Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na konferenci Strategie podpory akvakultury v období 2014 - 2020 s využitím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na konferenci Strategie podpory akvakultury v období 2014 - 2020 s využitím."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na konferenci Strategie podpory akvakultury v období 2014 - 2020 s využitím poznatků OP Rybářství 2007 - 2013 11. prosince 2014 Hotel LINDNER

2 Uvítaní, zahájení Ing. Renáta Komiková Ministerstvo zemědělství

3 I. část - OP Rybářství 2007 – 2013 1)Uvítaní, zahájení 10:00 – 10:10 Ing. Renáta Komiková, Ministerstvo zemědělství 2) Pokrok v implementaci OP Rybářství 2007 - 2013 10:10 – 10:30 Ing. Renáta Komiková, Ministerstvo zemědělství 3)Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA II. 10:30 – 11:10 Opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury Martin Junek, FISH Farm Bohemia s.r.o. Program

4 I. část – OP Rybářství 2007 – 2013 Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh Ing. Ladislav Vacek, Rybářství Chlumec nad Cidlinou 4)Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA III. 11:10 – 12:00 Opatření 3.1. Společné činnosti Doc. Ing. František Vácha, CSc., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Opatření 3.3. Podpora nových trhů a kampaně Ing. Monika Frýdlová, Ministerstvo zemědělství Opatření 3.4. Pilotní projekty Ing. Jaromír Dvořák, ŠTÍČÍ LÍHEŇ – ESOX, spol. s.r.o. 5)Přestávka 12:00 – 12:20 Program

5 II. část - OP Rybářství 2014 – 2020 6) OP Rybářství 2014 – 2020 (Priorita II., III. a V., zaměření dotačních podpor) 12:20 – 12:35 Ing. Klára Budínová, Ministerstvo zemědělství 7) Příprava implementace a hodnocení projektů OP Rybářství 2014 – 2020 12:35 – 12:50 Ing. Renáta Komiková, Ministerstvo zemědělství 8) Administrace v novém programovém období 2014 -2020 12:50 – 13:10 Ing. Antonín Vavrečka, Státní zemědělský intervenční fond

6 Program II. část - OP Rybářství 2014 – 2020 9) Diskuse 13:10 – 13:25 10) Závěr 13:25 – 13:35 Ing. Renáta Komiková, Ministerstvo zemědělství Občerstvení, neformální setkání účastníků

7 I. část OP Rybářství 2007 - 2013

8 Pokrok v implementaci OP Rybářství 2007 - 2013 Ing. Renáta Komiková Ministerstvo zemědělství

9 Provádění OP Rybářství nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu nařízení Komise (ES) č. 498/2007 ze dne 26. března 2007 –,,implementační nařízení“ usnesením vlády č. 854/2007 schválen,,Národní strategický plán pro oblast rybářství na období 2007 - 2013“ usnesením vlády č. 855/2007 dne 25. července 2007 schválen Operační program Rybářství 2007 - 2013

10 Cíle Operačního programu Rybářství udržení stávající produkce sladkovodních ryb v ČR zlepšení investičních možností výrobních a zpracovatelských podniků snížení vlivu činností v odvětví rybářství na životní prostředí a podpora produkčních metod šetrných k životnímu prostředí podpora modernizace výroby za použití inovativních výrobních metod a technologií zlepšení jakosti a rozšíření sortimentu výrobků ze sladkovodních ryb modernizace zpracovatelských kapacit

11 Úspěchy Operačního programu Rybářství Současné období 2007 - 2013: pokryto cca 88 % alokace aktuálními vydanými Rozhodnutími o poskytnutí dotace pokryto cca 69 % alokace již předfinancovanými projekty splněno pravidlo N + 2 úspěšné naplňování cílů Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 Příprava programového období 2014 – 2020: vyjednání právního rámce (nařízení (ES) č. 508/2014, o ENRF), delegované a implementační akty k nařízení o ENRF Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu (schválen vládou ČR) zpracování a předložení OP Rybářství 2014 – 2020 EK (zrychlená procedura schválení – do března 2015)

12 OP Rybářství PO 2 Akvakultura, zpracování produktů rybolovu a akvakultury a jejich uvádění na trh PO 3 Opatření ve společném zájmu PO 5 Technická pomoc Prioritní osy

