v Brně Ministerstvo pro místní rozvoj – Veřejné zakázky Úřad vlády ČR - nediskriminace, rovnost mužů a žen, zdrav. postižení Auditní orgán MF

64 Monitorovací výbor 2014 - 2020 Funkce Monitorovacího výboru
schází se nejméně jednou za rok a posuzuje provádění programu a pokrok směrem k dosažení jeho cílů, zabývá se všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost programu, je konzultován v otázce změn programu navrhovaných řídicím orgánem a vydává k těmto změnám své stanovisko, může řídícímu orgánu poskytnout doporučení ohledně provádění programu a jeho hodnocení, je konzultován a do šesti měsíců od rozhodnutí o schválení programu schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací, přezkoumává činnosti a výstupy spojené s plánem hodnocení programu, přezkoumává opatření v rámci programu spojená s plněním specifických předběžných podmínek, přezkoumává a schvaluje výroční zprávy o provádění před jejich odesláním Komisi, posuzuje opatření na podporu rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a nediskriminace, včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, přezkoumává všechna hodnocení OP.

65 Monitorovací výbor Povinnosti MV dle Metodických pokynů MMR Monitorovací výbor je pověřen projednáním Strategického realizačního plánu (součástí Strategického realizačního plánu je harmonogram výzev plánovaných k vyhlášení, predikce čerpání a plnění indikátorů a cílových hodnot v následujícím roce). MV je informován o plnění Strategického realizačního plánu. ŘO předkládá minimálně jednou ročně MV vyhodnocení plnění Plánu hodnocení. A dále v souladu s MP, které jsou schváleny vládou ČR.

66 Dohoda o delegování Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 lze delegovat určité činnosti na zprostředkující subjekt. Činnosti jsou v souladu s legislativou delegovány prostřednictvím Dohody o delegování na SZIF. Povinnosti zprostředkujícího subjektu: Implementace OP Rybářství Informování žadatelů Zpracování Žádostí o podporu/finanční prostředky Hodnocení projektů Výběr projektů Zpracování žádosti o platbu Zajištění informačního systému Provádění kontrol a monitoringu Probíhají konzultace ŘO OP Rybářství se SZIF na pracovní úrovni k Dohodě o delegování některých činností na zprostředkující subjekt pro nové programové období 2014 – 2020.

67 Dohoda o delegování Povinnosti Řídícího orgánu OP Rybářství: Příprava Pravidel pro žadatele o dotaci Schvalování projektů doporučených k financování Administrace Rozhodnutí o poskytnutí dotace Informování žadatele o schválení nebo zamítnutí projektu Předpokládáme, že Dohoda o delegování bude uzavřena do konce roku 2014

68 Příprava Pravidel V současné době byla dokončena první verze pravidel pro žadatele / příjemce podpory z OP Rybářství 2014 – 2020 pro opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury. První verze pravidel byla předána k připomínkám na Státní zemědělský intervenční fond. Další pravidla budou následovat po vyjasnění připomínek SZIF, jedná se o pravidla pro opatření 2.1. Inovace, 2.3. Podpora nových chovatelů, Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby (vysazování úhoře) a 5.3. Investice do zpracování produktů. Pravidla budou nově rozdělena do dvou částí A a B. Dokončení pravidel předpokládáme na začátku roku 2015.

69 Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 – 2020 pro rok 2015
Řídící orgán na základě povinnosti vyplývající z Jednotného metodického prostředí MMR připravil Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 – 2020 pro rok 2015. Harmonogram výzev byl dne schválen Plánovací komisí OP Rybářství 2014 – 2020 v následující podobě: Harmonogram výzev pro rok 2015: Typ výzvy: kolová Opatření: 2.1. Inovace, 2.2. Produktivní investice, 2.3. Noví chovatelé, 2.4. Recirkulační zařízení, 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby a 5.3. Investice do zpracování produktů Předpokládané vyhlášení výzvy: červen 2015 Plánovací komise: Zřízení vychází z JMP Jejím úkolem je projednání Strategického realizačního plánu a dlouhodobého a střednědobého plánu realizace Operačního programu Rybářství 2014 – Pro rok 2015 projednala pouze harmonogram výzev na rok Její první zasedání se konalo dne od 13:30 na MZe. Jednání se účastnili zástupci RS ČR, ČRS, Fakulta rybářství a ochrany vod JČU, SZIF a dva odbory MZe. Po zřízení Monitorovacího výboru bude Plánovací komise orgánem Monitorovacího výboru.

