Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikační počítačové prostředky X15APP MATLAB - SIMULINK Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Ing. Zbyněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikační počítačové prostředky X15APP MATLAB - SIMULINK Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Ing. Zbyněk."— Transkript prezentace:

1 Aplikační počítačové prostředky X15APP MATLAB - SIMULINK Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Ing. Zbyněk Brettschneider http://heat.feld.cvut.cz/ http://k315.feld.cvut.cz/download/ http://k315.feld.cvut.cz/vyuka/matlab/ Brettsz@fel.cvut.cz

2 Simulink – zápis modelu Matlab – orientován na řádkové příkazy Simulink – nadstavba Matlabu – práce s bloky – vyšetřuje chovánídynamického systému - určen na časové řešení (simulaci) –předpoklad znalosti jeho matematického popisu Simulace – numerické řešení soustavy nelineárních diferenciálních rovnic nutno určit: – Metodu řešení (ODE45, …) – Volbu kroku (rychlost x přesnost)

3 Výběr bloků z knihoven Pospojování vstupů a výstupů odpovídajících signálů Zadání parametrů bloků Vytvoření subsystémů Vstupní signály : –Z knihovny bloků generujících zákl. typy signálů –Ze souborů –Z matic připravených v Matlabu –Z měření v reálném čase (měřící karta + Real Time Tbx.) Výstupní signály : –Bloky typu osciloskop či XY graf –Do pracovního prostoru Matlabu (Workspace) –Do souboru či opět přímá realizace signálů (hardware) Práce v simulinku

4 Záložka: Simulation – Configuration Parameters Solver –Čas simulace –Volbu metody řešení ODE –Volba velikosti kroku Workspace I/O –Možnost napojení na pracovní prostor Matlabu Diagnostic –Nastavení,které z kontrolovaných druhů chyb či událostí mají vyvolat hlášení a na jaké úrovni Advanced –Volby k optimalizaci výpočtu Spuštění simulace: Simulation-Start Nastavení parametrů simulace

5 Základní knihovna – Simulink –Continuous Bloky pro vytvoření spojitých dynamických modelů z diferenciálních rovnic –Discrete Bloky pro vytvoření diskrétních dynamických modelů –Function and Tables Nabízí např. interpolaci mezi hodnotami tabulkového zadávání průběhů Přepočítá vstupní signál pomocí zadaného polynomu –Math Bloky pro realizaci algebraické části modelu Knihovny v Simulinku 1

6 –Nonlinear Bloky typických nelinearit (Saturace, Switch, Releová nelinearita) –Signal and Systems Bloky ke spojování a změně struktury signálů –Sinks Bloky ke zpracování výsledků –Sources Bloky jako zdroje signálů Zbylé knihovny – souvisí s nainstalovanými toolboxy Knihovny v Simulinku 2

7 Příklad v Simulinku – RLC obvod R L C i(t) u(t) u c (t) t=0 Obvodové rovnice:

8 Stavové schéma – RLC obvod

9 Subsystém Sloučení několika bloků do jednoho celku, představujících určitý podsystém celkového systému.

10 Zobrazení průběhů Vlastní kmitočet obvodu:Kmitočet zdroje: Je-li Hodnoty: U max =100V ω=2*pi*50 R=0.5 L=0.02 C=5.05*10 -4

11 Zobrazení průběhů - Scope Blok Scope slouží k zobrazení průběhů Parametry bloku Počet vstupů Časový rozsah Limitovaný počet bodů Uložení do Workspacu VzorkováníVlastnosti zobrazení okna

12 Zobrazení průběhů Vznik rázů při Hodnoty: U max =100V ω=2*pi*50 R=0.1 L=0.025 C=5.05*10 -4

13 Přenos obvodu v Laplaceově obraze Obvodová rovnice a přenos v Laplaceově obraze s nulovými počátečními podmínkami:

14 Metoda stavových proměnných Obvod popsán soustavou rovnic prvního řádu Každou obyčejnou diferenciální rovnici vyššího řádu lze vyjádřit jako soustavu diferenciálních rovnic prvního řádu Zavedeme stavové proměnné x Soustavu diferenciálních rovnic zapíšeme v maticovém tvaru: x – vektor stavových proměnných u – vektor vstupních veličin y – vektor výstupních veličin A,B,C,D – matice stavového modelu

15 Stavový model RLC obvodu Stavové proměnné: i, u c Vstupní proměnné: u Výstupní proměnné: i

16 Soustava diferenciálních rovnic Řešení lineárních rovnic je jednoduché, nalezneme vlastní čísla a vektory matice A, pak obecné řešení má tvar: Neuvažujeme-li zdroje, pak lze soustavu zapsat Jde-li o problém kmitů, λ jsou komplexní ( λ k = δ + i ω k ). Jednotlivé členy v součtu jsou tzv. vlastní mody kmitů. Počet vlastních frekvencí je menší nebo roven řádu matice A.

17 Stabilita soustavy Stacionární body řešení: Jde o takové body fázového prostoru, ze kterých se systém samovolně nevyvíjí. Jsou definovány vztahem, tj. derivace stavových proměnných jsou nulové: Poznámka: „Vložíme-li“ systém přesně do stacionárního bodu, (= připravíme ho s takovými počátečními podmínkami), zůstane v tomto bodě fázového prostoru navěky.

18 Stabilita soustavy Typ stacionárních bodů se určí z vlastních čísel matice A. Pro soustavu dvou diferenciálních rovnic má matice rozměr 2×2 a proto bude mít dvě vlastní čísla: a jsou možné následující situace:

19 Stavový model obvodu v Simulinku

20 SimPowerSystems RLC obvod s využitím knihovny SimPowerSystems


Stáhnout ppt "Aplikační počítačové prostředky X15APP MATLAB - SIMULINK Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6 Ing. Zbyněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google