Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 DĚLIČE NAPĚTÍ OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-004

3 Děliče napětí  Sériovým zapojením dvou nebo více rezistorů ke zdroji stejnosměrného nebo střídavého napětí vytvoříme děliče napětí.  Úbytek napětí vznikající na rezistorech je přímo úměrný velikosti jejich odporů.

4 Děliče napětí  Podle frekvenční závislosti je rozdělujeme na:  Frekvenčně nezávislé děliče – jsou tvořeny dvěma nebo více základními obvodovými součástkami stejného charakteru (dvěma rezistory, dvěma kondenzátory nebo dvěma cívkami)  Frekvenčně závislé děliče – obsahují kombinace základních součástek – rezistorů, cívek a kondenzátorů

5 Frekvenčně nezávislý dělič napětí  Zapojení takového děliče napětí je na následujícím obrázku.  Tvoří ho sériově spojené rezistory R1 a R2. Odporový dělič napětí nezatížený Odporový dělič napětí zatížený

6 Frekvenčně nezávislý dělič napětí  Nezatížený dělič napětí (naprázdno) - zatěžovací proud I z je nulový, tzn. že I 1 se rovná I 2. Výstupní napětí U 20 vypočítáme ze vztahu: které lze přímo vypočítat na základě znalosti toho, že napětí a odpory v nezatíženém děliči jsou navzájem přímo úměrné.

7 Frekvenčně nezávislý dělič napětí  Zatížený dělič napětí - zatěžovací proud není nulový, a v důsledku toho bude výstupní napětí U2 menší než u nezatíženého děliče napětí. Pomocí Ohmova zákona a Kirchhoffových zákonů můžeme odvodit výsledný vztah:  Z posledního vztahu je zřejmé, že výstupní napětí zatíženého odporového děliče napětí je ve srovnání s nezatíženým děličem napětí nižší o úbytek napětí na odporu R (paralelní kombinace R1 a R2).  Má-li být U2 stálé, musí být zatěžovací proud Iz mnohem menší než proud procházející děličem napětí.

8 Frekvenčně závislé děliče napětí  Jedná se o děliče napětí složené z kombinací součástek rezistorů, cívek a kondenzátorů.  V praxi se používají integrační a derivační články RC a RL.  Tyto články se používají jako filtry RC a RL, především jako dolní a horní propusti.  Kombinacemi těchto prvků vznikají pásmové propusti a pásmové zádrže.

9 Frekvenčně závislé děliče napětí Integrační článek RC a jeho přenosová charakteristika

10 Frekvenčně závislé děliče napětí Integrační článek RL

11 Frekvenčně závislé děliče napětí Derivační článek RC a jeho přenosová charakteristika

12 Frekvenčně závislé děliče napětí Derivační článek RL

13 Reaktanční čtyřpóly  Při přenosu signálů se často požaduje oddělení signálů rozložených v jedné frekvenční oblasti od signálů rozložených v jiné frekvenční oblasti.  Pro splnění tohoto požadavku se používají vhodným způsobem zapojené čtyřpóly, které se jednotně nazývají elektrické filtry.

14 Reaktanční čtyřpóly  Pod názvem elektrický filtr se obyčejně rozumí pasivní lineární čtyřpól, který v určité frekvenční oblasti přenáší signál s nepatrným tlumením a mimo tuto oblast signál značně tlumí.  Používané pasivní lineární čtyřpóly jsou sestaveny z různých kombinací rezistorů, kondenzátorů a cívek.

15 Reaktanční čtyřpóly  Podle rozložení frekvenční oblasti, ve které je malé tlumení signálu, dělíme filtry na:  Dolní propusti,  Horní propusti,  Pásmové propusti, které v určité oblasti frekvencí signály propouštějí,  Pásmové zádrže, které v určité oblasti frekvencí signály tlumí.

16 Reaktanční čtyřpóly  Jako dolní propusti se používají integrační články RC a RL. Jako horní propusti se používají derivační články RC a RL.  Jako pásmové propusti a pásmové zádrže se používají různé kombinace zapojení součástek R, L a C.

17  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

18 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002  D. Mayer: Úvod do teorie elektrických obvodů, SNTL Praha /ALFA Bratislava 1978


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google