Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Měření elektrické práce OB21-OP-EL-ELKM-JANC-M-2-018

3  Elektrická energie je vlastně elektrická práce.  Její velikost závisí na dodávaném nebo odebíraném elektrickém výkonu a na čase.  Jednotkou práce v SI soustavě je joule (J).  Praktickou jednotkou velikosti elektrické energie je kilowatthodina [kWh].  Elektrickou energii měříme elektroměrem.

4 Měření elektrické práce  Elektroměry rozdělujeme podle různých kritérií:  Podle druhu proudu je rozdělujeme na:  stejnosměrné  střídavé  Elektroměry na střídavý proud se pak ještě dělí:  podle počtu fází - jednofázové - trojfázové  podle sazby na:- jednosazbové - dvojsazbové

5 Kontrola správné činnosti elektroměru  Ke zkoušenému elektroměru připojíme kontrolní spotřebič o známém příkonu a zjistíme pomocí hodinových stopek dobu jedné otáčky hliníkového kotouče podle barevné značky na jeho obvodě. (Nejlépe když zjistíme dobu více otáček – pěti nebo deseti – a dělíme ji příslušným počtem otáček).  Potom spočítáme podle vzorce dobu jedné otáčky při tomtéž zatížení a porovnáme ji s dobou odměřenou.  Shodují-li se, je elektroměr v pořádku.

6 Kontrola správné činnosti elektroměru  Vzorec pro výpočet doby otáčky hliníkového kotouče elektroměru při kontrolním zatížení:  kdet x je doba otáčky při zatížení kontrolním zatížení příkonem P W [s];  t je doba otáčky při zatížení příkonem 1 000 W [s];

7 Kontrola správné činnosti elektroměru  t se vypočítá podle vzorce  kde n/kWh je počet otáček na 1 kWh, udaný na štítku elektroměru;  P W je příkon kontrolního spotřebiče [W].

8 Kontrola správné činnosti elektroměru  Příklad  Ověřte správnost měření elektroměru pro jmenovité napětí 220 V / 50 Hz, který má 2400 otáček na kWh.  Ke kontrole použijte žárovku o příkonu 60 W, které příkon již byl ověřen.  Změřená doba pěti otáček kotouče elektroměru je 125,5 s

9 Kontrola správné činnosti elektroměru  Řešení  Doba jedné otáčky je 125,5/5 = 25,1 s  Vypočtená doba jedné otáčky při zatížení 1000 W je  Doba otáčky při zatížení 60 W je

10 Kontrola správné činnosti elektroměru  Změřená a vypočítaná doba otáčky kotouče elektroměru je téměř stejná  Rozdíl je menší než 0,5 %  Elektroměr ukazuje správně

11 Kontrola správné činnosti elektroměru  Stanovení příkonu spotřebiče pomocí elektroměru  kdeP x je hledaný příkon spotřebiče [W];  tdoba otáčky při zatížení příkonem 1000 W [s];  t 1 odměřená doba otáčky [s], při zatížení spotřebičem, jehož příkon hledáme.

12 Kontrola správné činnosti elektroměru  Příklad:  Zjistěte příkon TVP, je-li doba otáčky kotouče elektroměru 9,5 s.  Elektroměr má 2700 ot/kWh.

13 Kontrola správné činnosti elektroměru  Řešeni:

14  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

15 Literatura  E. Vitejček a V. Hos: Elektrické měření, SNTL Praha 1979  V. Fajt a kol.: Elektrická měření, SNTL Praha 1987  L. Bejček a kol.: Měření v elektrotechnice, FEKT VUT Brno 2003


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google