13 Prioritní osa 2 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury (investice spojené s výstavbou, rozšířením, vybavením či modernizací rybochovných zařízení (např. rybníků a sádek), odbahněním lovišť a rybníků, rekonstrukcemi prodejen ryb, modernizacemi provozních budov) 2.2. Opatření na ochranu vodního prostředí (podpora na snížení intenzity obsádky vybraných rybničních ploch kompenzováním ušlého příjmu podnikatele) 2.3. Opatření v oblasti zdraví zvířat (opatření by bylo otevřeno pouze v případě propuknutí nákazy ryb) 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh (modernizace a vybavení zpracoven, např. výstavba nových úseků, vybavení zpracoven, např. pořízení nařezávačky svalových kůstek, výrobníků ledu, udírny ryb, vakuové baličky) Prioritní osy

14 Prioritní osa 3 3.1. Společné činnosti (projekty směřující k zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství, organizaci konferencí a seminářů a vydávání odborných publikací) 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin (vysazování úhoře říčního) 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně (propagační kampaň na podporu spotřeby sladkovodních ryb, propagace Třeboňského a Pohořelického kapra) 3.4. Pilotní projekty (zaměření projektů na získání technických nebo ekonomických poznatků o nových technologiích a zvýšení inovativního potenciálu produkčních firem v oblasti akvakultury, např. terénní analýza obsahu a kvality tuku ve svalovině sladkovodních ryb a implementace do rybářské praxe) Prioritní osa 5 5.1. Technická pomoc (účinná a efektivní realizace OP Rybářství, příprava programového období 2014 – 2020) Prioritní osy

15 Rozdělení alokace mezi prioritní osy *) kurz dle doporučení MF = 27,5 Kč / 1€ prioritní osa rozdělení finančních prostředků v %celkemz EFF ze stát. rozpočtu ČR v mil. Kč z celkuv mil. Kč 2 Akvakultura, vnitrozemský rybolov, zpracování produktů rybolovu a jejich uvádění na trh 60592,9444,7148,2 3Opatření společného zájmu35351,3263,587,8 5Technická pomoc549,637,212,4 CELKEM100993,8745,4248,4

16 Zrealizovaná kola příjmu Žádostí o dotaci z OP Rybářství 2007 - 2013 1. kolo – 10. 06. 2008 – 30. 06. 2008: 2.1.; 2.4. a),b) 2. kolo – 07. 10. 2008 – 27. 10. 2008: 3.1.a),b); 3.3.a) 3. kolo – 10. 02. 2009 – 02. 03. 2009: 2.1.; 2.4.a),b) 4. kolo – 23. 06. 2009 – 29. 06. 2009: 3.4. a) 5. kolo – 18. 02. 2010 – 08. 03. 2010: 2.1.; 2.4.a),b) 6. kolo – 24. 06. 2010 – 30. 06. 2010: 3.1.a); 3.2.b) 7. kolo – 18. 10. 2010 – 25. 10. 2010: 3.4.a) 8. kolo – 08. 02. 2011 – 25. 02. 2011: 2.1.; 2.4.a),b); 3.1.a),b); 3.3.b),e) 9. kolo – 28. 03. 2011 – 08. 04. 2011: 2.2.a) 10. kolo – 09. 06. 2011 – 27. 06. 2011: 3.2.b) 11. kolo – 25. 10. 2011 – 07. 11. 2011: 3.1.a); 3.3.b), e); 3.4.a) 12. kolo – 7. 02. 2012 – 13. 02. 2012: 3.3.e) 13. kolo – 19. 06. 2012 – 25. 06. 2012: 3.2.b) 14. kolo – 02. 10. 2012 – 15. 10. 2012: 3.1.a); 3.1.b); 3.1.c); 3.3.a); 3.4. a) 15. kolo – 06. 02. 2013 – 12. 02. 2013: 2.1.; 2.4.a); 3.2.b); 3.3.e) 16. kolo – 06. 03. 2013 – 12. 03. 2013: 2.1. a),b),c),e); 2.4.a); 17. kolo – 18. 06. 2013 – 24. 06. 2013: 3.1.b); 3.4.a) 18. kolo – 26.11. 2013 – 02.12. 2013: 3.1.a),b); 3.3.a) 19. kolo – 10. 03. 2014 – 14. 03. 2014: 3.2.b), 3.3.a) 20. kolo – 16. 09. 2014 – 29. 09. 2014: 2.1.a), b), c); 3.1.a); 3.3.e) Kontinuální příjem žádostí o dotaci: 5.1. Technická pomoc

