Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školení počítače Excel http://www.pslib.cz/pe/skola/dpml/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školení počítače Excel http://www.pslib.cz/pe/skola/dpml/"— Transkript prezentace:

1 Školení počítače Excel

2 Microsoft Excel Základní nastavení:
Základní nastavení je stejné jako u programu Word (drobné změny budou zmíněny): * panel nabídek a panel nástrojů * vzhled stránky * nastavení tiskárny * automatické opravy * kopírování, vyjmutí, vkládání * najít a nahradit * záhlaví a zápatí

3 Microsoft Excel Základní struktura: * sešit (název souboru)
přípona Excel dokument auto.xls šablona auto.xlt dokument 2007 auto.xlsx šablona 2007 auto.xltx * list v každém sešit může být určitý počet listů * buňka „políčko“ tabulky, každá buňka má svoji adresu – písmeno sloupce a číslo řádku (např. B5)

4 Název souboru - sešit Řádek vzorců Označení řádků - čísla Označení sloupců - písmena Adresa buňky - C5 Aktivní list – List 1 Přechod na jiný list Název listu

5 Práce s listem Standardní počet listů (po každém otevření nového sešitu): Panel nabídek: nástroje  možnost  obecné Přidat list: Panel nabídek: vložit list Klik pravým tlačítkem na stávající List: vložit  list Přejmenovat list: Klik pravým tlačítkem na stávající List: přejmenovat Dvojitý klik levým tlačítkem Přesunout list: Klik pravým tlačítkem na stávající List: přesunout Kliknout a držet levé tlačítko a přesunout Kopírovat list: Klik pravým tlačítkem na stávající List: kopírovat Kliknout a držet levé tlačítko + CTRL a kopírovat

6 Práce s listem Mazání listu
Klik pravým tlačítkem na stávající List: odebrat Pozor, tato operace je nevratná

7 Práce s buňkou - popis Obsah buňky v řádku vzorců (obsah nemusí být stejný) Pravý dolní roh buňky Plocha buňky Okraj buňky

8 Práce s buňkou Jestliže v buňce bliká kurzor, je buňka aktivní a většina dalších funkcí je blokována. Po ukončení zápisu je třeba vždy potvrdit klávesou Enter. Každá buňka má jednoznačnou adresu. Je proto rozdíl mezi : * odstranit buňku * vymazat obsah Označení oblasti (např. pro kopírování): najet myší na plochu buňky (ne na okraje), držet levé tlačítko a vytvořit libovolnou oblast. Pojmenování oblasti (např. pro tabulku): 1. Označení oblasti 2. Panel nabídek: Vložit  Název  Definovat

9 Práce s buňkou Přidat buňku: Panel nabídek: vložit  buňky
Klik pravým tlačítkem na určené místi listu: vložit buňky Odstranit buňku: Panel nabídek: úpravy  odstranit  buňky Klik pravým tlačítkem na danou buňku: odstranit buňky

10 Práce s buňkou Přesunout buňku: Panel nabídek: úpravy  vyjmout
úpravy  vložit Klávesy: CTRL X CTRL V myš najet na okraj buňky a přetáhnout na požadované místo Kopírovat buňku: Panel nabídek: úpravy  kopírovat Klávesy: CTRL C myš najet na okraj buňky a stisknout CTRL přetáhnout na požadované místo

11 Práce s buňkou Kopírovat buňku do několika řádků:
Klávesnice: označení sloupce, kopírovaná buňka musí být jako první klávesová zkratka CTRL D myš: najet myší na pravý dolní okraj, držet levé tlačítko a táhnout myš v požadovaném sloupci Kopírovat buňku do několika sloupců: Klávesnice: označení řádku, kopírovaná buňka musí být jako první klávesová zkratka CTRL R myš: najet myší na pravý dolní okraj, držet levé tlačítko a táhnout myš v požadovaném řádku

12 Formát buňky 1. Excel určuje automaticky formát buňky
Při změně obsahu buňky si automaticky opraví i formát. Pokud nemáte speciální požadavky používejte automatický formát. 2. Ručně nastavený formát buňky Formát zůstává i po vymazání obsahu

13 Podmíněné formátování
Používá se v tabulkách s výpočty, formátování je dáno výslednou hodnotou matematické operace nebo funkce. Panel nabídek: Formát  Podmíněné formátování

14 Řady 1. Základní číslovky 2. Řadové číslovky 3. Nečíselné řady
- jednoduchá posloupnost v buňkách (1, 2, 3, …) - obecná lineární posloupnost (lichá čísla, …) - obecné řady (kvadratická, …) 2. Řadové číslovky - jednoduchá posloupnost v buňkách (1., 2., 3., …) 3. Nečíselné řady - dny, datum, měsíce - obecné nečíselné řady (seznamy)

15 Práce s řádkem (sloupcem)
Nastavení šířky jednoho sloupce (výšky řádku): Panel nabídek: Formát  sloupec (řádek) myší: nastavit myš mezi dva sloupce (řádky) na pravítku a táhnout myší na požadovanou vzdálenost Nastavení šířky několika sloupců (výšky několika řádků): myší: na pravítku označit jednotlivé sloupce (řádky) nastavit myš mezi dva libovolné sloupce (řádky) na pravítku a táhnout myší na požadovanou vzdálenost

16 Vzhled stránky Možnost nastavit rozsah tisku (zejména u větších tabulek) Upravit na 100% - tisk bude stejný jako zobrazený obsah Upravit na x % - dojde ke zmenšení listu při tisku Přizpůsobit na … Tisk se přizpůsobí na požadovaný počet listů (tabulka se zmenší automaticky tak, aby byla splněna podmínka)

17 Vzhled stránky Možnost nastavit oblast tisku (nejlépe označit myší)
Opakování řádků (sloupců) velkých tabulek - hlavičky tabulek (označit myší) Pořadí tisku (pro více stránek tisku)

18 Odkazy Odkazy se používají při využití matematických operací a vzorců pro výpočty v buňce. Doporučení: Pro výpočty a funkce používejte vždy odkazy. Výrazně si zrychlíte práci Relativní odkaz:

19 Odkazy Práce s odkazem:
Absolutní odkaz: Práce s odkazem: * vytvoření absolutního odkazu (využití klávesy F4) * kopírování a přesun odkazu * kopírování odkazu do sloupců (řádků) * odstranění (vymazání) buňky, na kterou směřuje odkaz

20 Odkazy mezi listy (sešity)
Postup: 1. Napíšeme = na místo, na kterém má být odkaz. Buňku necháme aktivní 2. Přejdeme na buňku v listu (sešitu), na kterém je požadovaný odkaz a potvrdíme klávesou Enter 3. Zápis odkazu mezi listy: =nazev_listu!adresa_bunky

21 Využití odkazů Relativní odkaz:
* matematické výpočty a funkce, ve kterých se vyskytují proměnné * přesuny – odkaz se nemění * kopírování – odkazy se mění Absolutní odkaz: * odkaz se nemění ani při kopírování, ani při přesouvání * vhodné pro konstanty v tabulkách


Stáhnout ppt "Školení počítače Excel http://www.pslib.cz/pe/skola/dpml/"

Podobné prezentace


Reklamy Google