70 Harmonogram výzev Harmonogram výzev pro rok 2015 – Technická pomoc OP Rybářství 2014 – Typ výzvy: Průběžná Opatření: Technická pomoc Předpokládané vyhlášení výzvy: červen 2015 Harmonogramy mohou být dle potřeb Řídícího orgánu aktualizovány.

71 Organizace producentů, plány produkce
Oblast Organizací producentů bude v novém OP Rybářství 2014 – 2020 řešena v rámci opatření 5.1. Plány produkce a 5.2. záměr a) Vytváření organizací producentů. Vytváření organizace producentů: Podporované aktivity Podpořeny budou aktivity spojené se zakládáním organizace producentů. Příjemce Organizace producentů. Příjem podpory bude vázán na uznání organizace producentů příslušným národním orgánem a to Státním zemědělským intervenčním fondem dle zákona 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu. Organizace producentů: Způsobilými výdaji budou náklady spojené s procesem uznávání organizací producentů a pravděpodobně pořízení dopravního prostředku, který bude sloužit celé organizaci producentů. Další způsobilé výdaje budou předmětem diskuse. Alokace záměru bude cca 2 mil. Kč. Legislativa: Nařízení EP a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 104/2000 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1419/2013 ze dne 17. prosince 2013 o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury

72 Organizace producentů, plány produkce
Plány produkce: Podporované aktivity Podpora 3 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jejími členy na trh během předcházejících tří kalendářních let. (Pro nově uznanou organizaci producentů). Dotace může být použita pro přípravu a realizaci plánů produkce. Příjemce Uznaná Organizace producentů Státním zemědělským intervenčním fondem po schválení výroční zprávy Organizace producentů. Výzva Výzva bude vyhlášena po realizaci opatření 5.2. záměr a) a vzniku Organizace producentů. Plány produkce: Způsobilými výdaji budou analýzy a studie nezbytné k vytvoření plánu produkce a plánu uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh, mzdové náklady a výdaje spojené s prováděním plánu produkce a plánu uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh. Alokace opatření bude cca 17 mil. Kč. Povinnosti vyplývající z Plánů produkce: Struktura plánu produkce vychází z prováděcího nařízení Komise (EU) č. 1418/2013 a obsahuje následující části: Obecné informace o organizaci producentů (název, identifikační kód, sídlo) Program produkce a strategie pro uvádění na trh Opatření k dosažení cílů stanovených v článku 7 nařízení (EU) č. 1379/2013 Opatření vedoucí k přizpůsobení nabídky některých druhů Sankce a kontrolní opatření

73 Odborné semináře v regionech
ŘO OP Rybářství připravuje realizaci odborných seminářů v regionech Semináře budou probíhat od dubna do září 2015 Cílem je poskytnout žadatelům, kteří budou žádat o podporu v rámci OP Rybářství 2014 – 2020: dostatek potřebných informací o podmínkách, postupech a procesech souvisejících se správným zpracováním žádosti o dotaci, přes realizaci projektu až po jeho úspěšné podání Žádosti o platbu, účastníkům budou poskytnuty rovněž podpůrné materiály. Semináře: Celkem 9 akcí (jeden seminář – cca 50 účastníků) Praha (3 akce), Brno (3 akce), České Budějovice (3 akce) Semináře budou jednodenní

74 Internetový portál – informace, propagace
dle čl. 119 nařízení 508/2014 – informace a komunikace ohledně podpory – jediné internetové stránky (Mze): Informace o operačním programu Informování potenciálních příjemců o možnostech financování v rámci OP Informování o dosažených výsledcích operačního programu a operací/projektů V současné době je nastavován informační portál, který bude zastřešovat Ministerstvo zemědělství jak pro informace o OP Rybářství, tak pro Program rozvoje venkova.

75 Další procesy implementace
Příprava Manuálu operačního programu Audit designace Operační manuál: Řídící orgán připravuje operační manuál pro OP Rybářství 2014 – Operační manuál podrobně popíše všechny administrativní postupy ŘO při implementaci OP Rybářství 2014 – Operační manuál je připravován v souladu s metodickými pokyny MMR. Audit designace (shody): bude posuzovat způsobilost Řídícího orgánu k provádění OP Rybářství 2014 – 2020, audit bude provádět Auditní orgán Ministerstva financí. Předpokládané uskutečnění auditu je v prvním pololetí 2015.

