Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pro Nekonečno – RC Palouček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pro Nekonečno – RC Palouček"— Transkript prezentace:

1 Pro Nekonečno – RC Palouček 8.4. + 10.4. + 15.4. 2013
Excel základy Pro Nekonečno – RC Palouček

2 Sylabus Zadávání vstupních dat Vzorce a matematické operace
Práce s tabulkou Tvorba a úprava grafů Nastavení pro tisk …a trocha teorie k obecnému nastavení Sylabus Projít stručně jednotlivé body – co cca projdeme a kdy Ukázat časový harmonogram dne Upozornit, že končíme cca kolem 18 hodiny Snaha moc neteoretizovat, připravená cvičení ---nahrát cvičení k účastnicím, pokud vlastní notebook (antivir)

3 Vstupní data Pracovní prostředí Formátování a vytvoření tabulky
Pás karet Panel nástrojů Rychlý přístup Sešit, řádky, sloupce, buňky, listy Řádek vzorců Pohyb v sešitu a tabulce Kopírování, odstranění, přesunutí Formátování a vytvoření tabulky Styly buňky Předvolené formátování Ruční formátování tabulky Začínáme – otevřít všichni excel – kde najdou…. práce s prázdným sešitem Vysvětlit pás karet, rychlý přístup – možnosti úpravy a dynamika. Přidat na kartu Rychlý přístup Nový soubor a kopírovat formát pracovní prostředí = sešit, skládá se z listů, list má řádky a sloupce, tím vznikají buňky (adresa buňky) Otevření nového sešitu a existujícího Otevřít soubor: 0_excel_start.xlsx – list první tabulka – připravená data, která budeme formátovat List Ukázka – dvě možnosti formátování – předdefinované – ukázat styly a dynamiku (náhled) nebo sami – druhá tabulka. Můžeme i změnit barvu jedné buňky – ukázat, že dynamika tam už neplatí Pohyb v listu a tabulce: Souvislá a nesouvislá oblast (ctrl, shift) Celý sešit (ctrl +A) nebo čtvereček Celá tabulka (ctrl+shift + →↓) Ctrl +pgUp (ctrl + pgDn) – pohyb po listech Ctrl +end (home) – konec/začátek tabulky Pracovat s listem První tabulka: účastnice si zkouší spolu s lektorem: -formátovat jako tabulku – upozornit na oblast a záhlaví Vyzkoušet si vybrat jiný styl – sledovat dynamiku Nakopírovat tabulku – vložit jen hodnoty Formátovat ručně – barva, zarovnání, ohraničení Např. telefon jinou barvou…zkusit, jak reaguje na dynamiku

4 Vstupní data Formát buňky Sloupce a řádky Číslo, text, datum
Vlastní a speciální Sloučení buněk Otočení textu Zarovnání textu Sloupce a řádky Nastavení - výška a šířka Vložení, odstranění Přesunutí Skrýt a zobrazit List první tabulka- naformátování tel. Číslo formát obecný – vlevo, vpravo Jak změnit – formát u čísla – zaokrouhlení, oddělení tisíců, měna, datum Vlastní – naformátovat si telefonní číslo £££ £££ £££ Speciální – například pro PSČ Využití štětečku (kopírování formátu) – jak s ním pracovat a co umí Přesunout tabulku o jeden řádek dolů Nazvat tabulku kontakty – sloučení buněk, zarovnání Otočení záhlaví tabulky o 90° - označit všechny buňky a nastavit přes ikonku Přidat sloupec „pozice“ a libovolně doplnit – ředitel, asistentka, účetní atd. Nastavení šířky řádku záhlaví tabulky na 20b (Formát) Jak upravit šířku více sloupců a řádků současně… Zkusit změnit výšku i ostatních řádků Šířka sloupce – šipička a dvouklik – těsné, nebo opět Formát Výchozí – přednastavení pro nové sloupce Přesunutí sloupce Město před Firma Skrýt sloupec Telefonní číslo, Skrýt nějaké jméno (sloupec, řádek) …A zase zobrazit Cvičení: 1_excel_cv_tabuprava.xlxs – format tabylky_1 a format_tabulky_2 - Vložit řádky, sloupce, otočit písmo, sloučit buňky atd Komentář – pokud OK (podle účastnic) – Revize – Nový komentář nebo pravé myšítko Shrnout, co už umí…a OBĚD . Kdy začínáme : 13:00 - Vzorce

