Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Rozdělení a značení kondenzátorů OB21-OP-EL-KONP-JANC-L-3-008

3  Ideální kondenzátor má jen kapacitu, posouvá fázi o 90  a nemění elektrickou energii v teplo.  Kondenzátor se skládá ze dvou elektrod oddělených dielektrikem.  Dielektrický materiál určuje vlastnosti kondenzátoru.

4 Rozdělení a značení kondenzátorů  Podle konstrukčního provedení rozdělujeme kondenzátory na:  A) PEVNÉ – jsou tvořeny dvěma kovovými elektrodami, oddělenými od sebe tenkou vrstvou izolantu – dielektrikem.  U běžných kondenzátorů jsou elektrody z hliníkové fólie a dielektrikem je impregnovaný papír.

5 Rozdělení a značení kondenzátorů  Podle druhu použitého dielektrika pevné kondenzátory dělíme na: - s papírovým dielektrikem - s metalizovaným papírem - s plastickou fólií - slídové - keramické - elektrolytické - tantalové

6 Rozdělení a značení kondenzátorů  B) PROMĚNNÉ – tvoří dvě skupiny  Ladící kondenzátory – pro časté ladění obvodů.  Jsou vytvořeny soustavou pevných statorových desek uložených izolovaně do kovového puzdra (vany).  Mezi statorové desky se zasouvá soustava rotorových desek, které jsou vodivě spojeny s vanou.

7 Rozdělení a značení kondenzátorů  Vzájemným překrýváním desek se zvětšuje kapacita.  Jako dielektrikum mezi statorem a rotorem slouží nejčastěji vzduch (vzduchové kondenzátory), nebo se rotorové desky zasouvají mezi fólie ze speciálních dielektrických materiálů, kterými jsou statorové desky proloženy (kondenzátory s pevným dielektrikem).  Ty se používají v miniaturních konstrukcích ladících kondenzátorů pro kapesní rozhlasové přijímače.

8 Rozdělení a značení kondenzátorů  Dolaďovací kondenzátory (kapacitní trimry) – pro občasné doladění obvodů.  Mají nejčastěji trubkové provedení. Kondenzátor je tvořen skleněnou nebo keramickou trubičkou, která zároveň tvoří dielektrikum.  Elektrody tvoří vrstva stříbra nanesená na vnější ploše trubičky a mosazný píst ovládaný ladícím šroubem.

9 Rozdělení a značení kondenzátorů  Rozsah změny kapacity těchto kondenzátorů je podle typu v rozmezí řádu0,1 až 1 pF nebo od 1 do 10 pF.  Konstrukce jsou upraveny pro připájení nebo přišroubování do desek plošných spojů.

10 Rozdělení a značení kondenzátorů  S rozvojem mikroelektroniky vznikl nový typ kapacitních trimrů, označovaný jako MEMS ( Micro-Electro-Machanical- Systém).  Přiložením stejnosměrného elektrického napětí na desky trimru se posune horní pohyblivá kovová membrána směrem dolů (zmenší se dielektrikum), a tím dochází ke změně kapacity.  Tento systém umožňuje oproti klasickým trimrům přesnější nastavení kapacity a vyšší spolehlivost.

11 Rozdělení a značení kondenzátorů  C) KONDENZÁTORY SMD – pro techniku povrchové montáže.  Pro techniku povrchové montáže se používají kondenzátory: –pro malé a střední kapacity se jedná o kondenzátory s pevným dielektrikem, které je tvořeno keramikou nebo polymerem –pro velké kapacity se jedná o elektrolytické kondenzátory (hliníkové nebo tantalové)

12 Charakteristické vlastnosti kondenzátorů  Jmenovitá kapacita kondenzátoru je výrobcem předpokládaná kapacita vyznačená na kondenzátoru.  Tolerance jmenovité kapacity kondenzátoru je největší odchylka skutečné kapacity kondenzátoru od jmenovité kapacity vyjádřená v procentech jmenovité kapacity.

13 Charakteristické vlastnosti kondenzátorů  Jmenovité napětí je nejvyšší napětí na které je kondenzátor konstruován. Nesmí být překročeno, jinak se kondenzátor zničí.  Provozní napětí je nejvyšší napětí, které může být trvale na kondenzátor připojeno.

