Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Digitalizace analogových veličin OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-3-018

3  Přístroje určené pro zpracování signálů pracují většinou na číslicovém principu.  Nezpracovává se přímo analogový signál, ale jeho číselná reprezentace, uložená většinou jako posloupnost okamžitých hodnot signálu v odpovídajících časových intervalech.  Je tedy třeba analogovou veličinu převést na její číslicovou reprezentaci a tu dále zpracovávat číslicově.  Případně je možné po číslicovém zpracování výsledek opět převést do analogové oblasti a vytvořit tak opět analogový signál.

4 Digitalizace analogových veličin Obr.1 Blokové schéma pro digitalizaci, číslicové zpracování a rekonstrukci analogového signálu

5 Digitalizace analogových veličin  Na digitalizaci analogového signálu se tedy podílí více funkčních celků. Patří mezi ně:  vstupní analogový filtr  vzorkovací obvod  analogově digitální převodník

6 Digitalizace analogových veličin  Převod analogové veličiny na číslo probíhá ve třech krocích a to:  vzorkování – diskretizace analogové veličiny  kvantování – přiřazení číselné hodnoty  kódování – vyjádření číselné hodnoty určitým kódem

7 Digitalizace analogových veličin  Úkolem vstupního analogového filtru je upravit původní analogový signál do podoby vhodné k dalšímu digitálnímu zpracování.  Používá se dolní propust, která nepropouští nežádoucí signály vyšších kmitočtů jako je maximální kmitočet zpracovávaného signálu.

8 Digitalizace analogových veličin  Takto upravený signál vstupuje do vzorkovacího obvodu (vzorkovače), který provádí diskretizaci signálu v čase.  Vzorkováním zjišťujeme okamžité hodnoty proměnného průběhu analogového signálu v pravidelných časových intervalech s určitou periodou.

9 Digitalizace analogových veličin  Délka těchto intervalů se musí volit tak, aby odebrané vzorky dostatečně vystihovaly charakter původního signálu a ten se mohl v případě potřeby transformovat zpět na analogový signál bez ztráty informace.  Platí zde tzv. Shannon - Kotělnikův teorém, který říká, že signál s maximální frekvencí je třeba za dobu jeho periody vzorkovat alespoň dvakrát (f v ≥ 2.f MAX ).

10 Digitalizace analogových veličin Obr. 2 Vzorkovací obvod

11 Digitalizace analogových veličin  Spínač S spíná v pravidelných intervalech s periodou Tv, a propouští tak vstupní analogový signál Ux na paměťový člen vzorkovače jež je tvořen kondenzátorem C.  Po odpojení spínače S je tento vzorek zapamatován na kondenzátoru C a zesílen operačním zesilovačem OZ na hodnotu vhodnou pro zpracování v analogově digitálním převodníku.

12 Digitalizace analogových veličin  Vzorkovač funguje jako analogová paměť okamžité vstupní hodnoty signálu. Tuto hodnotu je nutné uchovat po celou dobu převodu analogově digitálního převodníku.  Vzorkovač se často označuje jako obvod SH (z anglického Sample and Hold – ovzorkuj a drž).

13  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

14 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google