Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program na výpočet parametrů vlhkého vzduchu Vypracoval: Vlastimil Flegl Vedoucí práce: RNDr. Josef Rak Bakalářská práce Univerzita Pardubice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program na výpočet parametrů vlhkého vzduchu Vypracoval: Vlastimil Flegl Vedoucí práce: RNDr. Josef Rak Bakalářská práce Univerzita Pardubice."— Transkript prezentace:

1 Program na výpočet parametrů vlhkého vzduchu Vypracoval: Vlastimil Flegl Vedoucí práce: RNDr. Josef Rak Bakalářská práce Univerzita Pardubice

2 • Úvod • Fyzika vlhkého vzduchu • Algoritmy výpočtu • Struktura aplikace • Zabezpečení a ošetření chyb • i-x diagram • Vytváření diagramu • Ukázky diagramu • Závěr • Použitá literatura Obsah

3 Úvod Úkol bakalářské práce • Vytvořit program, který ze zadaných parametrů dopočítá zbylé parametry + několik dalších, graficky vypočítaný stav znázornit Zvolené prostředí pro tvorbu programu • Excel 2003 + programovací jazyk VBA • Vlhký vzduch = suchý vzduch + vodní páry • S měnící se vlhkostí se setkáváme denně (déšť, mlha, rosa, jinovatka,…) Kde se s vlhkým vzduchem počítá? • V oborech jako klimatizace, sušení, chlazení, potravinářský průmysl, textilní průmysl, biologie, atd.

4 Fyzika vlhkého vzduchu Přehled parametrů Čím je určen stav vlhkého vzduchu? • Tlakem vzduchu • Tepelným stavem vzduchu • Obsahem vlhkosti Prvních 5 parametrů se může měřit • Stavová rovnice ideálního plynu • Daltonův zákon

5 Algoritmy výpočtu • p, t s, t m • p, t s, t r • p, t s, fi • p, t s, x • p, t s, i • p, t m, t r • p, t m, fi Pro každou kombinaci parametrů bylo potřeba vytvořit zvláštní algoritmus výpočtu • Parní tabulky ( od -83,15°C do +373,946°C po kroku 0,1°C) - hledání v parních tabulkách (časově náročné  ), interpolace • Numerické řešení rovnic (t=f(p)) • Aproximace (hledání t m ) • Řešení soustav rovnic pomocí zvlášť vytvořených tabulek • p, t m, x • p, t m, i • p, t r, fi • p, t r, i • p, fi, x • p, fi, i • p, x, i

6 Struktura aplikace Program má 4 základní části: • List Parní tabulky - Parní tabulky, pomocné tabulky pro některé algoritmy, tabulka nastavení, tabulka uložených stavů vzduchu, tlačítko pro spuštění programu • List Graf - Tabulky pro vytváření diagramu, i-x diagram, tlačítko pro nastavení i-x diagramu • Hlavní program - Výpočty, nastavení, ukládání a načítání stavů vzduchu, nápověda • Nastavení diagramu - Nastavení vlastností grafu, vykreslování stavů vzduchu do diagramu Struktura • 11 Formulářů • 7 Tříd • 4 Moduly

7 Zabezpečení a ošetření chyb V programu: • Rozsahy vkládaných hodnot • Zadávání hodnot typu číslo • Zadávání právě 3 hodnot • Ošetření chyb při výpočtech V nastavení diagramu: • Kontrola rozsahů hodnot • Kontrola správnosti mezi hodnotami (t min +5≤ t max ) • tlak stavu vzduchu x tlak vzduchu pro který je diagram vykreslen V aplikaci: • Zabezpečení Excelu heslem proti nechtěným změnám, programové odemykání a zamykání listu

8 i-x diagram • Osa X – měrná vlhkost • Osa i – entalpie • Izotermy • Izoentalpy • Křivky relativních vlhkostí • Čáry konstantních měrných vlhkostí • Diagram se s tlakem mění Zdroj: [1]

9 Vytváření diagramu • Kosoúhlé souřadné osy – úhel ω, polohy bodů dané kosoúhlými souřadnicemi x a i byly přepočítány do pravoúhlého souřadného systému • XY bodový graf - izotermy a izoentalpy jsou úsečky definované dvěma koncovými body a křivky relativních vlhkostí jsou hladké spojnice vypočtených bodů na izotermách pro dané φ Nastavitelné hodnoty diagramu: • t min, t max, x max, krok t, krok i, tlak Postup: • Nastavení os podle zadaných parametrů • Tabulka teplot • Tabulka relativních vlhkostí – počet řádků jako v tabulce teplot • Tabulka entalpií (50 řádků) • Tabulka vykreslovaných stavů vzduchu

10 Ukázky diagramů

11 Závěr Výsledky práce: • Popis problematiky vlhkého vzduchu, popis algoritmů pro výpočet parametrů, způsob tvorby diagramu • Plně funkční program v Excelu • Vykreslení diagramu v Excelu, vykreslení vypočítaných stavů vzduchu do diagramu • Nastavení parametrů diagramu – rozsahy teplot, entalpií, měrné vlhkosti, kroků Správnost výpočtů a zobrazení prověřena = cíl se podařilo splnit Možnosti rozšíření: • Rozšíření programu do oblasti přesyceného vzduchu • Výpočet dalších parametrů, výpočet tlaku pro nadmořskou výšku apod. • Efektivnější (rychlejší) hledání v tabulkách • Doplnění i-x diagramu o směrové měřítko, o popisky izoentalp a křivek r. vlhkostí • atd.

12 Použitá literatura • [1] CHYSKÝ, Jaroslav. Vlhký vzduch. Praha : SNTL, 1977. 156 s.

13 Děkuji za pozornost Vlastimil Flegl


Stáhnout ppt "Program na výpočet parametrů vlhkého vzduchu Vypracoval: Vlastimil Flegl Vedoucí práce: RNDr. Josef Rak Bakalářská práce Univerzita Pardubice."

Podobné prezentace


Reklamy Google