17 Dočerpání finančních prostředků OP Rybářství 2007 - 2013 Další vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude probíhat kontinuálně ze Zásobníku projektů z 20. kola na opatření 2.1. v závislosti na disponibilních finančních prostředcích dle ustanovení o tvorbě a vydávání Rozhodnutí pro projekty ze Zásobníku projektů (kapitola 7. Zásobník projektů - Obecné podmínky pro poskytnutí dotace Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace z OP Rybářství 2007 – 2013).

18 OP Rybářství – celkový přehled za období 1. 1. 2007 - 31. 10. 2014 € prioritní osa alokace na celé období v Kč zaregistrované Žádosti v Kč aktuální vydaná Rozhodnutí v Kč předfinanc. v Kč 2 592 941 223 1 748 203 522524 248 284405 473 590 3 351 274 633 468 168 393311 187 216255 254 855 5 49 695 58041 706 45036 473 06319 881 048 CELKEM 993 911 4362 258 078 365871 908 536680 609 493

19 OP Rybářství – celkový přehled 1. 1. 2007 – 31. 10. 2014 Osy Žádosti o dotaci v ks zaregistrovanéukončené původní vydaná Rozhodnutí aktuální vydaná Rozhodnutí předfinancované ŽOP 21 519212742688574 347571385367271 539 236 23 CELKEM2 0332851 1631 091868

20 Zaregistrované Žádosti o dotaci a původní vydaná Rozhodnutí o poskytnutí dotace za období 1. 1. 2007 – 31. 10. 2014 (údaje v ks)

21 OP Rybářství – osa 2 za období 1. 1. 2007 - 31. 10. 2014 opatření alokace na celé období údaje v Kč v Kč*Zaregistrované Žádosti aktuální vydaná Rozhodnutí předfinancováno 2.1. 592 941 223 1 423 373 477482 270 037370 003 096 2.2. 1 007 907565 090 2.4. 323 822 13841 413 15734 905 404 CELKEM 592 941 2231 748 203 522524 248 284405 473 590

22 Informace o věcném pokroku prioritní osy 2 v roce 2013 Produkce tržních ryb (v tis. tun) – 19, 4 tis. tun (cíl 2015 = 20 tis. tun). V roce 2013 cíl nenaplněn zejména z důvodu povodní, nicméně v předchozích letech byl cíl opakovaně překročen až o 1 tis. tun. Produkce zpracovaných ryb a výrobků z nich (v tis. tun) – 6,8 tis. tun (cíl 2015 = 6, 5 tis. tun). Cíl naplněn Plocha rybníků se zlepšeným vodním prostředím – v opatření na ochranu vodního prostředí (2.2.) je administrováno šest projektů na 8,7 ha vodní plochy rybníků, do konce roku 2013 byly předfinancovány všechny projekty a tím je indikátor zcela naplněn. (cíl 2015 = 8,7 ha). Cíl naplněn

23 OP Rybářství – osa 3 za období 1. 1. 2007 - 31. 10. 2014

24 Informace o věcném pokroku prioritní osy 3 v roce 2013 Spotřeba sladkovodních ryb v kg/obyvatele/rok – 1,40 kg (cíl 2015 = 1,48 kg). Cíl doposud nenaplněn Mírný pokles spotřeby sladkovodních ryb na 1,40 kg/obyv./rok je způsoben dvěma faktory: nižším prodejem živých ryb v tuzemsku vzhledem k celkově nižší produkci tržních ryb v roce 2013 a ukončením komunikační kampaně „Realizace dlouhodobé komunikační strategie na podporu spotřeby sladkovodních ryb domácí produkce a výrobků z nich v ČR“. Počet projektů na zarybnění druhy ryb dle legislativy EU – 143 předfinancovaných projektů, 218 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cíl 2015 = 5 projektů). Cíl naplněn Opatření 3.2 záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla) slouží k podpoře vysazování úhořího monté a rozkrmeného mladého úhoře do vodních toků v povodí řeky Labe a řeky Odry. Počet projektů na zvyšování odborných znalostí – 21 předfinancovaných projektů, 42 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cíl 2015 = 7 projektů). Cíl naplněn Opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) zdokonalování odbornosti. Počet projektů testovaných technologických postupů – 30 předfinancovaných projektů, 55 vydaných Rozhodnutí o poskytnutí dotace (cíl 2015 = 8 projektů). Cíl naplněn Opatření 3.4. Pilotní projekty.

