Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Tato prezentace byla vytvořena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Tato prezentace byla vytvořena"— Transkript prezentace:

1 Tato prezentace byla vytvořena
v rámci projektu Orbis pictus 21. století

2 Rozdělení a značení kondenzátorů
OB21-OP-EL-KONP-JANC-L-3-008

3 Rozdělení a značení kondenzátorů
Ideální kondenzátor má jen kapacitu, posouvá fázi o 90 a nemění elektrickou energii v teplo. Kondenzátor se skládá ze dvou elektrod oddělených dielektrikem. Dielektrický materiál určuje vlastnosti kondenzátoru.

4 Rozdělení a značení kondenzátorů
Podle konstrukčního provedení rozdělujeme kondenzátory na: A) PEVNÉ – jsou tvořeny dvěma kovovými elektrodami, oddělenými od sebe tenkou vrstvou izolantu – dielektrikem. U běžných kondenzátorů jsou elektrody z hliníkové fólie a dielektrikem je impregnovaný papír.

5 Rozdělení a značení kondenzátorů
Podle druhu použitého dielektrika pevné kondenzátory dělíme na: - s papírovým dielektrikem - s metalizovaným papírem - s plastickou fólií - slídové - keramické - elektrolytické - tantalové

6 Rozdělení a značení kondenzátorů
B) PROMĚNNÉ – tvoří dvě skupiny Ladící kondenzátory – pro časté ladění obvodů. Jsou vytvořeny soustavou pevných statorových desek uložených izolovaně do kovového puzdra (vany). Mezi statorové desky se zasouvá soustava rotorových desek, které jsou vodivě spojeny s vanou.

7 Rozdělení a značení kondenzátorů
Vzájemným překrýváním desek se zvětšuje kapacita. Jako dielektrikum mezi statorem a rotorem slouží nejčastěji vzduch (vzduchové kondenzátory), nebo se rotorové desky zasouvají mezi fólie ze speciálních dielektrických materiálů, kterými jsou statorové desky proloženy (kondenzátory s pevným dielektrikem). Ty se používají v miniaturních konstrukcích ladících kondenzátorů pro kapesní rozhlasové přijímače.

8 Rozdělení a značení kondenzátorů
Dolaďovací kondenzátory (kapacitní trimry) – pro občasné doladění obvodů. Mají nejčastěji trubkové provedení. Kondenzátor je tvořen skleněnou nebo keramickou trubičkou, která zároveň tvoří dielektrikum. Elektrody tvoří vrstva stříbra nanesená na vnější ploše trubičky a mosazný píst ovládaný ladícím šroubem.

9 Rozdělení a značení kondenzátorů
Rozsah změny kapacity těchto kondenzátorů je podle typu v rozmezí řádu0,1 až 1 pF nebo od 1 do 10 pF. Konstrukce jsou upraveny pro připájení nebo přišroubování do desek plošných spojů.

10 Rozdělení a značení kondenzátorů
S rozvojem mikroelektroniky vznikl nový typ kapacitních trimrů, označovaný jako MEMS ( Micro-Electro-Machanical-Systém). Přiložením stejnosměrného elektrického napětí na desky trimru se posune horní pohyblivá kovová membrána směrem dolů (zmenší se dielektrikum), a tím dochází ke změně kapacity. Tento systém umožňuje oproti klasickým trimrům přesnější nastavení kapacity a vyšší spolehlivost.

11 Rozdělení a značení kondenzátorů
C) KONDENZÁTORY SMD – pro techniku povrchové montáže. Pro techniku povrchové montáže se používají kondenzátory: pro malé a střední kapacity se jedná o kondenzátory s pevným dielektrikem, které je tvořeno keramikou nebo polymerem pro velké kapacity se jedná o elektrolytické kondenzátory (hliníkové nebo tantalové)

12 Charakteristické vlastnosti kondenzátorů
Jmenovitá kapacita kondenzátoru je výrobcem předpokládaná kapacita vyznačená na kondenzátoru. Tolerance jmenovité kapacity kondenzátoru je největší odchylka skutečné kapacity kondenzátoru od jmenovité kapacity vyjádřená v procentech jmenovité kapacity.