14 Charakteristické vlastnosti kondenzátorů  Izolační odpor je odpor mezi elektrodami kondenzátoru měřený stejnosměrným napětím při teplotě 20  C.  Ztrátový činitel tg  charakterizuje ztráty energie v kondenzátoru, které jsou způsobeny ztrátami v dielektriku a svodem mezi elektrodami.

15 Charakteristické vlastnosti kondenzátorů Náhradní schéma kondenzátoru a jeho fázové diagramy a) v paralelním zapojení b) v sériovém zapojení

16 Rozdělení a značení kondenzátorů  Označování kondenzátorů  1.starší značení TESLA  2.barevným kódem  3.číselné kódy pro kondenzátory

17 Rozdělení a značení kondenzátorů 1) Starší značení TESLA  Číselné označení kapacity. Základní jednotkou je pikofarad označovaný písmenem J. Potom tisíc pikofaradů je označováno písmenem k, mikrofarad M, tisíc mikrofaradů písmenem G. Písmena jsou umístěna na místě desetinné čárky. Např. 4J7 = 4,7 pF, 33 = 33 pF, 3k3 = 3 300 pF, M1 = 0,1  F, G5 = 500  F, 2G = 2 000  F

18 Rozdělení a značení kondenzátorů  Značení tolerance. Značí se velkým písmenem a následuje za označením kapacity.  Maximální provozní napětí – udává se ve voltech. Kapacita C < 10 pFKapacita C > 10pF C  0.25 pFK  10 % D  0,5 pFM  20 % G  2 %N  30 % J  5 % S – 20 + 50 %

19 Rozdělení a značení kondenzátorů 2) Barevný kód  Barevné značení kondenzátorů je méně časté než u rezistorů.  Nejčastěji se používá u polštářkových kondenzátorů.  Proužky zde načítáme ze strany, kde nejsou vývody.  U kondenzátorů válcovitého tvaru je první proužek blíže k okraji tělesa součástky.

20 Rozdělení a značení kondenzátorů  U elektrolytických kondenzátorů se tento první proužek umísťuje blíže záporného pólu, u ostatních kondenzátorů blíže vývodu vnější fólie.  Existují i systémy s několika barevnými tečkami.  Základní jednotkou pro barevné kódování kapacit elektrolytických kondenzátorů je 1  F, u ostatních kondenzátorů 1 pF.  U malých kondenzátorů jsou údaje o součástce uvedeny pomocí barevných proužků nebo teček.

21 Rozdělení a značení kondenzátorů Barevný kód hodnot u malých kondenzátorů Barva 1. Kroužek2. Kroužek3. Kroužek4. Kroužek5. Kroužek 1. Číslice2. Číslicekoeficienttolerancepracovní napětí Černý0010 0 -- Hnědý1110 1 1%100 V Červený2210 2 2%200 V Oranžový3310 3 -300 V Žlutý4410 4 -400 V Zelený5510 5 -500 V Modrý6610 6 -600 V Fialový7710 7 -700 V Šedý8810 8 -800 V Bílý9910 9 -900 V Zlatý---5%1000 V Stříbrný---10%2000 V Bezbarvý---20%-

22 Rozdělení a značení kondenzátorů  Značení kondenzátorů SMD  U těchto kondenzátorů velmi často chybí označení velikosti kapacity, neboť tyto kondenzátory jsou určeny pro automatické osazování z rolí přímo na desky plošných spojů.  Jsou-li např. keramické kondenzátory označeny, je znak složen buď z jednoho písmene a číslice, nebo ze tří číslic.

23 Rozdělení a značení kondenzátorů  Místo desetinné čárky se užívá u malých hodnot buď písmena R, nebo písmen p, n a .  Písmeno nebo prvé dvojčíslí udává hodnotu z doporučených hodnot a následující číslice je násobitelem, výsledná hodnota je v pF.

24  Děkuji za pozornost  Ing. Ladislav Jančařík

25 Literatura  Kubrycht J., Musil R., Voženílek L.: Elektrotechnika pro 1. Ročník učebních oborů elektrotechnických, SNTL Praha 1980  Bezděk M.: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2008


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google