Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Lineární a nelineární prvky OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-001

3  Elektronické obvody jsou konstrukční útvary vzniklé spojením elektronických součástek se zdrojem elektrické energie.  Elektronická zařízení – zpracovávají signály buď analogové nebo číslicové (případně obojí), nebo tyto signály vytvářejí.

4 Lineární a nelineární prvky Elektronický obvod Obvodová součástka (elektronický prvek) – je neoddělitelná součást obvodu, která má přesně dané elektrické vlastnosti (paramerty). Chování obvodových součástek v elektronickém obvodu popisují obvodové veličiny, jako např. napětí u a proud i.

5 Lineární a nelineární prvky Součástky můžeme posuzovat podle několika hledisek. 1. podle voltampérové charakteristiky:  lineární prvky – jejich základní parametr (kapacita, indukčnost) nezávisí na procházejícím proudu či napětí, mají lineární V-A charakteristiku a platí zde Ohmův zákon  nelineární prvky – existuje u nich závislost základního parametru na procházejícím proudu nebo přiloženém napětí. Chování těchto prvků se znázorňuje graficky tzv. voltampérovou charakteristikou. Jedná se o křivku závislosti proudu, který prvkem protéká na přiloženém napětí nebo opačně.

6 Lineární a nelineární prvky Lineární a nelineární závislost proudu i na napětí u

7 Lineární a nelineární prvky 2. z hlediska množství vývodů, kterými je prvek připojen do obvodu, rozeznáváme: dvoupóly- odpory, diody čtyřpóly- transformátory vícepóly- integrované obvody 3. z energetického hlediska prvky dělíme na: pasivní – mají elektrické vlastnosti stálé a nezávislé na přiváděném proudu či napětí. V obvodu se chovají jako spotřebiče elektrické energie (odpor, kondenzátor). aktivní – jejich elektrické vlastnosti jsou proměnlivé a řiditelné změnou napětí nebo proudu přivedeného na jejich vývody. V obvodu se chovají jako zdroje (tranzistory, některé druhy diod apod.).

8 Lineární a nelineární prvky  Poměry, za kterých je prvek v elektrickém obvodu provozován, označujeme jako pracovní bod. Ten je určen napětím a proudem na prvku při jeho činnosti v obvodu.  Statický odpor – v jistém pracovním bodě je určen jako poměr napětí a proudu, které tomuto bodu odpovídají.  Dynamický odpor – v určitém pracovním bodě je definován jako podíl změny napětí v okolí pracovního bodu a změny proudu odpovídající této změně napětí.

9 Obvodové součástky  Jako lineární obvodové součástky se používají rezistory, kondenzátory, cívky a transformátory.  Jako nelineární prvky se používají především polovodičové součástky jako některé druhy diod, tranzistory a cívky se železným jádrem.

10 Obvodové součástky  Rezistory – v ideálním případě vykazují nezávisle na pracovních podmínkách čistě reálný odpor.  Kondenzátory – ideální kondenzátor má jen kapacitu, posouvá fázi o 90  a nemění elektrickou energii v teplo. Kondenzátor se skládá ze dvou elektrod oddělených dielektrikem. Dielektrický materiál určuje vlastnosti kondenzátoru.

11 Rozdělení rezistotů  Podle provedení rozdělujeme rezistory na:  PEVNÉ – jejich odpor se nemění. Tyto dále rozdělujeme na: –Drátové –Vrstvové –Rezistory pro povrchovou montáž  PROMĚNNÉ – dá se u nich měnit plynule odpor v určitém rozsahu. Dělíme je na potenciometry a odporové trimry.

