Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení rizik v procesu EIA/SEA Část 5 Samostatná práce účastníků semináře Zadání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení rizik v procesu EIA/SEA Část 5 Samostatná práce účastníků semináře Zadání."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení rizik v procesu EIA/SEA Část 5 Samostatná práce účastníků semináře Zadání

2 Zadání modelového příkladu Stanovte pořadí scénářů pro státní energetickou koncepci na základě ukazatele integrovaného rizikového skóre. Zadány jsou 4 definované scénáře a 5 vybraných indikátorů rizika. Charakteristika scénářů a vybraných indikátorů rizika byla uvedena jako DEMO-příklad ve 4. lekci semináře. Stanovte pořadí scénářů pro státní energetickou koncepci na základě ukazatele integrovaného rizikového skóre. Zadány jsou 4 definované scénáře a 5 vybraných indikátorů rizika. Charakteristika scénářů a vybraných indikátorů rizika byla uvedena jako DEMO-příklad ve 4. lekci semináře. V předcházející I. etapě kvalitativní rizikové analýzy bylo provedeno posouzení pomocí rizikové matice a expertním způsobem vyčísleny numerické hodnoty. Výstup je uveden ve formátu matice rizikových údajů. Pro řešení aplikujte axiomatickou teorii kardinálního užitku MUT a formalizovanou metodu TUKP. Generujte dílčí funkce užitku a použijte grafickou vizualizaci vyhodnocovacích křivek f j (P j ). Předpokládejte rovnocenný význam indikátorů rizika, tzn. V předcházející I. etapě kvalitativní rizikové analýzy bylo provedeno posouzení pomocí rizikové matice a expertním způsobem vyčísleny numerické hodnoty. Výstup je uveden ve formátu matice rizikových údajů. Pro řešení aplikujte axiomatickou teorii kardinálního užitku MUT a formalizovanou metodu TUKP. Generujte dílčí funkce užitku a použijte grafickou vizualizaci vyhodnocovacích křivek f j (P j ). Předpokládejte rovnocenný význam indikátorů rizika, tzn. w = konst. = 1. Pořadí scénářů je stanoveno pořadím podle vyčíslených numerických hodnot vektoru w = konst. = 1. Pořadí scénářů je stanoveno pořadím podle vyčíslených numerických hodnot vektoru U i = T RISK podle zásady U i = T RISK podle zásady „čím nižší  tím lepší!“

3 Maticová tabulka vstupních údajů – výstup I. etapy rizikové analýzy

4 Nápověda Funkce užitku generujte pomocí mocninové funkce ve tvaru Exponent k se stanoví pomocí vstupních dat postupně pro jednotlivé indikátory rizika R(j) a pro předpoklad fj (Pj ) = 0. Hodnoty počátečního a koncového bodu na ose x se stanoví podle uzance pro okrajovou diferenci, tj. Pj poč = Pj min - D(Pj) a Pj kon = Pj max + D(Pj).

5 Hodnota D(Pj) je definována vztahem D(Pj) = 0,10 ( Pj max - Pj min ). Zápis pro výpočet exponentu k pomocí PC ve formátu MS Excel pro příslušný řádek R(j) je „=ln(0,5)/ln((Pj max - Pj prům)/( Pj max - Pj min))“ Zápis pro výpočet hodnoty dílčí funkce užitku fj (Pj ) a následní zobrazení vyhodnocovací křivky pomocí PC ve formátu MS Excel je „=((Pj - Pj min)/( Pj max - Pj min))^k“

6 Vzorový výpočet pro R(2)

7 Vyhodnocovací křivka pro R(2)

8 Šablona pro konečný výstup

9


Stáhnout ppt "Hodnocení rizik v procesu EIA/SEA Část 5 Samostatná práce účastníků semináře Zadání."

Podobné prezentace


Reklamy Google