25 Zbývající finanční prostředky k dočerpání alokace

26 Revize OP Rybářství 2007 - 2013 V případě zbývajících finančních prostředků OP Rybářství na prioritní ose 3 z důvodu ukončených administrací, snížení částek na základě změnových Rozhodnutí, hlášení o změnách či případných korekcí před proplacením ŽoP, ŘO připraví do konce roku 2014 návrh revize OP Rybářství v oblasti rozvržení finančních prostředků mezi prioritní osy 2 a 3, tzv. realokaci. Důvod pro realokaci OP Rybářství:  Efektivní dočerpání finančních prostředků na konci programového období 2007 – 2013. Realokované prostředky budou využity na prioritní ose 2 pro opatření 2.1. Opatření pro produktivní investice do akvakultury, záměry a), b), c) pro závazkování projektů zaregistrovaných ve 20. kole příjmu Žádostí o dotaci ze Zásobníku projektů. Prioritní osa 2 Zbývající prostředky na ose 3

27 Proces revize OP Rybářství 2007 - 2013 EK rozhodne o žádosti o revizi OP Rybářství nejpozději dva měsíce od předložení návrhu Předložení návrhu revize OP Rybářství EK Předložení návrhu revize OP Rybářství MŽP, zda je nutné provést screening SEA Schválení návrhu revize OP Rybářství členy Monitorovacího výboru Vypracování návrhu revize OP Rybářství Řídícím orgánem Návrh revize OP Rybářství musí být vypracován v souladu s čl. 18 odst. 2 nařízení Rady (ES) č.1198/2006 ze dne 27. července 2006 o Evropském rybářském fondu.

28 Refundace prostředků EU do kapitoly MZe Od 1. 1. 2007 do 31. 10. 2014 byly podány na MF žádosti o refundaci do příjmové kapitoly MZe v celkové výši finančních prostředků: 507 701 395 Kč tj. 20 106 471,09 EUR prostředků EU (EFF).

29 Provedeno osm certifikací za období od 1. 1. 2007 do 31. 10. 2014

30 Připraveno k deváté certifikaci za období od 1. 11. 2012 do 5. 11. 2014

31 Plnění pravidla N+2 Po odeslání 9. certifikace na EK bude pravidlo N + 2 splněno.

32 Informovanost a propagace OP Rybářství a akvakultury prezentace OP Rybářství – mezinárodní výstava Země živitelka prezentace sladkovodní akvakultury na farmářských trzích, městských a vinařských slavnostech příprava informačních materiálů (výroční zprávy, pravidla pro žadatele) pravidelné zasedání Monitorovacího výboru dvakrát ročně Výroční konference v rámci OP Rybářství webové stránky www.eAgri.cz - vydaná Rozhodnutí, předfinancované projekty odkaz: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na- obdobi/opatreni-osy-ii/; http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program- rybarstvi-na-obdobi/opatreni-osy-iii

33 Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA II.

34 Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém Opatření 2.1. Produktivní investice do akvakultury Martin Junek FISH Farm Bohemia s.r.o.

35 Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém Opatření 2.4. Investice do zpracování a uvádění na trh. Ing. Ladislav Vacek Rybářství Chlumec nad Cidlinou

36 Úspěšné projekty podpořené z OP Rybářství, OSA III.

37 Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém Opatření 3.1. Společné činnosti Doc. Ing. František Vácha,CSc. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

38 Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém Opatření 3.3. Podpora nových trhů kampaně Ing. Monika Frýdlová Ministerstvo zemědělství

39 Opatření 3.3. Název projektu: Mezinárodní veletrh Země živitelka – prezentace sladkovodní akvakultury Účast na 41. ročníku mezinárodního agrosalonu Země živitelka (28. 8. – 2. 9. 2014) Umístění expozice: pavilon B4 Zaměření expozice: Informační servis k EFF Gastroshow pod vedením šéfkuchaře s ochutnávkami sladkovodních ryb Spotřebitelské soutěže pro širokou veřejnost Edukativní workshopy pro předškolní děti a žáky ZŠ

