Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Časová základna osciloskopu OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-3-003

3  Časová základna je generátor lineárně rostoucího napětí – pily, která opakovaně vychyluje paprsek obrazovky zleva doprava volitelnou, přesnou a stálou rychlostí.  Napětí přivedené na vertikální destičky je pak rozloženo do definované časové závislosti – průběhu.  Spouštěné obvody zajistí synchronní chod časové základny se signálem, který se jen tak může zobrazit stabilně.

4 Časová základna osciloskopu  Časová základna horizontálně rozloží průběh do zvoleného časového měřítka daného rychlostí nárůstu pily (sekundy až nanosekundy na díl) a určí tak jemnost časového rozložení průběhu.  Vytvoření pilovitého napětí se dosahuje nabíjením kondenzátoru konstantním proudem.  Velmi zjednodušený generátor je na obr.1a. Kondenzátor C se nabíjí po dobu t1 ze zdroje proudu I. Po skončení časového intervalu t1 spínač S přepne a připojí kondenzátor C na malý odpor Rv, přes který se za dobu t2 vybije.

5 Časová základna osciloskopu  Strmost nárůstu pily se řídí velikostí kondenzátoru C (viz obr. 1b), nebo velikostí nabíjecího proudu I.  Generátory pilovitých průběhů se co nejvíce snaží zlinearizovat nabíjecí proud a dosáhnout tak lineárního průběhu pily.  Důležité je také co nejkratší vybití kondenzátoru C, které umožní zkrátit dobu prodlevy t2 mezi jednotlivými pilovitými průběhy – zpětný běh časové základny.

6 Časová základna osciloskopu  Ztráta našeho kontaktu s pozorovaným průběhem se tak zmenší na nezbytné minimum.  K vytvoření pilovitého napětí se v analogových osciloskopech používá Millerův integrátor, bootstrapový generátor a z nich odvozená zapojení.

7 Časová základna osciloskopu Obr. 1 a) Princip vytvoření pilovitého napětí, b) Nabíjení velkého a malého kondenzátoru určuje strmost nárůstu pily

8 Časová základna osciloskopu Obr.2 Millerův integrátor

9 Časová základna osciloskopu Obr. 3 Bootstrapový generátor

10 Vlastnosti časové základny  Analogové osciloskopy mají rozsah časové základny již od 1 ns až do 5 s na díl přepínané v řadě 1, 2, 5, 10.  Každý ze zvolených intervalů lze roztáhnout časovou lupou většinou 10x.  Roztažení časové základny se dosahuje 10 násobným zvětšením zesílení horizontálního zesilovače.  Přesnost časové základny je od 0,1 % do 5 %, při roztažení je deklarována přesnost nižší.

11 Vlastnosti časové základny  Funkci roztažení časové základny znázorňuje obr. 4.  Při roztažení se stínítko obrazovky chová jako okno, které pomocí horizontálního posuvu přesouváme přes celý průběh, abychom prohlédli jeho detaily.  Největší rychlost časové základny se volí podle kmitočtového rozsahu osciloskopu většinou tak, aby bylo možné zobrazit odezvu osciloskopu v délce zhruba dvou horizontálních dílů.

12 Vlastnosti časové základny Obr. 4 Činnost roztažení časové základny a horizontální posuv

13  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

14 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google