13 Charakteristické vlastnosti kondenzátorů
Jmenovité napětí je nejvyšší napětí na které je kondenzátor konstruován. Nesmí být překročeno, jinak se kondenzátor zničí. Provozní napětí je nejvyšší napětí, které může být trvale na kondenzátor připojeno.

14 Charakteristické vlastnosti kondenzátorů
Izolační odpor je odpor mezi elektrodami kondenzátoru měřený stejnosměrným napětím při teplotě 20 C. Ztrátový činitel tg  charakterizuje ztráty energie v kondenzátoru, které jsou způsobeny ztrátami v dielektriku a svodem mezi elektrodami.

15 Charakteristické vlastnosti kondenzátorů
Náhradní schéma kondenzátoru a jeho fázové diagramy a) v paralelním zapojení b) v sériovém zapojení

16 Rozdělení a značení kondenzátorů
Označování kondenzátorů 1. starší značení TESLA 2. barevným kódem 3. číselné kódy pro kondenzátory

17 Rozdělení a značení kondenzátorů
Starší značení TESLA Číselné označení kapacity. Základní jednotkou je pikofarad označovaný písmenem J. Potom tisíc pikofaradů je označováno písmenem k, mikrofarad M, tisíc mikrofaradů písmenem G. Písmena jsou umístěna na místě desetinné čárky. Např. 4J7 = 4,7 pF, 33 = 33 pF, 3k3 = pF, M1 = 0,1 F, G5 = 500 F, 2G = F

18 Rozdělení a značení kondenzátorů
Značení tolerance. Značí se velkým písmenem a následuje za označením kapacity. Maximální provozní napětí – udává se ve voltech. Kapacita C < 10 pF Kapacita C > 10pF C  0.25 pF K  10 % D  0,5 pF M  20 % G  2 % N  30 % J  5 % S – %

19 Rozdělení a značení kondenzátorů
Barevný kód Barevné značení kondenzátorů je méně časté než u rezistorů. Nejčastěji se používá u polštářkových kondenzátorů. Proužky zde načítáme ze strany, kde nejsou vývody. U kondenzátorů válcovitého tvaru je první proužek blíže k okraji tělesa součástky.

20 Rozdělení a značení kondenzátorů
U elektrolytických kondenzátorů se tento první proužek umísťuje blíže záporného pólu, u ostatních kondenzátorů blíže vývodu vnější fólie. Existují i systémy s několika barevnými tečkami. Základní jednotkou pro barevné kódování kapacit elektrolytických kondenzátorů je 1 F, u ostatních kondenzátorů 1 pF. U malých kondenzátorů jsou údaje o součástce uvedeny pomocí barevných proužků nebo teček.

21 Rozdělení a značení kondenzátorů
Barva 1. Kroužek 2. Kroužek 3. Kroužek 4. Kroužek 5. Kroužek 1. Číslice 2. Číslice koeficient tolerance pracovní napětí Černý 100 - Hnědý 1 101 1% 100 V Červený 2 102 2% 200 V Oranžový 3 103 300 V Žlutý 4 104 400 V Zelený 5 105 500 V Modrý 6 106 600 V Fialový 7 107 700 V Šedý 8 108 800 V Bílý 9 109 900 V Zlatý 5% 1000 V Stříbrný 10% 2000 V Bezbarvý 20% Barevný kód hodnot u malých kondenzátorů

22 Rozdělení a značení kondenzátorů
Značení kondenzátorů SMD U těchto kondenzátorů velmi často chybí označení velikosti kapacity, neboť tyto kondenzátory jsou určeny pro automatické osazování z rolí přímo na desky plošných spojů. Jsou-li např. keramické kondenzátory označeny, je znak složen buď z jednoho písmene a číslice, nebo ze tří číslic.

23 Rozdělení a značení kondenzátorů
Místo desetinné čárky se užívá u malých hodnot buď písmena R, nebo písmen p, n a . Písmeno nebo prvé dvojčíslí udává hodnotu z doporučených hodnot a následující číslice je násobitelem, výsledná hodnota je v pF.

24 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Jančařík

25 Literatura Kubrycht J., Musil R., Voženílek L.: Elektrotechnika pro 1. Ročník učebních oborů elektrotechnických, SNTL Praha 1980 Bezděk M .: Elektronika I, KOPP České Budějovice 2008


Stáhnout ppt "Tato prezentace byla vytvořena"

Podobné prezentace


Reklamy Google