Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Modulátory OB21-OP-EL-ELN-JANC-U-2-025

3 Modulátory  Modulace nosné vlny modulačním signálem se uskutečňuje v zařízeních nazývaných modulátory.  V praxi mívá přenášená informace velmi komplikovaný průběh.  Pokud v procesu modulace dochází pouze ke kmitočtovému posunutí spektra modulovaného signálu, mluvíme o lineární modulaci (amplitudová modulace).  Pokud v procesu modulace vzniknou nové kmitočtové složky, které modulační signál neobsahoval, mluvíme o nelineární modulaci (frekvenční a fázová modulace).

4 Modulátory pro amplitudovou modulaci Diodový symetrický modulátor  Tento modulátor obsahuje dva přenosové transformátory a dvě diody jako spínače. Přívody vysoké frekvence musí být přesně ve středech transformátorů.  Výstupní spektrum signálů, které jsou na výstupu Tr 2 obsahuje složky tvořené součty a rozdíly lichých násobků nosné frekvence a frekvence modulační. Proto je zde zařazen filtr, který propustí jen požadované signály.  Tento modulátor však nezabraňuje průniku samotného nosného (nemodulovaného) signálu na výstup.

5 Modulátory pro amplitudovou modulaci Obr. 1 Diodový symetrický modulátor

6 Modulátory pro amplitudovou modulaci Diodový kruhový modulátor  U tohoto modulátoru musí být opět přívody vysoké frekvence přesně ve středu transformátorů. Použité diody musí mít shodné vlastnosti.  Středy vnitřních vinutí transformátorů jsou buzeny vysokofrekvenčním nosným signálem.  Diody pracují v závislosti na frekvenci nosného signálu jako spínače, takže vstupní modulační signál se přivádí na vstupní vinutí vysokofrekvenčního transformátoru Tr 1 v původní polaritě a v opačné polaritě v závislosti na vysokofrekvenčním nosném signálu.

7 Modulátory pro amplitudovou modulaci Diodový kruhový modulátor  Výhodou tohoto typu modulátoru je oproti diodovému symetrickému modulátoru to, že potlačuje průchod původního nosného (nemodulovaného) signálu.  Spektrum výstupního signálu je stejné jako u diodového symetrického modulátoru.  Tento druh modulátoru lze použít i jako demodulátor, v tom případě se na jeho vstup přivádí modulovaný signál a nosná vlna.

8 Modulátory pro amplitudovou modulaci Obr. 2 Diodový kruhový modulátor

9 Modulátory pro amplitudovou modulaci Tranzistorový kolektorový modulátor  Na bázi tranzistoru v zapojení se společným emitorem se přivádí nosná vlna.  Modulační napětí se spolu se stejnosměrným kolektorovým napětím UCC přivádí přes vazební transformátor Tr a rezonanční obvod LC, vyladěný na kmitočet nosné vlny, na kolektor tranzistoru.  Na tomto obvodu se vytváří vlivem výstupních nelinearit tranzistoru požadovaný modulovaný signál AM, který je již možné prostřednictvím pomocného vazebního vinutí L1 odebírat k dalšímu zpracování.

10 Modulátory pro amplitudovou modulaci Tranzistorový kolektorový modulátor  Tranzistor T je možné nastavit do pracovní třídy A, tehdy je možné dosáhnout velké hloubky modulace blížící se 100%, ale nevýhodou je malá energetická účinnost zapojení (asi 25%).  Tranzistor T je možné nastavit i do pracovní třídy C, kdy lze při malých hloubkách modulace rovněž zajistit lineární režim, ale s podstatně větší účinností (až 70%).

11 Modulátory pro amplitudovou modulaci Modulátor s operačním zesilovačem  V moderních rádiových vysílačích se můžeme setkat s modulátory realizovanými pomocí transkoduktančního operačního zesilovače.  Jedná se o běžný operační zesilovač se symetrickým napěťovým vstupem a proudovým výstupem.

12 Modulátory pro amplitudovou modulaci Modulátor s operačním zesilovačem  Na vstupní svorky 2-3 operačního zesilovače se přivádí nosná vlna, jejíž zesílení se nastaví pomocí stejnosměrného proudu In přiváděného na svorku 5 (obr. 3).  Předností tohoto modulátoru je vysoká linearita modulace AM – a to i při plné hloubce modulace (m = 100%).

13 Obr. 1 Modulátor s transkonduktačním operačním zesilovačem

14  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

15 Literatura  J. Chlup, L. Keszegh: Elektronika pro silnoproudé obory, SNTL Praha 1989  M. Bezděk: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2002


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google