40 Opatření 3.3. Název projektu: Prezentace sladkovodní akvakultury na farmářských trzích, městských a vinařských slavnostech Počet akcí: 10 Jednotlivé akce na farmářských trzích, městských a vinařských slavnostech proběhly od 1. – 22. 11. 2014 Široké veřejnosti byla na akcích prezentována: prospěšnost konzumace sladkovodních ryb, tipy na přípravu sladkovodních ryb a nabízeny ochutnávky ze sladkovodních ryb, které připravuje profesionální kuchař na místě. Telč Nový Jičín

41 Plán realizace projektů opatření 3.3. OP Rybářství Opatření 3.3. a) Prezentace sladkovodní akvakultury na farmářských trzích a městských slavnostech Příprava odborné publikace – kuchařka Opatření 3.3. e) Prezentace sladkovodní akvakultury na výstavách a veletrzích

42 Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém Opatření 3.4. Pilotní projekty Ing. Jaromír Dvořák ŠTÍČÍ LÍHEŇ – ESOX, spol. s.r.o.

43 Sestava inkubačních žlabů Recirkulační systém Přestávka

44 Recirkulační systém II. část – OP Rybářství 2014 - 2020

45 Recirkulační systém OP Rybářství 2014 – 2020 (Priorita II., III. a V., zaměření dotačních podpor) Ing. Klára Budínová Ministerstvo zemědělství

46 OP Rybářství 2014 - 2020 OP Rybářství je vypracován na základě: nařízení o Evropském námořním a rybářském fondu, nařízení o společných ustanoveních, osnovy Evropské komise pro Operační program ENRF, relevantních kapitol Metodického pokynu pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014 – 2020, který byl zpracován Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s partnery a schválen vládou ČR.

47 Priority OP Rybářství 2014 - 2020 Zvýšit konkurenceschopnost tradiční akvakultury včetně investic do zachování udržitelné produkce tržních ryb. Investovat do recirkulačních zařízení a tím zvýšit produkci. Zvýšit podíl zpracovaných ryb, propagovat akvakulturu a podpořit konzumaci ryb. Podporovat transfer vědeckých poznatků do podniků akvakultury (produktové a procesní inovace). Podporovat formy hospodaření přispívající k zachování či zlepšování stavu životního prostředí a biologické rozmanitosti.

48 Priority Unie, specifické cíle, opatření a tematické cíle

49

50

51

52

53

54 Ex-ante hodnocení OP Rybářství Ex-ante hodnocení bylo realizováno externím dodavatelem v období březen 2013 – září 2014. Při hodnocení zpracovatel vycházel primárně z textu OP Rybářství, příslušné legislativy a metodických dokumentů a zaměřil se také na stupeň zapracovanosti svých doporučení k dřívějším verzím OP Rybářství.

55 Postup ex-ante hodnocení a SEA 1. etapa hodnocení analytických výstupů Připomínkové řízení 2. etapa hodnocení intervenční logiky a výkonnostního rámce 3. etapa dokončení ex-ante hodnocení Zpráva o ex-ante hodnocení a SEA Iniciace procesu, nastavení komunikace Předání návrhu koncepce včetně SEA vyhodnocení odboru posuzování vlivů MŽP Vydání stanoviska ke koncepci Podání oznámení příslušnému úřadu (MŽP ČR) - zahájení zjišťovacího řízení Vydání závěru zjišťovacího řízení MŽP Veřejné projednání a připomínkové řízení SEA Vstupy SEA do ex-ante hodnocení

56 Výběr klíčových doporučení ex-ante hodnocení Klíčová doporučení k dopracování textu operačního programu: Doporučujeme doplnit soustavu indikátorů o další indikátory a u vybraných stávajících indikátorů doporučujeme zpřesnit jejich definice (z hlediska jasnosti a srozumitelnosti, měřitelnosti apod.). Doporučujeme nastavit (v evaluačním plánu, případně v soustavě interních indikátorů) způsob vyhodnocení plnění globálního cíle OP Rybářství a souvisejících definovaných priorit OP. Doporučujeme využít opatření realizovaných v rámci specifických cílů 3.1 a 3.2 pro průběžné získávání údajů a informací k ziskovosti a nákladové situaci rybářských provozů, a to s cílem získat informace pro správné a úplné zhodnocení konkurenceschopnosti českých producentů ryb a jejich slabých míst.

