Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Režimy spouštění časové základny osciloskopu OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-3-008

3 Spouštění časové základny Obr. 1 Blokové schéma dvoukanálového analogového osciloskopu

4 Spouštění časové základny  Dvoukanálové osciloskopy jsou vybaveny elektronickým přepínačem kanálů a využívají dvou typů přepínání mezi oběma kanály:  ALT – režim přepínání časovou základnou  CHOP – režim přepínání pevným kmitočtem

5 Spouštění časové základny  Režim přepínání časovou základnou zobrazuje signál jednoho vertikálního kanálu po dobu celého jednoho cyklu časové základny a signál druhého kanálu po dobu následujícího celého cyklu.  Je-li rychlost časové základny vysoká, oko pozorovatele není schopno vnímat, že se průběhy střídají.  Režim přepínání časovou základnou lze použít při rychlostech časové základny větších než 1 ms/dílek.

6 Spouštění časové základny Obr. 2 Přepínání kanálů dvoukanálového osciloskopu v režimu ALT

7 Spouštění časové základny  V režimu přepínání pevným kmitočtem (chop mode) jsou oba kanály přepínány vysokým kmitočtem během jediného běhu časové základny.  Zobrazení obou průběhů je složeno z krátkých úseků, které se oku pozorovatele jeví jako spojitá křivka.  Přepínání pevným kmitočtem se používá pro zobrazení pomalu proměnných signálů, při rychlosti časové základny menší než 1 ms/dílek.

8 Spouštění časové základny Obr. 3 Přepínání kanálů dvoukanálového osciloskopu v režimu CHOP

9 Spouštění časové základny  Režim zobrazení lze volit tlačítky na osciloskopu, některé osciloskopy volí režim automaticky podle rychlosti časové základny.  Blokové schéma dvoukanálového osciloskopu je uvedeno na obrázku 1, od základního blokového schéma analogového osciloskopu se liší pouze v části před koncovým stupněm vertikálního zesilovače.

10 Spouštění časové základny  Časová základna může být:  volnoběžná - nesynchronizovaná - synchronizovaná  spouštěná

11 Spouštění časové základny  Volnoběžnou časovou základnu charakterizuje přítomnost paprsku na stínítku obrazovky nezávisle na signálu na vstupu osciloskopu.  Spouštěnou časovou základnu charakterizuje přítomnost paprsku na obrazovce jen když je na vstupu osciloskopu přítomný signál.

12 Spouštění časové základny  Volnoběžná nesynchronizovaná časová základna se projevuje nestabilním, pohybujícím se obrazem na stínítku obrazovky v horizontálním směru.  Generátor časové základny generuje pilu periodicky bez přerušení.  Na obrazovce vidíme mnoho fázově posunutých průběhů pozorovaného vstupního signálu. Samozřejmě každý průběh je zobrazený novou „pilou“.  Toto posunutí vzniká proto, že vstupní kmitočet není celočíselným násobkem kmitočtu pily časové základny.

13 Spouštění časové základny Obr. 4 Volnoběžná nesynchronizovaná časová základna

14 Spouštění časové základny  Volnoběžná synchronizovaná časová základna se projevuje stabilním, nepohybujícím se obrazem na stínítku obrazovky v horizontálním směru.  Toto je dosáhnuté tak, že generátor časové základny začne generovat pilu jen tehdy, pokud vstupní signál dosáhne určitou napěťovou úroveň U 01.  Z toho vyplývá, že tu existuje čas t 2, kdy je generátor časové základny blokovaný, negeneruje.

15 Spouštění časové základny  Tento režim časové základny je jakýmsi spojením volnoběžné nesynchronizované časové základny a spouštěné časové základny, protože pokud není na vstupu osciloskopu přítomný signál, generátor časové základny generuje pilu periodicky, bez přerušení.  Je-li na vstupu osciloskopu signál přítomen přechází časová základna do režimu práce spouštěné časové základny.

16 Spouštění časové základny Obr. 5 Volnoběžná synchronizovaná časová základna

17 Spouštění časové základny Na zabezpečení synchronizace časové základny se vstupním signálem slouží obvod na obr.6. Obr. 6 Obvod spouštění synchronizace časové základny

18  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

19 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google