76 Hodnocení projektů OP Rybářství 2014 - 2020
Naviga4 s. r. o.

77 Hodnocení projektů Na základě povinnosti vyplývající z Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020 je nutné zpracovat metodický pokyn pro hodnocení projektů. Součástí metodického pokynu bude administrativní hodnocení: Projekt je v souladu s podmínkami výzvy, Žádost o podporu splňuje nezbytné administrativní požadavky (byla předložena oprávněnou osobou a v požadované formě), Žádost o podporu splňuje základní předpoklady pro posouzení hodnotitelnosti žádosti (byly předloženy všechny povinné části žádosti o podporu včetně příloh). Externí dodavatel spol. Naviga Administrativní hodnocení je prováděno na SZIF, cílem kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí slouží především k posouzení základních požadavků, které jsou stanoveny pro projekty v jedné konkrétní výzvě. Dále se kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí zaměřuje na prvky hodnotitelnosti žádosti o podporu a naplnění dalších administrativních požadavků.

78 Hodnocení projektů Součástí metodického pokynu bude dále věcné hodnocení: Kontrola rozpočtu projektů Účelnosti projektu Potřebnosti projektu Efektivnosti projektu Hospodárnosti projektu Proveditelnosti projektu Souladu projektu s horizontálními tématy Účelnosti projektu - Účelem hodnocení účelnosti projektu je zajistit, aby výsledky projektů přispívaly cílům programu, respektive opatření a záměru, kterých má být prostřednictvím dané výzvy dosaženo. Potřebnost projektu - Potřebnost projektu vyjadřuje relevanci projektu (cílů projektu) k aktuální situaci na daném území, příp. věcné oblasti. Efektivnost projektu - Vyjadřuje poměr, v jakém jsou vstupy převedeny na výstupy a výsledky. Jedná se tak o vyhodnocení (poměr) vynaložených prostředků vůči stanoveným cílům intervence. Hospodárnost projektu - Účelem hospodárnosti projektu je posoudit cenu zdrojů použitých pro realizaci rozpočtu. Proveditelnost projektu - Proveditelnost projektu vyjadřuje schopnost žadatele projekt prostřednictvím řešení uvedeného v žádosti o podporu úspěšně realizovat a udržet. Soulad s horizontálními tématy - Horizontální témata zahrnují principy podpory rovnosti žen a mužů, nediskriminace a trvale udržitelného rozvoje.

79 Hodnocení projektů V současnosti jsou již připraveny návrhy metodik pro všechna opatření OP Rybářství 2014 – 2020. Součástí metodik jsou definovaná kritéria hodnocení: Vylučovací Hodnotící Kombinované Subjekty které budou provádět hodnocení : Hodnotitelé Arbitr Hodnotící komise Externí hodnotitel Kritéria hodnocení slouží k posouzení zda došlo k naplnění věcného hodnocení projektu, jednotlivá kritéria výběru jsou vybírána tak, aby zajistila co nejtransparentnější průběh hodnocení projektů a zároveň zbytečně nezatěžovala žadatele o dotaci zbytečnou administrativou. Kritéria: Vylučovací – pokud projekt nesplní danou povinnost nebo podmínku je mu ukončena administrace ve fázi věcného hodnocení. Hodnotící – přiřazování bodů na škále, přidělení 0 bodů neznamená ukončení administrace. Kombinované – obsahuje bodové hodnocení, pokud je uděleno 0 bodů je projekt vyloučen. Jedná se o Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020 Subjekty hodnocení: Hodnotitelé – zaměstnanci RO SZIF Arbitr – nadřízený hodnotitelů Hodnotící komise – složená z nezávislých expertů Externí hodnotitel – nezávislý subjekt, který zpracovává posudek nebo marketingovou zprávu

80 Finanční analýza Součástí hodnocení projektů bude i finanční analýza u projektů, jejichž celkové výdaje překročí hranici 5 mil. Kč. Finanční analýza bude zaměřena primárně na udržitelnost projektu, jeho životaschopnost a zjištění, zda není přefinancován. Finanční analýza je připravována na principu hodnocení podnikatelského plánu a zhodnocení nákladovosti projektu. Výsledky finanční analýzy bude posuzovat hodnotící komise. Finanční analýza se předpokládá u opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a u opatření 5.3. Investice do zpracování produktů.

81 Administrace v novém programovém období 2014 - 2020
Ing. Antonín Vavrečka Státní zemědělský intervenční fond

82 Diskuse

83 Ing. Renáta Komiková Ministerstvo zemědělství
Závěr Ing. Renáta Komiková Ministerstvo zemědělství

84 DĚKUJEME ZA VAŠI POZORNOST
www. eAGRI.cz Operační program Rybářství


Stáhnout ppt "Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství"

Podobné prezentace


Reklamy Google