57 Výběr klíčových doporučení ex-ante hodnocení Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost prioritě Unie 5, a to především z hlediska zajištění dostatečné absorpční kapacity u specifického cíle 5.A Zlepšování organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury i z hlediska naplnění cílových hodnot indikátorů. Doporučujeme při výběru, realizaci i kontrole projektů v rámci celého operačního programu klást důraz na jejich účelnost, hospodárnost a efektivnost a přínos pro plnění cílů OP a tam, kde to bude účelné, doporučujeme zavést jako povinnou součást žádosti o dotaci také analýzu přínosů a nákladů (cost- benefit analýzu – CBA) či podnikatelský plán.

58 Výběr klíčových doporučení ex-ante hodnocení Doporučujeme pokračovat ve spolupráci s Odbornou skupinou OP Rybářství, využívat ji zejména při zpracování zpráv o pokroku programu, hodnoceních (evaluacích) a případných dalších analýzách zpracovaných v průběhu implementace programu.

59 Proces SEA hodnocení OP Rybářství 2014 - 2020 SEA OP Rybářství 2014-2020 – souběžný proces s SEA Víceletého národního strategického plánu pro akvakulturu (VNSPA) Závěr Zjišťovacího řízení 2. 10. 2013 Připomínky SEA k pracovnímu návrhu OP Rybářství (diskutovány v rámci pracovních jednání se zadavatelem) Zpracování dokumentace SEA (verze OP Rybářství příslušná k posouzení - v. srpen 2014) Příprava návrhu stanoviska pro MŽP Veřejné projednání (15. 9. 2014) Vydání stanoviska MŽP (1. 10. 2014)

60 Souhlasné stanovisko MŽP k OP Rybářství Pořizovatel OP Rybářství (tj. MZe) zajistí, aby při implementaci opatření OP Rybářství (zejména v rámci přípravy implementačních dokumentů a metodik pro žadatele) byla zohledněna doporučení k prevenci, případně zmírnění potenciálních negativních vlivů na životní prostředí uvedená v kapitole 7 SEA dokumentace. Pořizovatel koncepce zajistí vhodným způsobem zohlednění environmentálních kritérií navržených v kapitole 11 SEA dokumentace v systému hodnocení a výběru projektů k podpoře v rámci implementace OP Rybářství. Všechny projekty v EVL či PO nebo takové, které by tyto lokality mohly ovlivnit, musí být v souladu s ekologickými nároky předmětů ochrany. Nelze podpořit žádné projekty, které by vedly ke zhoršení stavu EVL a PO.

61 OP Rybářství 2014 - 2020 15. 10. 2014 schválení OP Rybářství vládou ČR 3. 11. 2014 neformální předložení OP Rybářství EK listopad 2014 připomínkování OP Rybářství Evropskou komisí 8. 12. 2014 obdržení připomínek EK k předložení OP Rybářství polovina prosince 2014 oficiální předložení OP Rybářství EK Do 3 měsíců (prosinec – březen 2015) schválení OP Rybářství Evropskou komisí Proces schvalování OP Rybářství

62 Kapři krmeni směsí KP Len po 4 týdnech sádkování Příprava implementace OP Rybářství 2014 - 2020 Ing. Renáta Komiková Ministerstvo zemědělství

63 Monitorovací výbor 2014 - 2020 Legislativa Monitorovací výbor plní funkce v souladu s čl. 47 nařízení č. 1303/2013 a dále dle čl. 113 nařízení č. 508/2014 k ENRF. Monitorovací výbor vypracuje a přijme svůj jednací řád (předsedá zástupce ČS nebo řídícího orgánu). Složení MV Monitorovací výbor se skládá ze zástupců řídícího orgánu, zprostředkujícího subjektu a zástupců partnerů. Každý člen monitorovacího výboru má hlasovací právo. Komise se účastní činnosti monitorovacího výboru jako poradce. Prostřednictvím MV bude zajišťována kontrola provádění OP Rybářství formou partnerství.

