Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zakázkově vytvořená aplikace Technologický software HTH8 s.r.o, Eimova 880, 572 01 Polička, tel.: 461 619 515, fax:461 619 513,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zakázkově vytvořená aplikace Technologický software HTH8 s.r.o, Eimova 880, 572 01 Polička, tel.: 461 619 515, fax:461 619 513,"— Transkript prezentace:

1 Zakázkově vytvořená aplikace Technologický software HTH8 s.r.o, Eimova 880, 572 01 Polička, tel.: 461 619 515, fax:461 619 513, e-mail: info@hth8.cz, www.hth8.cz

2 Obsah  Modul přehledu technologie o o Ovládání grafu o o Nastavení grafu  Modul správy zakázek  Modul správy zákazníků  Modul správy operací a technologických postupů  Modul evidence vsázek  Modul statistického vyhodnocování  Nastavení aplikace HTH8 s.r.o, Eimova 880, 572 01 Polička, tel.: 461 619 515, fax:461 619 513, e-mail: info@hth8.cz, www.hth8.cz

3 Modul přehledu technologie V provozovně jsou umístěny tři pece Zobrazení aktuálních technologických parametrů v peci 1 Kliknutím myši na zobrazení pece je možné zobrazit okno s detailním zobrazením Seznam aktivních modulů aplikace

4 Modul přehledu technologie Zobrazení aktuálních technologických parametrů Grafické znázornění zaznamenaných hodnot

5 Ovládání grafu Nástrojová lišta grafu Nastavení zobrazení grafu Zapíná / vypíná historii zaznamenaných hodnot Grafické / tabulkové zobrazení zaznamenaných hodnot Tisk aktuálního zobrazení na tiskárnu Zadání časového údaje pro procházení historie

6 Přesun kurzoru na počátek zaznamenaných hodnot Přesun kurzoru o jednu délku časové osy doleva Pozice kurzoru na časové ose Přesun kurzoru na předchozí zaznamenanou hodnotu Zadáním časového údaje docílíte zobrazení grafu od tohoto údaje Přesun kurzoru na následující zaznamenanou hodnotu Přesun kurzoru o jednu délku časové osy doprava Přesun kurzoru na konec zaznamenaných hodnot Ovládání grafu - Historie

7 Seznam dostupných os Jméno osy Jednotky zobrazené v legendě a u názvu osy Název grafu aktivního přístroje Nastavení zobrazovaných informací Délka časové osy grafu Nastavení grafu Seznam všech dostupných průběhů Přiřazení průběhu k ose Natavení je nutné potvrdit Jméno průběhu

8 Správa zakázek Seznam zakázek vložených do systému, který je seřazený podle čísla zakázky Číslo zakázky je tvořeno: Zrok-měsíc-den-index Zadáním výběrových kritérií je možné výpis seznamu omezit na záznamy splňující zadané podmínky Výběrem řádku docílíte výpisu parametrů zakázky v editační části okna a aktivování možnosti její editace Editační část pro vkládání a úpravu záznamů zakázek Pří zadávání nové zakázky nebo při editaci je možné pomocí tlačítka vybrat zákazníka z modulu „Zákazníci“ Tímto tlačítkem můžete vybrat způsob zpracování zakázky z modulu „Technologické postupy“

9 Správa zákazníků Editační část pro vkládání a úpravu záznamů zákazníka Seznam zákazníků vložených do systému, který je seřazený podle abecedy Zadáním výběrových kritérií je možné výpis seznamu omezit na záznamy splňující zadané podmínky Výběrem řádku docílíte výpisu parametrů zákazníka v editační části okna Je-li prováděno zadávání nebo editace zakázky, je možné tlačítkem vložit zákazníka do záznamu o zakázce Vymazání záznamu zákazníka je možné pouze pokud není využit v modulu zakázek

10 Správa operací a technologických postupů Zadávání operací prováděných v provozovně Seznam operací vložených do systému, který je seřazený podle abecedy Při vytváření nebo editaci technologického postupu je možné vložit operaci do postupu na poslední prázdné pole Editační část pro zadávání technologického postupu Jednotlivé operace, které tvoří technologický postup zpracování Je-li prováděno zadávání nebo editace zakázky je možné tlačítkem vložit technologický postup do zakázky Seznam technologických postupů vložených do systému, který je seřazený podle abecedy

11 Evidence vsázek Seznam vsázek vložených do systému, který je seřazený podle čísla šarže Číslo šarže je tvořeno: Srok-měsíc-den -index Zobrazení detailu vsázky s možností tisku protokolu o zpracování Grafické zobrazení průběhu tepelného zpracování Výběrem řádku zobrazíme detail vsázky a grafický průběh zpracování Jedna vsázka může obsahovat až 10 zakázek. Po výběru zakázky je možné tisknout protokol tepelného zpracování Obsluha v provoze zadá pomocí tlačítka parametry vsázky nebo pokud má příslušné oprávnění může provést editaci záznamu vsázky

12 Evidence vsázek Číslo vsázky je jedinečné a je automaticky generováno Obsluha musí vybrat zařízení, na kterém bude zakázku zpracovávat Vybere operaci, zadá své jméno a případně upraví čas začátku a konce operace Zadá čísla zpracovávaných zakázek

13 Statistické vyhodnocování Definování intervalu pro výpočet statistik Předdefinované intervaly pro výpočet statistik. Výběr typu a kritéria statistiky Pro výpočet statistiky výkonnosti obsluhy je možné provést výpis zadaného počtu obsluhy Nebo je možné provést výpis statistiky pouze pro konkrétní obsluhu Grafické a tabulkové znázornění statistik

14 Nastavení aplikace Zapínání / vypínání načítání hodnot z přístrojů v provozovně Nastavení časování aplikace Pole pro zadávání a editování obsluhy v provoze Nastavení načítání hodnot z přístrojů a časování aplikace je nutné potvrdit

15 Závěrem  Zadavatel předem stanoví požadavky na zakázkovou aplikaci (vybere si jednotlivé moduly)  Vzhled jednotlivých modulů může být upraven podle požadavků zadavatele  Aplikace může být provozována v síťové verzi (na jednotlivých stanicích mohou být některé moduly skryty)  V kombinaci s HT Industry je možné při evidenci vsázek vzdáleně nahrávat programy regulátoru a spouštět výpal  V aplikaci může být omezen přístup k ovládacím funkcím na obsluhu s příslušným oprávněním HTH8 s.r.o, Eimova 880, 572 01 Polička, tel.: 461 619 515, fax:461 619 513, e-mail: info@hth8.cz, www.hth8.cz


Stáhnout ppt "Zakázkově vytvořená aplikace Technologický software HTH8 s.r.o, Eimova 880, 572 01 Polička, tel.: 461 619 515, fax:461 619 513,"

Podobné prezentace


Reklamy Google