12 Rozdělení rezistotů Potenciometry – kontakt běžce je mechanicky přitlačen k odporové dráze. Odporová dráha je buď drátová nebo vrstvová. Podle průběhu odporové dráhy v závislosti na úhlu natočení sběrače jsou: -lineární – mají lineární stupnici a označují se písmenem N -nelineární – nemají lineární stupnici a jsou:  s logaritmickou stupnicí – označují se G  s logaritmickou stupnicí s pevnou odbočkou v 1/3 dráhy otáčení – označují se Y  s logaritmickou stupnicí s pevnou odbočkou v 2/3 dráhy otáčení – označují se F  s exponenciální stupnicí - označují se E

13 Rozdělení rezistorů Průběhy odporové dráhy potenciometrů

14 Rozdělení rezistotů  Odporové trimry – mají odporovou dráhu stejného složení jako vrstvové potenciometry, ale nejsou určeny k mnohonásobnému přestavování polohy běžce. Slouží pro nastavování velikosti proudu, pracovního bodu apod.

15 Rozdělení kondentátorů  Podle konstrukčního provedení rozdělujeme kondenzátory na: A) PEVNÉ – jsou tvořeny dvěma kovovými elektrodami, oddělenými od sebe tenkou vrstvou izolantu – dielektrikem. U běžných kondenzátorů jsou elektrody z hliníkové fólie a dielektrikem je impregnovaný papír. B)PROMĚNNÉ – tvoří dvě skupiny - Ladící kondenzátory – pro časté ladění obvodů - Dolaďovací kondenzáítory – pro občasné doladění obvodů C)KONDENZÁTORY SMD – pro techniku povrchové montáže

16 Rozdělení pevných kondenzátorů  Podle druhu použitého dielektrika pevné kondenzátory dělíme na:  s papírovým dielektrikem  s metalizovaným papírem  s plastickou fólií  slídové  keramické  elektrolytické  tantalové

17 Obvodové součástky  Cívky jsou součástky, jejichž podstatou je vodič navinutý do tvaru šroubovice nebo spirály. Základní vlastností cívky je vlastní indukčnost. Ideální cívka posouvá napětí o 90  před proud při procházejícím střídavém proudu. Cívky nejsou standardizovány. Provedení cívek  cívky bez jádra  cívky s jádrem  vysokofrekvenční cívky s jádry  nízkofrekvenční tlumivky

18 Rozdělení cívek  podle použití: - cívky pro ladící okruhy a filtry - tlumivky  podle velikosti magnetické permeability jádra: - vzduchové - s magnetickým jádrem - s otevřeným magnetickým obvodem - s polouzavřeným magnetickým obvodem - s uzavřeným magnetickým obvodem

19 Rozdělení cívek  podle druhu vinutí - s vrstvovým vinutím - křížově vinuté - s hrázovým nebo pyramidovým vinutím - s vinutím v sekcích  podle pracovního kmitočtu - nízkofrekvenční - vysokofrekvenční

20 Rozdělení cívek Druhy vinutí cívek

21 Obvodové součástky  Rezistory, kondenzátory a cívky jsou lineární prvky.  Jejich voltampérovou charakteristikou je přímka.

22 Transformátory  Transformátor je elektrický netočivý stroj, který umožňuje přenášet elektrickou energii z jednoho obvodu do jiného pomocí vzájemné elektromagnetické indukce. Používá se většinou pro přeměnu střídavého napětí (např. z nízkého napětí na vysoké) nebo pro galvanické oddělení obvodů.  Transformátory se skládají z uzavřeného magnetického jádra, na němž je cívka se dvěma nebo více vinutími. Vstupní vinutí se nazývá primární, výstupní sekundární.  Průtokem střídavého proudu primárním vinutím vzniká v důsledku magnetické indukce v sekundárním vinutí střídavé elektrické napětí a po připojení zátěže jím protéká elektrický proud.

23 Transformátory  Podstatnou částí transformátoru je magnetický obvod, která vede magnetický tok. Magnetický obvod je složen s elektrických plechů.  Rozeznáváme transformátory: –jádrové – vinutí obklopují plechy –plášťové plechy obklopují vinutí

24 Transformátory Jednofázové výkonové transformátory a) jádrový, b) plášťový, c) jádroplášťový

25 Transformátory Schéma jednofázového transformátoru  Transformační poměr p je dán vztahem:  Transformátory se používají i ve třífázovém vyhotovení.

26  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

27 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002  D. Mayer: Úvod do teorie elektrických obvodů, SNTL Praha /ALFA Bratislava 1978


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google