64 Monitorovací výbor 2014 - 2020 Funkce Monitorovacího výboru schází se nejméně jednou za rok a posuzuje provádění programu a pokrok směrem k dosažení jeho cílů, zabývá se všemi aspekty, které ovlivňují výkonnost programu, je konzultován v otázce změn programu navrhovaných řídicím orgánem a vydává k těmto změnám své stanovisko, může řídícímu orgánu poskytnout doporučení ohledně provádění programu a jeho hodnocení, je konzultován a do šesti měsíců od rozhodnutí o schválení programu schvaluje kritéria pro výběr financovaných operací, přezkoumává činnosti a výstupy spojené s plánem hodnocení programu, přezkoumává opatření v rámci programu spojená s plněním specifických předběžných podmínek, přezkoumává a schvaluje výroční zprávy o provádění před jejich odesláním Komisi, posuzuje opatření na podporu rovnosti žen a mužů, rovných příležitostí a nediskriminace, včetně přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením, přezkoumává všechna hodnocení OP.

65 Monitorovací výbor 2014 - 2020 Povinnosti MV dle Metodických pokynů MMR Monitorovací výbor je pověřen projednáním Strategického realizačního plánu (součástí Strategického realizačního plánu je harmonogram výzev plánovaných k vyhlášení, predikce čerpání a plnění indikátorů a cílových hodnot v následujícím roce). MV je informován o plnění Strategického realizačního plánu. ŘO předkládá minimálně jednou ročně MV vyhodnocení plnění Plánu hodnocení. A dále v souladu s MP, které jsou schváleny vládou ČR.

66 Dohoda o delegování Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014 a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 lze delegovat určité činnosti na zprostředkující subjekt. Činnosti jsou v souladu s legislativou delegovány prostřednictvím Dohody o delegování na SZIF. Povinnosti zprostředkujícího subjektu: Implementace OP Rybářství Informování žadatelů Zpracování Žádostí o podporu/finanční prostředky Hodnocení projektů Výběr projektů Zpracování žádosti o platbu Zajištění informačního systému Provádění kontrol a monitoringu

67 Dohoda o delegování Povinnosti Řídícího orgánu OP Rybářství: Příprava Pravidel pro žadatele o dotaci Schvalování projektů doporučených k financování Administrace Rozhodnutí o poskytnutí dotace Informování žadatele o schválení nebo zamítnutí projektu Předpokládáme, že Dohoda o delegování bude uzavřena do konce roku 2014

68 Příprava Pravidel V současné době byla dokončena první verze pravidel pro žadatele / příjemce podpory z OP Rybářství 2014 – 2020 pro opatření 2.2. Produktivní investice do akvakultury, záměr a) Investice do akvakultury. První verze pravidel byla předána k připomínkám na Státní zemědělský intervenční fond. Další pravidla budou následovat po vyjasnění připomínek SZIF, jedná se o pravidla pro opatření 2.1. Inovace, 2.3. Podpora nových chovatelů, 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním, 2.5 Akvakultura poskytující environmentální služby (vysazování úhoře) a 5.3. Investice do zpracování produktů. Pravidla budou nově rozdělena do dvou částí A a B. Dokončení pravidel předpokládáme na začátku roku 2015.

69 Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 – 2020 pro rok 2015 Řídící orgán na základě povinnosti vyplývající z Jednotného metodického prostředí MMR připravil Harmonogram výzev OP Rybářství 2014 – 2020 pro rok 2015. Harmonogram výzev byl dne 27. 11. 2014 schválen Plánovací komisí OP Rybářství 2014 – 2020 v následující podobě: Harmonogram výzev pro rok 2015: Typ výzvy: kolová Opatření: 2.1. Inovace, 2.2. Produktivní investice, 2.3. Noví chovatelé, 2.4. Recirkulační zařízení, 2.5. Akvakultura poskytující environmentální služby a 5.3. Investice do zpracování produktů Předpokládané vyhlášení výzvy: červen 2015

70 Harmonogram výzev Harmonogram výzev pro rok 2015 – Technická pomoc OP Rybářství 2014 – 2020. Typ výzvy: Průběžná Opatření: Technická pomoc Předpokládané vyhlášení výzvy: červen 2015 Harmonogramy mohou být dle potřeb Řídícího orgánu aktualizovány.