5 Vzorce Základní funkce Základní matematické operace Absolutní odkazy
Součet, průměr a počet Minimum a maximum Základní matematické operace Sčítání a odčítání Násobení a dělení Absolutní odkazy Pokročilé funkce SumIF, Když a CountIF Ostatní Chybové hlášky Cyklický odkaz Projít co probereme – návrat do školy: nejprve základní funkce a pak matematické operace – nakonec trochu něco složitějšího 1_excel_cv_tabuprava.xlxs –format_tabulky_2 Přidaná hodnota excelu je hlavně ve funkcích a výpočtech Ukázat stavový řádek – vše spočítáno – ukázat, jak nastavit… Řádek vzorců –funkce- jaké různé a jak najít Základní stavba funkce (= název funkce (parametr1;parametr2;…)) Problém – některé funkce přeložené do češtiny, jiné ne…. Jak mohu zadat nadefinovanou funkci: Znám název - začnu psát a excel nabídne název Vyvolám přes řádek vzorců a vyberu si funkci Karta Vzorce Cvičení: Vypočteme průměr a nejhorší známku Dívat se na známky jako na hodnoty a zkusit sečíst…. Vyzkoušíme si základní nadefinované funkce: Součet, počet, minimum, maximum a průměr Na procvičení:sešit 2_excel_vypocty_0.xlxs List základní výpočty – suma, průměr, počet, minimum, maximum A jdeme na základní matematické operace Zůstáváme v sešitě : 2_excel_vypocty_0.xlxs List: základní_výpočty Nejprve do sloupce Q vložíme stejnou hodnotu jako má jiný sloupec Funkce se opět definuje = D7 Součet: = d7 + p7 Stejná logika je i pro další operace K procvičení: cvičení na rozdíl, součin a podíl List: mat_operace Udělat dynamickou tabulku pro základní matematické operace – tj. podle zadaného čísla na začátek, budou vidět ostatní výpočty – viz vzor Všimněte si: logika tabulky, kde která buňka sloučená, jak přesně zapsáno List: Nákup Praktický úkol – využijete formátování (procenta, zaokrouhlení, přidání sloupce), ale hlavně matematické operace Kdo má hotovo, může udělat cvičení 2_excel_vypocty_1.xlxs (kromě listu 3) Absolutní odkazy Sešit: 2_excel_vypocty_abs.xlxs List: faktura Univerzální faktura pro jeden druh zboží se stejnou sazbou DPH Tj potřebujeme zadat sazbu a aby dynamicky formulář reagoval a počítal…. Využití DOLARU $ - funguje jako zámek - pokud chci kopírovat vzorec (černý křížek) a přitom zachovat určitou oblast 4 varianty odkazu na buňku. $A$4 – zůstává v dané buňce A4 $A4 – zůstává ve sloupci A A$4- zůstává v řádku 4 A4 – pohybuje se všude Společně uděláme fakturu, aby počítala Společně: 1_kniha jízd… Sami na procvičení: 2_mzda (budeme dál pracovat) 3_nákup měny

6 Grafy Základní typy Výběr dat Tvorba grafu Úprava grafu Umístění grafu
Spojnicový, výsečový, sloupcový Výběr dat Tvorba grafu Úprava grafu Názvy os Úprava měřítka Umístění legendy Umístění grafu V sešitu nebo vlastní list? Grafy: Excel umožnuje ze zadaných dat tvořit grafy a různě je vkládat do dalších aplikací Několik typů – každý vhodný na zobrazení něčeho jiného. My probereme 3 základní: Spojnicový – vývoj v čase Výsečový – části ze 100% Sloupcový – porovnání Sešit: 5_excel_1graf.xlsx List: Grafy_typy Ukázat jednotlivé typy grafů a v čem se liší Hlavní části grafu – vlastní graf, osy, legenda, popisky dat, název grafu a os – všechno můžu měnit a nastavovat: Projít kartu Graf – Návrh, rozložení, formát – kde je co…podrobně při práci s grafem Zkusíme graf vytvořit List: Spojnicový_graf Uděláme graf vývoje kurzu koruny k euru (něco jako je k nalezení na zpravodajských serverech atd.) Vybrat oblast Vložit – graf – spojnicový Chybí popisky, někdy špatně řady . Ukázat, kde upravit (Vybrat data)- jak přidat či odebrat řadu, data pro osu x Přidat popisky grafu (různá rozložení) – nebo karta rozložení . Popisky… - umístění legendy Změnit měřítko na ose y, aby lépe viditelné pohyby kurzu Další cvičení: Samy: totéž pro USD = samostatný graf A kdo bude mít, tak graf, kde budou dvě řady – jedna pro EUR a druhá pro USD – jen jeden týden! Výsečový graf List: Graf_typy Tvorba velmi podobná jako u spojnicového- tj. vybereme hodnoty a excel nakreslí výhodou je, že nemusíme počítat procenta – sám excel spočítá a udělá graf Podívat se, z jakých hodnot je graf udělán Cvičení: List: Výsečový graf 1/ z tabulky volebních výsledků vytvořte výsečový graf pro první kolo prezidentské volby 2/ přidejte vhodné popisky dat a název grafu 3/umístěte legendu Sloupcový graf List: Sloupcový graf a sloupcový graf2 Vytvořte sloupcový graf viz vzor -popisky, umístění legendy, hodnoty a barva řady List: Procvičení 1/ Upravte tabulku. Vypočtěte pomocí funkce průměrnou rozlohu z vybraných 5ti států. Doplňte a vypočtěte rozdíl rozlohy daného státu od průměru. Zápornou hodnotu automaticky formátujte červenou barvou 2/Seřaďte sestupně všechny státy dle rozlohy. Vytvořte sloupcový a výsečový graf. Vybarvěte stejnou barvou sobě odpovídající sloupce, výseče a řádky tabulky. (ukázat, jak seřadit) Přidat vhodné popisky a legendu, zobrazit hodnoty