71 Organizace producentů, plány produkce Oblast Organizací producentů bude v novém OP Rybářství 2014 – 2020 řešena v rámci opatření 5.1. Plány produkce a 5.2. záměr a) Vytváření organizací producentů. Vytváření organizace producentů: Podporované aktivity Podpořeny budou aktivity spojené se zakládáním organizace producentů. Příjemce Organizace producentů. Příjem podpory bude vázán na uznání organizace producentů příslušným národním orgánem a to Státním zemědělským intervenčním fondem dle zákona 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu.

72 Organizace producentů, plány produkce Plány produkce: Podporované aktivity Podpora 3 % průměrné roční hodnoty produkce uvedené jejími členy na trh během předcházejících tří kalendářních let. (Pro nově uznanou organizaci producentů). Dotace může být použita pro přípravu a realizaci plánů produkce. Příjemce Uznaná Organizace producentů Státním zemědělským intervenčním fondem po schválení výroční zprávy Organizace producentů. Výzva Výzva bude vyhlášena po realizaci opatření 5.2. záměr a) a vzniku Organizace producentů.

73 Odborné semináře v regionech ŘO OP Rybářství připravuje realizaci odborných seminářů v regionech Semináře budou probíhat od dubna do září 2015 Cílem je poskytnout žadatelům, kteří budou žádat o podporu v rámci OP Rybářství 2014 – 2020: dostatek potřebných informací o podmínkách, postupech a procesech souvisejících se správným zpracováním žádosti o dotaci, přes realizaci projektu až po jeho úspěšné podání Žádosti o platbu, účastníkům budou poskytnuty rovněž podpůrné materiály.

74 Internetový portál – informace, propagace dle čl. 119 nařízení 508/2014 – informace a komunikace ohledně podpory – jediné internetové stránky (Mze): Informace o operačním programu Informování potenciálních příjemců o možnostech financování v rámci OP Informování o dosažených výsledcích operačního programu a operací/projektů

75 Další procesy implementace Příprava Manuálu operačního programu Audit designace

76 Hodnocení projektů OP Rybářství 2014 - 2020 Naviga4 s. r. o.

77 Hodnocení projektů Na základě povinnosti vyplývající z Metodického pokynu Ministerstva pro místní rozvoj pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020 je nutné zpracovat metodický pokyn pro hodnocení projektů. Součástí metodického pokynu bude administrativní hodnocení: Projekt je v souladu s podmínkami výzvy, Žádost o podporu splňuje nezbytné administrativní požadavky (byla předložena oprávněnou osobou a v požadované formě), Žádost o podporu splňuje základní předpoklady pro posouzení hodnotitelnosti žádosti (byly předloženy všechny povinné části žádosti o podporu včetně příloh).

78 Hodnocení projektů Součástí metodického pokynu bude dále věcné hodnocení: Kontrola rozpočtu projektů Účelnosti projektu Potřebnosti projektu Efektivnosti projektu Hospodárnosti projektu Proveditelnosti projektu Souladu projektu s horizontálními tématy

79 Hodnocení projektů V současnosti jsou již připraveny návrhy metodik pro všechna opatření OP Rybářství 2014 – 2020. Součástí metodik jsou definovaná kritéria hodnocení: Vylučovací Hodnotící Kombinované Subjekty které budou provádět hodnocení : Hodnotitelé Arbitr Hodnotící komise Externí hodnotitel

80 Finanční analýza Součástí hodnocení projektů bude i finanční analýza u projektů, jejichž celkové výdaje překročí hranici 5 mil. Kč. Finanční analýza bude zaměřena primárně na udržitelnost projektu, jeho životaschopnost a zjištění, zda není přefinancován. Finanční analýza je připravována na principu hodnocení podnikatelského plánu a zhodnocení nákladovosti projektu. Výsledky finanční analýzy bude posuzovat hodnotící komise. Finanční analýza se předpokládá u opatření 2.4. Recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním a u opatření 5.3. Investice do zpracování produktů.

81 Administrace v novém programovém období 2014 - 2020 Ing. Antonín Vavrečka Státní zemědělský intervenční fond

82 Diskuse

83 Závěr Ing. Renáta Komiková Ministerstvo zemědělství

84 www. eAGRI.cz Operační program Rybářství


Stáhnout ppt "Ministerstvo zemědělství Řídící orgán Operačního programu Rybářství Vás vítá na konferenci Strategie podpory akvakultury v období 2014 - 2020 s využitím."

Podobné prezentace


Reklamy Google