7 Listy Vložení a odstranění Přesouvání a kopírování Přejmenování
Změna barvy karty Propojení vzorcem Druhý den – 3. část (cca na 35minut + 15min cvičení) Pracovat se souborem s grafy (5_excel_1graf.xlxs) vložit prázdný list, odstranit list „Cviko“ Přesunout prázdný list na první pozici a přejmenovat Nakopírovat list „Grafy_typy“ a vymazat všechny grafy Tento list přesunout do existujícího sešitu excel_graf_procviceni.xlxs List přejmenovat na 8.týden, nakopírovat další listy – 9. týden, 10. týden Na všechny listy vložit 3 řádky nahoru a funkci průměr odpracovaných hodin pro jednotlivé brigádníky Oddělit listy a na každém změnit datum dle daného pracovního týdne Barevně oddělit aktuální týden Cvičení: Pracovat se souborem 2_exc_vypocty_abs.xlxs – list 2 (výpočet mzdy) Instrukce: 1. Přesuňte list „2“ do nového sešitu, nový sešit přejmenujte mzda.xlxs a uložte 2.Vytvořete další 3 listy pro zaměstnance Adamce, Borovičku a Zelenou 3. Na všech listech vymažte instrukce k úkolu a logo Máma v kurzu umístěte do středu 4. Na všech listech změňte zálohu na daň na 16% 5. Pro Adamce nastavte plat na hodinu na 150Kč, pro Borovičku na 125,- a pro Zelenou na 170Kč 6. Seřaďte listy podle abecedy 7. barevně oddělte jednotlivé listy

8 Tabulka jako databáze Pár pravidel Filtrování Řazení dat
Jedna úroveň Dvě a více úrovní Ověření hodnoty Seznamy Formát čísla Upozornění ? Stihneme??? Pravidla Záhlaví tabulky Očíslování řádků Ukotvení příček Nastavení pro tisk Filtrování – jak vybrat kritéria Řazení dat – jedna a více úrovní – vyzkoušet si Ověření hodnot Na všechno jsou sešity

9 Tisk Nastavení oblasti tisku Záhlaví a zápatí Možnosti tisku
Vzhled stránky Na výšku/na šířku % velikosti Přizpůsobit na xy stránek vodorovně a ab stránek svisle Nastavení okrajů Záhlaví a zápatí Opakovat první řádek/sloupec na všech stránkách Mřížka, komentáře Chyby v buňkách Ukázat nastavení oblasti pro tisk Zobrazení konců stránek

10 Karta Soubor (Backstage)
Šablony Zamknutí sešitu a listu Možnosti Pravidla pro nový sešit Možnosti výpočtů – automaticky nebo ručně Automatické ukládání Panel nástrojů Rychlý přístup Jak zamknout sešit – projít jednotlivé varianty. Pro formuláře vychytávka, ale k tomu školení Excel rozšíření Pravidla pro nový sešit – hlavně nastavení počtu listů Kdy se hodí možnosti výpočtů ručně Nastavit si automatické ukládání Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

11 Rezervace: Mgr. Jana Vlková Tel.: 777 079 118
nebo RC Palouček


Stáhnout ppt "Pro Nekonečno – RC Palouček"

Podobné prezentace


Reklamy Google